انتخاب برگه

نحوه محاسبه وزن میلگرد

شهریور ۲۶, ۱۴۰۱ | رپورتاژ آگهی

بر اساس استاندارد روسی GOST 5781، میلگردها به چهار دسته A1، A2، A3 و A4 تقسیم می‌شوند که دسته A1 همان میلگردهای ساده هستند. سایر دسته‌ها، میلگردهای آجدار هستند که بسته به گرید، شکل آج آن‌ها متفاوت است. همچنین هر چقدر گرید میلگرد بالاتر باشد، میزان کربن و در نتیجه شکنندگی آن بیشتر است. در جدول وزنی، وزن میلگردهای شاخه‌ای بر اساس گرید و سایز تفکیک شده است که تاثیر مستقیم بر قیمت میلگرد دارد.

۳ روش معمول محاسبه وزن میلگرد

گرفتن نمونه از فروشنده

یکی از راه‌ها، درخواست از فروشنده برای در اختیار قرار دادن یک نمونه کوچک از میلگرد موردنظر است. پس از گرفتن نمونه، کافی است تا آن را وزن کرده و طولش را نیز به دست آورید. پس از تقسیم وزن نمونه بر طول آن ، وزن هر متر میلگرد به دست می‌آید. در مرحله آخر کافی است تا عدد به دست آمده را با توجه به سایز میلگرد، با وزن مخصوص آن در جدول استاندارد مقایسه کنید. در صورتی که وزن به دست آمده با عدد وزنی متناظر سایز میلگرد مساوی یا بزرگ‌تر از آن باشد، میلگرد موردنظر استاندارد است.

طول نمونه/وزن نمونه = وزن هر متر میلگرد به کیلوگرم

 استفاده از عدد ۱۶۲

این فرمول سریع‌ترین راه برای محاسبه وزن میلگرد به ازای هر متر است. فرمول کارگاهی توسط استاندارد ملی INSO 3132 یا همان ISIRI 3132 پیشنهاد شده و وزن هر متر از میلگرد خریداری شده نباید تفاوت چندانی با عدد به دست آمده از این فرمول داشته باشد. فرمول محاسبه وزن میلگرد با استفاده از فرمول کارگاهی به شرح ذیل است:

۱۶۲/نمره میلگرد به توان ۲ = وزن هر متر میلگرد به کیلوگرم

استفاده از وزن مخصوص فولاد

این فرمول از استاندارد آلمانی DIN استخراج شده و از قدیمی‌ترین روش محاسبه وزن میلگرد است. این فرمول وزن میلگرد را به ازای میزان متراژ مورد نیاز شما محاسبه می‌کند؛ در حالی که فرمول‌های بالا برای محاسبه وزن میلگرد را به ازای هر متر به کار می‌روند. فرمول محاسبه میلگرد عبارت است از:

۷٫۸/۱۰۰۰*۳٫۱۴*طول*قطرمیلگرد به توان ۲ = وزن هر متر میلگرد به کیلوگرم

وزن میلگرد ۱۴ چقدر است؟

این سایز میلگرد را تنها در گرید A3 می‌توانید در بازار پیدا کنید. وزن میلگرد ۱۴ اکثر کارخانه‌های فولادی، در محدوده ۱۴ کیلوگرم است.

وزن میلگرد ۱۶ چقدر است؟

این میلگرد تنها در گرید A3 یا همان آج ۴۰۰ استاندارد ملی ایران تولید می‌شود و در تمامی قسمت‌های ساختمان و انواع مختلف سازه با کاربری‌های مختلف، کاربرد دارد. وزن میلگرد ۱۶ اکثر کارخانه‌های داخلی، در محدوده ۱۹ کیلوگرم است.

وزن میلگرد ۱۸ چقدر است؟

میلگرد ۱۸ را به احتمال زیاد می‌توانید در اکثر پروژه‌های ساختمانی پیدا کنید. این میلگرد نیز تنها در گرید A3 یا همان آج ۴۰۰ تولید می‌شود و وزن میلگرد ۱۸ اکثر کارخانه‌ها نیز حدود ۲۴ کیلوگرم است.

وزن میلگرد کارخانه‌های ایران

علاوه بر گرید و استاندارد، سایز میلگرد نیز بر وزن آن تأثیرگذار است. در میان تولیدکنندگان مختلف، میلگرد اصفهان، کویر کاشان و راد همدان سنگین‌ترین نوع میلگرد هستند و وزن میلگردهای تولیدشده توسط آن‌ها، به جدول وزنی استاندارد و اشتال، نزدیک‌تر است. همچنین کارخانه‌ای مانند ظفر بناب، تولیدکننده سبک‌ترین میلگردها با کیفیت قابل‌قبول است که خرید آن را قابل توجیه می‌کند.

