انتخاب برگه

انحراف سیلاب

تیر ۷, ۱۴۰۰ | آموزشی | ۰ دیدگاه

انحراف سیلاب در کشور چین از صدها سال پیش صورت می گرفته است. این روش مهار سیلاب به عنوان سیلراه اضطراری نیز شناخته میشود و عموما در نواحی بالادست مناطق توسعه یافته, نظیر شهرها و مجتمع های صنعتی به کار میرود که فضای کافی برای تعریض و یا تعمیق آبراه یا ساخت گوره ها وجود ندارد و ساخت دیوارهای سیل بند نیز غیر اقتصادی است. انحراف سیلاب رودخانه ها و آبراهه ها از قدیمیترین روشهای حفاظت سیلاب بوده که در صورت امکان انجام آن, یکی از بهترین و اقتصادی ترین روشهای مهار سیلاب میباشد. تفاوت عمده این روش با سایر روشهای مهار سیلاب مانند احداث گوره ها و دیواره های سیل بند در این است که خطرهای بالقوه ناشی از سیل در سرتاسر طول گوره ها و دیواره های سیل بند باقی میماند, حال آن که با انحراف سیلاب, خطرهای ناشی از آن در سرتاسر بازه مورد نظر از رودخانه یا آبراه برطرف میگردد. سیلراه اضطراری از طریق یک سرریز ثابت, دریچه سیل و یا سرریز خاکی شستشو شونده کم ارتفاع ایجاد میگردد. عمده ترین روشهای انحراف سیلاب به قرار زیر میباشند:

  • انحراف به زمینهای پست (گود) و یا کم ارزش
  • سیلراه کنارگذر که در این روش بخشی از سیلاب را قبل از اینکه به بازه خاصی از شاخه اصلی رودخانه برسد منحرف کرده, پس از گذشتن از محل خطر دوباره وارد رودخانه میشود. این انحراف میتواند موقتی و یا دائمی باشد و در مواردی به کار میرود که ظرفیت رودخانه محدود بوده, انحراف به خارج از حوضه یا محلهای دیگر دارای توجیه نباشد.
  • انحراف بین حوضه ای (انحراف به رودخانه مجاور)
  • انحراف به استخرهای تاخیری یا تسکین دهنده.

با انحراف سیلاب, خطرهای ناشی از آن در سرتاسر بازه مورد نظر از رودخانه یا آبراه برطرف میگردد

انحراف سیلاب بوسیله کانال کنار گذر و سدهای انحرافی
انحراف سیلاب بوسیله کانال کنار گذر و سدهای انحرافی

کانالهای کناری تنها زمانی بایستی احداث شوند که مطلقا ضروری باشد. رسوب گذاری در آبدهی کم در رودخانه صورت میگیرد و اگر سیلابها در رودخانه جاری نشود, به تدریج مسیر رودخانه بالا می آید. ورودی کانال انحراف میتواند یک فیوز پلاگ یا سرریز بتنی باشد.

انحراف سیلاب با انفجار قسمتی از گوره ها نیز ممکن میشود که این امر در هنگام مقابله با سیلاب صورت میگیرد.

رسوب گذاری در آبدهی کم در رودخانه صورت میگیرد و اگر بعلت وجود کانال انحراف، سیلابها در رودخانه جاری نشود, به تدریج مسیر رودخانه بالا میآید

طرح جامع سیلاب رودخانه می سی سی پی در آمریکا شامل سیل بندها، سدهای مخزنی، کانالهای انحراف سیلاب و اصلاح و بهسازی مسیر:

طرح جامع سیلاب رودخانه می سی سی پی در آمریکا شامل سیل بندها، سدهای مخزنی، کانالهای انحراف سیلاب و اصلاح و بهسازی مسیر

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *