انتخاب برگه

پرسش/پاسخ‌های آموزشی ۴

مهر ۲۶, ۱۳۹۵ | آموزشی

پرسش: ترکیبات کنترل تنش کششی در دیوار برشی کدام ها هستند؟ (منظورم اینکه برای کنترل ترکخوردگی دیوار برشی بتنی، کدام ترکیبات را کنترل میکنیم؟ ترکیبات طراحی دیوار برشی یا ترکیبات طراحی اسکلت بتنی؟ حال اگر سازه فلزی با سیستم قاب ساده با دیوار برشی بتنی باشد از چه ترکیباتی برای کنترل ترک‌خوردگی دیوار برشی استفاده میکنیم؟)

پاسخ: با توجه به به روز شدن آیین‌نامه ها در کشور، در هر دو سازه فولادی و بتنی برای کنترل ترک‌خوردگی باید از ترکیب بار
۰٫۹D+E
استفاده نمایید.) این ترکیب بار مربوط به ترکیب بار سازه‌های فولادی در مبحث ۶ ویرایش سال ۹۲ می‌باشد. برای بتن با توجه به اینکه عمدتاً از ACI استفاده می‌شود، نیز از همین ترکیب بار استفاده نمایید ( البته به شرطی که از ACI-99 استفاده نکنید.


پرسش: در مورد بار زنده پشت بام و بار برف که در ویرایش ۴ ۲۸۰۰ به ۲۰% بار برف هم در محاسبه وزن سازه اشاره شده. آیا باید هم بار برف و هم بار زنده پشت بام را به پشت بام اعمال کنیم؟یا حداکثر مقدار آن‌ها. البته با توجه به اینکه به دلیل احتمال کم حضور هم زمان بار برف م بار زنده حداکثر.

پاسخ: بله شما باید به پشت بام هم بار برف اعمال نمایید و هم بار زنده. ولی در ترکیب بارها تنها یکی از این دو ظاهر می‌شوند ( با هم جمع نمی‌شوند). در تعیین وزن لرزه‌ای بام نیز تنها بار برف منظور می‌شود. مثلاً اگر بار برف برابر ۱٫۲۶ kPa و بار زنده آن ۱٫۵ kPa باشد، وزن لرزه‌ای بام شامل بار مرده همراه با ۲۰ درصد ۱٫۲۶ خواهد شد.
در مناطق گرم سیر که بار برف آن‌ها کم است، وزن لرزه‌ای بام تنها شامل بار مرده آن خواهد بود.


پرسش: اگر سیستم باربر جانبی در دو جهت متفاوت باشد و ضریب امگا صفر در یک جهت مثلاً ۲ و جهت دیگر ۳ باشد بعضی می گویند می‌توان ضریب امگا صفر مثلاً دو را به نرم‌افزار داد و برای جهت دیگر ضریب زلزله را ۱٫۵ برابر به نرم‌افزار داد آیا این روش جوابگوست و اگرنه چه ضعف هایی دارد؟

پاسخ: متأسفانه در ایتبس نمی‌توان برای دو جهت x و y اومگای متفاومت تعریف کرد.
این مشکل زمانی پیش می آید که مثلاً در یک جهت قاب ساده بادبندی شده داشته باشید و در راستای دیگر قاب خمشی. در این صورت ستونهایی که به بادبند متصلند، در محل تقاطع دو سیستم باربر جانبی متفاوت قرار می گیرند و نیروی محوری وارد بر آن‌ها (بسته به ترکیب بار) ممکن است مربوط به زلزله راستای بادبند و یا زلزله مربوط به راستای قاب خمشی باشد که هر کدام اومگای متفاوت دارند.
در این حالت می‌توانید از فایلتان یک save as گرفته و در فایل جدید زلزله های راستاهای x و y را دو و سه برابر کنید (بسته به اینکه اومگای هر راستا چقدر می‌باشد).
سپس تمامی ستون‌ها را انتخاب کرده و از قسمت overwrite مقاومت خمشی آن‌ها را یک عدد بزرگ وارد نمایید. سپس مقدار اومگا را برابر “یک” وارد نمایید (چون زلزله های اولیه را افزایش داده اید). پس از طراحی سازه نسبت تنش “فقط ستون‌ها” را در این فایل کنترل نمایید.
دقت نمایید که کنترل زلزله اومگا برابر تنها برای محوری ستون‌ها می‌باشد و اثرات خمش باید حذف شوند.


پرسش: در نرم‌افزار ETABS آیا نتایج خروجی آرماتور برشی و پیچشی را باید جمع کنیم و خاموت طراحی کنیم برای تیر؟

پاسخ: بله قطعا باید جمع شود. البته در تیرهایی که در آن‌ها پیچش سازگاری داریم باید ترک‌خوردگی پیچشی را کاهش دهیم تا مقدار پیچش منطقی و بر اساس ترک‌خوردگی پیچشی محاسبه شود و دست بالا نباشد. در نرم‌افزار ETABS 2015 در قسمت display design info… گزینه جدیدی قرار داده شده که جمع آرماتور عرضی پیچشی و برشی را ارائه می‌کند. تنها کافی است گزینه Shear plus torsion reinforcing را انتخاب نمایید.


پرسش: طراحی تیرهای مفصلی در سازه‌های بتن آرمه صحیح می‌باشد؟ آیا اتصال یک تیر از یک طرف به ستون و از طرف دیگر به تیر صحیح می‌باشد؟ همچنین آیا نرم‌افزار etabs قادر به طراحی این نوع تیرها بر اساس توزیع لنگر و برش می‌باشد یا خیر؟

پاسخ: در این رابطه به جزوه ایتبس (بخش اول) اینجانب که در قسمت جزوات شخصی قرار داده شده است مراجعه نمایید.
از نظر بنده اتصال مفصلی در تیرهای بتنی غیر پیش ساخته امکان پذیر نبوده و دتایلهای پیشنهادی برای مفصلی کردن تیرهای بتنی (مانند استفاده از میلگرد طولی به‌صورت ضربدری و یا عدم اجرای خم در انتهای تیرها) نادرست می باشند. در جزوه توضیحات بیشتری در این مورد آمده است.


پرسش: ترکیب بارهای کنترل تنش پی در ویرایش های جدید عوض شدن؟ اگر عوض شدن لطف کنید بزارین

پاسخ: با توجه به تغییر نیروی زلزله باید از ترکیب بارهای جدید بر اساس بند ۶-۲-۳-۴ مبحث ششم برای کنترل تنش زیر خاک استفاده شود.


پرسش: می خواهم یک ساختمون فلزی تو Etabs9.7.4 به روش LRFD طراحی کنم. به نظرتون کدوم ایین نامه رو انتخاب کنم که با ویرایش ٩٢ منطبق باشه.Lrfd 89 یا LrfD 2005

پاسخ: ویرایش ۹۲ برگرفته از LRFD-2010 می‌باشد و مشابهت آن به LRFD-2005 بیشتر می‌باشد و بهتر است از LRFD-2005 استفاده شود. البته توصیه می‌شود که از ایتبس ۲۰۱۵ استفاده نمایید تا بتوانید از LRFD-2010  استفاده نمایید.


پرسش: چرا با وجود انطباق ۹۹ درصدی مبحث نهم مقررات ملی با آیین‌نامه کانادا CSA A23.3-04 اما شما برای طراحی سازهای بتنی از آیین‌نامه آمریکا استفاده کرده اید؟ در ترکیب بار سازه‌ای بتنی به روش حدی در مبحث ششم ضریب زلزله ۱٫۲(۰٫۷E) بیان شده، این بدین معناست که باید ضریب زلزله در ترکیب بار برابر۰٫۸۴ در نظر گرفته بشه؟

پاسخ: با توجه به حجم بالای سوالات، پاسخگویی به تمامی سوالات غیر ممکن بوده و به همین جهت به‌صورت انتخابی به سوالات پاسخ می‌دهم و از این جهت عذر خواهی می‌کنم.
در رابطه با انتخاب آیین‌نامه بتن: مبحث ۹ ایران برگرفته از آیین‌نامه بتن کانادا می‌باشد و برخی طراحان برای طراحی از آیین‌نامه CSA برای طراحی استفاده می‌کنند.
در مبحث ۶ ایران اجازه داده شده است که در صورت استفاده از مبحث نهم برای طراحی سازه‌ها ضریب زلزله برابر ۰٫۸۴ منظور شود. بنده با این ضریب موافق نیستم و فکر می‌کنم نادرست باشد.
دقت نمایید که در آیین‌نامه کانادا ضریب زلزله برابر یک می‌باشد. بنابراین اگر شما می خواهید از آیین‌نامه کانادا استفاده نمایید بهتر است برای ساخت ترکیب بارها نیز از آیین‌نامه کانادا استفاده نمایید که در آن ضریب زلزله ۱ می‌باشد.
البته اگر طراحی ضریب را برابر ۰٫۸۴ منظور کند غیر قانونی عمل نکرده است! و نمی‌توان خرده گرفت.
علت انتخاب ACI: با توجه به اینکه کتب درسی رایج در کشورمان عمدتاً بر اساس ACI بوده است، این آیین‌نامه در جامعه مهندسین بیشتر رایج شده است و هم طراحان و هم کنترل کننده ها با آن آشنایی کامل دارند و به علت همین رواج عمومی در کشور بنده ترجیح می‌دهم از ACI استفاده کنم.


پرسش: در صورت تحلیل طیفی سازه ۱٫ آیا کنترل دریفت همانند تحلیل استاتیکی خواهد بود (با ایجاد EX,EYDRIFT بر اساس پریود های تحلیلی در  LOAD CASE)؟ ۲٫آیا تر کیبات بار شامل بار زلزله باید برای کلیه طیف ها اصلاح شود؟ زاویه تحریک طیف هایی که در LOAD CASE وارد میکنیم (۰ تا ۱۶۵ درجه) دقیقا ۱۲ عدد است.

پاسخ: برای کنترل دریفت می‌توان از زلزله های spec نیز استفاده کرد.
نکته: در آیین‌نامه جدید در بیشتر موارد می‌توان زلزله دینامیکی را با ۹۰ درصد زلزله استاتیکی همپایه کرد و بنابراین زلزله دینامیکی کمتر از استاتیکی خواهد بود و بهتر است کنترل دریفت با زلزله دینامیکی انجام شود. از طرفی توزیع زلزله استاتیکی در آیین‌نامه جدید (برای سازه‌های بلند) سهمی شکل بوده و در صورت استفاده از زلزله استاتیکی دریفت ها بالا بدست می آید. در حالیکه در صورت استفاده از زلزله دینامیکی دریفتها کمتر به دست خواهد آمد.
دقت: برای محاسبه دریفت بر اساس زلزله دینامیکی برخی نکات جانبی وجود دارد که باید رعایت شود. از جمله اینکه اگر دلتای طبقات را از زلزله دینامیکی استخراج نمایید، این دلتاها نتیچه مجذور جمع مربعات تغییر شکل‌ها بوده و تفاضل دلتاها جابجایی نسبی واقعی را بدست نمی‌دهد. در اینجا مجالی برای تشریح راهکار رفع این مشکل وجود ندارد و بهتر است با افراد متخصص مشورت نمایید تا برایتان توضیح دهند.


پرسش: برخی کتاب‌ها که براساس ویرایش۹۲ مباحث ۶و۷ را توضیح داده اند درمحاسبه وطراحی پی ها ودیوارهای حایل ترکیبات بارگذاری را براساس ترکیبات مبحث۶ به کارنبرده اند واین امرموجب شبهه همکاران گردیده است لطفا بفرمایید درطراحی و محاسبه موارد مذکور درروش حدی ودرحالت های لرزه‌ای واستاتیکی ازکدام ترکیبات بارگذاری مبحث۶ استفاده می‌شود؟

پاسخ: برای کنترل و طراحی پی (محاسبه میلگردهای آن) باید از ترکیب بارهای بتن ۰ACI) استفاده شود ۰ترکیب بارهای ACI مشابه ترکیب بارهای مبحث ۶ برای فولاد در بند ۶-۲-۳-۳ می‌باشد
و برای کنترل تنش مجاز خاک نیز باید از ترکیب بارهای ۶-۲-۳-۴ که مربوط به روش تنش مجاز می‌باشد، باید استفاده شود.


پرسش: جهت طراحی یک سازه دارای یک طبقه زیرزمین طبق ویرایش ۴ استاندارد۲۸۰۰ ( دورتا دور طبقه زیرزمین دیواربتنی که به سقف متصل شده لازم الاجراست ) تراز پایه را روی شالوده در نظر بگیریم یا روی دیوار بتنی؟ لازم به ذکر است زمین سازه مذکور از سه طرف به زمین طبیعی متراکم واز طرف دیگر به پلاک مجاور با سه طبقه زیرزمین محدود گردیده.

پاسخ: طبق استاندارد ۲۸۰۰، اگر پشت دیوار حائل زیرزمین با خاک متراکم پر نشده باشد، باید تراز پایه در تراز پی در نظر گرفته شود. ولی نظر شخصی بنده این است که به حد کافی دیوار بتنی در اطراف سازه وجود داشته باشد، (حتی اگر خاک متراکم نیز نداشته باشیم) می‌توان تراز پایه را در تراز سقف در نظر گرفت. چون وجود دیوار حائل بتنی به حد کافی سختی طبقه زیرزمین را افزایش می‌دهد و نیازی به حضور خاک متراکم نیست.