وزن میلگرد کارخانه‌های مختلف، به نوع فولاد مورد استفاده و استانداردی که در تولید به کار می‌برند، بستگی دارد.

وزن میلگرد کارخانه‌های مختلف را در جدول زیر می‌بینید:

نام میلگردسایز و گرید میلگرد
A2A3
۸۱۰۱۰۱۲۱۴۱۶۱۸۲۰۲۲۲۵۲۸۳۲
میلگرد اصفهان۷٫۳۹۱۱۱۵۱۹۲۴۳۲۳۶۴۷۵۸۷۶
میلگرد بناب۴٫۲۶٫۲۱۰٫۲۱۳٫۶۱۷٫۳۲۲٫۱۲۸۳۵٫۵۴۵٫۹۵۶۷۶
میلگرد زاگرس۱۰٫۵۱۴٫۵۱۸٫۵۲۳٫۵۲۹٫۵۳۵٫۵۴۶٫۳۵۸۷۵٫۷
میلگرد میانه۷٫۴۱۱۱۴٫۵۱۹۲۴۲۹٫۵۳۶۴۶٫۵۵۸۷۶
میلگرد نیشابور۷٫۳۱۰٫۵۱۴٫۲۱۸٫۸۲۴۲۹۳۶۴۶٫۸۵۷٫۸۷۵٫۶
میلگرد همدان۴٫۳۶٫۲۹٫۵۱۳٫۵۱۷٫۵۲۱٫۵۲۷۳۱۴۲۵۵
میلگرد ابرکوه۱۱۱۴٫۵۱۹۲۴۲۹٫۵۳۶۴۶٫۵۵۶٫۵۷۶
میلگرد آناهیتا۴٫۲۶٫۵۹٫۸۱۳٫۸۱۸۲۳۲۸۳۴٫۵۴۵۵۵۷۳
میلگرد شاهین۴٫۴۷٫۰۷۱۰٫۱۹۱۳٫۸۸۱۸٫۲۹۲۳٫۱۶۲۸٫۶۳۴٫۵۴۴٫۷۵۵۶٫۱۷۳٫۰۵
میلگرد ابهر۴٫۵۷٫۴۱۰٫۵۱۴٫۲۱۸٫۷۲۳٫۵۲۹٫۴۳۵٫۲۴۴٫۹۵۸
میلگرد بافق۴٫۷۷٫۴۱۰٫۷۱۴٫۵۱۹۲۴۲۹۳۵۴۶۵۸۷۵
میلگرد آریا ذوب۷۱۰٫۵۱۳٫۵۱۷٫۵۲۱٫۵۲۷٫۲۳۱٫۵۴۲٫۵۵۴۷۰
میلگرد شاهرود۷٫۵۱۱۱۴۱۹۲۳۳۰۳۵۴۵۵۸۷۵
میلگرد ارگ تبریز۱۰٫۵۱۴٫۵۱۹-۱۸٫۵۲۴-۲۳۲۹٫۵۳۵٫۵-۳۵۴۸٫۵۵۷٫۵۴
میلگرد ابرکوه۱۱۱۴۵۱۹۲۴۲۹٫۵۳۶۴۶٫۵۵۶٫۵۷۶
میلگرد تیکمه داش۴٫۵۷۱۰۱۳٫۸۱۸٫۲۲۳٫۲۲۸٫۵۳۴٫۵۴۴٫۵۵۶٫۵۷۴
میلگرد امیرکبیر خزر۷٫۴۱۱٫۱-۱۰٫۷۱۴٫۲-۱۳٫۷۱۸٫۵-۱۸۲۴۲۹-۲۸۳۵٫۵۴۶۵۸۷۲
میلگرد دزفول روهینا۴٫۶۷٫۳۱۰٫۳۱۴٫۲۱۸٫۵۲۳٫۲۲۹۳۵۴۵۵۷۷۴
میلگرد فایکو۷٫۴۱۰٫۶۱۴٫۵۱۹۲۴۲۹٫۵۳۵٫۸۴۶٫۲۵۷۷۵
میلگرد سیرجان۵۸۱۱۱۵۱۹۲۴۳۰۳۶۴۷۵۸۷۶

منبع: ahan1.com

توجه: این مطلب یک رپورتاژ آگهی (تبلیغات) بوده و سایت سازه پلاس هیچگونه نظر و مسئولیتی ندارد. در صورت نیاز به لینک‌های داخل متن مراجعه فرمایید.

۰ دیدگاه