انتخاب برگه

نتیجه آزمون نظام مهندسی اردیبهشت ۹۷ در اول مرداد اعلام خواهد شد.


نتایج آزمون ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ که برای کلیه رشته های مهندسی، شهرسازی، عمران، معماری، نقشه برداری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و ترافیک به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شده است.

نتیجه آزمون اردیبهشت ۹۷

حدود ۳ ماه (حداکثر ۴ ماه) بعد از روز برگزاری آزمون اعلام خواهد شد.


کانال اطلاع رسانی آزمون ورود به حرفه مهندسان

کانال سروش اطلاع رسانی آزمون نظام مهندسی:

https://sapp.ir/inbrnezam


صفحه ویژه آزمون نظام مهندسی ساختمان