انتخاب برگه

پرسش پاسخ های تخصصی مهندسی سازه بخش دوم

مرداد ۱۸, ۱۳۹۶ | آموزشی | ۸ دیدگاه ها

پرسش: آیا بهتر نیست که در طراحی تیر ورق برای یک قاب مهاربندی شده همگرای ویژه هشتی شکل به علت آنکه اتصال تیر ورق به ستون از طریق ورق های برشی در جان صورت می گیرد ، برای جلوگیری از صدمه دیدن جان تیر روق در اثر جوشکاری ضخامت جان را نسبت به مقداری که از طریق محاسبه بدست می آید بیشتر لحاظ کنیم ؟به نظر شما مقدار ضخامت مناسب چقدر است ؟

پاسخ: البته این موضوع خاص سازه بادبندی شده نمی‌باشد و در هر سازه‌ای و در هر نقطه ای از آن که برای اتصال دو قطعه از جوشکاری استفاده می‌شود، باید توجه داشت که بعد جوش بیش از حد زیاد نباشد تا به عضو حوش شونده آسیب نرسد. در این مورد به‌جای افزایش ضخامت جان تیر بهتر است که از دو ورق اتصال در دو طرف جان استفاده شود و از طرفی باید عرض این ورقها متفاوت باشد تا جوش دو طرف بر روی هم قرار نگیرند مثلاً عرض یکی از ورقها را ۸ سانتیمتر و ورق دیگر را ۱۰ سانتیمتر انتخاب نمود. در صفحه ۱۰۶ مبحث ۱۰ عنوان‌شده که “بعد جوش از ضخامت نازکترین قطعه متصل شونده تجاوز نکند” که به نظر محدودیت مناسبی باشد.


پرسش: آیا مهاربند های موجود در یک صفحه حتما باید دریک راستا باشند؟آیا امکان این هست که مثلاً در پایین ترین طبقه مهاریندها دو دهانه با هم فاصله داشته باشند؟(دربند ۶-۷-۱-۶-۲ مبحث ششم قید شده که انتقال نیروها به سمت شالوده به طور مستقیم انجام شود)

پاسخ: گرچه توصیه می‌شود از این امر اجتناب شود ولی از نظر آیین‌نامه‌ای منعی وجود ندارد، به شرط اینکه ضوابط را رعایت کنید. به ویژه به بند ۱۰-۳-۹-۱-۵ مبحث ۱۰ توجه داشته باشید.


پرسش: من با یک قاب مهاربندی شده مواجه شده ام که اولا پنج طبقه است و در ثانی در طبقات سوم تا ششم فقط یک دهانه آن مهاربندی شده است و در طبقات اول و دوم سه دهانه که کنار هم هستند مهاربندی شده است ، می خواستم بدانم که آیا می‌توان این قاب را به روش های معمولی دستی و تقریبی تحلیل کرد یا اینکه خیر و به تحلیل دینامیکی نیاز دارد ؟

پاسخ: از نظر آیین‌نامه‌ای امکان پذیر است (بند۲-۲-۲ ب استاندارد ۲۸۰۰) ولی با توجه به سرعت و دقت نرم‌افزارها، تحلیل دستی پرهزینه و وقت گیر خواهد بود.


پرسش: می خواستم بدانم که در یک قاب مهاربندی شده ضربدری آیا لازم است که تیرها برای نیروی محوری ناشی از زلزله طرح شوند ؟و دیگر اینکه آیا تیرهایی که خارج از دهانه مهاربندی شده قرار می گیرند نیز نیروی محوری دریافت می‌کنند ، یعنی نقش انتقال نیروی جانبی به دهانه مهار بندی شده را بازی می‌کنند یا نه ؟

پاسخ: طبق بند ۱۰-۳-۹-۱-۴ مبحث ۹ “تیرهای دهانه مهاربندی شده باید قادر به جذب نیروهای زلزله ایجاد شده در طبقه به اضافه نیروهای منتقل شده از طبقات بالا، و انتقال آن‌ها به مهاربند ها باشد.” این بند کمی ابهام دارد و معلوم نیست که آیا منظور این است که تیر مورد نظر باید بتواند کل نیروی برشی زلزله سهم آن بادبند را تحمل کند یا اینکه تنها نیروی محوری حاصل از تحلیل سازه تحت اثر زلزله را تحمل کند کفایت می‌کند؟ البته اگر شرایط به گونه ای باشد که محل بادبند ها در ارتفاع تغییر کند باید مطابق بند ۱۰-۳-۹-۱-۵ ، تیر حدفاصل باید بتواند کل نیرو را تحمل کند. در رابطه با تیرهای خارج از دهانه بادبند: اگر سقف (دیافراگم صلب) دارید، نیروی محوری آن‌ها ناچیز خواهد بود و نیازی به کنترل نیست.


پرسش: در خصوص طراحی بست مورب (صفحه ۴۶ مبحث دهم) با فرض اینکه ستون متشکل شده از ۴عدد نبشی (ستون در هر دو محور بدون مصالح است)که در هر وجه ستون ،بست مورب ضربدری (زوج) قرار گرفته در این ستون ضریب Nچند است؟ اگر این بستها در دو وجه موازی یک ستون (با یک محور بدون مصالح ) قرار داشته باشند چطور؟ متشکرم

پاسخ: ضریب N برابر ۲ است. در حالت دوم نیز ضریب N 2 خواهد بود. دقت کنید که این ضریب در دو راستا به‌صورت مجزا محاسبه می‌شود.


پرسش: برای ستون های یک قاب مهاربندی شده ویژه امکان استفاده از ستون های مرکب با بست وجود دارد یا اینکه باید از ورق سرتاسری استفاده کرد ؟دیگر اینکه چطور باید یک ستون مرکب متشکل از دو نیمرخ نورد شده IPE و ورق سرتاسری روی بال های آن‌ها کنترل فشرده لرزه‌ای کرد ؟

پاسخ: بنده ندیده ام که آیین‌نامه به صراحت آن را رد کرده باشد ولی توصیه اکید می‌کنم که ستون‌های متصل به دهانه بادبند از نوع بست دار نباشد. در رابطه با مقطع مرکب با ورق سراسری: می‌توانید از ضابطه مربوط به قوطی ها استفاده نمایید (محاظه کارانه). برای اینکه فشرده لرزه‌ای محسوب شود، نسبت عرض به ضخامت ورق سراسری نباید بیشتر از ۱۹ باشد. برای مثال اگر فاصله آکس تاآکس دو IPE از هم ۱۹ سانتیمتر است، ضخامت ورق سراسری حداقل باید ۱ سانتیمتر باشد.


پرسش: آیا برای طراحی ورق اتصال انتهایی مهاربند در قاب مهاربندی شده ویژه نیز لازم است نسبت حداکثر طول لبه آزاد ورق به ضخامت آن را کنترل کنیم ؟اگر لازم است حداکثر این نسبت چقدر باید باشد؟

پاسخ: البته در ضوابط خود مبحث ۱۰ بندی مبتنی بر کنترل کمانش موضعی ورق اتصال (کنترل طول لبه آزاد ورق) بیان نشده است. ولی در نشریه ۲۶۴ گفته شده است که نسبت طول آزاد لبه به ضخامت از ۲۵ بیشتر نباشد که کنترل آن برای هر دو سازه متوسط و ویژه توصیه می‌شود. در ضمن به یاد داشته باشید که علاوه بر کنترل کشش در ورق اتصال، باید فشار را نیز کنترل کرد و برای این منظور باید ورق اتصال را به مانند یک ستون فرض کرد و برا اساس لاغری آن تنش مجاز فشاری آنرا محاسبه کرد(بند ۱۰-۳ نشریه ۲۶۴ را مطالعه نمایید).


پرسش: اگر یک تیر داشته باشیم که یک بالکن به آن متصل شده باشد و فقط اثر پیچش مد نظر باشد فاصله خاموتها در طول تیر متغیر است؟

پاسخ: بلی از نظر تئوریک می‌تواند متغییر باشد. در عمل نمی‌توان فواصل را نقطه به نقطه تغییر داد و باید به‌صورت پله ای فواصل را تغییر داد.


پرسش: با  طول میلگرد انتظار سازه بتنی چطور محاسبه میشه ویک سؤال در مورد پی که دارای اختلاف ارتفاع بودنند (درمورد طراحی وانتقال نیرو ….پرسیدم جواب ندادید اگر امکان داره دراین مورد ۰پی واختلاف ارتفاع توضیح بدید ممنون میشم

پاسخ: طول میلگرد انتظار همان طول وصله می‌باشد. یعنی شما باید بر اساس قطر میلگرد، طول وصله آن را “با توجه به ضوابط وصله در ستون‌ها” محاسبه نمایید. در رابطه با اتصال دو پی با اختلاف تراز نیز قبلاً توضیح داده ام. به مطالب قبلی مراجعه نمایید.


پرسش: حدود ضریب پواسون در انواع بتن و انواع فولاد چقدره؟

پاسخ: برای فولاد که تقریبا ثابت و برابر ۰.۳ در نظر گرفته می‌شود. برای بتن هم محدوده آن بین ۰.۱ تا ۰.۲ متغیر است که طبق مبحث ۹ مقدار ۰.۱۵ باید منظور شود.


پرسش: در تحلیل دستی اولیه یک قاب مهاربندی شده نیروی محوری ستون هایی از قاب که بار تقریبا صفر از زلزله دریافت می‌کند تحت فقط بارهای ثقلی بسیار کم شده است و بنابراین به ستون ضعیفی نیاز است . از طرفی به علت اینکه قاب مهاربندی شده با بادبند شورون است تیر متصل به قاب با ابعاد بزرگ بدست آمده است . اکنون امکان اجرای اتصال تیر به ستون وجود ندارد ، راهکار اجرای اتصال چیست؟

پاسخ: اگر اتصال تیر به ستون مفصلی است، از نظر آیین‌نامه‌ای محدودیتی نداریم (از نظر اجرایی هم می‌توان اجرا کرد). ولی اگر اتصال گیردار است (سیستم دوگانه) به هر حال ابهاد تیر و ستون باید متناسب باشد و فضای کافی جهت اتصال در نظر گرفته شود.


پرسش: در بند ت ضابطه ۲-۴-۱-۲ استاندارد ۲۸۰۰ آمده: طیف های پاسخ پس از متوسط گیری با طیف طرح استاندارد مقایسه گردد.ضریب مقیاس طوری محاسبه شود که در محدوده مقادیر متوسط ها در هیچ حالت کامتر از ۱.۴ برابرطیف استاندارد نباشد. می خواستم بپرسم آیا منظور از طیف استاندارد گفته شده همان طیف طرح استاندارد است یا طیف بازتاب؟

پاسخ: همان طیف طرح استاندارد (ABI/R) می‌باشد.


پرسش: اگر طول وصله در میلگردها رعایت نشه باید چیکار کرد؟حل فرمولی ملاکه

پاسخ: معمولا در محاسبه طول وصله از روابط تقریبی استفاده می‌شود که بیشتر از مقدار دقیق طول وصله مورد نیاز است. در این موارد باید مجددا طول وصله را به‌صورت دقیق محاسبه و مجددا چک کرد. اگر باز هم طول وصله کمتر از مقدار مورد نیاز بود، می‌توان چنین عمل کرد: فرض کنید طول وصله لازم ۱۰۰cm است و شما ۸۰cm قرار داده اید. باید بررسی کنید که آیا مقطع عضو در محل وصله با ۸۰ درصد میلگردهای به کار رفته پاسخگوی لنگرهای موجود است یا نه؟ اگر بازهم پاسخ منفی بود، باید طرح تقویت داده شود.


پرسش: در طراحی کف ستون‌ها (اتصالات صلب) زمانیکه خروج از مرکزیت زیاد باشد نصف بلتها تحت تاثیر uplift در کشش قرار میگیرند .آیا این کشش همان uplift است که توسط نرم‌افزار ایتبس گزارش می‌شود.( آیا uplift که ایتبس گزارش می‌دهد باید توسط نصف بلتها تحمل شود)

پاسخ: نخیر فرق دارند. فرض کنید که در یک ستون نیروی محوری صفر باشد و تنها لنگر خمشی داشته باشیم. در این ستون uplift در ایتبس صفر خواهد بود ولی در بولتها به خاطر وچود لنگر، کشش خواهیم داشت.


پرسش: دال ۲طرفه متکی برتیرلبه ای بپرسم که چرالنگردردهانه کوتاه تربیشترنسبت به دهانه بزرگترمیباشد؟

پاسخ: یاد گرفتیم هر عضوی که طولش بیشتر باشد نیروهایش نیز بیشتر است (مثلاً لنگر در تیر دوسرمفصل qL^2/8 است). ولی در این مورد برعکس است. چون بارها به نسبت سختی بین نوارهای عرضی و طولی تقسیم می‌شود و سپس لنگر محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر مقدار q برای دهانه کوتاه بسیار بیشتر از مقدار q برای دهانه بلند است (چون سختی آن بیشتر است).


پرسش: آیا کتاب طراحی سازه‌های فولادی ازهری ومیرقادری که معرفی کرده اید به روش Lrfd است یا ASD?

پاسخ: ASD.


پرسش: در اتصال مفصلی با نبشی نشیمن (با سخت کننده یا بدون سخت کننده)آیا نیازهست(ازنظر شکلپذیری اتصال) نبشی به بال تحتانی تیر جوش شود یا خیر ؟اگر نیاز هست بهتر است دو بعد موازی محور طولی تیر جوش شود یا بعد عمود بر محور طولی تیر؟  در سؤال بالا اگر اتصال ابتدا وانتهای تیر در یک تراز نباشد چطور؟ متشکرم

پاسخ: جوش بال تحتانی تیر به نبشی نشمین ربطی به شکل پذیری ندارد. این جوش نیازی به طراحی ندارد و تنها برای جلوگیری از حرکت جانبی تیر می‌باشد و دو بعد موازی محور طولی تیر جوش می‌شود. برای تیرهای غیر افقی (بادبند مانند) از نبشی جان برای اتصال مفصلی استفاده می‌شود.


پرسش: آیا دیوار آجری مجاور ستون تاثیری در بار بحرانی ستون برای کمانش دارد؟

پاسخ: در محاسبه بار بحرانی ستون، دیوارهای آجری مهار محسوب نمی‌شوند.


پرسش: اگر وضعیت آرایش دهانه های بادبندی در یک قاب مهاربندی شده به گونه ای باشد که مثلاً یک ستون نیروی محوری ای در اثر زلزله دریافت نکند ، انگاه باید با فرض اینکه مثلاً یکی از بادبندهای طرفین ستون کمانش کند نیروی محوری آن را تعیین کنیم ؟این درست است ؟

پاسخ: نخیر. ما از نتایج آنالیز خطی برای طراحی استفاده می کنیم که در این آنالیز امکان تشخیص اینکه در لحظه نهایی به ترتیب کدام اعضا کمانش می‌کنند وجود ندارد. بنابراین در طراحی سازه از نیروهای آنالیز الاستیک استفاده می کنیم. ایشان منظورشان این بود که حالا که نیروی ستون صفر شده، دیگر لازم نیست ضوابط لرزه‌ای را برای آن رعایت کنیم که بنده جواب دادم: ۱- شما بانیروی صفر طراحی را انجام دهید ۲-از طرفی تمامی ضوابط لرزه‌ای ( اینکه مثلاً مقطع فشرده لرزه‌ای باشد و …) را برای این ستون رعایت کنید.


پرسش: در مدلسازی یک سازه با توجه به شرایط خاص قرار گیری بادبندها به جواب مقطع دوبل ۱۴ برای طبقات اول تا سوم یک ستون رسیده ام.اما در طبقه چهارم همان ستون باید از مقطع دوبل ۱۸ تقویت شده استفاده کرد. آیا می‌توان در طبقات یک تا سه از دوبل ۱۴ استفاده کرد یا باید مقطع قوی تر طبقه چهارم را به طبقات زیرین نیز تعمیم داد؟ در مورد مقطع بادبندها چطور؟
پاسخ: در آیین‌نامه “اجباری” در این زمینه نداریم می‌توانید هر آنچه از محاسبه بدست آمده طرح دهید. ولی بنده احساس خوبی در این رابطه ندارم. سازه را به یک مهندس با تجربه نشان دهید تا مطمئن شوید طرح تان مشکلی نداشته باشد.


پرسش: در تیرهای فرعی و اصلی که از ipe 18 استفاده گردیده طبق مبحث ۱۰ از چه ورق های در بخش جان تیر باید استفاده کرد ؟آیا می‌توان از ورق ۶mm با طول و عرض ۱۵ در ۲۰ سانت طول استفاده کرد یا مغایر با مبحث می‌باشد ؟

پاسخ: محدودیتی نداریم. شما بر اساس برش موجود در تیر باید ابعاد ورق اتصال را طراحی کنید.


پرسش: درموردمدلسازی دیواربرشی کوپله وبه خصوص اعمال بارجانبی یکنواختی مثل باددرایتبزتوضیحی بفرمایید.

پاسخ: بار باد که عمود بر سطوح وارد می‌شود و تنها دیوارهای برشی که صفحه دیوار موازی راستای اعمال بار باد است در تحمل آن در نظر گرفته می‌شوند و اگر بار باد به‌صورت بار عمود بر سفحه دیواری وارد شود، آن دیوار تنها مانند یک دیوار آجری نیروهای عمود بر صفحه را به المانهای محیطی خود (تیرها و ستون‌ها) منتقل می‌کند و در این صورت خمش حول محور ضعیف خواهیم داشت (دیگر دیوار برشی نیست). این خمش در مقایسه با مقاومت دیوار بتنی ناچیز است و صرف نظر می‌شود. بنابراین باد ابتدا به تراز طبقه منتقل می‌شود و سپس از طریق دیافراگم کف به دیوارهای برشی راستای دیگر منتقل می‌شود و نحوه بارگذاری آن مشابه بارگذاری لرزه‌ای می‌باشد. در ETABS شما تنها کافی است که بار باد معادل را به‌صورت به‌صورت بار گسترده خطی به تیرها و ستون‌ها اعمال نمایید.


پرسش: در مورد ضوابط اجرا و قطع المان مرزی{ضابطه قطع المان مرزی:از محلی که تنش در دورترین تار فشاری از ۰.۱۵ fc کمتر شود می‌توان اجزای مرزی را قطع کرد(در چه جهتی!؟)} در دیوار برشی بتنی،به دلیل عدم توضیح مناسب در مبحث نهم، تفسیرهای متفاوتی گردیده.با این تفاسیر اولا به نظر شما کدام جهت مطرح است،و ثانیا چگونه می‌توان به آن استناد کرد (با توجه به ضعف آیین‌نامه)

پاسخ: در رابطه با شرایط قطع المان مرزی، با توجه به اینکه نرم‌افزار ETABS از آیین‌نامه ACI استفاده می‌کند، بهتر است به آیین‌نامه ACI سال ۲۰۰۵ و یا ۲۰۰۸ رجوع کنید. که در آن یک روش جدیدتری برای ارزیابی این مورد استفاده می‌شود. منظورتان از جهت را متوجه نمی شوم. المانهای مرزی قائم دو طرف دیوار، درصورتی‌که نیروی فشاری غالب باشد، در فشار خواهند بود و باید ضوابط المان مرزی (از جمله عرض این المان که در ACI امده است) باید رعایت شود. این المانها در جهت قائم تا جایی ادامه می یابند که طبق آیین‌نامه لازم باشد. معمولا حداکثر نیروی فشاری در تراز طبقه تغییر می‌کند و مثلاً ممکن است تا طبقه سوم یک سازه نیاز به المان مرزی باشد و از طبقه سوم به بعد نیازی نباشد.


پرسش: سازه‌ای دارم یک طبقه که سقف این سازه دارای سه کد ارتفاعی است سازه پله پله است چرا در اکثر سازه‌هایی که اینگونه هستند سازه را با درز انقطاع از هم جدا می‌کنند و به‌صورت جداگانه در ایتبز مدل می‌کنند چرا سه سقف تعریف نمی‌کنند؟ ممنون میشم اگه پاسخ بدید

پاسخ: “درز انتقطاع” به جهت اختلاف تراز؟! شاید منظورتان را دقیق متوجه نشده باشم ولی لزومی ندارد چنین کاری انجام دهید. می‌توانید سازه را یکپارچه در نظر گیرید. و یکپارچه هم مدل کنید.


پرسش: درصورت امکان راه حل سؤال ۱۶ (طول موثر کمانش ستون AB) آزمون محاسبات آذر ۹۰ (گروه ۴۰۱A) و گزینه درست رو در سایت قرار دهید .متشکرم

پاسخ: شماره سوالات را بر اساس سوالات قرار داده شده در همین سایت مطرح نمایید. احتمالاً منظور شما سوال۲۶ می‌باشد که قبلاً پاسخ داده ام (در پاسخهای قبلی جستجو کنید) گزینه ۲ (۲h) صحیح است.


پرسش: در آیین‌نامه ۲۸۰۰ گفته شده که تیر واقع در دهانه با بادبند همگرای هشت باید پیوسته باشد. می خواستم دانم منظور چیست و در ETABS چطوری باید وارد یا کنترل کنم؟ ممنون

پاسخ: یعنی وصله نشود و یک تیکه باشد. در ETABS لازم نیست کار خاصی در این رابطه انجام دهید.


پرسش: آیا لازم است که ستون های یک قاب مهاربندی شده ویژه همگرا با بادبندهای هشتی برای ترکیب بارهای تشدید یافته کنترل شوند ؟سؤال دیگر اینکه ، در یک قاب مهاربندی شده همگرای ویژه با بادبندهای شورون با سه دهانه مهاربندی شده، وضعیت ستون های میانی به گونه ای است که به علت وجود مهاربند در دو طرف آن‌ها نیروهای محوری زلزله ایجاد شده در ستون‌ها همدیگر را خنثی می‌کنند ( یکی فشاری و دیگری کششی) ، آیااین به این معنی است که لازم نیست ستون های میانی برای بار زلزله طرح شوند ؟

پاسخ: ستونهایی که در دو سمت بادبند قرار می گریند (گرچه اتصال تیر به آن‌ها مفصلی می‌باشد) جزو سیستم بارجانبی محسوب شده و تمامی ضوابط لرزه‌ای (ضوابط لرزه‌ای مبحث ۱۰) باید در مورد آن‌ها کنترل گردد. دقت کنید که برخی از ضوابط لرزه‌ای ربطی به نیروهای حاصل از تحلیل ندارد (مثلاً اینکه مقاطع اعضای لرزه‌ای فشرده لرزه‌ای باشند). ممکن است در یک آرایش خاص از اعضا نیروی عضوی کمتر از حد انتظار باشد ولی این موجب نمی‌شود که آن عضو را غیرلرزه‌ای محسوب کنیم. در نیروهای لرزه‌ای زیاد بادبندهای فشاری کمانش خواهد کرد و در این صورت در همان ستونی که به ظاهر نیروی محوری کمتر از انتظار دارد، نیروهای بزرگی ایجاد خواهد شد.


