انتخاب برگه

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان بهمن ماه ۹۷ می‌رساند، ثبت‌نام آزمون‌های مذکور تا روز جمعه مورخ ۹۷/۰۹/۰۹ تمدید گردیده است و داوطلبان می‌توانند تا پایان ساعت ۱۶ روز جمعه برای ثبت‌نام اقدام نمایند. لازم بذکر است مهلت زمانی تعیین شده به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود لذا به کلیه داوطلبان عزیز توصیه می‌گردد در مهلت زمانی تعیین شده نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمایند.

? مهم
ثبت نام دو مرحله دارد
۱- خرید کارت
۲‌- ثبت اطلاعات و ثبت نام
(دوره‌های گذشته چند نفر فقط کارت خریده بودند و فکر میکردند ثبت نام کرده اند! روز صدور کارت ورود به جلسه متوجه اشتباه خودشون شدن…)

لینک مستقیم صفحه ثبت نام:

آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان


زمان بندی آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۷

صفحه ویژه آزمون‌ نظام مهندسی و کلیدواژه آزمون نظام مهندسی sazeplus.com/AZ