انتخاب برگه

دستورات میانبر در اتوکد

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۵ | آموزشی, نرم افزار مهندسی | ۰ دیدگاه

Dli+Inteاندازه گذاری خط صاف (linear dim)
Dal+Interاندازه گذاری تحت زاویه (aligned dim)
Ddi+Interاندازه گذاری قطر دایره(diameter dim)
Dra+Interاندازه گذاری شعاع دایره (radius dim)
Dan+Interاندازه گیری زاویه (angular dim)
Dco+Interاندازه گذاری متداول (continue dim)
Dba+Interاندازه گذاری روی هم (baseline dim)
Dor+Interاندازه گذاری مختصاتی (ordinate dim)
Dce+Interتعیین نقطه مرکز کمان (center mark)
D+Interسبک اندازه گذاری (dim. style)
Ln+Interمشاهد اندازه طول خط (Lengthen)
LE+Interترسیم فلش اندازه (quick leader)
RE+Interدستور اصلاح نقشه (Regen)
AA+Interدستور محاسبه مساحت (Area)
A+Interدستورترسیم کمان (Arc)
DI+Interدستوراندازه گیری طول (Distans)
SP+Interدستوراملا درست نوشته (Spelling)
SPL+Interدستورترسیم خط مایل (Spline)
Cha+Interدستور پخ زدن (Chamfer)
EL+Interدستور ترسیم بیضی (Ellipse)
ED+Interدستور تصحیح کردن (Edit)
PU+Interدستور پاک سازی لایه (Purge)
SC+Interدستور مقیاس دادن (Scale)
RO+Interدستور چرخاندن (Rotate)
POL+Interدستورترسیم چند ضلعی (Polygon)
MA+Interدستور هم رنگ کردن (MatchPro)
Exp+Interمشاهده تاریخ ترسیم (Export)
C+Interدستورترسیم دایره (Circl)
M+Interدستورحرکت دادن (Move)
L+Interدستورترسیم خط (Line)
S+Interدستورتغییرطول (Strech)
H+Interدستورهاشورزدن (Hatch)
U+Interدستوربرگشت (Undo)
TR+Interدستورکوتاه کردن (Trim)
EX+Interدستورامتداد دادن (Extend)
E+Interدستور پاک کردن (Erase)
F+Interدستور منحنی زدن (Fillet)
T+Interدستور تایپ کردن (Mtext)
Z+Interدستور بزرگنمائی (Zoom)
ZA+Interدستور بزرگنمائی کلی (Zoom All)
MI+Interدستور آینه کردن (Mirror)
B+Interدستور یکی کردن (Block)
Ctrl+ Shift+Sدستور As Save کردن
Ctrl+Sدستور Save کردن
Ctrl+Cدستور Copy کردن
Ctrl+Xدستور Cut کردن
Ctrl+Vدستور Paste کردن
Ctrl+Aدستور انتخاب کلی ترسافیمات
Ctrl+Nدستور باز کردن صفحه جدید
Ctrl+Oدستور باز کردن پنجره Open
Ctrl+Pدستور Plot گرفتن
Ctrl+Qدستور خارج شدن از اتوکد
Uدستور Undo کردن
Ctrl+Yدستور Redo کردن

محصولات مرتبط:

نرم افزار اتوکد ۲۰۲۰ | خرید پستی

نرم افزار اتوکد ۲۰۱۸ | خرید پستی

نرم افزار اتوکد ۲۰۱۹ | خرید پستی

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ پیام دهید