انتخاب برگه

پکیج فیلم آموزش آمادگی ورود به حرفه عمران-محاسبات (مشاهده) شامل ۴ مجموعه اصلی فیلم آموزشی دوره فولاد، فیلم آموزشی دوره بتن، فیلم آموزشی دوره بارگذاری، فیلم آموزشی دوره پی می باشد. فیلم آموزشی توسط اساتید موسسه آموزشی-مهندسی ۸۰۸ (مجری دوره‌های آموزشی آنلاین و حضوری) تهیه و توسط فروشگاه سازه پلاس ارائه شده است.

۱- فیلم آموزشی ورود به حرفه عمران-محاسبات (دوره فولاد)

۲- فیلم آموزشی ورود به حرفه عمران-محاسبات (دوره بتن)

۳- فیلم آموزشی ورود به حرفه عمران-محاسبات (دوره بارگذاری)

۴- فیلم آموزشی ورود به حرفه عمران-محاسبات (دوره پی)

مهارت در محاسبات سازه، علاوه بر کمک به قبولی در آزمون محاسبات-عمران، در فعالیت های حرفه‌ای طراحی و محاسباتی مهندسی نیز بکار می‌آید.

مشاهده نمونه فیلم: