انتخاب برگه

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۵ دانلود فایل اکسل
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۵ دانلود فایل اکسل
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۵ دانلود فایل اکسل
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۳۹۵ دانلود فایل اکسل
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۵ دانلود فایل اکسل

دانلود رایگان فایل اکسل فهرست بهای های موجود با قابلیت کپی و استفاده و بدون هیچ محدویتی در فایل خدمت کاربران محترم قرار داده شده است، ضمنا قبلا کلیه فهرست بها های ابلاغی نیز روی سایت قرار گرفته بود.

دانلود PDF همه رشته ها (۱۳۹۵)