انتخاب برگه

ویژگی‌های یک مقاله علمی پژوهشی ISI برای چاپ

خرداد ۲۸, ۱۴۰۰ | دانشگاهی | ۰ دیدگاه

بانک اطلاعات ISI موسسه اطلاعات علمی (Institute for Scientific Information) مرکزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف می باشد. شمار مجلات ISI ثابت نیست. یک مجله ممکن است در یک زمان٬ از مجلات ISI محسوب شود، اما به دلیل کاهش بار علمی٬ بعدا از لیست مجلات ISI کنار گذاشته شود. در حال حاضر بیش از ۱۶۰۰۰ مجله، در لیست ISI قرار دارند. هر ساله ۲۰۰۰ مجله جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد و حدود ده درصد آنها به لیست ISI اضافه می شوند.

هر مجله علمی قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در ISI یکسری مراحل ارزیابی را پشت سر می گذارد. ازجمله عوامل مورد ارزیابی عبارتند از رعایت استانداردهای بانک ااطلاعات طی ISI ، کمیته علمی منتخب مجله، تنوع بین المللی مقالات چاپ شده در آن، نشر به موقع مجله و جایگاه نشر آن. لازم به ذکر است که هیچ یک از این عوامل به تنهایی مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی گیرد بلکه با بررسی مجموع عوامل یک امتیاز کلی به مجله داده خواهد شد. از جمله مواردی که در ارزیابی مجله و مقالات مورد توجه قرار دارد این است که عنوان مقالات، چکیده و کلمات کلیدی باید به زبان انگلیسی باشد .همچنین توصیه می شود که منابع نیز به زبان انگلیسی نوشته شوند تا مقاله تحت داوری و ارزیابی ISI قرار گیرد زیرا ارزیابی کنندگان مجلات علمی در  ISI نمی توانند عناوین و منابع بکاررفته در مقالات را به زبان انگلیسی ترجمه کنند. داوری علمی و تخصصی مقالات چاپ شده در مجله توسط داوران نام آشنای علمی از جمله عمده ترین موارد مورد توجه ارزیابی کنندگان مجلات می باشد که گویای اعتبار و غنای علمی مجله است.

ICS چیست؟

ICS پایگاه استنادی علوم ایران و جهان اسلام است. این مرکز هم اکنون در تلاش برای سنجش تولیدات علمی در کشورهای اسلامی، رتبه بندی نشریات کشورهای اسلامی، تولید نمایه استنادی علوم کشورهای اسلامی به منظور توسعه ISC در میان تمامی کشورهای اسلامی و پیوند دادن ISC به IS I است. هم اکنون بیش از ۶ هزار مقاله توسط مجلات معتبر در ISC تولید می شود. با برقراری پیوند علمی میان ISI و ISC شناسایی علم به زبان های فارسی و عربی در سطح بین المللی بیشترمی شود و سهم ایران و کشورهای اسلامی از تولیدات علمی دنیا بیشتر خواهد شد.

معیارهای یک مقاله علمی – پژوهشی

توصیه جدّی می‌شود که معیارهای زیر در هر مقاله علمی – پژوهشی مورد رعایت قرارگیرند. رعایت این معیارها باعث انسجام و استحکام مقاله شده و امکان پذیرش آن را در یک مجله علمی – پژوهشی افزایش می‌دهد.

الف- مرتبط بودن مطالب و کامل بودن

 • تمام موضوعات مطرح شده با‌شند.
 • استدلال‌ها و بحث‌ها به کلیت متن مرتبط باشند.
 • منابع و مراجع ادبیات تحقیق آورده شده با‌شند.
 • منطق و پیوستگی بین استدلال‌ها رعایت شده باشد.

ب- برخورداری از یک سازمان منسجم

 • مقاله باید از یک ساختازشفاف مفهومی برخوردار باشد.
 • عنوان ها و زیر عنوان ها بطور مناسب، صحیح، و مرتبط بکار برده شده باشند.
 • نظام ارجاع دهی مقاله باید با ثبات و مناسب باشد.

پ- برخورداری از یک محوریت تحقیقی در کلیت و ترکیب مقاله در یک مقاله تحقیقی استاندارد:

 • تفکر خلاق، ترکیب و استدلال ظهور و بروز دارد.
 • دقت فکری در باره عنوان اصلی دیده می‌شود.
 • مفاهیم مرتبط به نحو مناسبی تحقیق شده‌اند.
 • استدلال‌ها و اثبات‌ها به وسیله مدارک و مستندات یا ارجاعات پشتیبانی شده‌اند.
 • شواهد کافی برای فهم موضوع وجود دارد.
 • ادبیات تحقیق مورد نقد و تحلیل قرار گرفته‌اند.
 • ارتباط لازم بین ادبیات تحقیق و موضوع مورد تحقیق مقاله ارائه شده است.

۱) عنوان مقاله

 • پرهیز از عنوان‌های کلی و روزنامه‌ای
 • استفاده از صفت و موصوف‌های لازم برای گویاتر نمودن عنوان
 • دارا بودن جذّابیت برای جذب مخاطب
 • فشرده و مختصر و یادآوردنی
 • پرهیز از اصطلاحات نامأنوس و رعایت اختصار
 • توجه به این نکته که عنوان مقاله یک برچسب است نه جمله.

۲) نام نویسنده/نویسندگان

 • مشخص کردن نام و رابطه عضویتی نویسنده یا نویسندگان.

