انتخاب برگه

لینک مستقیم مشاهده نتایج آزمون  نظام شهریور ۹۵:

http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/krn_nezam9508/fani_sakh/krn_moh_shahr

نتایج آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان رشته معماری(طراحی) متعاقباً اعلام می‌گردد. (مشاهده اعلام شده در ۱۳ آذر ۹۵)


صفحه ویژه کلیدواژه آزمون نظام مهندسی