پرسش: سؤال ۱: در صورتیکه در سیستم سازه‌ای نیازمند استفاده از دو ضریب اضافه مقاومت باشیم .برای مثال یک جهت قاب خمشی فولادی و دیگر جهت قاب ساده با مهاربند همگر باشد تنها یک ضریب برای اعمال در ایتبز ۲۰۱۳ خواسته می‌شود برای اصلاح این مورد چگونه می بایست عمل کرد ؟سؤال ۲: برای در نظر گرفتن همزمان بار قائم طره و بار قائم زلزله در مناطق با پهنه خطر نسبی زیاد چگونه عمل کنیم؟ آیا در نظر گرفتن دو پترن ۱ و ۲ از نوع other , و همچنین دادن مقدر ۰٫۲۱ در self multiplier برای بار قائم زلزله در پهنه خطر زیاد درست می‌باشد؟

پاسخ: اگر یک طرف قاب خمشی و طرف دیگر بادبند باشد، می‌توانید در قسمت preferences که مربوط به تنظیمات کل اعضا می‌باشد، ضریب امگا را برابر ۳ وارد نمایید و سپس بادبند ها را انتخاب کرده و از طریق overwrites مقدار امگای بادبندهای انتخاب شده را برابر ۲ وارد نمایید.
ایراد کار: در روش فوق ستونهایی که متصل به بادبند هستند دارای امگای دوگانه هستند یعنی زلزله مربوط به جهت بادبندی شده باید با امگای ۲ و زلزله مربوط به راستای قاب خمشی باید با امگای ۳ محاسبه شود. اگر امگای این ستون را به‌صورت محافظه کارانه ۳ وارد نمایید، با توجه به بالا بودن زلزله راستای بادبند، امکان دارد خیلی دست بالا طراحی شوند.
برای این ستون‌ها امکان تعریف امگا به‌صورت هوشمند وجود ندارد و اگر نخواهید دست بالا طراحی شوند، می‌توانید زلزله های EX و EY را از ابتدا به‌صورت افزایش یافته تعریف نمایید و امگا را کلا ۱ وارد نمایید. مثلاً اگر در راستای x بادبند همگرای ویژه دارید و در راستای y قاب خمشی می‌باشد، می‌توانید هنگام تعریف زلزله EX را به‌صورت EX*2 تعریف کرده و EY را نیز به‌صورت EY*3 تعریف نمایید و مقدار امگا را کلا ۱ وارد نمایید. التبه در این حالت باید در تمامی ترکیب بارهای عادی ضرایب زلزله ها را کاهش دهید.

 


پرسش: نحوه محاسبه و اعمال بار قائم زلزله درطره دال واعمال در etabs را توضیح بدید. وسوال دیگه اینکه آیا پذیرایی ساختمان مسکونی جزء محلهای تجمع و پرازدحام عمومی محسوب میشه یا نه؟

پاسخ: برای تمامی سازه‌ها (در تمام مناطق لرزه خیزی) باید زلزله قائم به‌صورت دستی به کف بالکن ها (و لبه آن در صورت وجود دیوار) به مقدار ۰٫۶AIW از نوع EV اعمال شود. البته در ویرایش قبلی به اندازه ۲*۰٫۷AIW وارد می کردیم که در ویرایش ۴ مقدار آن به ۰٫۶AIW کاهش یافته است.
در سازه‌هایی که در مناطق با لرزه خیزی بسیار زیاد قرار دارند (شهرهایی که A=0.35 می‌باشد) باید علاوه بر اعمال نیروی فوق، زلزله قائم به میزان ۰٫۶AIWd به کل سازه اعمال شود. اعمال این نیرو به کل سازه به‌صورت دستی امکان پذیر نیست و باید از طریق تغییر ترکیب بارها آنرا منظور کنیم که نحوه اعمال آن در جزوه ایتبس بنده تشریح شده است.
در مورد پذیرایی: دو تفسیر وجود دارد: ۱- منظور مبحث ششم از اتاق محل “تجمع” لابی ساختمان‌های مسکونی می‌باشد و بنابراین بار زنده پذیرایی مانند سابق برابر ۲kPa  خواهد بود.
۲- با توجه به کلمه “اتاق” محل تجمع، منظور آیین‌نامه همان پذیرایی می‌باشد که در این صورت باید بار زنده پذیرایی را ۵kPa منظور کنیم.
به تعریف زیر از IBC 2012 توجه فرمایید:
PUBLIC-USE AREAS. Interior or exterior rooms or spaces that are made available to the general public.
معنی GENERAL PUBLIC یعنی در دسترس عموم مردم بودن که با این تعریف پذیرایی مکان عمومی نخواهد بود.
دقت نمایید که تعریف فوق مربوط به “PUBLIC-AREA” می‌باشد. متأسفانه در IBC و ASCE7 تعریفی از “PUBLIC-ROOM” نیامده است.


پرسش: اگه بخواهیم در یک سازه بتنی مسلح اتصال مفلی مابین تیر و ستون ایجاد کنیم ، نحوه آرماتورگذاری در تیر به چه شکلی خواهد بود؟ اصلا چنین تیری تا چه حد رفتار مفصلی از خود نشان خواهد داد؟ رفتار مفصلی تیر بتنی چه تاثیری در رفتار کلی سازه خواهد داشت؟   فراوان.

پاسخ: اتصال مفصلی بتنی (جز در سازه‌های بتنی پیش ساخته) امکان پذیر نمی‌باشد. البته برخی طراحان دتایلهایی مانند دتایل عبور ضربدری میلگردها و یا عدم اجرای خم در انتهای میلگرد طولی را پیشنهاد می‌کنند که از نظر بنده نادرست می باشند.


پرسش: در مورد بارگذاری حرارتی سازه‌های بتنی می بایست دیافراگم صلب منظور نشود. آیا در این حالت باید اثرات ناشی از بار ثقلی و زلزله را با دیافراگم صلب در نظر گرفت و نتایج با بارگذاری حرارتی جمع شود ویا به شکل دیگری باید عمل کرد؟

پاسخ: از آنجا که کف بتنی طبقات در مدل ایتبس مدل می‌شود، عملاً سختی دیافراگم منظور می‌شود. بنابراین درصورتی‌که دیافراگم تعریف نکنید، تاثیر خاصی بر نتایج نخواهد داشت. تنها مشکل عدم تعریف دیافراگم این است که برخی از خروجی ها مانند تغییر شکل مرکز جرم و … را نخواهیم داشت.
برای رفع این مشکل می‌توانید دیافراگم را از نوع semi rigid تعریف نمایید. در این صورت تمامی خروجی ها مانند حالت دیافراگم rigid قابل دسترسی بوده و از طرفی اثر حرارت نیز به‌صورت کامل منظور خواهد شد.


پرسش: برای کنترل پانچ در دیوارهای برشی در نرم‌افزار safe12 چه راهکاری را پیشنهاد می کنید

پاسخ: می‌توان در مدل ایتبس دیوارهای برشی را به‌صورت یک ستون (با مقطع دیوار) مدل کرد. که در این صورت باید در تراز طبقات ستون معادل را با تیرهای صلب به سازه متصل نمود. در این حالت به راحتی می‌توان در نرم‌افزار سیف ۱۲ یا ۱۴ برش پانچ آنرا کنترل نمود.


پرسش: برای محاسبه ی سختی و مقامت جانبی ساختمان در ایتبس جهت کنترل منظم بودن یا نامنظم بودن چه راهکاری را پیشنهاد می کنید

پاسخ: در مورد سختی: سختی یک طبقه بستگی به سختی “ستون‌ها”، “دیوارها” و “تیرها”ی آن دارد. برای اندازه گیری سختی می‌توان با اعمال یک‌بار جانبی و گرفتن دلتا در خروجی نرم‌افزار سختی را محاسبه کرد. مشکل اینجاست که تغییر مکانی که شما برای یک طبقه در ایتبس میخوانید تنها متاثر از ستون‌ها و تیرهای آن طبقه نمی‌باشد و سختی طبقات مجاور در پاسخ تاثیر دارد. بنابراین اگر مثلاً سختی طبقه ۵ را می خواهید باید در مدل طبقات ۶ و ۶ به بالا را delete کرده و سپس پای ستون‌های طبقه ۵ را گیردار کرده و بعد یک‌بار جانبی به مرکز سختی طبقه ۵ وارد نمایید و بر اساس دلتای حاصل از تحلیل سختی جانبی آن را محاسبه نمایید.
در رابطه با مقاومت متأسفانه نمی‌توان به‌صورت دقیق با نرم‌افزار محاسبه کرد و باید به‌صورت تقریب و دستی محاسبه کرد.


پرسش: در مورد انرژی اعضا که در ایتبس هست توضیح میدهید که چی هست و به چه دردی میخورد؟

پاسخ: در راهنما (help) نرم‌افزار ایتبس توضیحاتی در مورد نحوه محاسبه انرژی آمده است. از جمله در ابتدای آن نوشته شده که:
Click the Display menu- Energy/Virtual Work Diagram command to display energy diagrams that can be used as an aid to determine which elements should be stiffened to achieve the most efficient control over the lateral displacements of a structure
همانطور در متن فوق نوشته شده، در کنترل دریفت سازه برای تشخیص اینکه چه عضوی در کاهش دریفت موثرتر است می‌توان از منوی فوق استفاده کرد و برای کاهش دریفت سایز اعضایی را که درصد انرژی بیشتری دارند (به ۱۰۰ نزدیک هستند) افزایش داد. البته با توجه به محدودیتهای معماری سازه و تیپ بندی ستون‌ها و تیرها، همیشه نمی‌توان بر اساس معیار فوق سایز اعضا را انتخاب کرد و اعدادی که به عنوان نسبت انرژی نمایش داده می‌شوند تنها یک پیشنهاد از طرف نرم‌افزار می‌باشد.


پرسش: چرا در ایتبس گزینه ضوابط لرزه‌ای را برای سازه‌های بتنی غیرفعال می کنیم؟ مگر در مبحث نهم فصلی تحت عنوان ضوابط لرزه‌ای وجود ندارد؟ برای فولاد این کار را نمیکنیم اما برای سازه‌های بتنی این ضریب را در منوی define غیرفعال می کنیم.

پاسخ: فعال کردن این گزینه موجب می‌شود:
۱- برای سازه ضریب Rho محاسبه شود که این ضریب در استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش سوم وجود ندارد (برابر یک می‌باشد). ضریب Rho به نیروی زلزله ای که معرفی کرده اید ضرب می‌شود و اگر مخالف یک باشد موجب افزایش آن می‌شود. در ویرایش ۴ استاندارد ۲۸۰۰ این ضریب معرفی شده است که در صورت چاپ استاندارد ۲۸۰۰ باید وارد شود.
۲- برای سازه باید Omega factor منظور شود. در سازه بتنی طبق ACI های قدیمی مقدار این ضریب به‌صورت پیش فرض برابر دو می‌باشد و اگر شما در این قسمت مثلاً ضریب ۳ وارد نمایید در طراحی سازه‌های فلزی تاثیر خواهد گذاشت ولی در بتنی تاثیر ندارد.
۳- ضریب بار مرده (DL Multiplier) منظور خواهد شد. در استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش ۳ این ضریب برابر صفر می‌باشد و نیازی به منظور کردن آن نیست. در ویرایش ۴ استاندارد ۲۸۰۰ این ضریب باید محاسبه شود.
بنابراین اگر بخواهیم بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش ۳ کار کنیم، برای اینکه ضرایب Rho و DL Multiplier  منظور نشوند این گزینه را غیرفعال می کردیم.
با تصویب ویرایش سوم این گزینه حتماً باید فعال شود و مقادیر آن وارد شوند.


پرسش: تفاوت اصلی shell و membrane در چیه؟

پاسخ: از دو جنبه می‌توان پاسخ داد:
۱- از لحاظ تئوریک: المان shell هم قادر است رفتار غشایی ( مانند کشش، فشار و برش داخل صفحه) را در محاسبات منظور نماید و هم قادر است خمش خارج از صفحه را مدل نماید (تمامی رفتارها) و از این نظر کاملتر از المان membrane می‌باشد. ولی المان membrane تنها قادر است رفتار غشایی را منظور کند و نمی‌تواند خمش خارج از صفحه را مدل نماید. برای مثال در مدلسازی یک دیوار حائل بتنی که تحت اثر فشار خاک به‌صورت خارج از صفحه خم می‌شود باید از shell استفاده نمایید تا خمش خارج از صفحه آن منظور شود. به عنوان یک مثال دیگر اگر یک دال بتنی مربوط به یک بالکن طره را که تنها از یک لبه خود به سازه متصل است با المان membrane مدل نمایید، در محل اتصال به‌صورت مفصلی عمل کرده و ناپایدار خواهد بود (چون membrane خمش خارج از صفحه تحمل نمی‌کند) و بنابراین بالکنها نیز باید با shell مدل شوند.
۲- از لحاظ نرم‌افزاری: در ETABS و SAP المان‌های membrane به‌صورت اتوماتیک مش بندی می‌شوند و کاربر نیازی ندارد که آن‌ها را به‌صورت دستی مش بزند. ولی المان shell باید پس از ترسیم به‌صورت دستی مش بندی شود (زحمت آن بیشتر است). بنابراین کاربران معمولا جز در مواردی که استفاده از المان shell ضروری نیست، از المان membrane استفاده می‌کنند. مثلاً برای مدلسازی دالهای بتنی داخلی که از چهار لبه خود به تیرهای پیرامونی متصل هستند از المان membrane استفاده می‌کنند (بدون نیاز به مش بندی) و برای بالکنها از المان shell استفاده می‌کنند و پس از ترسیم نیز مش بندی می‌کنند.


پرسش: برای طراحی سازه بتنی بر اساس آبا ، آیا در ایتبس می شه از آیین‌نامه aci-318-11 و در safe از aci-318-08 استفاده کرد؟ (طبق مطلبی که در جزوهی ایتبستون وجو دارد.) اگر میشه آیا نیاز به اصلاح نتایج طراحی وجود دارد؟ و چه چیز هایی رو باید اصلاح کرد؟

پاسخ: بله مجاز هستیم. از آنجا که نیروها به‌صورت بدون ضریب از ETABS به SAFE ارسال می گردند (و خام هستند)، کنترل فونداسیون را میتوانید با آیین‌نامه‌ای متفاوت با آیین‌نامه انتخابی در ایتبس انجام دهید.


پرسش: بررسی تنش در یک دیوار برشی با مقطع آی شکل استفاده از المان مرزی در دیوار را نشان میدهد. مطابق ACI2008 طول المان مرزی ماکزیمم دومقدار(c-0.1Lw ,c/2) است که Lw طول دیوارو c حداکثر عمق تار خنثی دیوار است.برای محاسبه طول المان مرزی و دادن آن به ایتبس چگونه c را از ایتبس بگیریم؟(ایتبس درنتایج طراحی دیوار برشی و در قسمت Boundary element check دو مقدار c Limit و c Depth گزارش می‌کند آیا آن‌ها مربوط به حداکثر عمق تار خنثی دیوار هستند؟

پاسخ: آیین‌نامه (بسته به شرایط زیر) اجرای المان مرزی در دو انتهای دیوار برشی را گاهی لازم و گاهی غیر لازم می داند و یا غیر لازم باشد. ایتبس سه گام زیر را انجام می‌دهد:
۱- ابتدا تنش فشاری حداکثر در دیوار را محاسبه می‌کند (Stress Comp) و این تنش را با تنش ۰٫۲fc مقایسه می‌کند (Stress limit) اگر Stress Comp کمتر از Stress limit باشد، اعلام می‌کند نیازی به المان مرزی نیست در غیر این صورت گامهای ۲ و ۳ در زیر را انجام می‌دهد:
۲- در مواردی که stress Comp بیشتر از Stress limit باشد، مقدار تار خنثی را محاسبه می‌کند (C   Depth)  و سپس آنرا را با عمق خنثی مجاز مقایسه می‌کند (C Limit) اگر مقدار C Depth از مقدار C limit بیشتر بود، اجرای المان مرزی ضروری بوده و گام ۳ را انجام می‌دهد در غیر این صورت اعلام می‌کند نیازی به المان مرزی نیست.
۳- اگر هم Stress Comp از Stress Limit بیشتر بود و هم C Depth از C Limit بیشتر بود. طول المان مرزی را بر اساس رابطه Max(C/2, C-0.1L) محاسبه می‌کند که در این رابطه مقدار C همان C Depth  می‌باشد.
*لازم به یادآوری است که متأسفانه ETABS2013 محاسبات مربوط به این قسمت را به درستی نمایش نمی‌دهد و برای استخراج این نتایج فعلا باید از ETABS9.7 استفاده نمایید.


پرسش: برای اعمال بار قائم زلزله به کل سازه برای یک سازه با اهمیت زیاد و A=0.35 میشه بجای اعمال مستقیم بارقائم زلزله، اونو توسط بار مرده به سازه وارد کرد(باترکیب بار۱٫۴۱D+L+Ex/y) در این صورت در تنظیمات ایتبس ضریب Sds وDL multiplier  که مال زلزله قائمه، صفر بدیم؟ در ثانی اونوقت چون عملاً بار زلزله قائمی بنامEZ  تعریف نکرده و بارگذاری نکردیم، در ترکیبات بار بیخیال EZ بشیم؟

پاسخ: در ویرایش ۴ استاندارد ۲۸۰۰ برای سازه‌هایی که در مناطق لرزه خیزی بسیار زیاد (A=0.35) ساخته می‌شوند، زلزله قائم شامل دو قسمت است:
۱- زلزله قائم موضعی (برای مثال در بالکن ها) که باید به‌صورت دستی (مانند استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش ۳) به اجزا وارد شود و سپس در ترکیب بارها نیز به‌صورت EZ منظور شود.
۲-علاوه بر اعمال زلزله قائم به‌صورت موضعی باید زلزله قائم به کل سازه وارد شود (در این حالت به بالکن ها دو بار زلزله قائم اثر خواهد کرد.
برای حالت دوم باید ضریب Sds را برابر ۱٫۰۵I وارد نمایید که نحوه محاسبه ضریب ۱٫۰۵ را در جزوه ایتبس خود توضیح داده ام. وارد کردن این ضریب موجب می‌شود که ضریب بار مرده در ترکیب بارها به‌جای ۱٫۲D به ۱٫۴۱D تبدیل شود.
ماهیت زلزله قائم مانند بارهای ثقلی می‌باشد. به این صورت که وقتی زلزله قائم اثر می‌کند، سازه احساس سنگینی بیشتر ( و یا سبکی) می‌کند (مانند کسی که در آسانسور تحت اثر شتاب قائم رو به بالا یا پایین قرار می گیرد و احساس می‌کند وزنش افزایش یافته است.
بدین ترتیب اگر ویرایش ۴ منتشر شود (و تغییری در متن پیش نویس صورت نپذیرد) هم باید ضریب بار مرده را افزایش دهید (برای اعمال زلزله قائم به کل سازه) و هم باید Ez را در ترکیب بارها بیاورید (برای منظور کردن اثرات موضعی زلزله قائم برای مثال در بالکن ها).


پرسش: سازه‌ای که دارای دوقاب مختلف (دریک جهت قاب خمشی ودر جهت عمود برآن‌همگرا) می‌باشد در ایتبس درقسمت تنظیمات آیین‌نامه‌ای کدام R را تعریف کرده و با توجه به محدودیت انتخاب قاب درهمین بخش کدام یک از قاب های OCBR-OR-OMFرا انتخاب کنیم با اینکه  Rهرقاب رابصورت جداگانه برای محاسبه ضریب C برای محاسبه برش پایه درقسمت معرفی بارها می دهیم حالا این R مربوطه در قسمت تنظیمات آیین‌نامه‌ای درکجا استفاده می‌شود؟

پاسخ: بله همانطور که خوتان اشاره کردید، مقدار R در محاسبه نیروی زلزله (load pattern) در رابطه    ABI/R  برای دو جهت مختلف به نرم‌افزار داده شده است.
علت درخواست مجدد این ضریب در قسمت نتظیمات لرزه‌ای:
طبق ضوابط لرزه‌ای اگر مقدار R کمتر از ۳ وارد شود و همچنین در قسمت Seismic Design Category یکی از موارد A, B, و یا C انتخاب شود، سازه با شکل پذیری پایین بوده و نیازی به کنترل ضوابط مربوط به سازه‌های ویژه در آن‌ها نخواهد بود. به همین جهت در قسمت تنظیمات لرزه‌ای سازه‌های فولادی این مقدار از شما سؤال می‌شود و اگر شما مقداری بزرگ‌تر از ۳ وارد نمایید، این ضوابط منظور می‌شوند. یعنی در قسمت تنظیمات لرزه‌ای اینکه عدد ۵ وارد شود یا ۶ یا ۷ تاثیری در نتایج نخواهد داشت و مهم نخواهد بود. تنها باید این عدد بزرگ‌تر از ۳ باشد. بنابراین اگر در دو جهت R های متفاوت دارید، فقط کافی است که یکی از دو مقدار را به دلخواه وارد نمایید.
انتخاب نوع قاب:
انتخاب نوع قاب مهم می‌باشد. می‌توانید در قسمت تنظیمات عمومی (منوی Design/steel Frame Design/ View Revise Preferences) مقدار IMF و یا SMF (بر حسب اینکه سازه ویژه باشد یا متوسط) انتخاب نمایید، سپس بادبندها و تیرهای آن‌ها را انتخاب کرده و در قسمت تنظیمات عمومی ( منوی Design/ steel Frame Design/ View Revise Overwrites) نوع OCBF و یا SCBF را انتخاب نمایید.


پرسش: در رابطه با اعمال نیروی ۱۰۰% ۳۰% سؤال داشتم… این که آیا برای سازه‌های منظم هم اعمال این ترکیب بار الزامی اشت ؟چون نظام مهندسی استان تهران اوایل فقط وارد کردن به سازه‌های نامنظم را لازم میدانست… اما قریب به یکسال است که طبق نظر آن‌ها باید به کل سازه‌ها وارد کنیم

پاسخ: طبق بند ۲-۱-۴ استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش سوم، حتی در سازه‌های منظم نیز برای ستونهایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم باربر جانبی قرار دارند باید زلزله متعامد ۳۰% منظور شود.
در قاب‌های خمشی عملاً تمامی ستون‌های سازه در محل تقاطع دو سیستم باربر جانبی قرار دارد. بنابراین در تمامی قاب‌های خمشی (چه منظم و چه نامنظم) باید برای زلزله ۳۰% متعامد طراحی شوند.
در قابهایی که یک جهت بادبند و جهت دیگر قاب خمشی دارند نیز عملاً ستونهایی در سازه داریم که از یک طرف در محل تقاطع سیستم بادبند و در جهت دیگر در راستای قاب خمشی کار می‌کنند پس در این سازه‌ها نیز (چه منظم و چه نامنظم) باید زلزله متعامد منظور شود.
در سازه‌هایی که سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی دارند نیز به منوال خواهد بود.
تنها در سازهایی که هر دو جهت قاب ساده بادبندی باشند و هیچ‌کدام از بادبندها به ستون مشترک متصا نباشد (اگر سازه منظم هم باشد) می‌توان زلزله متعامد را نادیده گرفت.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت تقریبا در تمامی سازه‌ها (حتی سازه‌های منظم) منظور کردن زلزله متعامد (۱۰۰%+۳۰%) الزامی می‌باشد. البته در تبصره ۱ همین بند در موارد خاصی می‌توان زلزله متعامد را اعمال نکرد.


پرسش: در مورد مقاطع زنبوری در آیین‌نامه جدید مبحث ۱۰ صحبت کنید و اینکه آیا این مقاطع حذف شده اند چون اشاره ایی به آن نشده است و یا اینکه مطابق گذشته از آن‌ها استفاده نماییم.

پاسخ: قبلاً در پیوست مبحث دهم توضیحاتی در مورد هندسه ساخت و اثرات خمشهای ثانویه در تیرهای لانه زنبوری توضیحاتی ارائه شده بود. در مبحث ۱۰ جدید که برگرفته از و ترجمه آیین‌نامه آمریکا می‌باشد، این پیوست حذف شده است. این به معنای ممنوعیت از استفاده از لانه زنبوری نیست. در متن آیین‌نامه در قسمت ضوابط لرزه‌ای (مشابه مبحث دهم قدیم) مواردی را که نمی‌توان از لانه زنبوری استفاده کرد مشخص شده است. یعنی کماکان استفاده از لانه زنبوری در تیرچه ها و شاه تیرهای دوسر مفصلی که در دهانه بادبند قرار ندارند، می‌توان لانه زنبوری استفاده کرد.


پرسش: برای استفاده از مقاطع دوبل در روش LRFD نرم‌افزار ایتبز ۲۰۱۳ چگونه فشردگی را کنترل می‌کند؟ آیا این مشکل حل‌شده یا خیر ؟اگر که حل نشده راه حل چیه ؟لطفا راهنماییم کنید.

پاسخ: کماکان مقاطعی که در قسمت section designer در ایتبس ۲۰۱۳ تعریف شوند، به عنوان یک مقطع غیرفشرده لرزه‌ای شناخته می‌شوند. این بدان معنی است که برای تعریف مقاطع مرکب لرزه‌ای در سازه‌های فولادی نمی‌توان از section designer استفاده کرد. البته راحل دارد. باید مقاطع ساخته شده را به‌صورت مقطع معادل import نمایید. نحوه تعریف مقاطع مرکب در صفحه ۲۴ (بند ۹-۲) به‌صورت تصویری تشریح شده است. جزوه ایتبس را می‌توانید از قسمت “جزوه و کتاب” و سپس به قسمت “طراحی با نرم‌افزار” مراجعه نمایید.


پرسش: در مورد حداکثر بعد جوش گوشه در مبحث ۱۰ ویرایش ۹۲ کاملا عکس مبحث ۱۰ ویرایش ۸۷ و همچنین آیین‌نامه AISC است و از لحاظ منطقی هم درست به نظر نمی رسد. آیا اشکال چاپی است؟ ودر چاپ های بعدی اصلاح می‌شود

پاسخ: بلی اشتباه تایپی است و امیدوارم به زودی از طرف نویسندگان اصلاح شود.


پرسش: من با ایتبس قدیمی کار میکنم و طراحی هامو انجام میدم.می خواستم بدونم آیا باید از ایتبس جدید استفاده کنم.آیا فرقی دارد با قدیمی طراحی کنیم

پاسخ: فعلا بین ۲۰۱۳ و ۹٫۷ تفاوت قابل توجهی وجود ندارد. ولی در چند سال آینده فکر می‌کنم مجبور خواهید بود از ۲۰۱۳ استفاده نمایید. برخی برتری های ۲۰۱۳:
۱- آیین‌نامه فولاد ایران ترچمه AISC2010 آمریکا می‌باشد. این آیین‌نامه در ETABS9.7 وجود ندارد و مجبور هستید از مشابه آن (AISC2005) استفاده نمایید. از آنجا که تفاوت قابل توجهی بین ۲۰۱۰ و ۲۰۰۵ و جود ندارد، می‌توانید کماکان از ETABS9.7 و آیین‌نامه ۲۰۰۵ برای طراحی سازه‌های فولادی استفاده نمایید.
۲- کاهش سربار زنده در مبحث ۶ جدید ترجمه ASCE7-2010 می‌باشد. بنابراین اگر بخواهید بر مبنای مبحث ۶ جدید از کاهش سربار زنده استفاده نمایید، به ناچار باید از ETABS2013 استفاده نمایید. آیین‌نامه ASCE7-2010 در ETABS9.7 وجود ندارد. اگر ۹٫۷ استفاده نمایید می‌توانید به‌صورت تقریبی از روش کاهش سربار مبحث ۶ قدیمی استفاده نمایید (فعلا نظام مهندسی استفاده از آیین‌نامه قدیمی را قبول دارد).
۳- با توجه به ترکیب بارهای جدید در مبحث ششم، بار زنده بام و بار زنده طبقات باید مجزا تعریف شوند، در ایتبس ۹٫۷ در قسمت load cases امکان تعریف roof load وجود ندارد و تنظیمات مربوط به بار بام باید دستی انجام شود. در ایتبس ۲۰۱۳ امکان تعریف چنین بارهایی وجود دارد و بنابراین ترکیبات بار به راحتی و به‌صورت اتوماتیک تولید می‌شوند.
۴- طراحی سقفهای کامپوزیت و سقف عرشه فولادی “طبق آیین‌نامه جدید” تنها در ۲۰۱۳ امکان پذیر است.
۵- کار کردن با ۲۰۱۳ به جهت ابزارهای گرافیکی جدید بسیار سریعتر و آسانتر از ۹٫۷ شده است و بنابراین سرعت عمل شما در طراحی سازه را افزایش می‌دهد.
۶- قسمت طراحی اتصالات در ۲۰۱۳ افزوده شده است. این بخش فعلا کامل عمل نمی‌کند ولی انتظار می رود در آینده کامل تر شود و بنابراین برای طراحی برخی اتصالات در سازه‌های فولادی به آن نیاز خواهیم داشت.
۷- در ۲۰۱۳ یک قسمت جدید به نام load case مهیا شده است که مشابه نرم‌افزار SAP می‌باشد. با استفاده از این قسمت می‌توانید ترکیبات بار را به‌جای تعریف دستی به‌صورت اتوماتیک توسط نرم‌افزار تعریف نمایید.
۸- در ایتبس ۹٫۷ برای تعریف مقاطع مرکب به‌جای section designer باید از نرم‌افزار proper استفاده نمایید که کمی کار کردن با آن مشکل است. در حالیکه در ۲۰۱۳ می‌توان از روش راحت تری استفاده کرد و نیاز به استفاده از proper نیست.


پرسش: در صورتیکه از ترکیب بار ۱٫۴۱D+L+Ex/y+Ez برای طراحی سازه بتنی استفاده کنیم مطابقv4-2800 بار قائم زلزله به کل سازه اعمال می‌شود. آیا این بار زلزله قائم شامل طره موجود در سازه هم میگردد؟ آیا طره بطور کامل بارگذاری قائم زلزله میشودیا باید باردیگر طره را به اندازه AI(D+L)*0.6*2 بارگذاری زلزله قائم کرد؟یعنی یک طره ۳ بار بارگذاری زلزله قائم می‌شود؟

پاسخ: طبق پیشنویس استاندارد ۲۸۰۰، بلی همین گونه می‌باشد که شما بیان کردید. یعنی در مناطق با لرزه‌ای خیزی بسیار زیاد، زلزله قائم باید به کل سازه اعمال شود و از طرفی مجددا به‌صورت مضاعف بار قائم به طره اعمال شود. باید منتظر بود تا ببینیم در چاپ نهایی این استاندارد آیا تغییری در جمله بندی آیین‌نامه در این مورد صورت خواهد گرفت یا نه؟


پرسش: در مبحث ششم جهت کاهش بار زنده در دال یکطرفه تذکر داده است که عرض سطح بارگیر دال نباید بیش از ۱٫۵ برابر دهانه دال در نظر گرفته شود.به طور مثال در یک دال یکطرفه به ابعاد ۲*۸ متر این سطح بارگیر چگونه محاسبه می‌شود؟

پاسخ: اگر بخواهیم در دالهای یک طرفه از کاهش سربار زنده استفاده کنیم، باید بند ۶-۵-۷-۶ را مدنظر قرار دهیم. در حالت ۲*۸، دهانه دال برابر ۲ متر خواهد بود (در راستای ۲ متر به‌صورت یک طرفه عمل می‌کند). مقدار AT برابر خواهد بود با
AT = 2 x min( 1.5×2 , 8) = 2×1.5×2 = 6
و برای کاهش سربار از AT فوق استفاده خواهد شد.


پرسش: در محاسبه ی تغییر مکان نسبی و یا شاخص پایداری،کدام ترکیب بار را انتخاب میکنیم و در روابط مربوطه قرار دهیم؟

پاسخ: تغییرمکان نسبی تحت بار زلزله بدون ضریب محاسبه می‌شود.
شاخص پایداری طبق استاندارد ۲۸۰۰ براساس مجموع بارهای مرده و زنده (بدون ضریب) و نیز نیروی زلزله بدون ضریب محاسبه می‌شود.
شاخص پایداری در سازه‌های بتنی طبق بند۹-۱۶-۳ مبحث نهم بر اساس بارهای ضریب دار محاسبه می‌شود. این ضریب پایداری برای تشخیص مهارشده بودن طبقات استفاده می‌شود.


پرسش: در مورد کنترل نامنظمی پیچشی موضوع بند ۱-۸-۱-۱ بند ث آیین‌نامه ۲۸۰۰ توضیح کامل در مورد نحوه استخراج اعداد از ایتبس و کنترل این بندآیین‌نامه بفرمایید.

پاسخ: در ETABS-2013 پس از تحلیل سازه در قسمت
tables\Analysis\Results\Displacements\Story Max/Avg Displacemets
می‌توانید حداکثر تغییرمکان و میانگین تغییر مکان هر طبقه را مشاهد نمایید. همچنین نسبت تغییر مکان حداکثر به تغییر مکان میانگین در هر طبقه به‌صورت یک پارامتر جداگانه تحت عنوان ratio نمایش داده می‌شود. اگر تمامی ratio ها کمتر از ۱٫۲ بودند می‌توان گفت که سازه نامنظمی پیچشی ندارد. اگر یکی از طبقات ratio بیشتر از ۱٫۲ داشت، سازه نامنظمی پیچشی خواهد داشت.


پرسش: طبق مبحث ۶ ویرایش ۹۲، بار زنده سقف منازل مسکونی تغییر کرده و به عنوان مثال قسمت پذیرایی و راهرو . سؤال من این هست که در برنامه etabs چگونه باید این تغییرات بار زنده رو وارد کنیم؟ممکن است اتاق پذیرایی هندسه منظمی نداشته باشد و نیز فضای مابین ۲اتاق خواب و آشپزخانه که به‌صورت U در پلان مشخص هستند، این فضا رو هم به عنوان راهرو باید بار جدا اعمال کنیم؟

پاسخ: می‌توانید دو کف مجزا ترسیم نمایید (بدون اینکه تیری اضافه یا کم شود) و یا اینکه به‌صورت تقریبی و محافظه کارانه کل کف را دست بالا باگذاری نمایید.


پرسش: آیا در صورت تحلیل دینامیکی طیفی یک ساختمان بالای ۵ طبقه اعمال نیروی شلاقی در تحلیل استاتیکی معادل لازم است؟(همپایه سازی برش های دینامیکی و استاتیکی که انجام می دهیم و نهایتاً با روش طیفی طراحی می کنیم).

پاسخ: در نظر گرفتن نیروی شلاقی توزیع نیروی زلزله را در ارتفاع ساختمان تغییر می‌دهد و موجب می‌شوند درصد بیشتری از نیروی زلزله به تراز بام وارد شود ولی مقدار برش پایه کل را تغییر نمی‌دهد. بنابراین درصورتی‌که از تحلیل استاتیکی تنها برای همپایه کردن استفاده شود نیازی به منظور نمودن نیروی شلاقی نخواهد بود. حتی اگر منظور نمایید خواهدی دید که تغییری در نتایج حاصل نشد.


پرسش: در ایتبس ۲۰۱۳ به چه دلیل هنگام اعمال ۱۰۰-۳۰ در load cases زلزله قائم رو وارد نمیکنیم و بعدا در ترکیبات بار اصلاح را انجام میدیم؟

پاسخ: در ایتبس دو نوع ترکیب بار ساخته می‌شود:
۱- ترکیب بار عادی طراحی. این ترکیب بارها همان ترکیب بارهایی است که در قسمت load combination تعریف می‌شوند و قابل ویرایش هستند.
۲- ترکیب بارهای ویژه لرزه‌ای که به‌صورت اتوماتیک توسط ایتبس ساخته می‌شوند و شما قادر به مشاهده آن‌ها نیستید.
ایتبس در ساخت ترکیب بار ویژه لرزه‌ای تمامی بارهای از نوع seismic را اومگا برابر کرده و با بارهای ثقلی جمع می‌کند. درصورتی‌که در قسمت load case بار زلزله قائم را به‌صورت لرزه‌ای وارد نمایید، این بارها توسط ایتبس به عنوان بار لرزه‌ای شناسایی شده و به‌صورت اتوماتیک در ترکیب بار ویژه لرزه‌ای منظور می‌شود (زلزله قائم به‌صورت اومگا برابر منظور خواهد شد.
طبق آیین‌نامه لازم نیست بار قائم زلزله همراه با بارهای EX و EY اومگا برابر شوند. برای اینکه این بارها توسط ایتبس به عنوان بار لرزه‌ای شناسایی نشوند باید آن‌ها را به‌صورت دستی در ترکیب بارهای عادی اضافه نمایید.
در ویرایش ۴ استاندارد ۲۸۰۰ بار قائم زلزله (بر خلاف ویرایش سوم) به‌صورت ۱۰۰% با بارهای زلزله افقی ترکیب می‌شوند. از آنجا که جزوه بر اساس ویرایش ۴ می‌باشد. زلزله قائم به‌صورت ۱۰۰% جمع شده است.


پرسش: جهت صحیح برشگیرهای ناودانی در سقف کامپوزیت برای شمشیری راه پله و تیرهای کنسول به چه شکلی است؟ (آیا مثل تیرها پشت به پشت باید باشند یا به شکل دیگر).

پاسخ: در مورد تیرهای طره به علت منفی بودن لنگر خمشی در تیر طره، قسمت فوقانی تیر تحت کشش خواهد بود و عملاً بتن سقف کمک چندانی به تیر طره نمی‌کند و جهت قرار گیری برش گیرها اهمیتی ندارد.
در مورد تیرهای شمیشیری راه پله بنده به شخصه آن‌ها را غیر کامپوزیت طراحی می‌کنم. اگر بخواهید کامپوزیت منظور کنید، همان آرایش پیشنهادی برای تیرچه ها ( پشت به پشت) مناسب است.
نکته آخر اینکه در مورد آرایش پشت به پشت برش گیرها آیین‌نامه اجباری نکرده است و اجرای آن‌ها به این شکل حتی در تیرچه ها ضرورت آیین‌نامه‌ای ندارد و تنها یک پیشنهاد است.


پرسش: درصورتی‌که تیری داری بار متمرکزی بزرگ‌تر از نصف مجموع بارهای وارده باشد، ترکیب بارهای قائم رو در برنامه تعریف می کنیم. آیا نیرویی هم باید برای تیر اختصاص بدهیم؟ به چه نحو این نیرو تاثیر داده می‌شود؟
پاسخ: درصورتی‌که بار قابل توجهی به تیر وارد شود (برای مثال در اثر عقب روی، ستون طبقه آخر بر روی تیر قرار گیرد)، باید با توجه به نمودار برش تیر مورد نظر تحت اثر نیروی D+L مقدار Wp را محاسبه کرده و نیروی قائم زلزله (EV) را بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ محاسبه کرده و به‌صورت دستی بر روی تیر بار EV وارد نمایید.


پرسش: در مورد آیین‌نامه فولاد بند ۱۰-۲-۹-۳-۷ مقاومت اتکایی در جدار سوراخ پیچ، در آیین‌نامه قبلی رابطه مربوط به این قسمت مشابه با رابطه کنترل لهیدگی بود که این رابطه فقط در اتصال اتکایی نیاز به کنترل دارد (به دلیل لغزش) که شما در جزوه نیز به آن اشاره کردید، سئوال: ۱- منظور این بند در آیین‌نامه قدیمی و جدید همان کنترل لهیدگی است؟ ۲- اگه جواب مثبته، چرا در آیین‌نامه جدید برای اتصال اصطکاکی که در آن صفحات لغزش ندارند لهیدگی باید کنترل بشه؟ ۳- اگه جواب منفیه، منظور ااین بند چیست و چه خرابی رو کنترل میکنه؟

پاسخ: طبق بند ۱۰-۲-۹-۳-۷ کنترل لهیدگی در هر دو نوع اتصال اتکایی و اصطکاکی الزامی می‌باشد.
علت: در اتصال اصطکاکی فرض بر این است که تحت بارهای پیش بینی شده لغزشی رخ نخواهد داد، ولی در صورت افزایش بیش از حد بارها این اتصال تبدیل به اتصال اتکایی می‌شود که در این صورت باید از مقاومت اتکایی کافی برخوردار باشد.


پرسش: برای اعمال ضریب ۰٫۵ در بار زنده قابل کاهش اتاقهای خصوصی در ایتبس۲۰۱۳ طبق جزوه خودتون،این ضریب را چگونه در ترکیب بارها وارد کنیم؟ آیا این ضریب ۰٫۵ را می‌توانیم در قسمت load cases برای ترکیب بار مربوطه آن (Lred0.5) وارد کنیم؟ یا می بایست تمام ترکیبات را به‌صورت دستی به برنامه معرفی کنیم؟ چون در حالت پیش فرض ضریب ۱ برای این بار لحاظ می‌شود.

پاسخ: ضریب کاهش ۰٫۵ تنها در ترکیب بارهای لرزه‌ای قابل اعمال است و در ترکیب بارهای ثقلی مجاز به کاهش آن نیستیم. بنابراین اگر در قسمت load case آنرا کاهش دهید، در تمام ترکیب بارها اثر خواهد کرد.
بنابراین تنها راه حلی که به نظرم می رسد، تغییر و اصلاح مستقیم ترکیب بارها به‌صورت دستی می‌باشد.


منبع پرسش/پاسخ: وبسایت شخصی آقای دکتر حسین زاده اصل http://www.hoseinzadeh.net

۰ دیدگاه