انتخاب برگه

بزودی…

بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون های ورود به حرفه مهندسی و کاردانی و تعیین صلاحیت معماران تجربی بهمن ماه ۱۳۹۷ (۱۱ و ۱۲ بهمن ۹۷) می رساند. این عزیزان می توانند برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ها از تاریخ ۹۷/۱۱/۰۶ به سامانه آزمون های ورود به حرفه، قسمت دریافت کارت ورود به جلسه مراجعه نمایند.

لینک کارت ورود به جلسه بهمن ۹۷ آزمون نظام مهندسی:

http://92.242.195.162/ci_sherkat/index.php/kart_nezam/fani_sakh_1197min/kart/

کارت ورود به جلسه نظام کاردانی بهمن ۹۷:
http://92.242.195.162/ci_sherkat/index.php/kart_nezam/krd_sakh_1197min/kart/

کارت ورود به جلسه معماران تجربی بهمن ۹۷:
http://92.242.195.162/ci_sherkat/index.php/kart_nezam/memar_sakh_1197min/kart/

کلیدواژه آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۷

کلیدواژه کاردانی:
https://sazeplus.com/KR
کلیدواژه معماران تجربی:
https://sazeplus.com/MR