انتخاب برگه

آزمون کارشناس رسمی در سه حالت و بصورت آزمون های مجزا برگزار می شود:

  • ۱- آزمون کارشناسان رسمی دادگستری که زیر نظر کانون کارشناسان دادگستری می باشد.
  • ۲- ماده ۱۸۷ که همان آزمون کارشناسان قوه قضاییه است و زیر نظر قوه قضاییه می باشد.
  • ۳- ماده ۲۷ که همان آزمون کارشناسان رسمی نظام مهندسی است و زیر نظر قوه مجریه می باشد.

در ابتدا فقط جذب کارشناس از طریق کانون کارشناسان انجام می گرفت. بعدا به خاطر کندی روند جذب کارشناس و یکسری ملاحظات دیگر، قوه قضاییه وارد کار شد و اقدام به جذب کارشناس نمود و همچنین به موازات قوه قضاییه، نظام مهندسی هم در این خصوص اقدام به جذب کارشناس نمود. ارجاع کار به کارشناسان نظام مهندسی از طریق سامانه نظام مهندسی صورت می پذیرد.

سیستم ارجاع کار به کارشناسان قوه قضاییه به دو صورت وجود دارد. یا قاضی به صورت مستقیم با توجه به کتابچه ای که از کلیه کارشناسان در اختیار دارد کار را ارجاع میدهد یا خود کارشناس از طریق روابطی که دارد پروژه را بدست می آورد.

معمولا به صورت میانگین ۶۰ تا ۵۰ سوال در آزمون میاید و ترجیحا جهت اطمینان خاطر بهتر است ۷۰ درصد نمره آزمون را کسب نمایید تا به مرحله گزینش راه یابید.(البته داوطلبان میتوانند با پاسخگویی به بیش از ۵۰ درصد سوالات نیز امیدی جهت قبولی داشته باشند که این موارد با توجه به رقابتی بودن آزمون متغیر است).

آزمون بصورت جزوه بسته و ماشین حساب فقط در رشته حسابداری مجاز می باشد.