انتخاب برگه

نتایج آزمون های تستی آزمون نظام مهندسی مهرماه ۱۳۹۶ (۲۰ و ۲۱ مهر ۹۶) تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ اعلام خواهد شد. (اول دی)

منبع: دفترچه راهنمای شرکت در آزمون نظام مهندسی مهرماه ۹۶