انتخاب برگه

متن شرایط خصوصی پیمان

اسفند ۲۹, ۱۳۹۵ | آیین نامه‌ ساختمانی | ۰ دیدگاه

شرایط خصوصی پیمان

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن‌ها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ‌گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. ازاین‌رو، هرگونه نتیجه‌گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به‌تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی‌اعتبار است. شماره و حروف به‌کاررفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه‌وبودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ‌شده از سوی سازمان برنامه‌وبودجه به شماره …….. مورخ ……….. بر این پیمان حاکم است.

ماده ۱۷- الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، تعداد …….. نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصص‌های تعیین‌شده در زیر به کار گمارد.

ماده ۱۸-ب) آخرین‌ مهلت پیمانکار برای ارائه برنامه تفصیلی اجرای کار ……. روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و به هنگام کردن آن، به شرح زیر می‌باشد.

ماده ۲۰-الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد.

ماده ۲۰-ب و ۲۰- ز ) کارفرما، به شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را تأمین می‌کند.

ماده ۲۰-ه) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین‌آلات رعایت کند.

 ماده ۲۰-ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تأمین کند:

ماده ۲۱-ج) قسمت‌هایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر است:

…………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۲۱-و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگه‌داری راه‌های انحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است:

…………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۲۲- الف) شمار نسخه‌های نقشه‌ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار

ماده ۲۲- الف) شمار نسخه‌های نقشه‌ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد، به شرح زیر است:

…………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۲۲- ح) شمار نسخه‌ها و مشخصات دستورالعمل‌های راه‌اندازی، تعمیر، نگه‌داری و راهبری و نقشه‌های چون ساخت که پیمانکار تهیه می‌کند به شرح زیر است:

…………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۲۴- ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند.

……………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۲۸ –الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر تأمین می‌کند.

…………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۲۹- ه) تعدیل نرخ پیمان به شرح زیر است:

…………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۳۲- ج) هزینه انجام آزمایش‌های زیر، به عهده پیمانکار است:

…………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۳۵- دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره …….. مورخ ……. هیات وزیران است.

ماده ۳۸-الف) میزان و ترتیب پرداخت‌های ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است:

…………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۳۸- ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تأمین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج از کشور تأمین می‌کند.

…………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۳۸- ه) کارفرما ارز مورد نیاز برای تأمین ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق شرایط زیر، تأمین می‌کند

…………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۴۷- د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد، به شرح زیر است:

…………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۴۹- ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر، پرداخت می‌شود.

…………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۵۰- الف ) در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر به پیمانکار پرداخت می‌کند.

ماده ۵۰- ب- ۶) خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار) به میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می‌شود.

…………………………………………………………………………………………………………………….

نماینده کارفرما                                         نماینده پیمانکار

نام و نام خانوادگی                                     نام و نام خانوادگی

امضاء                                                   امضاء


محصولات مرتبط:

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *