انتخاب برگه

دستور العمل معرفی کارشناس ماده ۲۷ – فروردین ۱۴۰۰

اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰ | ماده 27 | ۰ دیدگاه

دستور العمل معرفی کارشناس ماده 27 - فروردین 1400
دستور العمل معرفی کارشناس ماده ۲۷ – فروردین ۱۴۰۰

ماده ۲۳ – سازمان استان فهرستی از اسامی کلیه کارشناسان رسمی عضو خود را به تفکیک هر رشته و صلاحیت تهیه و به ترتیب الفبایی مرتب و اطلاعات آن را به هنگام نموده و در تارنمای رسمی سازمان منتشر می کند. سازمان استان موظف است فهرست و مشخصات کارشناسان رسمی خود را هر شش ماه، به روز نموده و بطور مقتضی در اختیار دستگاههای اجرایی، مراجع قضایی و شبه قضایی در سطح استان قرار دهد

ماده ۲۴ – پس از درخواست کتبی مراجع درخواست کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی خدمات کارشناسی، معرفی کارشناس یا کارشناسان رسمی منتخب از طریق سامانه ارجاع خدمات مهندسی و بر اساس نظامنامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای مرکزی و به تصویب وزارت راه و شهرسازی می رسد.

ماده ۲۵- در صورت ارجاع کار از سوی مراجع قضایی و شبه قضایی ، ضوابط و مقررات مرتبط با آئین دادرسی ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲۶ – ابلاغ قرار کارشناسی به کارشناس یا کارشناسان رسمی منتخب، پس از تودیع حق الزحمه على الحساب یا قطعی از طرف متقاضی کار شناسی در حساب سازمان استان، به وسیله رئیس یا به نحو مصوب هیأت مدیره سازمان استان انجام می گیرد.

ماده ۲۷ – چنانچه کار شناس رسمی معرفی شده برای انجام کارشناسی خود نیاز به استفاده از ابزار، لوازم، نرم افزارهای مدارک با انجام آزمایش های ضروری با استفاده از خدمات فنی و مشورتی متخصصان دیگر با هزینه های الزامی دیگری مربوط به کارشناسی داشته باشد یا موضوع کارشناسی از مواردی باشد که برای آن تعرفه دستمزد کارشناسی تعیین نشده باشد، مراتب را همراه با برآورد هزینه به سازمان استان اعلام و پس از تأیید مراتب توسط سازمان مذکور و تعهد پرداخت هزینه های اضافی مذکور از ناحیه متقاضی کارشناسی، نسبت به تهیه امکانات و یا استفاده از خدمات پیشنهادی اقدام می نماید.


محصولات مرتبط:

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *