انتخاب برگه

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۶

دانلود PDF | حجم فایل: ۲٫۰۴MB | بدون پسورد

  شماره ضابطه۹۵/۱۰۹۵۴۰۰
  موضوع ضابطه
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۶
تاریخ تصویب۱۳۹۵/۱۲/۲۳
  تاریخ اجرا۱۳۹۵/۱۲/۲۳
  تاریخ ابلاغ۱۳۹۵/۱۲/۲۳