انتخاب برگه

دستورالعمل دوره آموزش کارشناس رسمی و کارآموزی -فروردین ۱۴۰۰

اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰ | ماده 27 | ۰ دیدگاه

دستورالعمل دوره آموزش کارشناس رسمی و کارآموزی -فروردین ۱۴۰۰
دستورالعمل دوره آموزش کارشناس رسمی و کارآموزی -فروردین ۱۴۰۰

ماده ۱۱ – پذیرفته شدگان نهایی باید دوره آموزشی برای کسب مهارت های لازم را که توسط سازمان استان طبق برنامه م صوب برگزار می گردد، طی نمایند. برنامه دوره شامل محتوای آموزشی، نحوه برگزاری و مدت آن به صورت یک سان برای هر رشته با پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب وزارت راه و شهرسازی خواهد رسید.

ماده ۱۲ – متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی پس از گذراندن دوره آموزشی، باید دوره کارآموزی را به مدت یک سال تحت نظر یک نفر کارشناس رسمی یا حداقل پنج سال سابقه کارشناسی رسمی به عنوان کارشناس راهنما که به وسیله متقاضی معرفی می گردد، طی نماید. شرایط کارشناس راهنما، نحوه انجام کارآموزی و وظایف کارآموز، مطابق نظامنامهای خواهد بود که با پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزارت راه و شهرسازی، ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۳ – متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی پس از موفقیت در دوره های آموزشی و طی دوره کارآموزی، در جلسه ای که با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان، رئیس سازمان استان و با دعوت از رئیس کل دادگستری استان تشکیل می شود، با قرائت و امضاء متن زیر آتیان سوگند می نماید

«من در پیشگاه خداوند متعال، به قرآن کریم سوگند یاد می کنم در اموری که برای کارشناسی به من رجوع می شود، پروردگار یکتا را حاضر و ناظر دانسته و نظر کارشناسی خود را به راستی و در ستی اظهار کنم و نظر خصوصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظرات خود را نسبت به مواردی که به این جانب ارجاع شده اظهار کرده و مطلبی را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و اسراری که در خلال انجام کارشناسی از آنها مطلع شده ام حفظ کنم و رازدار و امین باشم.»

– اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر نام کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.

ماده ۱۴ – پس از انیان سوگند و در صورت بقای کلیه شرایط مندرج در ماده ۲ این دستور العمل، به فاصله حداکثر سی روز کاری، پروانه کارشناسی رسمی متقاضی با درج صلاحیتهای مربوطه با امضای وزیر راه و شهرسازی با مقام مجاز از سوی ایشان صادر خواهد شد.

ماده ۱۵ – مدت اعتبار « پروانه کارشناسی رسمی » سه (۳) سال است و طبق ضوابط مربوط تمدید می شود و تا زمانی که دارنده آن بر طبق قانون و مقررات مربوط، شرایط و صلاحیت های قانونی را دارا با شده قابل تمدید خواهد بود و با سلب هر یک از شرایط موضوعه، در هر مرحله از مراحل مقرر در این دستورالعمل، پروانه مذکور صادر و یا تمدید نخواهد شد.

– اندازه، فرم، رنگ و محتوای پروانه کارشناسی هر رشته در سراسر کشور یکسان بوده و با پیشنهاد شورای مرکزی،

توسط وزارت راه و شهرسازی تأیید و صادر می گردد.

ماده ۱۶ – مدت اعتبار قبولی در آزمون کتبی حداکثر سه سال می با شد و در صورتی که ظرف مدت مذکور، مراحل صدور پروانه تکمیل و طی نگردد، قبولی در آزمون کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۱۷ هزینه برگزاری آزمون، مصاحبه، آموزش، کارآموزی، صدور و تمدید «پروانه کارشناسی رسمی» توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می گردد و پرداخت آن به عهده متقاضی است

ماده ۱۸ – پروانه کارشناسی رسمی در سراسر کشور معتبر بوده و در صورتی که کارشناس رسمی؛ عضویت خود در

سازمان استان را ترک و به عضویت سازمان استان دیگری در آید، کماکان از مزایای «پروانه کارشناسی رسمی برخوردار خواهد بود. ماده ۱۹ – هر کارشناس رسمی دارای پرونده ای در سامانه اطلاعات حرفه ای دارندگان پروانه اشتغال به کار بوده و سوابق کارشناس، شامل گواهی قبولی در آزمون، گواهی شرکت در دوره های آموزشی، گواهی شرکت در دوره کارآموزی، حدود صلاحیت و مجازات انتظامی احتمالی وی در آن ثبت و نگهداری خواهد شد.


محصولات مرتبط:

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *