انتخاب برگه

حریم گسل‌های زلزله شهرهای ایران

مرداد ۱۷, ۱۳۹۷ | مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری | ۰ دیدگاه

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۷ پیرو مصوبه مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۵ خود، ضمن استماع گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیرامون “حریم گسل‌های زلزله شهرهای ایران” درخصوص روند اجرائی شدن مفاد مصوبه قبلی و اقدامات انجام شده متعاقب آن به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف) پهنه‌بندی حریم گسل‌های زلزله شهرهای تهران، تبریز و کرمان

۱-  نقشه‌های حرائم گسل‌های شهرهای تبریز و کرمان مورد تائید و تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اسناد مربوطه توسط دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری به مراجع ذیربط ابلاغ گردد.

۲-  بلندمرتبه سازی (بر اساس چهارچوب تعیین شده در مصوبات شورایعالی) در پهنه گسل‌های اصلی کلانشهر تبریز و کرمان ممنوع می‌باشد. وظیفه نظارت بر حسن انجام این بند با همکاری موثر نهادهای مدنی شهرهای مذکور (از جمله شورای اسلامی شهر) بر عهده اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه و دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران می‌باشد.

۳-  ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های آذربایجان شرقی و کرمان و شهرداری تهران موظف اند طرح تفصیلی شهرهای تهران، تبریز و کرمان را با در نظر گرفتن کاربری‌های مجاز به استقرار در پهنه‌های گسلی (مطابق بند ۶-۲-۴ استاندارد ۲۸۰۰ ایران و بر اساس مصوبات شورایعالی) مطابق نقشه پهنه‌های گسلی ابلاغی مورد بازنگری قرارداده و جهت تصویب نهایی به شورایعالی ارسال نماید.

۴-  شهرداران شهرهایی که اسناد پهنه بندی حریم گسل‌های آنها ابلاغ شده است (تهران، تبریز و کرمان) مکلفند ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این مصوبه اطلاعات رقومی کلیه مستحدثات واقع شده بر حرائم گسل‌ها را تکمیل و نتیجه را جهت بررسی روند اجرائی شدن مصوبات مذکور،  به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ارسال نمایند.

ب) ضوابط عام پیرامون سند پهنه‌بندی گسل‌های زلزله شهرهای ایران

۵-  در راستای تکلیف مندرج در بند ۱ مصوبه مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ هیات محترم وزیران ابلاغ شده به شماره ۱۵۰۲۱/۵۳۴۳۳ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ ، ضوابط ساخت و ساز در پهنه‌های گسلی کلانشهرها توسط کمیته استاندارد ۲۸۰۰ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی حداکثر تا سه ماه آینده  تدوین و پس از طی فرآیند قانونی لازم  به مراجع ذیربط ابلاغ گردد.

۶-  وزارت راه و شهرسازی با محوریت  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همکاری  ادارات کل راه و شهرسازی،   سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها نسبت به تهیه نقشه گسل‌های کلانشهرهای کشور مطابق با اولویت بندی صورت گرفته (به شرح جدول پیوست) اقدام نموده و برهمین اساس تدقیق نقشه گسل‌های اصلی و فرعی شهرها با تاکید بر برآورد نرخ لغزش و میزان جابجایی گسل‌ها، در بازه زمانی ۵ ساله، تهیه  و پس از طی فرآیند قانونی لازم  به مراجع ذیربط ابلاغ شود.

۷- ساختمان‌ها و تاسیسات بسیار مهم علاوه بر تعاریف و مصادیق ذکر شده در آئین نامه ۲۸۰۰، شامل مدارس و کلیه مراکز آموزشی و پرورشی دارای مجوز (شامل مهد کودک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و …)، کلیه جایگاه‌های سوخت (پمپ بنزین، پمپ گاز)، ساختمان‌های بلند مرتبه (طبق تعریف بازای مناطق مختلف) نیز خواهد بود.

۸- به جهت اجرایی شدن مصوبه مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۵ و این مصوبه، خصوصاً در جابجایی ساختمان‌های دولتی با اهمیت خیلی زیاد و خطرزا  واقع در حرایم گسل‌ها، مقرر گردید کارگروه اجرائی با عضویت و محوریت وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)، سازمان مجری ساختمان‌های دولتی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و سازمان بهره بردار، تشکیل و آئین نامه اجرائی مرتبط را جهت ارائه به دولت تدوین نماید. آئین نامه مذکور، پس از تائید از طرف شورایعالی شهرسازی و معماری ایران،  به دولت پیشنهاد خواهد شد.

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *