انتخاب برگه

پاسخ پرسش‌های متداول از مقررات ملی ساختمان

خرداد ۱۳, ۱۳۹۷ | آیین نامه‌ ساختمانی | ۰ دیدگاه

در تعبیه آسانسور برای ساختمان‌های با کاربری مختلط، طول مسیر قائم حرکت چقدر است؟

بند ۱۵-۲-۱-۲ اشاره به ارتفاع مسیر حرکت از کف ورودی اصلی دارد. چنانچه ساختمان‌های اشاره شده فقط دارای پارکینگ در طبقه همکف باشند ولی به دلیل وجود واحدهای تجاری، ارتفاع همکف بیش از معمول باشد، بند  ۱۵-۲-۱-۲ عیناً نافذ است. اگر ساختمان دارای طبقه زیرزمین بوده ولی ورودی اصلی تلقی نشود و کاربری تجاری اشاره شده دسترسی به زیرزمین و سایر بخش‌های ساختمان را نداشته باشد، ارتفاع اعلام شده برای ساختمان‌های مسکونی و از کف طبقه اصلی ورودی ملاک عمل خواهد بود.

تاریخ نمایش: ۱۳۹۴/۰۲/۳۰  آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

آیا بر اساس ضوابط مربوط به پارکینگ‌ها، استفاده از آسانسور بالابر خودرو مجاز شمرده می‌شود مشروط بر اینکه راه خروج مجزا برای ساکنین به همراه آسانسور‌های بالابر خودرو قابل قبول و کافی می‌باشد؟

برابر بند ۱۵-۲-۵-۱ تعبیه آسانسورهای خودرو بر به عنوان تنها راه ورود و خروج خودرو در طبقات پارکینگ ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، عمومی ممنوع می‌باشد. این ممنوعیت در مقررات‌های ملی ساختمان مبحث پانزدهم چاپ سال ۸۷ نیز عیناً وجود داشته است.

تاریخ نمایش: ۱۳۹۴/۰۲/۳۰  آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳


ضوابط مربوط به لوله هایی که در بازار به درز مخفی شناخته می شود چیست؟

لوله درز مخفی همان لوله درز دار با روش تولید ERW است که مشخصات آن در استاندارد ملی به شماره ۳۳۶۰ ذکر شده است .

تاریخ نمایش: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹  آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ 

آیا عبور لوله گاز از محفظه سقف کاذب مجاز است و شرایط آن چیست؟

مطابق بند(س) ذیل بند ۱۷-۵-۲-۴ مبحث هفدهم،  به شرط تامین جریان هوای آزاد جهت جلوگیری از جمع شدن گاز و با رعایت سایر شرایط مندرج در بند (س) عبور لوله گاز از محفظه سقف کاذب بلامانع است .

تاریخ نمایش: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹  آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

آیا برای نصب بخاری گازسوز در اتاق با مساحت کمتر از ۱۲ متر مربع محدودیتی وجود دارد ؟

به شرط تامین هوای احتراق موضوع بند ۱۷-۷-۵ و وجود دودکش مناسب،محدودیت متراژ برای کاربرد بخاری وجود ندارد .

تاریخ نمایش: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹  آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

فاصله مجاز شیر گاز از دیوار چقدر است ؟

شیر باید در فاصله ای از دیوار اجرا شود که در دوره بهره برداری امکان تعویض آن فراهم باشد و در صورت لزوم برای تامین فاصله تا سطح تمام شده دیوار می توان از نیپل استفاده نمود.

تاریخ نمایش: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹  آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

در مواردی که علمک گاز وجود ندارد ، نحوه انجام لوله کشی روکار چیست؟

در مواردی که علمک وجود ندارد اساساً انجام لوله کشی جهت گاز مجاز نیست مگر با استعلام از اداره گاز ناحیه و تعیین محل علمک .

تاریخ نمایش: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹  آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

تعداد پاس های جوشکاری برای لوله ها با اقطار گوناگون چه میزان است؟

مشخصات فنی جوش باید مطابق ضوابط API 1104 باشد و در مقررات دستورالعمل برای جوشکاری تعیین نمی شود.

تاریخ نمایش: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹  آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

برای طراحی و انتخاب مشخصات فنی دودکش وسایل گازسوز چه مراجعی مناسب هستند؟

تعیین مشخصات فنی باید بر پایه تحلیل های مهندسی و با لحاظ پارامترهای مختلف دخیل در موضوع انجام شود . می توان از مراجعی چون کد اشری (ASHREA) و یا “راهنمای طراحی و اجرای دودکش های ساختمانی” از انتشارات مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی استفاده نمود.

تاریخ نمایش: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹  آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

حداقل ارتفاع اتاق برای تخصیص وسایل گازسوز چه اندازه است؟

حجم فضای اتاق و میزان تهویه فضا حائز اهمیت است و ارتفاع به تنهایی ملاک نمی باشد.

مشاهده: ۷۸۱ مرتبه  تاریخ نمایش: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹  آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

طبق بند (ش) ذیل بند ۱۷-۵-۲-۴ عبور لوله گاز از نقاط مرطوب مانند سونا ممنوع است ،آیا با نوارپیچی دور لوله مجاز به عبور دادن لوله از چنین مکان هایی هستیم؟

نوارپیچی به هر نحوی کفایت نمی کند و باید از عبور لوله از مکان های مرطوب و فاقد جریان هوای آزاد  احتراز نمود.

تاریخ نمایش: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹  آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

آیا کاربرد آبگرمکن های زود جوش(فوری) با مصرف کم در منازل مسکونی قابل قبول است ؟

از لحاظ موارد مربوط به لوله کشی گاز چنانچه ظرفیت لوله گاز منطبق با وسایل متعارف گازسوز در طراحی در نظر گرفته شود و در صورت اطمینان از تامین هوای احتراق مناسب منطبق بر مقررات ، منعی ندارد .

تاریخ نمایش: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹  آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

در ساختمان هایی که دارای موتورخانه مرکزی و یا پکیج گرمایشی می باشند، آیا الزامی برای پیش بینی لوله کشی برای بخاری اضطراری (جهت استفاده در زمان تعمیرات) می باشد؟

الزامی وجود ندارد و بسته به نظر طراح سیستم لوله کشی گاز است.

تاریخ نمایش: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹  آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳


آیا در کنترل مقاومت قاب‌های خمشی در سیستم‌های دوگانه یا ترکیبی برای ۲۵ درصد نیروی جانبی زلزله، ضریب طول موثر ستون‌ها باید بر اساس سازه اصلی مهارشده یا براساس سازه فرضی که در آن دیوارها یا مهاربندی‌ها حذف شده‌اند محاسبه شود؟

در تحلیل فوق قاب می‌بایست مهار شده در نظر گرفته شود.

تاریخ نمایش: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹  آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳


چنانچه از ترکیب دال تخت، ستون و دیوار برشی بتنی به عنوان سیستم سازه‌ای استفاده شود، ضریب ترک خوردگی دال چقدر باید در نظر گرفته شود؟

در حال حاضر بر اساس نسخه موجود استاندارد ۲۸۰۰، استفاده از سیستم توام دال تخت و ستون به همراه دیوار برشی به عنوان سیستم دوگانه فقط برای ساختمان‌های حداکثر تا ۳ طبقه و یا با ارتفاع تا ۱۰ متر مجاز است. در این حالت می-توان اجزای دال تخت را با یک ضریب ترک خوردگی مناسب که در آیین نامه‌های معتبر ذکر شده است (مثلا با ضریب ۲۵/۰) تحت بارهای قائم و جانبی مدل نمود.
برای ساختمان‌های بلندتر، می‌توان در بارگذاری قائم دال تخت را بر اساس ضریب ترک خوردگی مذکور در بند قبلی مدل سازی کرد؛ ولی در مقابل بار جانبی منطقی است که ضریب ترک خوردگی دال را عددی نزدیک به صفر در نظر گرفت.

تاریخ نمایش: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴  آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

آیا مطابق بند ۹-۲۳-۴-۳-۲-۲ مبحث نهم رعایت سقف چهار درصد آرماتور در کل مقطع دیوار برشی منظور است و یا این محدودیت می‌بایست به تنهایی نیز در المان‌های مرزی رعایت گردد؟
در المان‌های مرزی نیز به تنهایی باید رعایت شود.
تاریخ نمایش: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴  آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

با عنایت به اینکه اکثر تیرچه‌های صنعتی بااستفاده ازآرماتوربرشی ساده ساخته می شوندو براساس بند ۹-۴-۱-۴مقررات ملی ساختمان این نوع آرماتورها فقط به عنوان دور پیچ در اعضای سازه‌ای بتن آرمه کاربرد دارند لطفا در خصوص ابهام مذکور راهنمایی فرمائید.

استفاده ازآرماتورهای ساده درتیرچه‌های صنعتی به عنوان دورپیچ درصورتی که این دورپیچ‌هاکاربرد سازه‌ای (تحمل برش و …) نداشته و فقط برای مونتاژ ساخت کاربری داشته باشند از دیدگاه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مجاز می‌باشد.

تاریخ نمایش: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹  آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

با توجه به یکپارچگی دال و تیرهای اصلی آیا در طراحی تیرهای فرعی در یک دال مشبک (waffle slab) لزومی به رعایت ضوابط طرح لرزه ای برای تیرهای فرعی از جمله رعایت حداقل عرض ۲۵۰ میلیمتر می‌باشد؟

در تحلیل سازه ضروری است که مدلسازی به گونه ای انجام شود که قسمت عمده بارهای جانبی در تیرهای اصلی اتفاق بیفتد و تیرهای فرعی در باربری جانبی موثر نباشد، زیرا استهلاک انرژی باید عمدتا در تیرهای اصلی و از طریق محصور کردن نواحی تشکیل لولای خمیری انجام گردد، در این صورت نیازی به رعایت محدودیت‌های بند ۹-۲۳-۳ نخواهد بود بدیهی است در صورتی که سهم تیرهای فرعی نسبت به تیرهای اصلی زیاد باشد باید ضوابط فصل ۹-۲۳ رعایت شوند.

تاریخ نمایش: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹  آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

ضوابط عرض مجاز حیاط خلوت‌ها در ساختمان‌ها به چه صورت است؟

بر اساس بندهای ۴-۵-۸-۳-۵ و ۶ برای ساختمان‌های تا چهار طبقه، عرض مجاز حیاط خلوت‌ها در صورتیکه نور و تهویه برای فضاهای اقامت یا اسکان باشد (فضاهای اصلی ) حداقل ۳ متر عرض و در صورتیکه برای آشپزخانه یا انبار (فضاهای فرعی) باشد حداقل ۲ متر است.

تاریخ نمایش: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹  آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

با توجه به ضرورت ایمنی در پارکینگ‌ها ، استفاده از آسانسور بالابر خودرو، در صورتیکه راه خروج نیز به صورت مجزا برای ساکنان مطابق ضوابط مبحث سوم ایجاد شود و سیستم‌های اعلام و اطفاء خودکار نیز برای پارکینگ‌ها در نظر گرفته شود آیا قابلیت پاسخگوئی بالابر خودرو بجای رامپ وجود دارد؟
پارکینگ‌های مکانیزه از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است، که بسیاری از آنها خارج از دامنه مبحث سوم است ولی مرتبط با مسائل ایمنی بهره برداری است که می توان به محورهای مهم زیر اشاره نمود:
۱- تجهیزات مکانیکی و الکتریکی:
این تجهیزات در پارکینگ‌های مکانیزه دارای اهمیت هستند و باید از نظر ویژگی های عملکرد و ایمنی دارای استاندارد و طراحی مناسب باشند، کنترل این مسائل عمدتا خارج از مسائل محافظت در برابر آتش و دامنه کاربرد مبحث سوم است.
۲- ایمنی تجهیزات و عملکرد آنها:
ایمنی تجهیزات از اهمیت بالا برخوردار است و قاعده ۲ باید از طریق مدارک فنی معتبر و شرکت های بازرسی تخصصی کنترل و تایید آنها مطابق، الزامات و استانداردهای مربوط صورت گیرد
۳-ایمنی در برابر آتش
از نظر محافظت ساختمان در برابر آتش لازم است تا ایمنی کل ساختمان مورد نظر به عنوان یک مجموعه یکپارچه طراحی شود از جمله در نظر گرفتن الزامات مقاومت در برابر آتش برای سازه و کلیه فضاها، مشخصات راه های خروج، دور بندها و اجزای آنها، سیستم‌های کشف، اعلام و اطفای حریق و سایر الزامات محافظت در برابر آتش که باید به طور متناسب ، مشخصات ساختمان ، فضاها و کاربری‌ها تحلیل و طراحی شود.
لازم به ذکر است که درغیاب الزامات کامل آتش درشرایط فعلی مبحث سوم، طراحان و نهادهای نظارت پروژه‌های مهم و خاص می توانند از الزامات آئین نامه ۶۸۲ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بهره برداری نمایند.
تاریخ نمایش: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹  آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

استفاده از آب افشان در چه ساختمان‌هایی ضرورت دارد؟
طبق بند ۳-۱-۱۸-۱۱ مبحث سوم ویرایش۱۳۹۲، کلیه ساختمان‌های بلند (با ارتفاع بیش از ۲۳ متر) بایستی توسط شبکه بارنده خودکار تایید شده مجهز باشند.
تاریخ نمایش: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹  آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *