انتخاب برگه

دستورات میانبر در اتوکد

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۵ | آموزشی, نرم افزار مهندسی | ۰ دیدگاه

Dli+Inte اندازه گذاری خط صاف (linear dim)
Dal+Inter اندازه گذاری تحت زاویه (aligned dim)
Ddi+Inter اندازه گذاری قطر دایره(diameter dim)
Dra+Inter اندازه گذاری شعاع دایره (radius dim)
Dan+Inter اندازه گیری زاویه (angular dim)
Dco+Inter اندازه گذاری متداول (continue dim)
Dba+Inter اندازه گذاری روی هم (baseline dim)
Dor+Inter اندازه گذاری مختصاتی (ordinate dim)
Dce+Inter تعیین نقطه مرکز کمان (center mark)
D+Inter سبک اندازه گذاری (dim. style)
Ln+Inter مشاهد اندازه طول خط (Lengthen)
LE+Inter ترسیم فلش اندازه (quick leader)
RE+Inter دستور اصلاح نقشه (Regen)
AA+Inter دستور محاسبه مساحت (Area)
A+Inter دستورترسیم کمان (Arc)
DI+Inter دستوراندازه گیری طول (Distans)
SP+Inter دستوراملا درست نوشته (Spelling)
SPL+Inter دستورترسیم خط مایل (Spline)
Cha+Inter دستور پخ زدن (Chamfer)
EL+Inter دستور ترسیم بیضی (Ellipse)
ED+Inter دستور تصحیح کردن (Edit)
PU+Inter دستور پاک سازی لایه (Purge)
SC+Inter دستور مقیاس دادن (Scale)
RO+Inter دستور چرخاندن (Rotate)
POL+Inter دستورترسیم چند ضلعی (Polygon)
MA+Inter دستور هم رنگ کردن (MatchPro)
Exp+Inter مشاهده تاریخ ترسیم (Export)
C+Inter دستورترسیم دایره (Circl)
M+Inter دستورحرکت دادن (Move)
L+Inter دستورترسیم خط (Line)
S+Inter دستورتغییرطول (Strech)
H+Inter دستورهاشورزدن (Hatch)
U+Inter دستوربرگشت (Undo)
TR+Inter دستورکوتاه کردن (Trim)
EX+Inter دستورامتداد دادن (Extend)
E+Inter دستور پاک کردن (Erase)
F+Inter دستور منحنی زدن (Fillet)
T+Inter دستور تایپ کردن (Mtext)
Z+Inter دستور بزرگنمائی (Zoom)
ZA+Inter دستور بزرگنمائی کلی (Zoom All)
MI+Inter دستور آینه کردن (Mirror)
B+Inter دستور یکی کردن (Block)
Ctrl+ Shift+S دستور As Save کردن
Ctrl+S دستور Save کردن
Ctrl+C دستور Copy کردن
Ctrl+X دستور Cut کردن
Ctrl+V دستور Paste کردن
Ctrl+A دستور انتخاب کلی ترسافیمات
Ctrl+N دستور باز کردن صفحه جدید
Ctrl+O دستور باز کردن پنجره Open
Ctrl+P دستور Plot گرفتن
Ctrl+Q دستور خارج شدن از اتوکد
U دستور Undo کردن
Ctrl+Y دستور Redo کردن

محصولات مرتبط:

نرم افزار اتوکد ۲۰۲۰ | خرید پستی

نرم افزار اتوکد ۲۰۱۸ | خرید پستی

نرم افزار اتوکد ۲۰۱۹ | خرید پستی

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *