انتخاب برگه

 آزمون صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی ماده ۲۷

اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۳ | ماده 27

آزمون صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی ماده ۲۷
آزمون صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی

صلاحیت خدمات مهندسی کارشناسی

آزمون ماه ۲۷ با عنوان کارشناسی رسمی نظام مهندسی ساختمان، با توجه به ابلاغ دستورالعمل «نحوه اعطای صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» شماره ۲۳۰۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۹-۱۲-۱۴۰۲، آزمون صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی در تیرماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

شرایط جدید:

  • حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط با پروانه اشتغال بعد از اخذ اولین پروانه اشتغال
  • آزمون صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی حداقل سالی یکبار توسط وزارت، بر اساس ضوابط اعلامی برگزار می شود.

دانلود دستورالعمل نحوه اعطای صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ – PDF


۰ دیدگاه