۳) چکیده

 • در برگیرنده (معرفی کلی و گویای تحقیق / بیان هدف و قلمرو تحقیق، اهمیت کلّی تحقیق، مروری فشرده بر ساختار مقاله، اشاره کلّی به نوآوری‌ها و دستاوردهای مقاله)
 • پرهیز جدی از آوردن مراجع، فرمول و علامت‌های ویژه در قسمت چکیده
 • رعایت کوتاهی و فشرده بودن (در حد یک بند و سقف ۲۰۰ تا ۲۵۰ کلمه)
 • توجه به این نکته که تعداد افرادی که چکیده را می‌خوانند بسیار بیشتر از کسانی است که مقاله را می‌خوانند.

۴) کلید واژه ها

 • تا سقف پنج کلمه و یا اصطلاح

۵) مقدمه

 • تعریف مسئله و قلمرو تحقیق
 • طرح اهمیت تحقیق
 • طرح سوابق تاریخی موضوع
 • طرح طبقه‌بندی‌ها و شاخه‌های مرتبط با موضوع
 • ارائه تعاریف اصطلاحات اصلی و علائم و اختصارات
 • مروری کلی بر بقیه مقاله
 • این بخش می‌تواند با بخش بعدی ترکیب شود.

۶) بررسی ادبیات موضوع / سوابق تحقیق

 • طرح سابقه بر اساس یک نظم زمانی/ دیدگاهی/مکتب فکری یا هر طبقه‌بندی دیگر
 • طرح ارتباط ادبیات مورد بررسی با موضوع تحقیق
 • بیان نقاط قوّت، ضعف و محدودیت‌های ادبیات موضوع
 • صرف نظر از طرح مطالب شخصی و تعصب آمیز
 • طرح یافته‌های موافق و مخالف در ادبیات
 • ارائه روند و سیر تحقیق و طرح جهت‌گیری آن
 • نقد و بررسی تئوری‌های طرح شده
 • مشخص کردن محدوده زمانی مورد بررسی
 • برقراری ارتباط بین ادبیات موضوع با موضوع مورد تحقیق

۷) بدنه اصلی مقاله

 • متشکل از یک تا چند بخش و در برگیرنده اصل تحقیق و مطالعه نظیر روش و متدولوژی، فرضیات، مدل ریاضی.

۸) نتایج

 • ارائه خروجی های آزمایش ها، مدل ها یا محاسبات

۹) بحث در باره نتایج

 • استخراج اصول،روابط و ارائه تعمیم‌های ممکن
 • ارائه تحلیل مدل یا تئوری
 • ارائه ارتباط بین نتایج و تحلیل‌ها
 • جمع بندی و نتیجه‌گیری طرح نتایج مهم و پیامدهای آنها
 • بیان استثناء ها و محدودیت‌ها
 • طرح افق‌های تحقیقاتی برای ادامه و توسعه تحقیق

۱۰) سپاسگزاری (در صورت نیاز)

 • قدردانی از مؤسسات و یا اشخاصی که در به ثمر رسیدن تحقیق و یا بهتر انجام شدن فعالیت‌های مربوط به مقاله تأثیرگذار بوده‌اند.

۱۱) منابع

 • ارائه فهرست مرتب شده منابع

۱۲) پیوست‌ها (در صورت نیاز)

 • ارائه مطالب ضروری برای فهم و پشتیبانی از مطالب اصلی مقاله

ث- موارد ویرایشی

 • رعایت ملاحظات دستوری در جملات و سعی در نوشتن جملات کوتاه و گویا
 • شماره گذاری عنوان بخش‌ها و زیربخش‌ها
 • شماره گذاری روابط و فرمول‌ها
 • ارائه شرح مفید و گویا در بالای جداول و پائین شکل‌ها
 • شماره گذاری جداول و شکل‌ها به طور جداگانه
 • ارجاع دهی به هر جدول و یا هر شکل در متن از طریق شماره مربوطه
 • رعایت دندانه‌گذاری مناسب به منظور تفکیک بهتر و خواناتر نمودن نوشتار
 • پرهیز از شکسته‌شدن کلمات در دو خط متوالی (نظیر “می” در آخر خط و “شود” در ابتدای خط بعدی)
 • پرهیز از کپی‌کردن تصاویر ناخوانای مراجع و منابع، سعی در بازطراحی آنها با ذکر دقیق مأخذ در ذیل آنها.

ج- نکات ویژه

 • سعی جدی در ثبات رویه‌های اتخاذ شده در نوشتار مقاله (مانند اندازه حروف، ضخامت خطوط در جداول و شکل‌ها، نوع خطوط لاتین در کلمات لاتین, فاصله شماره‌ها با متن یا روابط)
 • الگوبرداری از ساختار آخرین مقالات منتشر شده در نشریه یا ژورنال هدف (نشریه‌ای که قصد دارید مقاله خودرا برای انتشار ارسال کنید)
 • ارائه مقاله کامل شده به اشخاص مطّلع و مرتبط با موضوع مقاله و دریافت نظرات آنان و انجام عمل بالعکس در مورد آنان
 • واگذاری تهیه مقالات مروری به محققان با تجربه و نویسندگانی که در زمینه مورد بررسی صاحب نظر بوده و لااقل چند مقاله در این رابطه منتشر نموده‌اند
 • اطمینان از دسترسی به مقالات مرجع مربوط به موضوع مقاله به ویژه مقالات جدید
 • رعایت امانت، صداقت و اخلاق از اصول مهم هر فعالیت علمی و تحقیقی است. مراعات نمودن این اصول از ضرورت بسیار بالائی برخوردار است.

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *