انتخاب برگه

در سایت زیر می توانید با درج تاریخ فارغ التحصیلی خود (تاریخ اخذ مدرک)، نسبت به مجاز بودن برای ثبت نام در آزمون های نظام مهندسی بهمن ۹۴ اقدام نمایید.

حداقل ۳ سال تمام از تاریخ اخذ مدرک کارشناسی باید سپری شده باشد.

http://92.242.195.129/pre_regnezammohandesi