پرسش: آیا امکان استفاده از جوش منقطع برای اتصال بال تیر ورق به جان آن ، برای تیر ورقی که در یک قاب مهاربندی شده همگرای وِیژه با بادبند هشتی شکل استفاده شده است ، وجود دارد ؟ممنون

پاسخ: از نظر بنده باید جوش سراسری داشته باشد. در بند ۱۰-۳-۹-۲-۴-۲ مبحث ۱۰ تنها گفته که این تیرها در حدفاصل ستون‌ها پیوسته باشند (بدون وصله) و اجباری در این مورد نداریم. ولی از طرفی در بند ۱۰-۳-۴-۲ گفته که در سازه‌های با شکل پذیری زیادمقاطع باید فشرده لرزه‌ای باشند و در مقاطع فشرده اتصال بال به جان باید سراسری باشد. تیرورقی که به آن بابند هشت اصابت کرده است، جزو سیستم باربر جانبی بوده و مقطع آن باید فشرده لرزه‌ای باشد.


پرسش: جهت تیرچه ریزی در یک سازه فولادی که سیستم قاب خمشی فولادی ویژه در یک جهت و قاب خمشی متوسط ومهاربند واگرا در جهت دیگر دارد . چگونه باشد ؟

پاسخ: محدودیتی در جهت تیرچه ها از نظر آیین‌نامه ندارید و بسته به پلان و نظر طراح می‌توان جهت مناسب را انتخاب نمود. البته باید توچه داشت که در ناحیه تیر پیوند (Link beam) که انتظار تغییرشکلهای برشی بزرگ را داریم نباید تیرچه به تیر اصلی متصل شود یعنی اگر تیرچه ها بر روی تیری که بادبند به آن متصل است، قرار می گیرند، باید فواصل تیرچه ها به گونه ای باشد که تنها در خارج از ناحیه پیوند به آن متصل شوند (بند ۱۰-۳-۱۰-۲-۲-۱ مبحث ۱۰ را ببینید)


پرسش: در طراحی تیر قاب مهاربندی شده ویژه با بادبندهای شورون ( هشتی شکل) وقتی که نیروهای نامتعادل بادبندها را در هنگام کمانش عضو فشاری مهاربند به تیر وارد می کنیم ( مطابق مبحث دهم ) ، مقاطع خیلی بزرگی برای تیر بدست می آید و حتی تیر دوبل متشکل از دو نیمرخ IPE400 نیز جواب نمی‌دهد . راهکار شما برای طرح این تیر چیست ؟طرح تیر روق یا افزایش تنش تسلیم ؟ساختمان ۶ طبقه است .

پاسخ: بهتر است از تیرورق استفاده نمایید. تیر دوبل معنی دارد و مناسب نیست. افزایش تنش تسلیم نیز با توجه به اینکه فولاد رایج در ایران دارای تنش تسلیم ۲۴۰۰ می‌باشد، گزینه مناسبی نیست.

پرسش: تیر دوبل معنی دارد میخواستم بدونم یعنی چی ممنون

پاسخ: یعنی مناسب و اقتصادی نیست.


پرسش: درصورت امکان راه حل سؤال ۱۶ آزمون محاسبات آذر ۹۰ و گزینه درست رو در سایت قرار دهید .متشکرم

پاسخ: با ، طبق بند ۶-۲-۲-۲ مبحث ۶ ام تنها دیوارهایی را می‌توان به‌صورت بار گسترده معادل در نظر گرفت که وزن مترمربع آن‌ها کمتر از ۲۷۵ کیلوگرم بر مترمربع باشند. بنابراین در این سؤال که وزن مترمربع دیوار ۳۰۰ می‌باشد، بار تیغه هار را در محل واقعی خود باید قرار دهیم و گزینه ۳ صحیح است.


پرسش: برای کنترل فشرده لرزه‌ای بودن یک مقطع دوبل ناودانی برای عضو مهاری ، این کنترل باید برای هر کدام از نیمرخ ها جداگانه صورت گیرد ؟

پاسخ: اگر ناوانی ها با جوش منقطع به هم متصل هستند بله باید جدا چک شوند. ولی اگر با جوش سراسری به هم متصل شده و تشکیل یک مقطع باکس می دهند، به مانند مقطع قوطی باید آن‌ها را چک کرد. البته توجه داشته باشید که مقاطع گرم نورد شده (از جمله ناودانی های مورد استفاده در ایران) فشرده لرزه‌ای بوده و نیازی به کنترل مقطع آن‌ها نمی‌باشد.


پرسش: می خواستم در مورد مدل و تحلیل دیوار برشی کوپله در ansys ازتون سؤال کنم ممنون میشم راهنماییم بفرمایید.

پاسخ: می‌توانید از المان solid65 استفاده نمایید. منتها در صورت استفاده از این المان جدای از مشکلات همگرایی آنالیز، تغییرشکلهای غیر خطی کمتر از مقدار واقعی بدست خواهند آمد و علت آن این است که گرچه این المان ترک‌خوردگی مدل می‌کند ولی گپ ایجاد شده بین ترکها (در ناحیه غیر خطی در تغییرشکلهای نهایی فاصله بین ترکها قابل توجه است) را در نظر نمی گیرد. به هر حال اگر هدف شما تنها بررسی تنشها می‌باشد، می‌توانید از این المان استفاده کنید.


پرسش: نیروی برشی به چه نسبتی بین دهانه های مهاربندی شده یک قاب مهاربندی شده توزیع می‌شود ؟

پاسخ: اگر قاب ساده است (اتصال تیر به ستون مفصلی است) و همچنین دیافراگم کف صلب محسوب می‌شود، به نسبت سختی بین بادبندها توزیع می‌شود. در این رابطه بهتر است به کتب بارگذاری اساتید مختلف رجوع کنید. سختی بادبند هم با نسبت EA/L هر بادبند متناسب است.


پرسش: آیا می‌توان تیر یک قاب مهاربندی شده همگرای ویژه را به‌صورت مرکب طراحی کرد ؟(نوع سقف سازه کامپوزیت است .) و فرضا اگر کامپوزیت طراحی شود شیوه کنترل های مختلف آن به چه صورت است ؟

پاسخ: من محدودیتی در این رابطه در آیین‌نامه ندیدم. یعنی تیرهای (دو سرمفصل) مربوط به قاب ساده بادبندی شده را می‌توان جزئی از سیستم سقف کامپوزیت در نظر گرفت. البته همانطور که می دانید برای تیرهای کناری که بتن سقف ادامه نمی‌یابد و قطع می‌شود، نحوه محاسبه و کنترل متفاوت خواهد بود و توصیه می‌شود که تیرهای اصلی کناری را از نوع تیر فولادی (غیر کامپوزیت) طرح کنید. همچنین اگر اتصالات تیر به ستون خمشی است (سیستم دو گانه) بهتر است با توجه به وجود لنگر منفی در تیرها، آن‌ها را کامپوزیت در نظر نگیرید. در مورد شیوه کنترل هیچ تفاوتی با تیرهای عادی ندارند (البته کنترل مربوط به سقف کامپوزیت)


پرسش: من تو پروژه ی فولادم یه دهنه ی ۱۳ متری دارم میگن خرپا کار کن اما نمیدونم ابعاد و شکلش رو چطور در نظر بگیرم و دیتایل بارگذاریش رو هم نمیدونم چند بار هم اومدم اتاقتون اما متأسفانه تشریف نداشتین ؛ اگه راهنماییم کنید ممنون میشم. دیگه اینکه برای طراحیش میتونم از ETABS استفاده کنم؟

پاسخ: البته اجباری به استفاده از خرپا نیست و اگر سازه فلزی است، تیرورق هم می‌شود استفاده کرد. در هر دو حالت می‌توان از نرم‌افزار ETABS استفاده نمود. با توجه به اینکه کلاسها تمام شده روزهای شنبه تا چهارشنبه صبح تا ظهر (ازجمله سه شنبه و چهارشنبه همین هفته) بنده در اتاقم هستم. نکته آخر اینکه بهتر است در رابطه با این مسائل با استاد پروژه خود مشورت نمایید. علت این است که در طراحی سلیقه ها متفاوت است و اساتید مختلف می‌توانند بنا به تجربه خود نظرات مختلفی داشته باشند (که البته همه از نظر آیین‌نامه صحیح می‌باشد) و باید قبل از طرح نهایی نظر استادتان را جویا شوید تا مشکلی پیش نیاید. به هر حال بنده در خدمتم.


پرسش: یک دیوار برشی بعنوان مثال به ارتفاع ۱۸ متر که ۶ طبقه و هر طبقه ۳ متر باشد حال باری که به آن وارد می‌شود ( بار فرضی ) یا بار باد به‌صورت زیر است در ۶ متر ابتدا یعنی طبقات ۱ و ۲ دو تن بر متر در ۶ متر دوم یعنی بر طبقات ۳و ۴ سه تن بر متر و در ۶ متر سوم یعنی طبقات ۵و ۶ چهار تن بر متر وارد شود اکنون برای بدست اوردن نیروی تی چگونه باید حساب شود ضمنا نیروها گسترده خطی اثر می‌کنند در شکل شبیه به پله .

پاسخ: در طراحی (دیوار برشی) معمولا فرض می‌کنند که نیروها در تراز طبقات متمرکز هستند. بنابراین بار گسترده را با یک‌بار متمرکز در تراز هر طبقه معادل سازی می کنیم. بنابراین برش دیوار در ارتفاع هرطبقه ثابت بوده و تغییرنمی‌کند.


پرسش: فرق تحلیل استاتیکی و دینامیکی در چیست؟  مرسی از اینکه جواب این سؤال من رو میدید.روز خوبی داشته باشید.

پاسخ: سوالتان بسیار کلی است و توضیح آن مفصل. به طور خلاصه نیروی زلزله را می‌توان به دو صورت در نظر گرفت: روش دقیق (دینامیکی) و روش تقریبی (استاتیکی). در روش اول بر اساس رفتار دینامیکی سازه و مدهای رفتاری آن نیروی وارد بر سازه (تحت اثر زلزله) تعیین می‌شود. در روش دوم به‌جای استفاده از مد ارتعاشی، یک تقریب استاتیکی از رفتار سازه مورد استفاده قرار می گیرد.


پرسش: دلیل اینکه در دهانه ای که بادبند واگرا داریم نبایستی تیر دوبل استفاده کنیم چیست؟

پاسخ: بادبند واگرا نیروی محوری قابل توجهی به جان تیر وارد می‌کند و تیر در این ناحیه باید شرایط خاصی داشته باشد تا انواع کمانش (از جمله کمانش جان تیر و کمانش پیچشی جانبی تیر) رخ ندهد. اگر تیر دوبل استفاده کنید، محور بادبند با محور جان تیر یکی نخواهد بود و نیروی محوری بادبند به محل اتصال دو تیر وارد می‌شود که صحیح نیست.


پرسش: در درس مقاومت مصالح، قانون هوک، یک رابطه به‌صورت زیر وجود دارد که برای من مبهم است اگر ممکن است منبعی را معرفی کنید تا اطلاعات بیشتری را پیرامون این رابطه و قانون هوک بدست بیاورم   k=EA/L

پاسخ: قانون هوک برای مصالح است:
sigma=E*e
این فرمول مشابه فرمول مربوط به فنر ها است که در آن:
F=K*delta
پس در قانون هوک به‌جای نیروی F، تنش داریم و به‌جای سختی فنر، مدول الاستیسیته داریم و در نهایت به‌جای تغییرمکان فنر، کرنش داریم. حال که تشابه بین فنر و قانون هوک را متوجه شدید می‌توان برای یک عضو کششی که تحت اثر نیروی کششی T قرار گرفته نیز نوشت:
T=(EA/L)*delta
در واقع E (مدول الاساستیسیته) سختی ماده است و EA/L سختی عضو (یا همان سختی فنر) است.
———
۹۱/۳/۹- فرخ زاد:   آقای دکتر برای طراحی ورق اتصال مهاربند ضربدری به ستون و صفحه ستون ، نیروهای طراحی در لبه ورق روی بیس پلیت و در لبه ورق در مجاورت ستون چطور محاسبه می‌شود ؟آیا می‌توان این نیروها را با روش تجزیه معمولی بدست آورد یا اینکه روش به خصوصی وجود دارد؟
———
پاسخ: با روش تجزیه عادی می‌توان بدست آورد و فرض کرد که مولفه افقی را جوش اتصال به بیس پلیت و مولفه قائم را جوش اتصال به ستون تحمل می‌کند ولی این روش تقریبی است و کمی خطا دارد و بهتر است از روشی که در ص۴۹۰ جلد سوم کتاب سازه‌های فولادی دکتر ازهری و میرقادری (فصل مربوط به اتصالات خرپایی) آمده است، استفاده نمایید.
———
۹۱/۳/۹- رسول: با   واحترام جناب دکتر در کنترل سازه پروژه اینجانب گفته اند باید تیرچه های تکی ۷متر به بالا دوبل اجرا شود اکثر تیرچه ها از ۷متر بیشتر است وهزینه اجرای دوبل دوچندان می‌شود. خواهشا چند راهکار برای تبدیل تیرچه دوبل به تکی به این بنده خدا نشان دهید ممنون.
———
پاسخ: یک راهکار می‌تواند استفاده از تیر فرعی باشد که در این صورت طول دهانه تیرچه ها نصف می‌شود ولی در عوض هزینه اجرای تیر میانی افزوده می‌شود. به هر حال اگر محاسبات چنین نشان می‌دهد چاره ای ندارید!
———
۹۱/۳/۹- رامین:   آقای مهندس من در طراحی یک سازه با سیستم دوگانه فولادی(قاب خمشی+مهاربند هم محور) ترکیبات بار را از AISC-ASD890( پیش فرض برنامه) انتخاب می‌کنم اما آیین‌نامه طراحی را UBC97 انتخاب می‌کنم به نظر شما آیا باید ستون‌ها را برای ترکیبات زلزله تشدید یافته چک کنم یا با دادن ضریب OMEGA این کنترل انجام خواهد شد؟ممنون
———
پاسخ: بنده تجربه کار با UBC97 را ندارم. توصیه من استفاده از AISC-LRFD-2005 می‌باشد.


پرسش: ۱.در مورد انواع تکیه گاه ها پیوسته از یک طرف و دو طرف مربوط به جدول ۹-۱۴-۲ حداقل ارتفاع تیر، لطفا توضیح دهید که به چه شکلی میباشند و اینکه در ساختمان بتنی رایج جهت کنترل حداقل ارتفاع تیر، کدام نوع از سه تکیه گاه عنوان‌شده در آئین نامه باید ملاک قرار داد؟
———
پاسخ: با : در سازه‌های بتنی رایج اتصالات گیردار می باشند و تیرها از نوع با تکیه گاههای پیوسته از دو طرف محسوب می‌شوند (ساده نیستند). برای مثال اگر طول دهانه تیر ۵ متر باشد، ارتفاع کلی تیر نباید کمتر از ۵۰۰/۲۱=۲۴cm در نظر گرفته شود. (معمولا در سازه‌های بتنی مسکونی و اداری خیز تعیین کننده نیست).
———
۹۱/۳/۹- حسن دادزن: محل وصله آرماتور تیر های اصلی در قاب خمشی ویژه در بالا و پایین کجا و به چه صورت می‌باشد.
———
پاسخ: مطابق بند ۹-۲۰-۴-۱-۲-۶ مبحث ۹ در ص ۳۴۲ محل وصله در سازه ویژه برای هر دو آرماتور بالا و پایین تیر باید در وسط تیر باشد. البته در سازه با شکل پذیری متوسط مرسوم (و صحیح) است که میلگردهای فوقانی را در میانه تیر (جایی که لنگر تیر مثبت است) و میگردهای تحتانی را در بر ستون (جایی که لنگر منفی است) وصله می‌کنند ولی در ویژه چنین نیست و هردو میلگرد بالا وپایین باید در میانه تیر وصله شوند.
———
۹۱/۳/۸- هادی: با   خدمت استاد محترم. منظور از مش بندی در طراحی دال در ایتبز چیست؟که معمولا عدد ۰.۵۰ وارد میکنیم.
———
پاسخ: با سللام، اولا ETABS دال طراحی نمی‌کند. بلکه تنها دالها را مدل می کنیم تا وزن و سختی آن‌ها و تاثیر آن بر اعضای سازه منظور شود (البته سقف کامپوزیت را که قسمتی از آن به‌صورت دال است را طراحی می‌کند). المانهای سطحی در ETABS را می‌توان از نوع Shell، Membrane و یا Plate مدل نمود. المان‌هایی که membrane مدل می‌شوند (مانند دالهای دوطرفه در سقف) توسط نرم‌افزار به‌صورت اتوماتیک مش بندی می‌شوند. ولی اعضایی که به‌صورت shell و یا plate مدل شوند (مانند دیوارها) به‌صورت اتوماتیک مش بندی نمی‌شوند و بنابراین باید خودمان آن‌ها را مش بندی کنیم. سؤال حال اگر المانهای دیوار برشی را مشبندی نکنیم چه اتفاقی می افتد؟ پاسخ: در این صورت به‌جای اینکه بار این دیوارها به‌صورت بار گسترده به تیرها و ستون‌های محصور کننده آن‌ها انتقال یابد،تنها به چهارنقطه اتصال منتقل می‌شود (به مانند اینکه کل دیوار تنها در چهار گوشه آن به سازه متصل باشد و ازلبه ها به سازه متصل نباشد). عدد ۰.۵ نداریم!
———
۹۱/۳/۸ – محسن: با   کفته می‌شود برای مدلسازی اعضای مرکب نباید قیدهامدل شوند و تنها مدلسازی اصل مقطع کفایت می‌کند آیا مقاطع با فاصله باید مدل شوند یا مثل دوبل بهم چسبیده ممنون
———
پاسخ:  ، قیدها نباید مدل شوند. مقطع نیز باید در section designer با فاصله واقعی دو مقطع مدل شود تا محاسبات مربوط به ممان اینرسی و شعاع ژیراسیون دقیق باشد.نکته: استفاده از این سیستم در قاب‌های خمشی مجاز نیست و تنها در سیستم قاب ساده می‌توان استفاده نمود. از طرفی با توجه به اینکه مقطع کاملا یکپارچه نیست، تغییر شکل بست ها موجب خواهد شد که ممان اینرسی مقطع کمتر از مقدار محاسبه شده توسط نرم‌افزار باشد و در نتیجه شعاع ژیراسیون واقعی نیز کمتر از مقدار محاسباتی باشد و در نتیجه لاغری واقعی بیشتر از مقدار محاسبه شده توسط ETABS باشد و در نتیجه برای اصلاح این مورد باید ضریب K برای این ستون‌ها اصلاح گردد. برای اصلاح ابتدا باید مقدار لاغری موثر ستون بست دار مطابق ضوابط ص ۱۹۱ مبحث ۱۰ محاسبه شده و مقدار Landa(effective)/Landa به‌جای ضریب طول موثر واحد به‌صورت دستی در نرم‌افزار وارد شود. البته روشهای دیگری هم داریم که می‌توانید از افراد آشنا سؤال نمایید.
———
۹۱/۳/۸- ناصر:   آقای دکتر.در طراحی وقتی ارتفاع ساختمان از۱۸متر بالا رفت پیچش اتفاقی لحاظ می‌شود بعد از تحلیل در etabs آیا دریفت کنترل می‌شود؟در کتابها کنترل میکنن ولی پرسیدم گفتن فقط زلزله طرح همان EXوEY کافی هستش.پیچش اتفاقی از کجا وچجوری باید کنترل کرد؟ممنون میشم در این مورد راهنمایی بکنین.
———
پاسخ: پیچش اتفاقی ربطی به دریف ندارد. این دو مقوله مسقل از هم هستند. برای آشنایی با نحوه تعریف پیچش اتفاقی صفحات ۴۴ و ۴۵ راهنمای گام به گام انجام پروژه مهندس جعفری (در همین سایت موجود است) را مطالعه کنید. پس از تعریف زلزله های Ex (بدون خروج از مرکزیت)، Exp)زلزله با جروج از مرکزیت در جهت مثبت)، , Exn (زلزله با خروج از مرکزیت در جهت منفی) برای هر کدام از این زلزله ها مطابق توضیحاتی که در ص ۱۸۲همان کتاب آمده است، تغییرمکان جانبی باید کنترل گردد.
———
۹۱/۳/۷- بابک:    استاد گرامی: سیستم دو گانه قاب خمشی ویژه + مهاربند هم محور فولادی در آیین‌نامه UBC97آیا همان ordinary baraced frame steel with steel SMRF با ضریب رفتار۶.۵ (بند ۳ از قسمت Dual system جدول۱۶-N) است؟ چون من CBF ندیدم.
———
پاسخ: آشنایی زیادی با متن این آیین‌نامه ندارم. معمولا متن آیین‌نامه ها صراحت کافی دارند و می‌توانید با مطالعه دقیق به پاسخ برسید.
———
۹۱/۳/۷- حسین: با  . برای مقایسه دو سیستم متفاوت سازه‌ای مثلاً قاب یا مهار بند هم محور با قاب خمشی غیر از Drift و منحنی هیسترتیک چه عواملی را می‌توان مقایسه کرد ؟ باتشکر
———
پاسخ: می‌توانید بررسی کنید که در کدامیک الزامات آیین‌نامه‌ای ازجمله عدم تشکیل مفصل پلاستیک در ستون‌ها ارضا شده است (در قاب‌های خمشی سعی بر این است که در لحظه خرابی مفاصل بیشتر در تیرها تشکیل شود و نه در ستون‌ها). خود نمودارهسترتیک اطلاعات گسترده ای دارد. می‌توانید شکل پذیری سازه را با استفاده از این نمودار بررسی کنید و یا می‌توانید ضریب رفتار دو سازه را محاسبه و مقایسه نمایید. کارهای گسترده ای می‌توان انجام داد که بستگی به جزئیات مدلهای شما دارد.
———
پرسش: در نرم‌افزار SAP آیا می‌شود بار را به‌صورت مایل وارد کرد؟ یعنی به غیر از تجزیه کردن نیرو راه دیگری برای اعمال بار مایل هست؟
———
پاسخ: گاهی اوقات استفاده از محورهای محلی عضو (Local axis) برای تعریف بارهای مایل راحت تر است. به خصوص در مورد اعضای صفحه ای که به‌صورت مایل مدل شده اند بهتر است از محورهای محلی استفاده شود. با چرخاندن زاویه محور های محلی عضو، جهت بار وارد شده نیز تغییر می‌کند.
پرسش: دلیل استفاده بادبندهای هفت وهشتی روی هم (تشکیل یک بادبند ضربدری میدهند در قابها) می خواستم اگر نکته آیین‌نامه‌ای دارد

پاسخ: در سازه‌های با بادبند هفت یا هشت، در صورت کمانش یکی از بادبند ها در فشار، بادبند دیگر، یک نیروی کششی به‌صورت مایل به تیر وارد می‌کند که موجب ایجاد نیروی فشاری در تیر شده و احتمال انواع کمانش در تیر بالا می رود (از جمله کمانش پیچشی جانبی) و درصورتی‌که تیر برای چنین نیروهایی طراحی نشده باشد، سیستم باربر جانبی سازه دچار مشکل می‌شود و شکل پذیری سازه کاهش می‌یابد. ولی در سیستم ها two story X-bracing که اشاره کردید، با کمانش یکی از اعضای قطری، نیروی کششی عضو قطری مستقیما به ستون منتقل می‌شود.

———
پرسش: برای طراحی اتصال جوشی مهاربند همگرای ویژه به تیر و ستون باید از مقاومت مجاز جوش ۶۶۸D   که در ضریب ۱.۷ ضرب شده است استفاده شود یا از همان تنش مجاز ۶۶۸D  استفاده شود؟

پاسخ: البته عدد ۶۶۸ مربوط به الکترود E60 و برای جوشکاری در کارگاه و بدون انجام تست جوش می‌باشد و در صورت تغییر هر یک از این موارد، این عدد نیز تغییر می‌کند. اگر طراحی به روش      ASD  (تنش مجاز) انجام می دهید، از ۶۶۸D استفاده کنید و اگر به روش LRFD (حد نهایی) طرح می دهید، باید بر اساس ضوابط بخش دوم مبحث ۱۰ برای جوش استفاده نمایید (ترکیب بار ها هم تغییر می‌کند). دقت کنید که بهتر است برای طراحی اتصال از ضوابط لرزه‌ای مبحث ۱۰ استفاده نمایید. ضریب ۱.۷ را احتمالاً در پیوست ۲ استاندارد ۲۸۰۰ دیده اید که در صورت رعایت مبحث ۱۰ نیازی به آن نمی‌باشد.

———
پرسش: برای طراحی پل عابر پیاده با دهانه ۴۰ متر و بیشتر نیاز به در نظر گرفتن تغییرات دما و بار ضربه ای است یا خیر. و آیا امکان دارد ترکیب باری که با تغییرات دما است حاکم شود؟ و آیین‌نامه‌ای که متداول است را ذکر نمایید ممنون می شوم.  متشکرم
———
پاسخ: ضربه که نیازی نیست. ولی دما را باید چک کنید. به راحتی می‌توانید در نرم‌افزار ETABS بار حرارتی وارد کرده و در ترکیب بارها به‌صورت دستی وارد نمایید. بسته به اینکه سازه تا چه حدی امکان حرکت دارد، حرارت می‌تواند تعیین کننده باشد. آیین‌نامه هم همان مبحث ۱۰ کفایت می‌کند.
———
پرسش: طراحی سقف های دال دو طرفه و یکطرفه و سقف کامپوزیت و طاق ضربی در ایتبس تفاوتشون به جز وزن و تعریفات  slabدال چی است.
———
پاسخ: در نرم‌افزار ETABS دالهای دوطرفه و تیرچه بلوک طراحی نمی‌شوند و همانطور که اشاره کردید، تنها جهت در نظر گرفتن وزن و البته سختی آن‌ها مدل می‌شوند. تنها سقف کامپوزیت طراحی می‌شود.
———
۹۱/۲/۳۱ – محسن:   جناب دکتر در مورد استخراج نیروها و لنگرها از etabs برای طراحی دستی کمک لازم داشتم…. ممنون میشم اگه لطف کنید…
———
پاسخ: به راهنمای گام به گام انجام پروژه‌های فولاد و بتن نوشته مهندس جعفری (در همین سایت موجود است) مراجعه نمایید.
———
۹۱/۲/۳۱ – هادی:   ضریب رفتار قاب مهاربندی شده همگرای ویژه چقدر است؟
———
پاسخ: اگر منظورتان سیستم دوگانه قاب خمشی با مهاربند همگرای ویژه می‌باشد طبق بند ۱۰-۳-۹-۱-۷ ضریب رفتار می‌تواند بسته به مورد ۸ یا ۹ باشد. ولی اگر منظورتان سیستم قاب ساده با بادبند همگرای ویژه می‌باشد، مبحث ۱۰ و یا استاندارد ۲۸۰۰ در این مورد ضریب رفتاری را مشخص نکرده است می‌توانید محافظه کارانه ضریب رفتار را ۶ در نظر گیرید (بادبند متوسط) و یا با مقایسه این سیستم با سیستم‌های دیگر ضریب ۷ را انتخاب نمایید.
———
۹۱/۲/۳۱- سودا:   استاد گرامی می خواستم ۱سوال از مبحث دوران جسم صلب حول محور ثابت داشته باشم :سؤال:لختی دورانی کره توپر به شعاع R حول محوری که از مرکز جسم عبور می‌کند را حساب کنید. ممنون میشم اگه به این سوالم جواب بدین.  باتشکر
———
پاسخ: خواهشمند است تنها سوالات طراحی و نیز کنکور ارشد را مطرح فرمایید.
———
۹۱/۲/۳۱ – ارش: با   خدمت دکتر گرامی:در یک ساختمان ۵ طبقه در جهت x تعداد ۶ ستون و y تعداد ۳ ستون وجود دارد.در جهت y هر کاری میکنم drift جواب نمیدهد .دیوار برشی هم مالک نمیخواهد اجرا کند.اگر ستون‌ها را هم کتابی نکنیم چکار باید کرد؟
———
پاسخ: کنترل دریفت سازه ۵ طبقه نباید تا این حد مشکل ساز باشد. ممکن است در محاسبات اشتباهی کرده اید. از یک فرد آشنا درخواست کنید فایلتان را کنترل نماید. به هر حال جهت رسیدن به حد مطلوب آیین‌نامه باید ابعاد تیرها و ستون‌ها را افزایش دهید.
———
۹۱/۲/۳۰ – بهرام: با  .راستش درمورد اجرای شالوده در الف-طرح در زمین شیب دار ب-طرح پی در چند تراز عمق توی آیین‌نامه۲۸۰۰ فقط بند ۱-۳-۵ هست وابهام داره.اگه میشه با( دلیل )بگین پی باید مجزا اجرا بشه یا نه؟پی تو تراز بالایی تاچه عمقی بشه؟نحوه اتصال دوتراز چطوره؟ متشکرم.
———
پاسخ: بند فوق الزام محدود کننده خاصی را مطرح نمی‌کند. همانطور که قبلاً هم در پاسخ دوستان دیگر گفتم، اگر اختلاف شیب کم باشد، می‌توان پی را در دو سطح متفاوت اجرا کرده و سپس با کلافهای شیب دار در پی را به هم متصل نمود تا نسبت به هم حرکت جانبی نداشته باشند ولی اگر اختلاف تراز زیاد باشد، به‌طوری‌که کلافهای شیب دار متصل کننده بالا باشد، می‌توان برای اتصال دو پی از دیوار بتنی استفاده نمود. این مطالب در آیین‌نامه قید نمی‌شود که دلیل بیاورم. طراحی به مانند یک هنر می ماند که هر هنرمند بسته به سلیقه و تجربه خود طرح می‌دهد (البته با رعایت ضوابط آیین‌نامه‌ای).
———
۹۱/۲/۳۰ – احمد سازه: استاد می‌شود تأثیر اتصالات rbs را روی مهاربند زانویی بررسی کرد؟ آیا این نوع اتصالات مختص قاب صلب هستند یا در قاب مهاربندی شده نیز کاربرد دارند؟ با تشکر
———
پاسخ: اتصال RBS (Reduced Beam Section(یک نوع خاصی از اتصال گیردار می‌باشد و می‌تواند در قاب خمشی و یا در سیستم دوگانه (قاب خمشی +بادبند) استفاده شود. ولی استفاده از آن در قاب ساده بادبندی شده معنی ندارد. در رابطه با تاثیر آن بر بادبند زانویی اطلاع ندارم.
———
۹۱/۲/۳۰ – علی:   در طراحی صفحه ستون یک ستون که در یک امتداد بخشی از یک قاب خمشی و در امتداد دیگر بخشی از یک قاب مهاربندی شده می‌باشد ، با دیدن نقشه اجرایی آن متوجه شدم که آرایش لچکی ها روی صفحه ستون و متصل به ستون به گونه ای است که ظاهرا ستون در هر دو جهت به‌صورت گیردار به صفحه ستون متصل است ، آیا این مسئله با واقعیات تحلیل سازه تناقض ندارد؟
———
پاسخ: مشکلی نیست. برخی از طراحان در قاب ساده بادبندی شده اتصال پای ستون را گیردار طرح می دهند. باید فایل های نرم‌افزاری را کنترل نمایید که آیا در مدلسازی این اتصال گیردار مدل شده است یا مفصلی.
———
۹۱/۲/۳۰ – سالار: با درود بر شما  :در طراحی ساختمانی که طبق مبحث ششم نیاز به طراحی تحت لنگر پیچشی ندارد. آیا باید اثر پیچش تصادفی را در Etabs وارد نمود؟ اثر پیچش تصادفی چه مقدار و در چه قسمتی از نرم‌افزار وارد می‌شود؟
———
پاسخ: اگر ضوابط بند ۲-۳-۱۰-۴ استاندارد ۲۸۰۰ ارضا شود، نیازی به در نظر گرفتن پیچش (و همچنین پیچش تصادفی) نیست. اگر منظورتان نرم‌افزار ETABS می‌باشد. درقسمتی که نیروی زلزله را تعریف می کنید، پیچش تصادفی هم تعریف می‌شود.
———
۹۱/۲/۳۰ – هستی: با   . چرا در صورت استفاده از بادبند بهتر است آن را در دهانه ی بزرگ‌تر قراردهیم ؟در سیستم دوگانه نیازی به چک ستون ها برای بار تشدید یافته نیست؟ چرا در ۲ ساختمان ۳ و ۵ طبقه که با دو سیستم قاب خمشی و مهاربندی طراحی شده اند تفاوت وزن ستون ها در ساختمان ۳ طبقه با استفاده از دو سیستم بیش از ۵ طبقه است ؟
———
پاسخ: البته قانون کلی نمی‌شود صادر کرد (بزرگی و کوچکی نسبی است). ولی در حالت کلی اگر بادبند در دهانه کوچکتر قرار گیرد، زاویه بادبند با راستای افق افزایش یافته و نسبت مولفه افقی آن (که زلزله را تحمل می‌کند) به مولفه قائم آن (که به ستون منتقل می‌شود) کاهش می‌یابد و در نتیجه به ازای نیروی مشخصی از زلزله، فشار در ستون متصل به بادبند افزایش یافته و از طرفی در پی هم مقدار uplift و فشار افزایش می‌یابد. سؤال دوم: چرا نباشد. در سیستم دوگانه هم ستون‌ها باید برای زلزله تشدید یافته کنترل گردند. سؤال سوم را متوجه نشدم.
———
۹۱/۲/۲۹ – فرخ زاد:   آقای دکتر ممنون از لطف شما به مهندسین جوان و صفر کیلومتر کشور در بند ۱۰-۳-۹-۲-۳-۴ مبحث دهم ذکر شده است که اگر اتصال تیر به ستون بخشی از سیستم مهاربندی باشد باید برای حداقل دو مقدار نیرو که در آن بند تعیین شده است طرح شود ، می خواهم بدانم که آیا اتصال تیر به ستون در یک قاب مهاربندی شده که تیر به طور مستقیم به ستون متصل می‌شود جزئی از سیستم مهاربندی محسوب می‌شود و شامل این بند مبحث
———
پاسخ: اگر اتصال تیر به ستون مفصلی باشد، لرزه‌ای نخواهد بود ولی اگر سیستم دوگانه دارید و اتصال تیر به ستون گیردار می‌باشد، باید ضوابط لرزه‌ای ( از جمله ترکیب بارهایی که اشاره کردید) در مورد آن کنترل گردد.


پرسش: برای تعریف ترکیبات بار از طریق منوی Define نرم‌افزار Etabs در پنجره Load combination data در قسمت load combination type منظور از گزینه های ADD,ENVE,ABS,SRSS چیست ؟امکان دارد که توضیح مختصر و مفیدی از این گزینه ها و کاربردهایشان ارائه دهید. ممنون
———
پاسخ: اگر بر روی منوی فوق کلید F1 را فشار دهید در رابطه با این موارد توضیح کاملی را خواهید یافت. ولی به طور خلاصه در حالتی که ENVE را انتخاب نمایید، مقادیر پوش مربوط به آیتم های انتخابی مد نظر قرار می گیرد. اگر ABS را انتخاب نمایید، مجموع قدرمطلق مقادیر منظور خواهند شد. و اگر SRSS را انتخاب نمایید، مجموع جذر مربعات منظور می‌شود.

———
پرسش: در درس مقاومت مصالح، قانون هوک، یک رابطه به‌صورت زیر وجود دارد که برای من مبهم است اگر ممکن است منبعی را معرفی کنید تا اطلاعات بیشتری را پیرامون این رابطه و قانون هوک بدست بیاورم   k=EA/L

پاسخ: قانون هوک برای مصالح است:
sigma=E*e
این فرمول مشابه فرمول مربوط به فنر ها است که در آن:
F=K*delta
پس در قانون هوک به‌جای نیروی F، تنش داریم و به‌جای سختی فنر، مدول الاستیسیته داریم و در نهایت به‌جای تغییرمکان فنر، کرنش داریم. حال که تشابه بین فنر و قانون هوک را متوجه شدید می‌توان برای یک عضو کششی که تحت اثر نیروی کششی T قرار گرفته نیز نوشت:
T=(EA/L)*delta
در واقع E (مدول الاساستیسیته) سختی ماده است و EA/L سختی عضو (یا همان سختی فنر) است.
———
۹۱/۳/۹- فرخ زاد:   آقای دکتر برای طراحی ورق اتصال مهاربند ضربدری به ستون و صفحه ستون ، نیروهای طراحی در لبه ورق روی بیس پلیت و در لبه ورق در مجاورت ستون چطور محاسبه می‌شود ؟آیا می‌توان این نیروها را با روش تجزیه معمولی بدست آورد یا اینکه روش به خصوصی وجود دارد؟
———
پاسخ: با روش تجزیه عادی می‌توان بدست آورد و فرض کرد که مولفه افقی را جوش اتصال به بیس پلیت و مولفه قائم را جوش اتصال به ستون تحمل می‌کند ولی این روش تقریبی است و کمی خطا دارد و بهتر است از روشی که در ص۴۹۰ جلد سوم کتاب سازه‌های فولادی دکتر ازهری و میرقادری (فصل مربوط به اتصالات خرپایی) آمده است، استفاده نمایید.
———
۹۱/۳/۹- رسول: با   واحترام جناب دکتر در کنترل سازه پروژه اینجانب گفته اند باید تیرچه های تکی ۷متر به بالا دوبل اجرا شود اکثر تیرچه ها از ۷متر بیشتر است وهزینه اجرای دوبل دوچندان می‌شود. خواهشا چند راهکار برای تبدیل تیرچه دوبل به تکی به این بنده خدا نشان دهید ممنون.
———
پاسخ: یک راهکار می‌تواند استفاده از تیر فرعی باشد که در این صورت طول دهانه تیرچه ها نصف می‌شود ولی در عوض هزینه اجرای تیر میانی افزوده می‌شود. به هر حال اگر محاسبات چنین نشان می‌دهد چاره ای ندارید!
———
۹۱/۳/۹- رامین:   آقای مهندس من در طراحی یک سازه با سیستم دوگانه فولادی(قاب خمشی+مهاربند هم محور) ترکیبات بار را از AISC-ASD890( پیش فرض برنامه) انتخاب می‌کنم اما آیین‌نامه طراحی را UBC97 انتخاب می‌کنم به نظر شما آیا باید ستون‌ها را برای ترکیبات زلزله تشدید یافته چک کنم یا با دادن ضریب OMEGA این کنترل انجام خواهد شد؟ممنون
———
پاسخ: بنده تجربه کار با UBC97 را ندارم. توصیه من استفاده از AISC-LRFD-2005 می‌باشد.
———
۹۱/۳/۹- سید مجید: با   و تشکر از شما استاد گرامی ۱.در مورد انواع تکیه گاه ها پیوسته از یک طرف و دو طرف مربوط به جدول ۹-۱۴-۲ حداقل ارتفاع تیر، لطفا توضیح دهید که به چه شکلی میباشند و اینکه در ساختمان بتنی رایج جهت کنترل حداقل ارتفاع تیر، کدام نوع از سه تکیه گاه عنوان‌شده در آئین نامه باید ملاک قرار داد؟
———
پاسخ: با : در سازه‌های بتنی رایج اتصالات گیردار می باشند و تیرها از نوع با تکیه گاههای پیوسته از دو طرف محسوب می‌شوند (ساده نیستند). برای مثال اگر طول دهانه تیر ۵ متر باشد، ارتفاع کلی تیر نباید کمتر از ۵۰۰/۲۱=۲۴cm در نظر گرفته شود. (معمولا در سازه‌های بتنی مسکونی و اداری خیز تعیین کننده نیست).
———
۹۱/۳/۹- حسن دادزن: محل وصله آرماتور تیر های اصلی در قاب خمشی ویژه در بالا و پایین کجا و به چه صورت می‌باشد.
———
پاسخ: مطابق بند ۹-۲۰-۴-۱-۲-۶ مبحث ۹ در ص ۳۴۲ محل وصله در سازه ویژه برای هر دو آرماتور بالا و پایین تیر باید در وسط تیر باشد. البته در سازه با شکل پذیری متوسط مرسوم (و صحیح) است که میلگردهای فوقانی را در میانه تیر (جایی که لنگر تیر مثبت است) و میگردهای تحتانی را در بر ستون (جایی که لنگر منفی است) وصله می‌کنند ولی در ویژه چنین نیست و هردو میلگرد بالا وپایین باید در میانه تیر وصله شوند.
———
پرسش: منظور از مش بندی در طراحی دال در ایتبز چیست؟که معمولا عدد ۰.۵۰ وارد میکنیم.
———
پاسخ: با سللام، اولا ETABS دال طراحی نمی‌کند. بلکه تنها دالها را مدل می کنیم تا وزن و سختی آن‌ها و تاثیر آن بر اعضای سازه منظور شود (البته سقف کامپوزیت را که قسمتی از آن به‌صورت دال است را طراحی می‌کند). المانهای سطحی در ETABS را می‌توان از نوع Shell، Membrane و یا Plate مدل نمود. المان‌هایی که membrane مدل می‌شوند (مانند دالهای دوطرفه در سقف) توسط نرم‌افزار به‌صورت اتوماتیک مش بندی می‌شوند. ولی اعضایی که به‌صورت shell و یا plate مدل شوند (مانند دیوارها) به‌صورت اتوماتیک مش بندی نمی‌شوند و بنابراین باید خودمان آن‌ها را مش بندی کنیم. سؤال حال اگر المانهای دیوار برشی را مشبندی نکنیم چه اتفاقی می افتد؟ پاسخ: در این صورت به‌جای اینکه بار این دیوارها به‌صورت بار گسترده به تیرها و ستون‌های محصور کننده آن‌ها انتقال یابد،تنها به چهارنقطه اتصال منتقل می‌شود (به مانند اینکه کل دیوار تنها در چهار گوشه آن به سازه متصل باشد و ازلبه ها به سازه متصل نباشد). عدد ۰.۵ نداریم!
———
۹۱/۳/۸ – محسن: با   کفته می‌شود برای مدلسازی اعضای مرکب نباید قیدهامدل شوند و تنها مدلسازی اصل مقطع کفایت می‌کند آیا مقاطع با فاصله باید مدل شوند یا مثل دوبل بهم چسبیده ممنون
———
پاسخ:  ، قیدها نباید مدل شوند. مقطع نیز باید در section designer با فاصله واقعی دو مقطع مدل شود تا محاسبات مربوط به ممان اینرسی و شعاع ژیراسیون دقیق باشد.نکته: استفاده از این سیستم در قاب‌های خمشی مجاز نیست و تنها در سیستم قاب ساده می‌توان استفاده نمود. از طرفی با توجه به اینکه مقطع کاملا یکپارچه نیست، تغییر شکل بست ها موجب خواهد شد که ممان اینرسی مقطع کمتر از مقدار محاسبه شده توسط نرم‌افزار باشد و در نتیجه شعاع ژیراسیون واقعی نیز کمتر از مقدار محاسباتی باشد و در نتیجه لاغری واقعی بیشتر از مقدار محاسبه شده توسط ETABS باشد و در نتیجه برای اصلاح این مورد باید ضریب K برای این ستون‌ها اصلاح گردد. برای اصلاح ابتدا باید مقدار لاغری موثر ستون بست دار مطابق ضوابط ص ۱۹۱ مبحث ۱۰ محاسبه شده و مقدار Landa(effective)/Landa به‌جای ضریب طول موثر واحد به‌صورت دستی در نرم‌افزار وارد شود. البته روشهای دیگری هم داریم که می‌توانید از افراد آشنا سؤال نمایید.
———
۹۱/۳/۸- ناصر:   آقای دکتر.در طراحی وقتی ارتفاع ساختمان از۱۸متر بالا رفت پیچش اتفاقی لحاظ می‌شود بعد از تحلیل در etabs آیا دریفت کنترل می‌شود؟در کتابها کنترل میکنن ولی پرسیدم گفتن فقط زلزله طرح همان EXوEY کافی هستش.پیچش اتفاقی از کجا وچجوری باید کنترل کرد؟ممنون میشم در این مورد راهنمایی بکنین.
———
پاسخ: پیچش اتفاقی ربطی به دریف ندارد. این دو مقوله مسقل از هم هستند. برای آشنایی با نحوه تعریف پیچش اتفاقی صفحات ۴۴ و ۴۵ راهنمای گام به گام انجام پروژه مهندس جعفری (در همین سایت موجود است) را مطالعه کنید. پس از تعریف زلزله های Ex (بدون خروج از مرکزیت)، Exp)زلزله با جروج از مرکزیت در جهت مثبت)، , Exn (زلزله با خروج از مرکزیت در جهت منفی) برای هر کدام از این زلزله ها مطابق توضیحاتی که در ص ۱۸۲همان کتاب آمده است، تغییرمکان جانبی باید کنترل گردد.
———
۹۱/۳/۷- بابک:    استاد گرامی: سیستم دو گانه قاب خمشی ویژه + مهاربند هم محور فولادی در آیین‌نامه UBC97آیا همان ordinary baraced frame steel with steel SMRF با ضریب رفتار۶.۵ (بند ۳ از قسمت Dual system جدول۱۶-N) است؟ چون من CBF ندیدم.
———
پاسخ: آشنایی زیادی با متن این آیین‌نامه ندارم. معمولا متن آیین‌نامه ها صراحت کافی دارند و می‌توانید با مطالعه دقیق به پاسخ برسید.
———
۹۱/۳/۷- حسین: با  . برای مقایسه دو سیستم متفاوت سازه‌ای مثلاً قاب یا مهار بند هم محور با قاب خمشی غیر از Drift و منحنی هیسترتیک چه عواملی را می‌توان مقایسه کرد ؟ باتشکر
———
پاسخ: می‌توانید بررسی کنید که در کدامیک الزامات آیین‌نامه‌ای ازجمله عدم تشکیل مفصل پلاستیک در ستون‌ها ارضا شده است (در قاب‌های خمشی سعی بر این است که در لحظه خرابی مفاصل بیشتر در تیرها تشکیل شود و نه در ستون‌ها). خود نمودارهسترتیک اطلاعات گسترده ای دارد. می‌توانید شکل پذیری سازه را با استفاده از این نمودار بررسی کنید و یا می‌توانید ضریب رفتار دو سازه را محاسبه و مقایسه نمایید. کارهای گسترده ای می‌توان انجام داد که بستگی به جزئیات مدلهای شما دارد.
———
۹۱/۳/۷- محسن: با  – میخواستم بدونم در نرم‌افزار SAP آیا می‌شود بار را به‌صورت مایل وارد کرد؟ یعنی به غیر از تجزیه کردن نیرو راه دیگری برای اعمال بار مایل هست؟
———
پاسخ: گاهی اوقات استفاده از محورهای محلی عضو (Local axis) برای تعریف بارهای مایل راحت تر است. به خصوص در مورد اعضای صفحه ای که به‌صورت مایل مدل شده اند بهتر است از محورهای محلی استفاده شود. با چرخاندن زاویه محور های محلی عضو، جهت بار وارد شده نیز تغییر می‌کند.
———
۹۱/۳/۷- فرهاد: با   خدمت دکتر گرامی در طراحی دیوار برشی با بازشو میانی به‌صورت دستی زمانی که بار به شکل پله ای در ارتفاع افزایش می‌یابد چه باید کرد
———
پاسخ: سوالات کلی می‌باشد. منظور از بار پله ای؟ در دیوار برشی بار لرزه‌ای در تراز طبقات وارد می‌شود و برش در ار تفاع در هر طبقه ثابت فرض می‌شود.

۹۱/۲/۲۷ – حامد جعفری: با  ،در طراحی ساختمان‌های فولادی بلند تر از ۵۰ متر تیغه های داخلی از چه نوعی مورد استفاده قرار میگیرد تا بار مرده بسیار کاهش یابد(تیغه آجری ۲۰۰ کیلوگرم بر واحد سطح بار تولید کرده!!)
———
پاسخ: سیستم‌های مختلفی (از جمله ساندویچ پنل و یا دیوار های گچی و …) وجود دارند. در کتب بارگذاری اشاره ای به آن‌ها شده است.
———
۹۱/۲/۲۷ – ارشد: شرمنده مهندس سؤال ۶۸ گزینه ۳ میشه و اشتباه حل کردید در مورد ۶۲ هم به نظر من ناپایدار داخلیه چون اگه به میله ای که نیروش صفر میشه بار وارد کنید دیگه صفر نمیشه و این یعنی تناقض
———
پاسخ: اگر منظورتان سوالات مقاومت تحلیل آزاد۹۱ می‌باشد، در سؤال ۶۸ همانطور که در پاسخ رسم کردم، تکیه گاه سمت چپ که یک فنر به آن متصل است، پس از تبدیل باید به‌صورت انتهای آزاد با یک لنگر متمرکز رسم می شد که در گزینه ها نیست.
———
۹۱/۲/۲۵ – ارشد: در مورد سؤال ۸۰ هم شک دارم حتی اگه تیر هم در نظر بگیریم معین نمیشه که کار مجازی رفتین ! از روش شیب افت باید حل میکردن
———
پاسخ: مگر روش کار مجازی تنها برای سازه‌ها معین کاربرد دارد!!!. البته حتی بدون داشتن دانش دانشگاهی و تنها با هندسه می‌توان به سؤال ۸۰ پاسخ داد! با نشست تکیه گاه e قسمت ABCE کلا به‌صورت یکپارچه حول نقطه C به اندازه یک بر دلتا دوران می‌کند و در نتیجه دروان نقطه B برابر یک بر دلتا خواهد بود.
۹۱/۲/۲۵ – زهرا:    اگر تیرو ستون های یک قاب به روش تنش مجاز طراحی شده باشد ، آیا می‌توان اتصال را به روش حدی طراحی کرد ؟
———
پاسخ: به نظر من که مشکلی ندارد ولی اینکه آیین‌نامه اجازه می‌دهد یا نه، اطلاع ندارم. به هرحال بهتر است کلیه محاسبات با یک روش واحد باشد در غیر این صورت مجبورید مجددا ترکیب بارها را عوض کرده و نیروها را محاسبه نمایید.


پرسش: در زیر پی های ساختمان به ارتفاعی سنگ لاشه کار میکنن پرسیدم گفتن گودبرداری زیادشده تارسیدن به ارتفاعی کارمیکنند.ازکسی دیگه پرسیدم گفتن نیروهای وارده به وسیله سنگ لاشه ها خسته می‌کنند تابعدبه خاک وارد بشه اگه اینطوری هست چجوری دربرنامه safe مدل شود وچجوری تنش سنگ ها محاسبه شود دراین موضوع راهنمایی میخواستم.ممنون.

پاسخ: معمولا از اثر این مورد بر رفتار پی صرفنظر می‌شود. و در طراحی فرض می‌شود که پی بر روی خاک قرار گرفته است. از آنجا که مقاومت سنگ بیشتر از خاک است (البته به شرطی صحیح اجرا شود) نیازی به کنترل تنش در سنگ نیز نیست.
———
۹۱/۲/۲۴ – حسین:   آقای دکتر:در طراحی قاب خمشی در ایتبس ،وقتی ریشیو مقاطع جواب نمی‌دهد با تعویض آن مقطع و مقطع های موجود در طبقه ،ریشیو به مقدار مورد نظر همگرا نمی‌شودو مدام د رحال تغییر است.د ر پروژه بنده تفاوت طول دهانه ها زیاد است.لطفا مرا راهنمایی کنید ،چه کار کنم.
———
پاسخ: با تقویت مقطع سختی آن نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه نیروی بیشتری را جذب می‌کند. برای رفع این مشکل، همزمان که عضوی را تقویت می کنید، باید اعضای دیگر متصل به آن (را که نیاز به تقویت ندارند) نیز قوی تر کنید تا آرایش نیروها به هم نریزد. برای مثال وقتی ستونی را قوی تر می کنید، تیرهای متصل به آن و یا حتی قاب‌های کناری آن را نیز قوی تر کنید.
———
۹۱/۲/۲۱ – زعیمی:   آقای دکتر در معرفی ترکیب بارها به نرم‌افزار ، در قسمت ترکیب بار ، منظور از انواع مختلف ترکیباتی که در آنجا ذکر شده است چیست ؟و دیگر اینکه اگر نوع ترکیب باری را پوش معرفی کنیم ، آیا این ترکیب بار برای طراحی همه اعضای سازه استفاده می‌شود با مشخص کردن نیروهای طرح اتصال_( ترکیب بار تشدید یافته )؟
———
پاسخ: یک سری ترکیب بار پیش فرض وجود دارند که بر اساس آیین‌نامه‌ای که برای طراحی استفاده می کنید توسط خود نرم‌افزار ایجاد می‌شوند که البته این ترکیب بارها در بیشتر موارد نیاز به ویرایش دارند. نرم‌افزار ترکیب بارهایی را که توسط خود شما تعریف می‌شوند (از جمله ترکیب بار پوش) در طراحی در نظر نمی گیرد مگر اینکه از طریق منوی design آنرا جزو ترکیب بارهای طراحی قرار دهید. برای کنترل وصله ها و اتصالات، نرم‌افزار ETABS طراحی ندارد و شما تنها پس از تعریف ترکیب بار پوش می‌توانید لنگر و نیروهای داخلی اعضا را تحت آن ترکیب بار بخوانید و سپس بر اساس نیروهای داخلی اتصال را دستی طرح دهید.
———
۹۱/۲/۲۰ – ابراهیمی: با   : یک ساختمان یازده طبقه سیستم بار بری جانبی قاب خمشی با دیوار برشی بعد از تحلیل های استاتیکی و دینامیکی (طیف استاندارد و مودال )هم پایه سازی برش هم انجام گرفت و سپس طراحی انجام پذیرفت ولی ستون‌های طبقه آخر تنش بسیار بالایی نسبت به طبقه پایینی خود با همان ابعاد دارند . می خواستم دلیل این موضوع و راه حل آنرا بدانم؟(دیوار ها کوپله هستندوهگی ترک خورده می باشندو پریود طبیعی سازه۱.۲)
———
پاسخ: دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد که یکی از آن‌ها اثر نیروی شلاقی می‌باشد. راه حل کلی نمی‌توان برای آن عنوان کرد.
——–
۹۱/۲/۲۰ – پیمان گلزار: درود بر شما آقای دکتر،برای طراحی استخر با طول ۲۰ وعرض ۱۰ متر وعمق ۳ مترمیتوان از نرم‌افزار استفاده کرد یا باید یک قسمت از دیواره استخر را مانند دیوار حائل دستی طراحی کرد؟
——–
پاسخ: در این موارد که خمش حول محور ضعیف داریم باید دستی کنترل نماییم. البته اگر درجه نامعنی سازه بالاست می‌توان مقادیر لنگر و برش حداکثر را با مدلسازی بدست آورد ولی طراحی آن (محاسبه آرماتور لازم) دستی صورت می گیرد.
———
۹۱/۲/۲۰ – رضایی: با   تاثیر دیوارحائل بر برش پانچ ستون مجاور دیوار چیست ؟
———
پاسخ: درصورتی که دیوار حائل بتنی یکپارچه با ستون‌ها اجرا شوند، در این صورت نحوه کنترل برش پانچ با حالت بدون دیوار تغییر خواهد کرد. برای آشنایی با نحوه کنترل برش پانچ با دیوار به جلد دوم کتاب دکتر مستوفی نژاد رجوع کنید.
———
۹۱/۲/۱۹ – محمد: با  خدمت شما آقای دکتر. شما درمورد طرح لرزه مطلبی راآوردیداما این که چگونه بااستفاده ازنرم‌افزارEtabs دیتاهای مربوط به طرح لرزه‌ای درقاب خمشی ویژه ای رابرداشت کردوچگونه درپروژه قاب خمشی ویژه از این ضوابط استفاده کردبسیار برایم نامفهوم است خواهش می‌کنم دراین موضوع اگر مطالب قابل فهمی دارید برروی سایتتان بگذارید ضمناازاین که بدون چشم داشت جزوات ومطالب ارزشمندتان رادرسایت می گذاریدمتشکرم.
———
پاسخ: پس از تعریف ترکیب بارها (طبق توضیح داده شده در فایل مورد اشاره تان)، ابتدا تمامی اعضایی که مقطع مورد نظر به آن‌ها نسبت داده شده است را انتخاب کرده و برای مشاهده لنگر و برش تحت ترکیب بار تعریف شده از منوی
Display/Display tables…
استفاده نمایید. بارهای نمایش داده شده را می‌توانید به نرم‌افزار Excel منتقل کرده و ماکزیمم مقادیر را بدست آورید.
———
۹۱/۲/۱۷ – بنفشه:   در طراحی یک قاب خمشی متوسط آیا امکان دارد که شیوه طراحی اتصالات هم به روش تنش مجاز باشد.
———
پاسخ: بله می‌توان استفاده کرد.
———
۹۱/۲/۱۷ – صادق: با عرض   مجددوتشکر بخاطر “مطالب” و” وبسایت “خوب شما:سؤالی یا بهتر بگویم ابهامی در مورد بند ۱-۹-۴ سیستم دوگانه یا ترکیبی، آیین‌نامه ۲۸۰۰ویرایش سوم قسمت (ب)برای اینجانب بوجود آمده در این قسمت ذکر شده “دراین سیستم قاب‌های مهاربندی شده وقابهای خمشی را می‌توان به‌صورتهایی که در سیستم‌های بندهای ۱-۹-۲و۱-۹-۳عنوان‌شده ،به کار بردو…”به نظر میرسد با تبصره ۲مغایرت دارد .
———
پاسخ: به کلمه “معمولی” در تبصره ۲ دقت نمایید. طبق تبصره ۲ در سیستم‌های دوگانه قاب‌های خمشی (از جمله اتصالات تیر به ستون) باید لرزه‌ای باشند و ضوابط مربوط به قاب‌های خمشی متوسط و یا ویژه ارضا شوند. استفاده از قاب با شکل پذیری معمولی مجاز نیست.
———
پرسش: در رسم نمودار لنگر خمشی بارهای گسترده مستطیلی جهت بار اگه رو به .منفی محور yها باشد تعقر نمودار با جهت بار یکی است یا نه

پاسخ: اگر در رسم نمودار لنگر، جهت بالا را مثبت در نظر گیریم، بله همین طور می‌باشد.
———
پرسش: در رابطه با طراحی تیرچه کرومیت میخاستم مراحل گام به گام رو بدونم… از نشریه ۱۵۱ خیلی کامل متوجه نشدم…در دهانه ۸ متر میخام طراحی کنم .لطفا کمکم کنید.حتی اگر طراحی انجام شده هم دارید به من بدین

پاسخ: متأسفانه امکان توضیح مراحل در این فضا میسر نیست. در سایت ایران سازه جستجو کنید احتمالاً مطالب مفیدی می یابید.
———
۹۱/۲/۱۶ – محمد: سلا م دکتر ممنو ن که این ز حمت می کشید واشکالا ت عمرانی ها را حل می کنید دکتر ببخشید ما دو دهنه داریم و می خو اهیم تیرچه بلو ک کنیم که یک طو ل ۴متر وطو ل دیگر ۲متر روی ۲متر تیر چه کذاری کنیم یا ۴متر .
———
پاسخ: برای جهت تیرچه قانون کلی نمی‌توان صادر کرد. در برخی موارد آرایش شطرنجی مناسب می‌باشد. در برخی موارد خاص ممکن است جهت گذاری یک طرفه مناسب می‌باشد. در بیشتر موارد سعی می‌شود تیرچه ها را در طول کوتاهتر قرار دهیم.
———
۹۱/۲/۱۶ – امین: با عرض   خدمت استاد بزرگوار — چگونه می‌توان برای کنترل واژگونی سازه در برابر باد وزن دیوارها و سقف وسایر بارهای مرده را به یک نیرو در مرکز حجم سازه تبدیل کرد ؟خصوصا بار دیوار ها
———
پاسخ: نیازی به این کار نیست. شما می‌توانید در نرم‌افزار از منوی
Display/Display tables…
گزینه reactions را انتخاب کنید. بار مرده و زنده را نیز انتخاب کنید و بر اساس مجموع عکس العمل تکیه گاهها لنگر مقاوم را محاسبه کنید. همجنین لنگر واژگونی را هم با انتخاب بار باد می‌توانید حساب کنید.
———
۹۱/۲/۱۵ – هادی: با   خدمت آقای دکتر !  دو مشکل etabs  در طراحی یک تیر مورب (در ارتفاع ) دو مشکل وجود دارد. ۱) نوع المان خطی را مهاربند فرض می‌کند . آیا این فرض در آنالیز تاثیر گذار است ؟برای طراحی از کدام گزینه استفاده کنیم تا تیر طراحی شود ؟۲) در محل عبور از طبقه تیر خود به خود قطع می‌شود. استفاده از join line هم موثر نبود. به این دلیل زمان آنالیز دو نمودار لنگر و برش داریم. !
———
پاسخ: در نتایج آنالیز هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد. (تنها ممکن است نرم‌افزار مقادیر مربوط به End Length offset را اشتباه محاسبه کند که بهتر است آنرا از حالت اتوماتیک خارج کرده و دستی وارد نمایید). در طراحی نیز ضوابط عادی مربوط به خمش برای این عضو توسط نرم‌افزار به درستی کنترل می‌شود. ولی ضوابط لرزه‌ای مربوط به تیرها کنترل نمی‌شوند که باید دستی کنترل نمایید. می‌توانید به‌جای اینکه چندین تراز طبقه تعریف کنید، برای رسم اعضا از reference plane استفاده نمایید. در ضمن نصف شدن عضو در بیشتر موارد مشکلی را ایجاد نمی‌کند. تنها ممکن است نرم‌افزار مقادیر Cb و نیز طول موثر و نیز مهار نشده عضو و همچنین مقدار K را اشتباه محاسبه کند که می‌توانید برای اطمینان پس از طراحی بر روی عضو کلیک راست کرده و با فشردن دکمه overwrites این موارد را کنترل نمایید.
———
۹۱/۲/۱۴ – بابک:   استاد من یک قاب دو بعدی فولادی با سیستم دو گانه (قاب خمشی + مهاربند هم محور ۸)را با UBC97 طراحی می‌کنم اما در قسمت معرفی آیین‌نامه (Preference)در قسمت Frame Type نمی دانم چه گزینه ای را باید انتخاب کنم؟ آیا کنترل ۲۵ درصد قاب خمشی به بار زلزله توسط نرم‌افزار کنترل خواهد شد؟ ممنونم
———
پاسخ: moment frame را انتخاب کنید. در رابطه با سؤال دوم “راهنمای گام به گام انجام پروژه‌های …” نوشته مهندس جعفری را از همین سایت (در قسمت جزوات طراحی) دانلود کرده و صفحه ۲۰۷ آنرا مطالعه نمایید.
———
۹۱/۲/۱۴ – حمید: با    میخواستم در مورد ستون های پل ها که در آب قرار دارند بدونم چگونه می‌شود که ستون در آب قرار داد که زمین سستی دارد هرچدر هم تقویت شود باز امکان دارد شسته شود  ایا مطلب یا سایتی میشناسید که عکس هایی در این ضمینه داشته باشد  در مورد سازه ای که بروی فنداسیون خود قرار ندارد وهنگام زلزله فقط فنداسیون تکان میخورد و سازه تکانی نمیخورد فیلمی دیدم ایا امکان دارد موفق باشید
———
پاسخ: متأسفانه تخصصی دراین زمینه ندارم.
———
۹۱/۲/۱۳ – فرهاد: با   . موضوع تحقیق بنده ، تعیین ضریب طول موثر ستون‌های با مقطع متغیر در قاب‌های شیبدار دو دهانه است .می خواستم بدانم که برای نوشتن معادله دیفرانسیل ستون وسطی در لحظه کمانش به کدام مرجع رجوع کنم و اگر شما نحوه محاسبه آن را می دانید خواهش میکنم بنده را نیز راهنمایی کنید. به نظر شما برای این قاب باید یک معادله دیفرانسیل نوشت یا برای هر ستون باید اینکار را انجام بدهیم
———
پاسخ: توصیه می‌کنم جلد اول کتاب دکتر میرقادری و ازهری را مطالعه نمایید ( و سعی مراجعی را که در آن قید شده پیدا کرده و مطالعه نمایید). در رابطه با قسمت دوم سوالتان به دو روش می‌توان عمل کرد: ۱- فرض کنیم تنها ستون مورد نظر کمانش می‌کند ۲- فرض کنیم همزمان تمامی ستون‌ها کمانش می‌کنند. می‌توانید هر دو را بررسی کرده و مقایسه نمایید.
———
پرسش: زمانی که ما پی را در دو تراز مختلف داریم گفتید یک راه حل اتصال استفاده از پی شیبدار است.طراحی آن در این حالت چگونه است و آیا نقشه اجرایی و مرجعی برای طراحی می‌توانید ارائه کنید؟

پاسخ: البته زمانی می‌توان پی شیبدار استفاده کرد که شیب مورد نیاز در حد کمی‌باشد. همانطور که گفتم در صورت بالا بودن شیب باید برای اتصال دو پی به هم از دیوار قائم استفاده نمایید. درصورتی‌که برای مثال اختلاف ارفاع دو سطح از هم ۱.۵ متر باشد و فاصله ستون‌ها از هم در دو طرف این تراز برابر ۷ متر باشد، می‌توان پی شیب دار را همانند پی عادی مسطح مدل نموده ولی در نقشه های اجرایی به‌صورت شیب دار رسم کرد. مرجع خاصی را نمی شناسم.
———
۹۱/۲/۱۱ – رضایی: با   زمانی که در دو تراز مختلف پی داریم .آیا می‌توانیم سختی نوارهای پی تراز بالایی را معادل یک تیر در نظر بگیریم و در همان تراز در etabs مدل کنیم؟ زمانی که دیوار حائل داریم چگونه می‌توانیم سختی آن را به safe بدهیم و آیا وجود دیوار حائل و مدل کردن آن در safe روی برش پانچ تاثیر می گذارد؟ اگر چنین است چگونه باید اثر آن را حساب کرد
———
پاسخ: اگر سازه در دو تراز مختلف به زمین متصل می‌شود، در ETABS هم باید در دو تراز مختلف برایش تکیه گاه تعریف نمایید و نیازی به رسم تیر نیست. درصورتی‌که دیوار حائل دارید، در ETABS آن را مدل کرده و مش بندی نمایید، در این صورت هنگام Export کردن مدل ETABS به SAFE، مشخصات دیوار هم منتقل خواهد شد و نیازی به رسم دیوار در SAFE نیست. مسلما وجود دیوار حائل سختی پی و توزیع بارها را تغییر می‌دهد و البته بر برش پانچ هم تاثیر گذار است.
———
۹۱/۲/۱۰ – بهنام: با   جناب دکتر . برای طراحی بیس پلیت در سازه‌های فلزی با استفاده از خروجی های ایتبس باید از ترکیب بارهای تشدید یافته استفاده کرد یا همه combo ها رو امتحان کرد ؟در جای خوندم که برای سازه‌های بادبندی از d+l وبرای قاب‌های خمشی از لنگر پلاستیک ستون استفاده شود . ممنون میشم اگر توضیح بدین
———
پاسخ: اگر ستون مورد نظر جزو سیستم باربر جانبی می‌باشد، اتصال پای ستون باید بر اساس ضوابط بند ۱۰-۳-۶ مبحث ۱۰ طراحی شود (نحوه استفاده از ترکیب بارهای زلزله تشدید یافته در این بند آمده است). ولی اگر ستون جزو سیستم باربر جانبی نباشد (در سازه‌ای که در دو جهت سیستم بادبندی شده دارد، تنها ستونهایی که در دوطرف بادبند قرار گرفته اند زلزله را تحمل می‌کنند و بقیه لرزه‌ای نیستند) نیازی به در نظر گرفتن ترکیب بارهای زلزله تشدید یافته نیست.
———
۹۲/۲/۱۰ – سبزواری: با   وخسته نباشی; بنده ناظر ساختمان مسکونی میباشم که ستون‌های همکف بدون اطلاع من(بدون تایید آرماتوربندی ستون‌ها) انجام شده است.من متوجه شدم آرماتوربند اشتباها در ۲ستون به‌جای ۱۶ عدد آرماتور(۱۲ فی ۱۸ و ۴ تا فی ۲۰ در گوشه ها)فقط ۱۲ عدد فی ۱۸ قرار گرفته ،با بررسی روش های مختلف تصمیم این شد که میلگرد های ۲۰ در بتن پی کاشته شود(با سوراخ کردن و چسب بتن).قطر سوراخ برای فی ۲۰ در پی چقدر باشد؟
———
پاسخ: قطر سوراخ بر اساس دستگاه سوراخکاری تعیین می‌شود و باید شرکتی که کاشت میلگرد را انجام می‌دهد مشورت کنید.
———
۹۱/۲/۹ – سعید:   علت استفاده از نبشی در اتصال ساده پای ستون چیست ؟این نبشی ه برای چه نیروهایی طرح می‌شوند ؟
———
پاسخ: همانگونه که برای اتصال مفصلی تیر به ستون از نبشی استفاده می کنیم، برای اتصال مفصلی ستون به ورق پای ستون نیز از این نبشی ها استفاده می کنیم و بنابراین برای برش ستون باید طراحی شوند. علاوه بر این اگر ستون به‌صورت اتکایی به ورق متصل نشود، این نبشی باید بتواند نیروی فشاری ستون را تحمل کند.
———
۹۱/۲/۸ – امیر:   آقای دکتر ساختمانی دارم که دور تا دورش دیوار حایل است.نیروی زازله را از تراز سقف ۱ همانطور که آیین‌نامه به من اجازه داده بود گرفتم. به نظر شما :۱- اگر هیچگونه بار گذاری خاک روی دیوارها نکنم و دیوارها را جدا در sap2000 مدل کنم.تکلیف بارهای ورودی به safe چه میشه؟ ۲-بهتر نیست بار خاک به دیوارها را در ایتبس وارد کنم و باها را به safe انتقال بدم ولی طراحی میلگرد دیوار های حایل را به sap2000 مدل کنم؟ ۳- یا همه کارهای مورد دوم رو هم انجام بدم و طراحی آنرا هم به etabs واگذار کنم؟ ۴-اگر بار وارد بر دیوار توسط نیروی فرضا pressure وارد کنم و فرض گفتید باید در safe هم برود آیا باید با ترکیب بارهای واحد کنترل تنش زیر پی هم وارد کنم؟مثلاً ۰.۷۵D+0.75L+0.75PRESS+0.75EQXP   از توجه شما
———
پاسخ: اگر دیوارهای حائل به سازه متصل هستند (که در بیشتر موارد اینگونه است) مدل کردن آن‌ها در مدل اصلی و اعمال بار دیوارهای حائل ضروری است. سختی این دیوارها بسیار بالاست و رفتار سازه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال پریود ارتعاشی سازه را تغییر می‌دهد. و یا اگر در کف طبقه همکف بازشو های بزرگ داشته باشید، نیروی محوری فشاری قابل توجهی در “تیرها” ایجاد می‌شود که باید مدنظر قرار گیرد. بنده گزینه ۲ را پیشنهاد می‌کنم. تا آنجا که می دانم ETABS دیوار حائل طراحی نمی‌کند. تنش زیر خاک را هم همانطور که خودتان اشاره کردید، باید با فشار خاک کنترل نمایید (به بند ۷-۴-۳-۴ مبحث هفتم مراجعه نمایید).
———
۹۱/۲/۸ – فرزاد: با عرض   خدمت استاد گرامی.چگونه بار گسترده مثل برف وقتی بر روی خرپا قرار می گیرد فقط به مفاصل و به اعضا(به‌صورت محوری)وارد می‌شود؟لطفا از لحاظ اجرایی بنده را راهنمایی فرمایید.
———
پاسخ: هر خرپایی بسته به نوع سازه ممکن است که تحت اثر بارهای غیرگرهی قرار گیرد. معمولا سعی می‌کنند لاپه ها و یا تیرهایی داریم که انتهای آن‌ها بر روی یال بالایی خرپا می نشیند و بار سقف (و برف) را به خرپا منتقل می‌کنند که در این صورت سعی می‌شود این تیرها به گرههای خرپا متصل شوند. در غیر این صورت یا باید با تقریب از خمش یالهای فوقانی و تحتانی خرپا (به علت بارهای غیر گرهی) صرف نظر شود و یا اینکه دو یال فوقانی و تحتانی را غیرخرپایی در نظر بگیریم. در عمل برخی از سازه‌ها گرچه ظاهر خرپا مانند دارند ولی به جهت نوع بارگذاری خرپا محسوب نمی‌شوند.
———
۹۱/۲/۸ – شاهرخ فرخزاد:     من با سازه ساختمانی مواجه شده ام که بنابر الزامات معماری جانمایی ستون‌ها در پلان آن به گونه ای است که بیشتر ستون‌های آن در یک امتداد نیستند، حال سوالم این است که با توجه به نامنظمی این ساختمان با توجه به چه معیارهایی باید در هر دو امتداد ساختمان قابهایی را برای تحلیل اولیه انتخاب کنم ؟کتابی در این زمینه می‌توانید معرفی کنید .ممنون
———
پاسخ: کتاب خاصی را نمی شناسم. اگر سیستم باربر جانبی سازه سیستم قاب ساده بادبندی و یا دیوار برشی بتنی می‌باشد که مشکلی نیست ولی اگر قاب خمشی است، به هر حال تا حد امکان سعی کنید که قاب‌های با زوایای حداقل تشکیل دهید ولی اگر میسر نبود چاره ای نیست. مجبور هستید از تیرهای مورب با اتصال گیردار به ستون‌ها استفاده نمایید.
———
۹۱/۲/۷ – ارش: با   ….آقای دکتر در طراحی ساختمان‌های بلند مرتبه اگر بخواهیم از مقاطع مختلط استفاده کنیم (باکس فلزی با بتن)در ایتبس چجوری مدل کنیم ؟آیا کتابی در این مورد وجود دارد؟
———
پاسخ: اگر کار مطالعاتی انجام می‌دهد بهتر است از نرم‌افزارهای المان محدود مانند ANSYS استفاده نمایید تا بتوانید لغزش ایندو نسبت به هم و رفتارهای غیر خطی را منظور نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به راحتی مقطع مورد نظرتان را در قسمت
Define/Frame Section/Add SD section
و با استفاده از امکانات section designer مدل نمایید. البته نرم‌افزار قادر به طراحی و کنترل آیین‌نامه‌ای نخواهد بود و تنها می‌توانید نیروهای (حاصل از آنالیز سازه) عضو مورد نظر را تحت اثر بارهای وارده از نرم‌افزار بخوانید.
———
۹۱/۲/۷ – سیامک: با عرض   و خسته نباشید ممنون می شم اگر محاسبه عرض بارگیر تیر و ستون را توضیح بدین .
———
پاسخ: بدون شکل نمی‌توان توضیح داد. به کتابهای بارگذاری مراجعه کنید.
———
۹۱/۲/۷ – رامین:   دکتر گرامی ببخشید فرق بین سختی خمشی و مقاومت خمشی در چیست ؟
———
پاسخ: با یک مثال ساده توضیح می‌دهم. یک تیر طره را به طول L در نظر بگیرید که بار P به‌صورت برشی بر انتهای آزاد آن وارد می‌شود. در این صورت تغییر مکان انتهای آن برابر خواهد بود با:
delta= P*(L^3/3/E/I)
و با توجه به رابطه معروف P=K*delta می‌توان گفت سختی این تیر (یا همان K برابر است با:
K=(3EI)/(L^3)
یعنی سختی خمشی این تیر به مدول الاستیسیته، ممان اینرسی مقطع و طول عضو بستگی دارد. از طرفی تنش خمشی در این تیر برابر است با:
sigma= M*c/I
اگر تنش sigma به تنش تسلیم برسد، تیر به لنگر تسلیم رسیده است. پس مقاومت خمشی آن برابر است با:
M=sigma*I/c
یعنی مقاومت خمشی به تنش تسلیم ماده (مقاومت ماده)، ممان اینرسی مقطع و ارتفاع آن (c=H/2) بستگی دارد.
از این فرمولها که بگذریم. هرچه “سختی” عضوی بیشتر باشد، به این معنی است که “تغییرشکلهای” آن کمتر خواهد بود. و اگر “مقاومت” یک عضو بالاتر رود به این معنی است که می‌تواند “بارهای” بیشتری را تحمل کند.
———
۹۱/۱/۲۳ – بهمنی:   ، با آرزوی توفیق و طول عمر پر برکت برای جنابعالی من در حال طراحی یک ساختمان صنعتی دو دهانه هستم و ستون های کله یا همان Gable columns را در تحلیل به‌صورت دو سر مفصل در نظر گرفته ام .می خواهم بدانم که چطور می‌توانم در تهیه نقشه اجرایی انتهای بالای این ستون ها را به زیر تیرهای شیبدار به‌صورت مفصلی متصل کنم ؟راستش می خواهم بدانم بهترین طرح شما چیست ؟
———
پاسخ: دقیقا متوجه ساختار سازه شما نشدم. توجه داشته باشید که با دوسرمفصل کردن ستون‌ها، سیستم باربر جانبی سازه مشکلی نداشته باشد. به هر حال جهت اجرای اتصال مفصلی روند کلی بدین ترتیب است که شرایطی را ایجاد کنیم که بالهای تیر (هر دو بال با هم) به‌صورت مستقیم به ستون متصل نباشد.
———
۹۱/۲/۷ –   دکتر منظور بنده از Gable columns ستون هایی است که در ابتدا و انتهای سوله بین دیوارها قرار می گیرند و در انتقال نیروی باد وارد شده به دیوارها به سازه سوله نقش دارند . حال می خواهم بدانم که چطور می‌توانم این ستون‌ها را به تیرهای شیبدار قاب‌های ابتدایی و انتهایی سوله با اتصال مفصلی متصل کنم؟
———
پاسخ: همانند اتصال ساده تیر به ستون، می‌توانید جان ستون را به بال پایینی تیر اصلی و با استفاده از نبشی جان متصل نمایید. نبشی و جوش آن به ستون و تیر باید برای برش انتهای ستون طراحی شود.
———
۹۱/۲/۶ – محمد: با   و تشکر آیا ترکیب بارگذاری زلزله تشدید یافته که برای طراحی ستون‌ها در نظر گرفته می‌شود، در سازه‌های نامنظم نیاز به اعمال %۱۰۰-%۳۰ دارد یا خیر؟یعنی ترکیب بارهای تشدید یافته با %۱۰۰-%۳۰باید تعریف بشن یا خیر؟
———
پاسخ: بله باید با همراه با ۳۰ درصد جهت دیگر تعریف شوند.
———
۹۱/۲/۴ – مرتضی: با   خدمت جنابعالی و عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا   الله علیها میخاستم علت اینکه در پژوهشگاه زلزله چرا در همه دهانه ها باد بند استفاده شده را بدونم با وجود اینکه بهتره در تعداد معدودی استفاده بشه


پاسخ: بنده طرح پژوهشگاه زلزله را ندیده ام ولی اینکه چند دهانه یک سازه را بادبند قرار دهیم، می‌تواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد. از جمله زیبایی و هماهنگی معماری نمایی که بادبند در آن قرار می گیرد. از لحاظ لرزه‌ای بادبند زدن تنها یک دهانه ارجحیتی به بادبند زدن تمام دهانه ها ندارد ولی از لحاظ اقتصادی، در بیشتر موارد استفاده از بادبند (با مقاطع سبک تر) در تمامی دهانه به‌جای بادبند (با مقاطع سنگین تر) در یک یا دو دهانه غیراقتصادی می‌باشد.
———
پرسش: میخواستم بدونم بنتونیت چیه و کاربردش کجاست؟ و گچبری برای سقف رو بعد از اتمام با چی به سقف میچسبانند؟ممنون
———
پاسخ: در رابطه با بنتونیت از اساتید گروه خاک سؤال فرمایید (مربوط به حفاری می‌شود). در رابطه با گچ بری هم تخصص ندارم.
———
۹۱/۲/۲ – بهمنی:   می خواستم بدانم که فرق بین طبقه نرم و ضعیف ذکر شده در آیین‌نامه چیست ؟
———
پاسخ: هر چه “سختی” جانبی طبقه ای کاهش یابد، آن طبقه نرم تر می‌شود. برای مثال در ستون‌ها سختی با EI/L^3 رابطه دارد. از طرفی هرچه مقاومت جانبی (برای مثال مقاومت خمشی ستون‌ها و یا مقاومت محوری بادبندها) یک طبقه کاهش یابد، آن طبقه ضعیف تر می‌شود.
———
۹۱/۲/۲- رضایی: با   و عرض تیریک سال نو در یک پروژه بتنی ۵ طبقه تعدادی از ستون‌ها از زیرزمین و تعدادی از طبقه همکف آغاز می‌شوند سوالم این است که :پای ستونهایی که از همکف شروع شده اند چگونه باید مقید شوند (از لحاظ گیرداری) اگر بخواهیم از فنر استفاده کنیم چه فاکتورهایی را باید در نظر بگیریم؟
———
پاسخ: اگر پای ستون‌ها به پی ( در تراز همکف) متصل است که همانند ستون‌های زیرزمین گیردار کامل مدل می‌شوند و دلیلی بر فنر فرض کردن آن‌ها وجود ندارد. و اگر با پدستال به پی زیر زمین متصل است که بهتر است پدستال را هم مدل کنید تا نرم‌افزار خود سختی آن را منظور کند. در ضمن اگر دو پی در تراز های مختلف دارید (حالت اول) بهتر است این دو پی به نحو مناسبی به هم وصل شوند (با پی شیب دار و یا دیوار حائل بتنی).
———
۹۱/۲//۱ – ارش: با   ….برای طراحی یک تیر بتنی به طول ۱۰ متر در ایتبس چه ضوابطی را باید رعایت کرد؟ و چجوری طراحی کنم؟
———
پاسخ: طراحی آن تفاوتی با طراحی تیر های کوتاهتر ندارد و تمام ضوابطی که برای تیرهای با دهانه کوتاهتر رعایت می‌شود، برای تیر ۱۰ متری هم چک کنید.
———
پرسش: سؤال من در رابطه با منحنی اثر متقابل بار محوری ولنگر خمشی در ستون‌های کوتاه در درس بتن می‌باشد .اینطور بیان می‌کنم ،علت اینکه شیب منحنی بعد از eb برخلاف روال عادی ماقبلش برعکس شده چیست.یعنی چرادر قسمت شکست کششی شیب منحنی تغییر نموده است .  از شما استاد گرامی.

پاسخ: در ناحیه کنترل کشش (تا قبل از نقطه بالانس) با افزایش فشار محوری، مقاومت خمشی مقطع افزایش می‌یابد (با افزایش فشار ترک های ناشی از خمش کاهش یافته و بتن بیشتری در مقاومت خمشی مشارکت می‌کنند). از eb به بعد با افزایش فشار، گرچه عمق ترک ها کاهش می‌یابد، ولی فشار در دورترین تار فشاری بتن نیز افزایش می‌یابد به‌طوری‌که موجب کاهش مقاومت خمشی می‌شود. و بنابراین دو شیب متفاوت در دو سوی نقطه بالانس داریم.
———
۹۱/۱/۲۹ – ملیحه:    ممان اینرسی تیرها و ستون‌های یک قاب خمشی را چگونه تعیین می‌کنند .آیا لازم است که اثرات میلگردها را نیز در محاسبه ممان اینرسی برای تحلیل وارد کنیم ؟
———
پاسخ: منظورتان در نرم‌افزار می‌باشد؟. در نرم‌افزار ETABS .سختی ترک خورده تیرها و ستون‌ها را بر اساس ضوابط آیین‌نامه بتن وارد می کنیم جهت آشنایی با نحوه تعریف ضرایب مربوط به اثرات ترک‌خوردگی به صفحه ۳۲ از راهنمای گام به گام انجام پروژه‌های فولاد و بتن نوشته مهندس جعفری ( که در قسمت جزوات طراحی سایت قرارداده ام) مراجعه نمایید. نیازی به منظور کردن آرماتورها در سختی (در طراحی توسط ETABS) نیست.
———
۹۱/۱/۱۹ – رضا: با   و عرض خسته نباشید چرا در خرپا، بشرط اعمال نیروی خارجی در گره ها، فقط نیروی محوری وجود دارد و سایر نیروها و لنگرها صفر هستند؟  اگر شرط فوق رعایت نشود نیروهای داخلی چگونه تغییر می‌کنند؟ آیا بازهم صفر هستند؟ باتشکر
———
پاسخ: اعضای خرپایی اعضایی هستند که در سر آن‌ها مفصل است و اگر در یک از دو انتهای آن‌ها لنگر وارد شود، حول انتهای دیگر (که مفصل است) دوران می‌کنند یعنی در مقابل لنگر ناپایدارند. ولی اگر بارها در طول عضو وارد شوند، می‌توانند در طول خود لنگر داشته باشند و در عین حال لنگر در دو انتهای آن‌ها صفر باشند.
———
۹۱/۱/۲۸ – مسعود: با  .در طراحی ستون فشاری خالص,جهت قرارگیری ستون را چگونه مشخص میکنیم؟ (فقط فصول مقاطع کششی,فشاری و خمشی تا کنون تدریس شده)
———
پاسخ: بستگی به ضریب طول موثر ستون در دو جهت دارد. برای فشار خالص اگر ضرایب Ky و Kx باهم برابر باشند، تفاوتی نمی‌کند ستون را چگونه قرار دهیم. ولی اگر متفاوت بودند، باید طوری قرار دهیم که مقدار KL/r برای دو جهت حداقل شود.
———
۹۱/۱/۲۸ – بنفشه:   استاد وجود افراد متعهد و دلسوزی چون شما مایه افتخار و غرور ما دانشجو هاست .مطمئن باشید اجر شما در این دنیا و اخرت محفوظ است . اگر امکان دارد به سؤال بنده پاسخ دهید . برای یک قاب دو دهانه به شکل دو عدد هشت با ستون میانی مشترک از یک سوله که کلیه شیبهای تیرهای آن در هر دو دهانه از ۱۵ درجه کمتر است ،آیا لازم است بارگذاری نامتقارن برف در بارگذاری لحاظ شود ؟
———
پاسخ: با توجه به دندانه ای بودن سقف، بله باید در نظر گرفته شود. نحوه منظور کردن بارگذاری نامتقارن برای بام های شیب دار ندانه ای در بند ۶-۴-۴-۲ مبحث ۶ (می‌توانید فایل آنرا از همین سایت دانلود کنید). تشریح شده است.
———
۹۱/۱/۲۸ – سعید: با   موضوع پایان نامه ام در مورد محاسبه ضریب رفتار قاب بتنی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی هست.که برای مدل سازی از نرم‌افزار آباکوس استفاده می‌کنم میخواستم بدونم با داشتن نمودار برش پایه-زمان که از تحلیل بدست آوردم چه جوری میتونم حداکثر برش پایه ایجاد شده در قابم با فرض رفتار الاستیک و خطی رو بدست بیارم؟اگر با توجه به نمودارم فقط حداکثر برش پایه رو بخونم درسته؟
———
پاسخ: اگر برش پایه مربوط به رفتار الاستیک را بخواهید باید شیب اولیه نمودار را ادامه دهید. بدین ترتیب برش پایه بدست آمده ممکن است چندین برابر برش پایه واقعی باشد. جهت آشنایی با این موضوع می‌توانید به فصل یازده کتاب بارگذاری مهندس طاحونی (چاپ ۸۹- صفحه ۶۸۶) مراجعه نمایید.
———
۹۱/۱/۲۸ – زعیمی:   استاد می خواستم بپرسم که در مدلسازی ساختمان صنعتی در نرم‌افزار sap آیا لازم است که تیرهای لاپه نیز برای نرم‌افزار تعریف کنم ؟دیگر اینکه با توجه به یک طبقه بودن سازه لحاظ اثر P-DELTA لازم است یا اینکه چقدر در نتایج تحلیل موثر است ؟
———
پاسخ: مشکلی نیست، می‌توانید مدل نکنید ولی اگر مدل نکنید، باید لاپه ها را دستی طراحی کنید و وزن آن‌ها را نیز در وزن مرده سقف که به نرم‌افزار معرفی می کنید، در نظر گیرید. اثر P-delta نیز بهتر است روشن باشد.
———
۹۱/۱/۲۳ – بهمنی:   استاد با عرض خسته نباشید خدمت جنابعالی با توجه به اینکه نوع پوشش سقف ساختمان صنعتی یا سوله به گونه ای است که نمی‌توان آنرا صلب در نظر گرفت ، در مدلسازی سه بعدی کل ساختمان در نرم‌افزار sap یا Etabs ،برای توزیع نیروی جانبی بین قاب های ساختمان راهکار چیست ؟آیا بهتر نیست که ساختمان صنعتی را به روش دستی محاسبه کنیم ؟
———
پاسخ: نیروی زلزله را هم می‌توان با تعریف دیافراگم به مرکز جرم کل سازه اعمال کرد (که در مورد سوله تعریف دیافراگم صحیح نیست) و هم می‌توان بدون تعریف دیافراگم برای کف ها، به کل سازه اعمال کرد که در این صورت نرم‌افزار به کلیه گرههای سازه به نسبت جرم آن‌ها (که سهم جرم را خود نرم‌افزار محاسبه می‌کند). در نرم‌افزار SAP) در منوی:
Define/Load Pattern
در تعریف بار زلزله در قسمت Auto Lateral Load Pattern، اگر عبارت
User Loads
را انتخاب کنید، حالت اول را خواهید داشت و اگر عبارت
User coefficient
را انتخاب کنید حالت دوم را خواهید داشت.
———
۹۱/۱/۲۰ – همای:   خسته نباشید سؤال ۵۷ مقاومت پارسال دانشگاه ازاد رو یه نگاه کنید فکر کنم اشتباه حل‌شده دیاگرام اون مثلثی میشه pl/2 چون طول ۲L است درست میگم یا نه؟ میشه اگه اشتباه میکنم بیشتر توضیح بدید اون لتگر چرا شده M- pl/4 ? llk,k
———
۹۱/۱/۱۸ – کریمی: با عرض   خدمت استاد ارجمند جناب دکتر من از دانشجویان ماهان شما هستم .خواستم بپرسم که در روند طراحی با نرم‌افزار etabs کنترلی با نام کنترل دیریفت(با عرض پوزش املای لاتینش رو بلد نیستم) داریم اگر هست لطفا راهنمایی بفرمایید.
———
پاسخ: بله drift یا همان جابجایی نسبی طبقات باید کنترل شود. جهت آشنایی با نحوه کنترل آن به صفحه ۱۸۲ در فایل pdf تحت عنوان راهنمای گام به گام انجام پروژه‌های فولاد و بتن نوشته مهندس جعفری ( که در قسمت جزوات طراحی سایت قرارداده ام) مراجعه نمایید.
———
۹۱/۱/۱۸ – شاگرد: با   خدمت استاد گرامی  برای کنترل خیز در تیر های کامپوزیت با اجرای بدون شمع بندی نیاز به محاسبه بار زنده ومرده داریم میخواستم بدونم که این بار ها شامل چه مواردی است ؟و آیا با بار زنده ومرده قبل از گیرش تفاوت دارد؟
———
پاسخ: کنترل خیز تنها برای بعد از گیرش بتن انجام می‌شود. ولی باید خیز مربوط به بارهای بتن و قالب بندی را بر اساس مقطع تیر فلزی و خیز مر بوط به بقیه بارها را بر اساس مقطع مرکب محاسبه نمایید. در مثال حل‌شده در جلد دوم کتاب دکتر میرقادری به‌صورت کامل نحوه کنترل خیز در این مقاطع ( با شمع بندی و بدون شمع بندی) تشریح شده است.
———
۹۱/۱/۱۸ – احمد:   دکتر خسته نباشید . در یک سازه نامنظم طبق آیین‌نامه باید ۳۰ درصد زلزله عمود بر امتداد را در ترکیب بار در نظر گرفت .سؤال بنده این است که با توجه به تحلیل دینامیکی در ایتبس، و معرفی بارهای دینامیکی آیا لزوم دارد پیچش تصادفی را در نظر گرفت؟ و اینکه نحوه تعریف پیچش تصادفی در تحلیل دینامیکی در ایتبس چگونه است ؟آیا از گزینه Excitation angle استفاده می‌شود.  افتخار شهر اولین ها هستین
———
پاسخ: البته ۳۰ درصد زلزله ربطی به پیچش اتفاقی ندارد ولی به هر حال در تحلیل دینامیکی هم مانند تحلیل استاتیکی باید پیچش اتفاقی در نظر گرفته می‌شود. از منوی:
Define/Response Spectrum Casees
که می خواهید طیف را تعریف کنید، در قسمت Eccentricity (در پایین پنجره باز شده، مقدار خروج از مرکزیت اتفاقی را در مقابل Ecc.Ratio (All Diaph) وارد می کنید. Excitation angle در واقع زاویه اعمال زلزله است و ربطی به خروج از مرکزیت ندارد.
———
۹۱/۱/۱۵ – حامد: با   مجدد دکتر در پروژه بتن وقتی می خواهم دیوار برشی را طراحی کنم دکمه اش خاموش است مشکل از کجاست؟ start Design/Check of Structure خاموشه سؤال بعدی این که منظور از بارهای زنده ی کاهش پذیر چیست؟
———
پاسخ: حتما دیوار را تقریف نکرده اید، به کتابهای آموزشی مراجعه کنید تا نحوه تعریف دیوار برشی و اختصاص مقطع به آن را فرا گیرید. در رابطه با کاهش بار زنده به بند ۶-۳-۸ مبحث ۶ مراجعه کنید.
———
۹۱/۱/۱۵ – حامد: با  :دکتر چندتا سؤال داشتم :۱) ایتبز میلگرد فی نداره(مثلاً فی ۲۰) و ۲۰M و ۲۰d داره کدومشون همون فی ۲۰ ه؟ ۲)اگر مثلاً در طبقه اول هم دیوار حائل داشتیم و هم دیوار برشی موقع مدل کردن دیوار های برشی جانبی و دیوار حائل باید از روی دیوار برشی جانبی هم دیوار حائل رسم کنیم یا قسمتهایی که دیوار برشی(جانبی) دارند نیازی به ترسیم دیوار حائل نداریم؟ ۳)جهت تیرریزی در سقف همیشه شطرنجی ست؟توضیح دهید
———
پاسخ: ۲۰d، ۱۶d و … همان فی۲۰، فی۱۶ می‌باشد. برخی شماره ها در لیست وجود ندارند که می‌توانید از منوی
option/Preferences/Reinforcement bar sizes
آن‌ها را تعریف نمایید تا در لیست ظاهر شوند. ۲) نیازی به رسم مجدد نیست، دیوارهای زیرزمین هم به عنوان دیوار حائل و هم به عنوان دیوار برشی کار می‌کنند.۳) نخیر همیشه شطرنجی نیست. گاهی اوقات که در طول تیرچه ها محدودیت داریم و ابعاد سازه متقارن نیست، تیرچه ها را در طول کوتاهتر قرار می دهیم.
———
۹۱/۱/۱۴ – آیدا:  ،اگر در اجرا پروفیل ناودانی بادبند را ضعیفتر از پروفیل نقشه اجرا کنند جهت تقویت چه راه حلی وجود دارد؟
———
پاسخ: اگر اتصال آن مشکلی ندارد، می‌توان یک ورق تقویتی در طول آن جوش داد.
———
۹۱/۱/۱۳ – احمد: با   : در بعضی از سازه‌های غیر الاستیک به علت جوشکاری مقاطع حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد تنش تسلیم را در نظر نمی گیریم. اگر امکان دارد در مورد این جمله اطلاعاتی در اختیار بنده قرار دهید واگر کتابی در این مورد معرفی کنید ممنون می شوم
———
پاسخ: در نظر نمی گیرند جمله کاملی نیست. شما باید مبحث تنش های پس ماند را در کتابهای فولاد (طاحونی و یا میرقادری) مطالعه نمایید. در اثر جوشکاری تنش های پس ماند ایجاد می‌شود و برخی نقاط زودتر از بقیه نقاط مقطع به تسلیم می رسند.

———
پرسش: آیا فرقی بین مهاربند ضربدری وقطر ی تک از لحاظ کنترل تغییر مکان طبقه و تحمل نیروی جانبی هست؟مثلاً اگر ما ۴ دهانه ضربدری داشته باشیم ،همان تاثیر ۴ دهانه قطر ی را دارد(با یک مقطع)؟و آیا باید مهاربند قطری را در یک جهت زد یا باید در طبقات جهت آن را تغییر داد؟اگر مرجع انگلیسی قابل دسترسی درمورد عملکرد آن‌ها دارید ،لطفا ارایه کنید.
———
پاسخ: با توجه به رفت و برگشتی بودن زلزله اگر بادبند قطری استفاده می کنید، باید در دو دهانه و با جهت های مخالف قرار دهیددر غیر این صورت در هنگام زلزله تمامی بادبندها در فشار می افتند. استفاده از بادبند قطری مشکلی ندارد ولی مسلما باید تعداد آن‌ها و یا مقطع آن‌ها را افزایش دهید. در مقایسه با بابند ضربدری، طول مهارنشده بادبند قطری بیشتر بوده و مقاومت فشاری آن کمتر از بادبند ضرب دری است ( در بادبند ضرب دری ضریب طول موثر در دو جهت ۰.۵ و ۰.۷ است ولی در قطری ۱ می‌باشد).
———
۹۱/۱/۱۰ – علی: با   و تشکر از زحمات شما در نرم‌افزار SAP آیا بار ستون‌ها و تیرها و وزن تیرچه ها و دال بتنی روی تیرچه به طور خودکار وارد می‌شود؟

پاسخ: اگر ضریب بار مرده را صفر نکرده باشید و تنظیمات دیگر را دست کاری نکرده باشید، بارهای مرده مربوط به تمامی عناصری که ذکر کردید، بر اساس مقطع تعریف شده و وزن آن‌ها در بار مرده سازه منظور می‌شود. و نیازی به اعمال بارهای مربوط به وزن آن‌ها در نرم‌افزار نیست.
———
پرسش: شرایط برای تشکیل مفصل در طول۲tدر صفحه اتصال بادبند چیه و چطوری باید تامینش کنیم وسوال دیگه ای داشتم که چگونه در اثر نیروی محوری خالص (لنگر وبرش در مقطع وجود نداشته باشه) مفصل پلاستیک میتونه تشکیل بشه آیا برای تشکیل مفصل پلاستیک حتمان باید لنگر وجود داشته باشه.
———
پاسخ: شرایط که خوب مطابق شکل ۱۰-۳-۸ در بند ۱۰-۳-۹-۲-۳-۴ مبحث ۱۰، باید از لحاظ هندسی بادبند در فاصله مناسب از ورق قطع شود تا به ورق اجازه دوران داده شود. تحت اثر نیروی محوری خالص هم می‌توان مفصل پلاستیک در نظر گرفت. البته مفالصی که در اثر فشار (و نه کشش) تشکیل می‌شوند، به اندازه مفاصل خمشب از شکل پذیری مناسبی برخوردار نیستند و عمدتاً در مقاطع فولادی همراه با کمانش موضعی اجزا (حتی در مقاطع فشرده پس از رسیدن به Fy ) همراه می باشند.
———
پاسخ: اگر بر روی پایان نامه تان کار می کنید و هدف طراحی قاب خاصی نیست، می‌توانید کلا بار دیوار را منظور نکنید و به‌جای آن به‌صورت کلی مثلاً فرض کنید که سطح بار گیر هر تیر ۳ متر از هر طرف (کلا ۶ متر) می‌باشد و دیواری هم در کار نسیت. از آنجا که این تحقیق علمی است، هر فرضی را که انجام داده اید (تا حد ممکن نزدیک به واقعیت) مورد قبول خواهد بود. در ضمن دقت کنید که در قاب‌های پیرامونی که دیوار داریم، تیر ها تنها از یک طرف سطح بارگیر سقف می‌توانند داشته باشند.
———
۹۱/۱/۸ – مجید: در سوالهای قرار داده شده زیر به سؤال آقای فرهاد برخوردم که توضیح کاملی فرمودید و فقط یک ابهام برایم هست و آن‌هم این می‌باشد که آیا باید سختی پیچشی تمامی تیرها را ۰.۱۵ کرد و یا انهایی که اتصال تیر به تیر و یا به قول گفتنی تیرهای فرعی اند ؟متن نوشته شده  :نتیجه: به‌جای مفصل کردن تیرهای فرعی باید ضریب سختی “پیچشی” تمام تیرها را برابر ۰.۱۵ وارد نمییم
———
پاسخ: سختی پیچشی تمامی تیرها را باید ۰.۱۵ وارد نمایید.
———
۹۱/۱/۸ – حسین: با عرض   خدمت استاد محترم .میخواستم بدونم در نرم‌افزار ایتبس آیا برای ساختمان‌های کمتر از ۵ طبقه اعمال p-delta درسته یا نه چون در کتابهاب آموزش ایتبس برای ساختمان ۳ طبقه در نظر گرفته شده وهمچنین در خصوص تعریف بارها برای ساختمان‌های حداکثر ۴طبقه نیاز به تعریف نیروهای زلزله در دوجهت با خروج از مرکزیت میباشه یا نه ؟
———
پاسخ: اینکه در چه مواردی اثر p-delta اجباری است، بستگی به سختی جانبی طبقات و بارگذاری سازه دارد ( می‌توانید به بند ۲-۶ استاندارد ۲۸۰۰ مراجعه کنید.) ولی با توجه به اینکه تعریف آن در نرم‌افزار کار بسیار آسانی است، معمولا در تمامی سازه‌ها اثر pdeltرا منظور می‌کنند. نیروی زلزله که در هر دو جهت باید منظور شود. خروج مرکزیت اتفاقی نیز باید منظور شود مگر در مواردی که در بند ۲-۳-۱۰-۴ استاندارد ۲۸۰۰ قید شده است. جهت آشنایی با ترکیب بارها و تعریف آن‌ها می‌توانید راهنمای گام به گام انجام پروژه که در قسمت جزوات طراحی قرار دادم مطالعه نمایید.
———
۹۱/۱/۶ – بهنام: با   . طبق بند ۱۰-۳-۹-۲-۳-۴ برای اتصال مهاربندی با ایجاد خط آزاد خمش برای شکل پذیری مناسب برای کلیه مهاربندها باید اجرا شود یا فقط برای مواردی می‌باشد که مقاومت خمشی برای عضو مهاربند تامین نشده باشد ؟بهترین نحوه اجرای اتصال عضو مهاربند به ورق اتصال به چه صورت می‌باشد ؟
———
پاسخ: اگر سازه‌ای که طراحی می کنید از نوع با شکل پذیری ویژه باشد، تمامی ضوابط بند فوق باید رعایت شود. ولی اگر از نوع شکل پذیری متوسط باشد (که در ایران بیشتر سازه‌های کوتاه را معمولا از این نوع طراحی می‌کنند) باید به‌جای بند فوق تنها ضوابط بند ۱۰-۳-۹-۳-۳ را کنترل نمایید. در رابطه با اهمیت کنترل خمش و بحث شکل پذیری توصیه میکنم جلد چهارم کتاب دکتر میرقادری را مطالعه نمایید.
———
۹۱/۱/۵ – بابک:   آقای دکتر من چند قاب دو بعدی را جهت تخمین ضریب رفتار آنالیز می‌کنم در بارگذاری قاب ها علاوه بر بارهای مرده و زنده و زلزله آیا بایستی بار دیوارهای جانبی و تیغه بندی و وزن ستون‌ها را هم بیاورم.ممنون
———
پاسخ: تمامی این بارها، بارهای ثقلی هستند و مسلمادر نظر گرفتن یک مقدار منطقی و مورد انتظار برای آن‌ها توصیه می‌شود.
———
۹۰/۱۲/۲۸ – عباس: چگونه می‌شود طراحی لرزهای مبحث ۱۰ را به روش تنش مجاز در etabsانجام داد
———
پاسخ: ضوابط لرزه‌ای مبحث مفصل بوده و شامل مسائل مختلف است که برخی از آن‌ها را می‌توان توسط نرم‌افزار ایتبس کنترل کرد و برخی دیگر از جمله مباحث مربوط به وصله ها و اتصالات را باید جداگانه کنترل کرد.
———
پرسش: با توجه به اینکه در مورد وصله تیر در قاب خمشی در ستون‌های درختی تحقیق می کردم و در کتاب اتصالات جلد سوم آقایان ازهری و میرقادری صفحه ۴۵۷ مثالی از این اتصال پیچی دیدم ولی متأسفانه بر اساس پیچهای اصطکاکی نیست. لذا با توجه به اینکه در پروژه ای گیر کردم و کارفرما منتظرپاسخ منه و اتصالات نوع اصطکاکی طبق مبحث ۱۰ اجباری است از شما درخواست میکنم با توجه به اینکه به تمام مهندسین خدمت میکنید اندکی از وقت با ارزشتان را به من اختصاص بدید تا مشکل من برطرف بشه. ۱-این اتصال پیچی دارای لنگر و برش است که من با ماگزیمم ترکیب باری که آن تیردر برنامه etabs طراحی شده مثلاً به فاصله ۶۰ سانتیمتر از بر تکیه گاه M و V آنرا بدست آوردم (البته اگر غلط است بفرمایید) در همان مثال آقایان ازهری و میرقادری صحبت از نیروی محوری N در تیر آمده که نمیدانم این نیروی N برای چیست و آیا تیر نیروی محوری الزاما دارد؟ اگر برای طراحی این وصله به N نیاز است اینرا در ETABS در کدام قسمت برداشت کنم؟ ۲-از شما در خواست میکنم یک نمونه اتصال پیچی با ۸ پلیت با پیچ پر مقاومت و استاندارد DIN و اتصال از نوع اصطکاکی و بر اساس طرح لرزه‌ای برایم بدهید و ممنون می شوم نحوه برداشت نیروها از فایل etabs را نیز بفرمایید.هرچند که ممکن است این کار را نکنید آیا امکان دارد مراحل گام به گام را بفرمایید و خصوصا نحوه برداشتشان از ETABS و با چه ترکیب بارهایی؟

پاسخ: در رابطه با نیروی محوری که در صورت عدم وجود نیروی محوری مقدار آن را برابر صفر در نظر می گیرید. در رابطه با وصله باید دقت کنید که ضوابط وصله قاب‌های خمشی با شکل پذیری متوسط رعایت شود. طبق بند های ۱۰-۳-۸-۲-۲ و نیز ۱۰-۳-۸-۲-۳ مقادیر M و V برای طراحی وصله را یا باید طبق بند ۱۰-۳-۸-۱-۲-۳ بر اساس شکل ۱۰-۳-۵ (یا شکل ۱۰-۳-۶) و بدون استفاده از ضریب افزایش ۱.۱ بدست آورد و یا اینکه از ترکیبات بار تشدید یافته استفاده نمایید. که معمولا استفاده از ترکیبات بار تشدید یافته مقادیر کمتری را نتیجه می‌دهد. برای آشنایی با نحوه تعریف تکیبات بار زلزله تشدید یافته و استخراج اعداد از نرم‌افزار می‌توانید به توضیحاتی که در فایل مربوط به طراحی اتصال گیردار در قسمت جزوات طراحی قرار داده ام مراجعه کنید. نکته آخر اینکه باید توجه کنید طبق بند ۱۰-۳-۸-۱-۲-۳ محل وصله باید خارج از محدوده بحرانی باشد.


پرسش: در سقف های کامپوزیت آیا جهت قرار گیری برشگیر ها اهمیت دارد،مثلاً مهم است که تا وسط دهانه یک جهت داشته باشد و بعد جهتش عوض شود؟

پاسخ: “بهتر” است رعایت شود ولی اجباری در کار نیست. یعنی آیین‌نامه اجبار نکرده است. برای درک اهمیت آن‌ها و علت اینکه کدام جهت بهتر است به کتاب دکتر میرقادری مراجعه نمایید.
———
۹۰/۱۲/۲۶ – پیمان گلزار: درود بر شما آقای دکتر،در تحلیل دینامیکی سازه‌ها با توجه به اینکه برش پایه دینامیکی و استاتیکی هم پایه می‌شوند ،آیا نیاز است دوره تناوب دینامیکی سازه در مد اول و دوم با مقدار۱.۲۵ برابر دوره تناوب تجربی کنترل شود؟در سایت های مختلف موارد ی در این رابطه نوشته شده که دارای ابهام است ،لطفا در این رابطه راهنمایی بفرمایید.
———
پاسخ: ابهام خاصی ندارد. برای محاسبه برش پایه استاتیکی باید از پریود تجربی استفاده نمایید که درصورتی‌که دوره تناوب حاصل از تحلیل (دینامیکی) بیش از مقدار تجربی باشد می‌توانید پریود تجربی را حداکثر ۲۵ درصد افزایش داده وبر اساس آن برش پایه استاتیکی را محاسبه نمایید. البته برای هر کدام از جهت های x و y باید پریود مربوط به مد حرکتی آن جهت را انتخاب کنید که معمولا همان مد های اول و دوم می‌باشد.
———
پرسش: ابهامی برای بنده در حداقل عرض قابل قبول برای پی نواری وجود دارد. آیا طول مهاری کششی بایستی در کل عرض مقطع تامین گردد و یا در هر دو سوی ستون به‌صورت مجزا؟ مثلاً اگر از میلگرد ۱۶ با طول گیرداری حدود ۳۵ سانتیمتر استفاده نماییم حداقل عرض مقطع پی همین ۳۵ سانتیمتر است یا حدود ۱۱۰ سانتیمتر (۳۵+عرض ستون+۳۵)؟

پاسخ:طبق فرضیات خود شما (۲۰ برابر قطر برای طول مهار میلگرد قلاب دار) باید ۱۱۰ سانتیمتر باشد. ولی باید توجه داشت که در پی‌های نواری معمولا در محل ستون‌ها نوارهای عمود بر هم داریم و کمتر پیش می آید که تنها در یک جهت پی نواری داشته باشیم.
———
پرسش: در اجرای سقف کامپوزیت اگر برش گیر به مقدار کافی قرار ندهیم آیا باز هم تمام مقطع درصورت فشرده بودن جان به حداکثر ظرفیت خود( mپلاستیک) می‌تواند برسد(یعنی در قسمت بتنی می‌توانیم از مستطیل وتنی استفاده کرد و در قسمت فولادی آیا تمام مقطع فولادی به Fyمیرسد؟) در این حالت ظرفیت مقطع از روش  LRFDچگونه حساب می‌شود
———
پاسخ: از نظر آیین‌نامه در چنین مقطعی قبل از رسیدن مقطع به ظرفیت پلاستیک، برش گیرها کاراریی خود را از دست داده و بنابراین از نظر آیین‌نامه (که ضرایب اطمینان را منظور می‌کند) در چنین مواقعی مقطع دیگر کامپوزیت نمی‌باشد و بارهای وارد شده باید به نسبت سختی خمشی به‌صورت مجزا توسط تیر فولادی و دال بتنی تحمل گردد. یعنی مقطع را یک پارچه در نظر نمی گیرید. ولی اگر منظورتان مطالعه علمی موضوع می‌باشد، می‌توانید توسط نرم‌افزارهای المان محدود به مطالعه رفتار چنین سقف هایی بپردازید.
———
۹۰/۱۲/۲۳ – شراگرد: با   خدمت استاد عزیز در ساختمان‌های بتنی که در شهر ما ساخته می‌شود بتن ریزی که انجام شد بعد از ۱هفته قالب را باز می‌کنند مگر بتن نباید بعد از۲۸روز رویش بار قرار گیرد و این زود باز کردن باعث ترک خوردن بتن تحت وزن خودش نمی‌شود لطفا توضیح دهید.
———
پاسخ: در رابطه با زمان قالب برداری می‌توانید به بند ۹-۹-۴-۳ مبحث ۹ مراجعه کنید. لازم به ذکر است که در زمان قالب برداری تنها قسمتی از وزن مورد انتظار عضو به آن وارد می‌شود. و تا زمان ساخت کامل سازه و اعمال بارهای مرده و زنده مورد انتظار سازه عضو به مقاومت ۲۸ روزه خود خواهد رسید.
———
۹۰/۱۲/۱۸ – مجید: با   در مثال صفحه ۲۴ جزوه بتن اگر مقدار فولاد محاسباتی به‌جای یک ، مقدار ۱.۵ بوده باشد میتوانستیم آرماتور حداقل را رعایت نکنیم. چون ضابطه ۳/۴ در این قسمت رعایت نشده . سؤال بعدی: میتوانید در یک مثال نحوه خاموتگذاری و بدست اوردن فاصله آن‌ها از هم را وقتی می خواهیم بر اساس آرماتور حداقل باشد را توضیح دهید. بنده مثالی در سوالهای قبلی بود و نحوه بدست اوردن درصد رو را ۰.۰۰۲۲ متوجه نشدم
———
پاسخ: درصورتی‌که مقدار فولاد محاسباتی ۱.۵ باشد و مقدار آرماتور حداقل ۲ باشد در این صورت حداقل مقداری که می‌توان قرار داد برابر است با:
Min(1.5*1.33, 2)=2
می‌باشد. ضوابط فواصل خاموت ها که مستقل از مقدار مینیمم آنهاست و بر حسب مورد باید مقادیر یک چهارم و یا یک دوم عمق موثر و همچنین ۳۰ سانتیمتر رعایت شود. در رابطه با انتخاب قطر خاموت می‌توان بر اساس مینیمم بدست آورد. در رابطه با رو نیز شماره صفحه را بفرمایید.
———
۹۰/۱۲/۲۵ – مجید: با   بنده باز متوجه عدد ۰.۰۰۲۲ در مثالی که در سوالهای قبل امده است نشدم در بدست اوردن AS چون فاصله خاموتها بر واحد متر است انرا در ۲۰ ضرب کردید؟(ابعاد پی ۱۴۰*۸۰ است) من مساحت ۲ میلگرد ۱۰ برابر ۱.۵۷ می‌شود که با تقسیم بر ۲۰*۸۰ مقدار رو .۰۰۰۹۸ بدست میاید
———
پاسخ: یک جفت میلگرد فی ده در پایین و یک جفت میلگرد فی ده در بالا لازم است. یعنی جمعا ۴ میلگرد فی ده در هر ۲۰ سانتیمتر (به‌صورت U شکل). دقت کنید که اگر در طرحتان یک میلگردفی ده در پایین و یک عدد در بالا قرار داده اید، کم است! بهتر است از میلگردهای فی ۱۶ (تکی) در هر ۲۰ سانتیمتر در بالا و پایین استفاده نمایید.
———
۹۰/۱۲/۱۹ – مجید: با   نحوه بدست اوردن رو که در جواب سؤال زیر مقدار ۰.۰۰۲۲ شده است چگونه است ؟پی نواری من ۸۰*۱۴۰سانت است که دوتا خاموت فی۱۰ در هر ۲۰سانت در نقشه اجرایی در آن آمده ست و شما می فرمایید در جهت عرضی حداقل آرماتور را قرار میدهیم پس این دوتا خاموت فی ۱۰ را برچه اساسی طرح کرده اند؟  اصلا در پی چرا بعضی ها حالت ۳ خاموته میزنند؟ چگونه بفهمیم در safe بتن تحمل برش را دارد و نیاز به خاموت نیست ؟
———
پاسخ: طبق بند ۹-۱۷-۸-۱ مبحث ۹ نسبت آرماتور افت و حرارت به کل سطح مقطه بتن برای میلگردهای فی ده که احتمالاً از نوع AII هستند، درصورتی‌که فواصل میلگردها ۲۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود، به شرح زیر حساب می‌شود:
As=0.002*80*20=3.2cm^2
در رابطه بالا مساحت مقطع برابر ۸۰*۲۰ منظور شده است. این مقدار مساحت افت و حرارت شامل میلگردهای فوقانی و تحتانی می‌باشد بنابراین در بالا و پایین باید مقدار آرماتور عرضی برابر ۱.۶cm^2 باشد.که می‌توان دو عدد میلگرد فی ۱۰ قرار داد. در نرم‌افزار سیف مقدار برش در نوارهای طراحی را چک کرده و حداکثر مقدار برش را در ترکیب بار بحرانی بدست می آورید. مقاومت برشی مقطع بتنی (مقطع ۸۰*۱۴۰) را نیز بدست می آورید که باید بیشتر از مقدار برش موجود باشد. (ضرایب افزایش بار در ترکیب بارها و کاهش مقاومت فراموش نشود). همچنین باید کنترل کنید که خمش عرضی در پی ها ناچیز باشد (گاهی اوقات آرماتورهای عرضی به علت بالا بودن خمش عرضی به‌صورت آرماتور خمشی کار می‌کنند).
———
۹۰/۱۲/۱۶ – مهدی:   خدمت شما استاد محترم آیا بتن ریزی سقف و دیوار برشی باید همزمان صورت گیرد(سیستم مفصلی فولادی و دیوار برشی)؟
———
پاسخ: سیستم مفصلی فولادی با دیوار برشی بتنی؟ یعنی اطراف دیوار برشی بتنی تیرها و ستون‌های فولادی داریم. در این صورت اگر سقف عادی دارید، لزومی ندارد که سقف و دیوار یکپارچه ریخته شود، مگر اینکه طراح در رابطه با اتصال ایندو با هم فرض های خاصی کرده باشد، بهتر است با طراح مشورت کنید که از جزئیات طرح مطلع می‌باشد.
———
۹۰/۱۲/۱۶ – هادی: با   و خسته نباشید خدمت استاد گرامی، فرق استفاده از خاموت و رکابی تو چی است؟ فرق خاموت باز و بسته در چیست؟ میشه بجای هم بکارشون برد؟ یا هر کدوم برای کار خاصی هستند؟
———
پاسخ: فرق که زیاد دارند. مهمترین فرقشان این است که خاموت بسته عضو بتنی را محصور کرده و شکل پذیری آن را بالا می برد و به خصوص در ستون‌ها حداقل باید یک خاموت بسته داشته باشید. فرق دیگر این است که در عضوی پیچش دارید رکابی کار نمی‌کند و برای پیچش تنها خاموت بسته کار می‌کند. خلاصه اینکه پاسخ شما بسته به مورد می‌تواند متفاوت باشد. بحث تراکم آرماتور و نیز مهار شدن یکی در میان آرماتورهای طولی ستون‌ها توسط خاموت و یا رکابی را هم باید مد نظر داشته باشید. در رابطه با تحمل برش فرقی با هم ندارند و هر دو به یک صورت عمل می‌کنند.
———
۹۰/۱۲/۱۶ – علیرضا:   استاد عزیز  اگر سازه از نظر آیین‌نامه نا منظم باشد ولی ارتفاع آن ۳ طبقه باشد باید پیچش اتفاقی در نظر گرفته شود یا نه
———
پاسخ: طبق بند ۲-۳-۱۰-۴ آیین‌نامه درصورتی‌که فاصله مرکز جرم و مرکز سختی در طبقات بالاتر از ۵ درصد بعد ساختمان بیشتر باشد (که در سازه‌های نامنظم در پلان عمدتاً چنین است) باید پیچش اتفاقی منظور شود.
———
۹۰/۱۲/۱۶ – عمرانی: در اجرای آرماتورهای پی اگر دو ردیف آرماتور طولی داشته باشیم و هر ردیف آرماتور خاموت های باز با فاصله ۲۵سانت داشته باشد طوری که سر خاموتهای سفره پایینی به سمت بالا و سر آرماتورهای سفره بالایی به سمت پایین باشد اگر طوری اجرا کنند که سر آرماتورهای پایینی به سمت پایین باشند آیا از نظر فنی اشکالی پیش می آید؟لطفاً راهنمایی ام کنید.با تشکر
———
پاسخ: سر خاموتهای سفره پایین به سمت پایین اجرا شود؟! یعنی سر (انتهای خاموتها) به‌جای اینکه به بالا خم شود به طرف بتن مگر خم شود؟ (چگونه!). اگر خاموتها تنها نقش آرماتور حرارتی در جهت عرضی (و یا آرماتور خمشی در جهت عرضی) را داشته باشند که معمولا در سازه‌های عادی چنین است، به عبارت دیگر آرماتورهای عرضی نفش آرماتور برشی نداشته باشند، ایرادی ندارد.
———
پرسش: روش طراحی ستون و دیوار مورب را بگید و تفاوتش با طراحی به‌صورت قائم در چیست؟

پاسخ: در رابطه با ستون‌ها کار خاصی نباید بکنید. در نرم‌افزار به‌صورت مایل طراحی کنید. تنها مقادیر نیرو ها تغییر می‌کند. یعنی به علت قائم نبودن اعضا مقادیر نیروی برشی و خمشی در آن‌ها افزایش می‌یابد. همچنین فراموش نکنید که در نرم‌افزار حتما اثر p-delta را فعال کرده باشد. در رابطه با دیوار برشی توصیه می‌کنم از دیوار برشی مایل استفاده نکنید.
———
۹۰/۱۲/۱۴ – یاس: با   در سازه‌های بتنی امکان حذف تیر فرعی بتنی وجود دارد؟ این تیر در حد فاصل دو آسانسور قرار داردو بار قائمی هم به آن وارد نمی شود و ازدو طرف به جان تیر اصلی بتنی متصل است؟ وضعیت پیچش به چه شکل است به دلیل ابعاد آسانسور مجبور به حذف هستیم
———
پاسخ: با طراح مشاوره کنید. شاید دلیلی برای قرار دادن آن داشته باشد. نمی‌توانم بدون دیدن نقشه نظری بدهم.
———
۹۰/۱۲/۱۳ – مجید: با   وقتی در یک پی نواری مقدار حداقل آرماتور را با فرمول ۱۴/۴۰۰۰ بدست اوردیم انرا باید تقسیم بر دو کرده و نصف انرا به سفره بالا پی و نصف انرا به سفره پایین پی اختصاص دهیم؟ آیا در تیرها و پی گسترده هم همینطور است؟ سؤال دوم : اگر در یک ساختمان در محیط طبقه اول دیوار حایل داشته باشیم و فقط در دو قاب دیوار برشی داشته باشیم بایستی دیوار حایل در اتبس مدل شود چون اتبس دیوار حایل طراحی نمیکند
———
پاسخ: رابطه ۱۴ بر Fy مربوط به حداقل آرماتور کششی است که مقدار بدست آمده باید تنها در وجه کششی مقطع قرار گیرد (تقسیم بر دو نمی کنیم!). آرماتور حداقل خمشی لازم نیست برای پی ها رعایت شود. برای پی ها حداقل آرماتور افت و حرارت باید رعایت شود که مقدار آن شامل مجموع آرماتورهای بالا و پایین مقطع می‌باشد (تقسیم بر دو داریم). بنابراین فرمول فوق برای پی کاربرد ندارد. در رابطه با سؤال دوم، بله ایتبس دیوار حایل طراحی نمی‌کند ولی جهت در نظر گیری سختی دیوار حایل و اثرات سختی آن باید مدل شود واز طرفی فشار خاک نیز بر آن وارد شود. گاهی اوقات فشار خاک به حدی است که بر طراحی تیرها و ستون‌های طبقه زیرزمین تاثیر قابل تجهی دارد.
———
۹۰/۱۲/۱۳ – سحر:  -واسه تیر و ستون میشه لطف کنید یه تعریف کامل بگید؟
———
پاسخ: اعضایی که در آن‌ها نسبت نیروی فشاری به مقاومت فشاری ستون کمتر از ۰.۱۵ باشد (نیروی محوری ناچیز باشد) تیر می نامیم. و اعضایی که تنها تحت اثر نیروی محوری باشند، ستون می نامند. و اگر هم نیروی محوری و هم لنگر خمشی داشته باشیم، عضو را تیرستون می نامیم.
———
۹۰/۱۲/۱۳ – امین: با    در فایل pdf با عنوا ن مراحل طراحی لرزه‌ای اتصال گیردار تیر به ستون با ورق روسری و زیر سری به روش حدی (شکل پذیری متوسط) چرا فقط شکل پذیری متوسط نوشته شده ؟در مبحث دهم ویرایش ۸۷ از آن به عنوان اتصال با شکل پذیری متوسط و زیاد نام برده است؟
———
پاسخ: برای شکل پذیری زیاد برخی محدودیتها و شرایط اضافی وجود دارد که برای شکل پذیری متوسط نیازی به رعایت آن‌ها نیست. به ضوابط لرزه‌ای مبحث دهم مراجعه کنید.
———
۹۰/۱۲/۱۳ – وحید: ﺑﺎﺳﻼﻡ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺩﺭﯾﮏ ﻓﻨﺪﺍﺳﯿﻮﻥ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺎﻻﯼ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭﺯﯾﺮ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﻋﺮﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺩﺭﺑﺎﻻ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﺎﺯﻩ ﺍﯼ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﯿﺎﺩ؟ ﺑﺎﺗﺸﮑﺮ.
———
پاسخ: البته در پی گسترده درصورتی‌که تقارن داشته باشیم هر دو میلگرد (در هر دو راستای عمود بر هم) میلگردهای اصلی خمشی می باشند. یعنی میلگرد عرضی نداریم و هر دو میلگرد طولی هستند. به هر حال این تغییر تنها مقدار ارتفاع موثر مقطع را دریکی از جهات کمی کاهش داده و در جهت دیگر کمی افزایش می‌دهد که اگر عمق به حد کافی زیاد باشد، تاثیری چندانی در نتایج ندارد و نگران نباشید.
———
۹۰/۱۲/۱۲ – سجاد: با   خدمت شما استاد گرامی چندین سؤال در زمینه طراحی سوله ها در نرم‌افزار sap برایم پیش آمده که می خواستم از راهنمایی های شما استفاده کنم. ۱-در طراحی سوله ها با توجه به غیرمنشوری بودن مقاطع،آیا نرم‌افزار sap در طراحی به روش ASD، بطور پیش فرض تنش های مجاز را در ضریب ۱.۳۳ ضرب می‌کند یا بایستی در ترکیب بارها ضریب ۰.۷۵ را اعمال کنیم؟ ۲-آیا لزومی دارد که سازه را به‌صورت سه بعدی مدل وطراحی کنی
———
پاسخ: اگر از آیین‌نامه ASD89 استفاده نمایید، تنش های مجاز را افزایش می‌دهد و نیازی نیست ضریب ۰.۷۵ را اعمال نمایید. توصیه بنده این است که با توجه به وجود سهولت مدلسازی در نرم‌افزارهای SAP و ETABS از مدل سه بعدی استفاده نمایید. استفاده از مدل دو بعدی درصورتی‌که شرایط آن تامین شود (عدم وجود پیچش و خمش خارج از صفحه در قابها) امکان پذیر است.
———
۹۰/۱۲/۱۲ – شهاب:   خسته نباشید انتقال برش در دو سطح بتن ریزی شده در زمانهای متفاوت توسط کدام عملکرد صورت میگیرد
———
پاسخ: برش بیشتر از طریق درگیری بین سنگدانه های بتن قبلی و بتن جدید منتقل می‌شود. بنابراین سطح قبلی باید تمیز شود و توسط برس سیمی دوغاب روی آن برداشته شود تا سنگدانه هایش نمایان شوند. دقت کنید که طبق بند ۹-۹-۷-۱-۲ مبحث ۹، درزهای اجرایی را باید در مقاطعی پیشبینی کرد که در آن‌ها نیروهای داخلی و به ویژه نیروهای برشی کمترین مقدار را دارند.
———
پرسش: در مورد روش طراحی بادبندهایی بدون کمانش بوسیله به برنامه sap توضیح بدبد.آیا امکان طراحی با برنامه sap وجود داره و اینکه آیا بادبند رو باید به نحو خاصی مدل کنیم.من دانشجوی شهرستانی هستم و تو دانشگاهمون هیچ کدوم از اساتیدمون نتونستن جواب خاصی بدن.اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم
———
پاسخ: در نرم‌افزار sap المان ویژه ای برای بادبندهای بدون کمانش نداریم ولی می‌توانید از المان‌های غیرخطی آن استفاده نمایید که در این صورت باید مشخصات بادبند را به آن بدهید. اگر می خواهید نتیجه بهتری بگیرید از نرم‌افزار perform3D استفاده نمایید (که دارای المان خاص Buckling Restrained Element می‌باشد).

پرسش: برای بدست آوردن نقاط منحنی تنش- کرنش بتن پس از رسیدن به fc در آزمایشگاه باید چکار کرد؟  سؤال دوم: آیا آیین‌نامه ها نمودار تنش- کرنش بتن را پس از fc بدون افت در نظر می گیرند؟

پاسخ: آزمایش به‌صورت می‌تواند انجام شود: ۱- به تدریج نیرو وارد شود و تغییر شکل اندازه گیری شود (کنترل نیرو)، ۲- به تدریج تغییرشکل اعمال شود و نیرو اندازه گیری شود (کنترل تغییرشکل). درصورتی‌که بخواهیم افت مقاومت را هم ثبت کنیم، باید آزمایش به‌صورت کنترل تغییرشکل انجام شود. در بیشتر روابط آیین‌نامه بتن تنها fc ظاهر می‌شود ولی در مواردی که لازم باشد قسمت کاهش یافته نمودار نیز استفاده می‌شود.
———
۹۰/۱۲/۱۱ – علی: درود براستاد عزیز در کنترل DRIFT سازه لزوما می بایست حالات زلزله EPX- ENX-EPY-ENY هم کنترل شود ویااینکه حالات زلزله EX-EY برای کنترل DIFT کافیست ——–در مورد مدل کردن دیوار برشی در ETABS تیر داخل دیوار برشی باید مدل شود یا نه —-اگر جواب نه می‌باشد در کنترل ۲۵ در صد نیروی زلزله در این قاب آن تیر چگونه مدل شود
———
پاسخ: در رابطه با دریفت، بلی باید کنترل گردد. در رابطه با دیوار برشی بستگی به نظر طراح دارد ولی توصیه می‌شود جهت ایجاد محصوریت در دیوار و نیز ایجاد پیوستگی در قاب خمشی، تیر نیز در نظر گرفته شود. به هر حال اگر تیر مدل و اجرا نشود، ۰.۲۵ زلزله را باید قاب‌های دیگر تحمل کنند…
———
۹۰/۱۱/۲۵ – مهدی: ضمن   خدمت استاد بزرگوار،بنده در مورد محاسبه آرماتورهای عرضی در پی‌های نواری مشکل دارم ، اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشوم.من پی نواری طرح کرده ام که ارتفاع آن ۸۰سانت و عرضش ۱۴۰ سانت و میزان آرماتورهای طولی در بالا و پایین ۷تا فی ۲۲ و مقداری آرماتور تقویتی هستش.من آرماتور عرضی این پی را چگونه طراحی کنم؟
———
پاسخ: در پی‌های نواری معمولا ضخامت را طوری تعیین می‌کنند که نیاز به آرماتور برشی نباشد. بنابراین آرماتورهای عرضی تنها به عنوان آرماتور حرارتی و نیز به عنوان نگهدارنده آرماتورهای طولی فوقانی در نظر گرفته می‌شوند. اگر پی نواری ضخامت کافی داشته باشد، می‌توانید حداقل مقدار آرماتور حرارتی را در جهت عرض قرار دهید.
———
۹۰/۱۲/۶ – مهدی: ضمن تشکر از استاد بزرگوار بابت پاسخ سؤال قبلی بنده. استاد پی نواری من ۸۰*۱۴۰سانت است که دوتا خاموت فی۱۰ در هر ۲۰سانت در نقشه اجرایی در آن آمده ست و شما می فرمایید در جهت عرضی حداقل آرماتور را قرار میدهیم پس این دوتا خاموت فی ۱۰ را برچه اساسی طرح کرده اند؟
———
پاسخ: درصد آرماتور عرضی در پی فوق (دو تا خاموت فی ۱۰ در ضخامت ۸۰ سانتی) برابر ۰.۰۰۲۲ می‌باشد که حداقل را ارضا می‌کند و نیازی به آرماتور اضافی نیست. البته به شرط اینکه بتن به تنهایی جوابگوی برش باشد و همچنین خمش عرضی ناچیز باشد.
———
۹۰/۱۲/۵ – پورصادق: تعداد بادبندی ها درسازه‌های فولادی (مفصلی)برچه معیاری میباشدوبه عبارت دیگردریک طبقه چه مواردی باید درنظرگرفت تابتوان تعداد بادبندی ها راقرارداد
———
پاسخ: بادبند جهت مقابله با زلزله است. با افزایش تعداد طبقات و نیز مساحت طبقه (جرم سازه) نیروی زلزله نیز افزایش می‌یابد و تعداد ( و مساحت مقطع) بادبندهای لازم افزایش می‌یابد. محدودیتهای معماری نیز در این رابطه تعیین کننده می باشند.
———
۹۰/۱۲/۴ – مردی:  ، از اینکه به سوالاتم جواب می دهید تشکر می‌کنم. در کنترل فایل ۲۵ درصد سازه قاب خمشی بتنی که تحلیل دینامیکی شده است اگر ۲۵ درصد نیروهای تحلیل دینامیکی در user load وارد شود لازم است ۲۵ درصد پیچش و زلزله جهت متعامد هم وارد شود؟
———
پاسخ: اگر منظورتان کنترل قاب خمشی در سیستم‌های دوگانه (قاب + دیوار برشی) می‌باشد، در کنترل هر جهت، نیازی به اعمال زلزله در جهت دیگر نیست. در رابطه با نحوه عملکرد می‌توانید به صفحه ۲۰۷ از راهنمایی که مهندس جعفری نوشته اند (در قسمت جزوات طراحی همین سایت موجود است) مراجعه کنید.
———
۹۰/۱۲/۴ – قنبر:  دکتر جان:پایان نامه من در خصوص طراحی بادبند زانویی در حوزه نزدیک گسل می‌باشد در خصوص منابع و . راهنمایی بفرمایید  ار لطفتان خیلی متشکرم   قنبر عزیزیان
———
پاسخ: منبع خاصی به ذهنم نمی رسد. شما باید با ضوابط لرزه‌ای که در آیین‌نامه ها ارائه شده و ریشه و علت آن‌ها برای بادبندها آشنا باشید و همچنین پایان نامه هایی که در این زمینه انجام شده و مراجع معرفی شده در آن‌ها را مطالعه نمایید.
———
همدان:   ضریب رفتار قاب ساده فولادی با مهاربندی همگرا ویژه چند است؟با مهار بند واگرای ویژه چطور؟لطفا با ذکر مرجع پاسخ بفرمایید. متشکرم
———
پاسخ: طبق توضیحی که در ص ۶۵۶ و ص ۷۰۷ جلد چهارم کتاب دکتر میرقادری آمده است، می‌توان ضریب رفتار هر دو را ۷ در نظر گرفت.
———
مجاهد: با   و احترام خدمت استاد محترم .   از جنابعالی خواهشمندم در صورت امکان به سوالات زیر پاسخ دهید ۱- آیا حذف کشش خاک در safe حتما باید انجام شود . ۲- آیا مرجع کاملی برای طراحی سازه lsf می شناسید ۳-آیا طراحی ستون بتنی با عرض کم و طول زیاد با ستون معمولی یکسان است و آیا عملکرد ستون دارند یا دیوار برشی
———
پاسخ: درصورتی‌که احتمال کشش باشد، باید انجام شود. ۲- اخیرا آیین‌نامه طراحی و اجرای سازه‌های فولادی سبک سردنورد شده (نشریه شماره ض-۶۰۸ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) منتشر شده است. همچنین می‌توانید از کتاب Cold formed steel design نوشته Wei-Wen Yu که ترجمه فارسی آن نیز موجود است استفاده نمایید. ۳- نسبت طول به عرض مقطع بتنی از یک حدی نباید بیشتر باشد (به ۹-۲۰ مبحث ۹ مراجعه کنید) اگر محدودیت آیین‌نامه‌ای رعایت شود، مانند ستون عادی در نظر می گیریم.
———
شهاب:   دکتر عزیز در طراحی قالب های قاعم  {دیوار یا ستون }بار اصلی در هنگام طراحی کدام است ونوع اتصال تیر به ستون که درجه صلبیت بین ۲۰ تا ۹۰درصد باشد کدام است
———
پاسخ: در رابطه با بارهای وارد می‌توانید بند ۹-۳-۳ مبحث ۹ را مطالعه نمایید. نوع اتصال نیمه صلب می‌باشد.
———
مردی:  ، ممنونم که به سوالات من پاسخ می دهید. برای طراحی یک مخزن جمع آوری فاضلاب صنعتی( کارخانه ریخته گری) که گودبرداری هم شده است نیاز به اعمال نیروی زلزله است؟ نیروی فشار جانبی خاک و وزن مایع داخل لحاظ شده است. مخزن مسقف نیست.و فقط دیوار و فونداسیون دارد. برای تعیین نوع سیمان بتن نیاز به آنالیز فاضلاب می‌باشد؟
———
پاسخ: متأسفانه تخصصی در این زمینه ندارم تا راهنمایی نمایم.
———
پیمان گلزار: درود بر شما آقای دکتر،اگر در طراحی سازه فولادی از آیین‌نامه AISC ASD استفاده شود ترکیبات بار دارای بار زلزله نیز دارای ضرایب ۱ هستند چون نرم‌افزار تنش مجاز را در ۱.۳۳ ضرب می‌کند ،طبق بند ۶-۷-۳-۹-۱ مبحث ششم برای کنترل سازه در سطح بهره برداری، کنترل سازه تحت ترکیب بار در سطح بهره برداری ،بدون اعمال ضریب بار الزام شده است در این حالت ترکیب بار باید به چه صورت نوشته شود؟همچنین اگر امکان دارد در مورد سازه بتنی نیز راهنمایی فرمایید.خیلی متشکرم
———
پاسخ: در بند ۶-۷-۳-۹-۱ عنوان‌شده است که تحت ترکیب بار بهره برداری تنش از حد جاری شدن فولاد فراتر نرود. نرم‌افزار تنش مجاز را ۰.۶Fy می گیرد (روش ASD) که با افزایش ۳۳ درصدی به جهت بار زلزله برابر ۰.۶*۱.۳۳=۰.۸ می‌باشد. بنابراین می‌توانید جهت کنترل سازه ترکیب بار ۱.۲۵(D+L+E) را تعریف نمایید (که E زلزله سطح بهره برداری است). برای بتنی نیز باید به همین ترتیب عمل نمایید. منتها برای کنترل خمش و برش با توجه به اینکه ضرایب کاهش مقاومت متفاوت است، جداگانه باید عمل شود.
———
هادی:   در مدلسازی سقف ساختمان در نرم‌افزار Etabs آن را به‌صورت صلب معرفی می کنیم ولی می دانیم که این فرض در مورد این نوع سقف کاملا نادرست است، با توجه به این واقعیت خروجی نرم‌افزار قابل اعتماد است؟  دیگر اینکه این نرم‌افزار برای بار زلزله، ساختمان را به‌صورت دینامیکی تحلیل می‌کند یا شبه استاتیکی ؟
———
پاسخ: بلی حق با شماست. در گذشته که امکان تعریف مناسب سقف در نرم‌افزار ها نبود، به‌صورت تقریبی فرض می شد که سقف سازه به‌صورت صلب عمل می‌کند. دلیل دیگر این است که بتوان نیروی زلزله طبقه را به مرکز جرم اعمال نمود. ولی هم اکنون، با افزایش اماکانات نرم‌افزارها و جهت افزایش دقت، بهتر است سقف سازه را با سختی واقعی آن مدل نمایید و سقف را صلب نکنید (دیافراگم صلب تعریف نکنید). نرم‌افزار Etabs هر دو تحلیل دینامیکی و شبه دینامیکی را انجام می‌دهد.
———
پرسش: در صورت امکان نسبت به رسم منحنی اندرکنش دودکش های بتنی مسللح اینجانب را راهنمائی فرمائید.(دستی یا با نرم‌افزار)

پاسخ: اگر منظورتان منحنی اندر کنش P-M برای مقاطع بتنی است، به‌صورت دستی که باید به کتب فولاد مراجعه نمایید. ولی با نرم‌افزار به راحتی می‌توانید مقطع مورد نظر را در قسمت section        designer  نرم‌افزار Etabs و یا Sap مقطع مورد نظرتان را ترسیم کرده و منحنی های اندرکنش مربوطه را دریافت نمایید.

———
محسن: با   و تشکر از توجهی که دارید… در مورد نحوه اعمال پیچش در تیرها مشکل داشتم. دو نفر از دوستان سوالاتی در این مورد کرده بودند و شما هم پاسخ داده بودید. ولی من قانع نشدم. می دانیم در عمل (و آنچه که اجرا می شود) در تیرهایی که تیر فرعی به آن‌ها برخورد کرده است، پیچش رخ می دهد. حال با کم کردن سختی پیچشی به حد ۰.۱۵ عملاً پیچش در این بخش جذب نمی شود. ولی آیا در اجرا هم همینطور است و تیرهایی که با دیتیلینگ رایج اجرا می شوند پیچش را جذب نمی‌کنند؟ آیا نمی توان اعمال این ضریب را به نحوی پاک کردن صورت مساله دانست؟ همانطور که می دانیم آیین نامه بتن ایران در بند ۹-۱۲-۷-۲ به صراحت اشاره دارد که در صورتی که Tu بیشتر از ۰.۲۵Tcr شود باید آرماتورهای طولی و عرضی پیچشی در تیر اعمال گردد. که جزئیات این بخش در بند ۹-۱۲-۸-۲ آمده است. حال اگر ما همینطور ضریب ۰.۱۵ را کم و کمتر بکنیم مساله حل حل‌شده است؟ خب می توانستیم از اول تیر فرعی را مفصل تعریف کنیم (که به نظر من این روش هم درست نیست و همخوانی با اجرا ندارد). باز هم متوجه ارتباط این نحوه حل تئوریک با آنچه در طبیعت و اجرا رخ میدهد نمی شوم. با تشکر از وقت شما.
———
پاسخ: می دانیم تیرها تحت اثر بارهای سرویس ترک می خورند و به همین دلیل برای مثال سختی خمشی آنهارا برابر ۰.۳۵ در نظر می گیریم. برای پیچش نیز همین اصلاح باید انجام پذیرد و این به معنی کاهش پیچش نمی‌باشد بلکه نحوه توزیع لنگر خمشی و پیچشی را تعیین می‌کند. پس از اختصاص ضرایب سختی خمشی و پیچشی، پیچش در اعضا توسط نرم‌افزار محاسبه شده و درصورتی‌که بیشتر از ۰.۲۵Tcr باشد،آرماتورهای پیچشی توسط نرم‌افزار محاسبه می‌شود. اینکه گفتید “همینطور ضریب ۰.۱۵ را کم و کمتر بکنیم” بر می گردد به بند ۹-۱۲-۱۱-۲ مبحث ۹ که می گوید می‌توان Tu را به ۰.۶۷Tcr کاهش داد. بنابراین تنها با رعایت این ضابطه می‌توان ضریب را کاهش داد. اینکه ضریب ۰.۱۵ از کجا آمده در پاسخ به فرهاد و مردی توضیح داده ام که این پاسخها را مجددا در ادامه تکرار کرده ام:
———
فرهاد:   مهندس واقعا ممنونم از اینکه بدونه هیچ منتی و چشم داشتی ینقدر سریع پاسخ میدید مهندس در مورد طراحی ساختمان بتنی وقتی اتصال تودلی داریم چه دوطرف یا یک طرف ی اینکه ممان ۳ رو آزاد میکنم کار درستیه ؟در عمل چگونه اجرا میشه ؟اصول باید تیر تودلی رو چطور مدل کرد ؟
——–
پاسخ: وقتی یک تیر فرعی بتنی به یک تیر اصلی متصل می‌شود در تیر اصلی پیچش “غیر تعادلی” خواهیم داشت. و آیین‌نامه می گوید که می‌توان فرض کرد که تیر اصلی حداکثر به اندازه Tcr می‌تواند پیچش تحمل کند و پس از آن در اثر ترک های پیچشی می چرخد! و با چرخش تیر اصلی مانند این است که تیر فرعی در محل اتصال مفصل شده باشد. ولی وقتی دو تیر فرعی از دو طرف به تیر اصلی می خورد چرخشی در کار نیست و نبید مفصل فرض شود.
نتیجه: به‌جای مفصل کردن تیرهای فرعی باید ضریب سختی “پیچشی” تمام تیرها را برابر ۰.۱۵ وارد نمییم (در همان قسمت که مقدار ضریب سختی خمشی تیر را برابر ۰.۳۵ وارد می کنید. به صفحه ۳۰ دستورالعمل نظام مهندسی تهران که در قسمت جزوات طراحی قرار دادم مراجعه کنید). حال این ۰.۱۵ از کجا آمده؟ می دانیم ضریب G برای بتن تقریبا برابر ۰.۴ مقدار E آن است و بنابراین ۰.۴*۰.۳۵ تقریبا برابر ۰.۱۵ می‌شود. پیچش نکات دیگری هم دارد ( در شریط خاط می‌توان این ۰.۱۵ را کاهش داد). به آیین‌نامه مراجعه کنید.
———
مردی:  ، برای محاسبه آرماتور پیچشی طولی و عرضی در تیرهای بتنی در نرم‌افزار، با توجه به بند ۹-۱۰-۸-۳-(اعمال اثر ترک‌خوردگی در سختی پیچشی و خمشی)و نیز بند ۹-۱۲-۱۱ ( باز توزیع لنگر پیچشی برای سازه‌های نامعین) و با توجه به راهنمای Etabs( آزاد کردن پیچش در صورت اعمال بازتوزیع- CFD ACI318-05)چگونه باید عمل کرد؟
———
پاسخ: ۱- ابتدا سختی پیچشی تمامی تیرها را برابر ۰.۱۵ (برای سازه‌های مهار نشده) و ۰.۲۱ (برای قاب مهار شده) قرار دهید ( در همان قسمتی که سختی خمشی تیر را ۰.۳۵ و یا ۰.۵ می کنید).
۲- پس از آنالیز و طراحی، بر روی تیرهایی که فکر می کنید پیچش بالایی دارند ( تیر فرعی به آن‌ها خورده) کلیک راست کرده و در پنجره باز شده گزینه shear details را انتخاب کنید. در قسمت انتهایی پنجره باز شده (در قست Torsion capacity) عدد نشان داده شده در زیر Tu، همان Tu اشاره شده در متن آیین‌نامه می‌باشد و phi*Tcr برابر یک چهارم مقدار Tcr در آیین‌نامه است که البته به ضریب کاهش phi=0.75 ضرب شده است. خلاصه اینکه اگر در تیر مورد بررسی مقدار Tu از چهار برابر phi*Tcr بیشتر بود، مقدار ضریب اصلاح سختی پیچشی ۰.۱۵ آنرا کاهش داده و مجدد آنالیز و تحلیل کنید به‌طوری‌که مقدار Tu برابر phi* Tcr شود.
———
سارا: با عرض   جناب آقای دکتر. در مورد طراحی و نقشه های مربوط به پله ها و آسانسور در ساختمانها میخواستم بدانم. آیا سازمان نظام مهندسی از مهندس طراح محاسبات مربوط به طراحی پله ها و چاله آسانسور را میخواهد؟ در هیچ جایی طراحی مربوط به پله ها مثلاً دال پله را ندیده ام، کلا چه چیزی باید به نظام مهندسی ارائه شود در مورد پله ها و آسانسور، لطفا توضیح کلی بدهید. خیلی متشکرم
———
پاسخ: اینکه نظام چه می خواهد شهر به شهر و مکان به مکان متغیر است!. در هر حال محاسبات شما باید کامل باشد. در رابطه با طراحی پله بسته به نوع کف آن می‌توانید خودتان دستی طراحی کنید. اگر برای مثال فلزی است، تیرهای نگه دارنده را دو سرمفصل فرض کرده بار گسترده خطی بر روی آن قرار داده و طراحی می کنید. نکته خاصی ندارد. در رابطه با آسانسور هم که تنها بار آن را در نرم‌افزار به سازه اعمال می کنیم. همچنین در پی محل چاله آسانسور را (حدود یک متر پایینتر) در نظر می گیریم
———-
میلاد: با   و خسته نباشید . در مورد سؤال ۱۱۹ کنکور ۹۱ توی صورت سؤال بحرانی‌ترین نقطه خواسته شده . یعنی نقطه ای که عرض ترک بیشتر است نه نقطه ای که کنترین عرض ترک رو داره بنابر این فکر میکنم گزینه ۲ باید صحیح باشه
———
پاسخ: بلی حق با شماست. طبق توضیحاتی که در پاسخ داده ام، گزینه ۲ صحیح است (نقطه B بحرانی‌ترین و نقطه C غیر بحرانی است). پاسخ را اصلاح کردم.
———
مینا:   استاد-اگه ممکنه در مورد طراحی دستی سقف کامپوزیت راهنمایی کنید.کتاب یا سایت ؟اگه بخوام در ایتبس سقف کامپوزیت رو مدلسازی کنم تیر های فرعی رو در فاصله ی ۱۲برابر ضخامت دال مدل کنم و دال با ضخامت مورد نظر رو معمولی مدل کنم صحیحه؟  از زحماتتون.
———
پاسخ: در رابطه با طراحی دستی که می‌توانید به کتب فولاد از جمله کتاب دکتر میرقادری مراجعه نمایید. در رابطه با فواصل تیرچه ها در سقف کامپوزیت، ۱۲ برابر یک عدد تقریبی است (تقریب خوبی است) و بسته با مقدار بار زنده و یا مرده می‌تواند کمتر یا بیشتر از این هم در نظر گرفته شود. برای سقف سازه‌های مسکونی می‌توان دال ۸ سانتی و تیرچه های با فواصل ۱ متری در نظر گرفت.
———
علیرضا: با  خدمت استاد محترم.استاد آیا تو آیین‌نامه به این مسله اشاره شده که باید مقدار عدد پی رو تو محاسبات کامل بزنیم یا۳.۱۴ کافیه؟باتشکر.
———
پاسخ: نخیر قید نشده است!!. با توجه به ضرایب اطمینان مختلف و احتمالات به کار رفته در ضرایب آیین‌نامه‌ای، این موضوع اصلا مهم نیست.
———
میثم:   آقای دکتر.منظور از آرماتور حرارتی در سقفهای دال بتنی (دوطرفه) چیه؟
———
پاسخ: حداقل آرماتوری است که در هر جهت باید قرار گیرد. مقادیر حداقل حرارتی در آیین‌نامه مشخص شده است.
———
پیمان: درود بر شما آقای دکتر،در پی سازهایی که فقط دریک طرف دارای زیرزمین است پی سازه در ترازهای ارتفاعی متفاوت قرار میگیرد در انتقال نقاط تکیه گاهی به SAFE فقط نقاط زیرزمین منتقل می‌شود آیا می‌توان نقاط تراز بالاتر را دستی ایجاد کرد؟ برای اختصاص عنصر سطحی به نقاط با تراز متفاوت می‌توان دو سطح بافاصله از یکدیگر رسم کرد ؟دیوار حائل بین دو پی بر اساس چه نیروی طراحی شود؟
———
پاسخ: بله می‌شود. اگر اختلاف ارتفاع دو طرف کم است، می‌توانید با پی شیب دار ایندو را به هم متصل نمایید که در این صورت لازم است دو فایل خروجی سیف از ایتبس بگیرید (یکی برای تراز زیرزمین و دیگری تراز بالاتر). سپس ایندو فایل را در نرم‌افزار سیف فراخوانده و فایل F2k آن‌ها را بسازید. هر دو فایل را با notepad باز کرده و مختصات گرهها و بارهای آن‌ها را از یکی در دیگری کپی نمایید و ذخیره کنید تا فایل یکپارچه ای ایجاد شود. اگر اختلاف تراز زیاد باشد به‌طوری‌که شیب پی بین دو ستون زیاد شود، مجبورید که ازدیوار حائل استفاده نمایید که در این صورت نیازی به یکپارچه کردن پی ها نیست.
———
ارمشی:   آقای دکتر نده اتفاقی با سایتتون آشنا شدم تمام سؤال و جوابا رو خوندم واقعا مفید بود یه سوالی که داشتم اینه که ضریب پواسون برای بتن با مقاومت حدود۲۰۰رو می تونم ۰.۱۵ بگیرم(نحوه دقیق بدست آوردن ضریب پواسون بتن به غیر از رابطه کرنش عرضی تقسیم بر کرنش طولی چگونه است منظورم اینه که با انجام چه آزمایشی و چطور بدستش میارن؟آیا جدولی داره که تونم با داشت مقاومت بتن ضریب پواسونشو بدست بیارم. مم
———
پاسخ: اطلاع دقیقی در این مورد ندارم. آیین‌نامه عدد ۰.۱۵ را پیشنهاد کرده که برای بتن های عادی است. برای بتن های با مقاومت بالا در حدود ۰.۱۱ و برای بتن با مقاومت پایین حدود ۰.۲۱ می‌باشد (کتاب دکتر مستوفی نژاد را ببینید).
———
پرسش:  میخواستم بدونم آیا برای طراحی سازه‌های بتنی پیش ساخته می‌توان از نرم‌افزار sap و etabs استفاده کرد؟

پاسخ: بلی می‌شود.

———
پرسش: وجود ارماتورهای کششی وفشاری در تیرهایی که داخل دیوار برشی مدفون میشوند ضروری است یا خیر؟ فرض کنید سیستم مقاوم باربر جانبی ، ترکیبی(قاب خمشی +دیوار برشی) یا قاب خمشی باشد.
———
پاسخ: دوحالت داریم: یا تیر را مدل کردید یا اینکه دیوار برشی بدون تیر داریم. اگر تیر را مدل کردید، باید حداقلهای آیین‌نامه‌ای برای تیرها را رعایت نمایید. بنابراین برای سیستم ترکیبی رعایت حداقل های لازم برای آرماتورهای تیر ضروری می‌باشد.
———
کامران:   استاد* درخصوص بهترین موقعیت قرارگیری صفحات سخت کننده پای ستون خصوصا ستون‌های گوشه باید چه نکاتی مدنظر قرارگیرد؟
———
پاسخ: نکته خاصی به نظرم نمی رسد. این سخت کننده ها باید طوری قرارگیرند که ورق پای ستون تحت اثر خمش موضعی آسیب نبیند. در اتصال گیردار نیز بهتر است یکی از سخت کننده ها در مقابل جان یا بال مقطع ستون قرار گیرد.
———
همدان:   -با توجه به مبحث ششم مقررات ملی بند ۶-۷-۲-۱-۳ ب ، در صورتی که سیستم مقاوم باربر جانبی سازه در یک جهت قاب خمشی و در جهت دیگر سیستم مختلط قاب خمشی+مهاربندی باشد،ایا میبایست کلیه ستون‌ها برای نیروی زلزله در هر امتداد + ۳۰ذرصدنیروی زلزله در امتداد عمود بر آن ترکیب و در طراحی بکار گرفته شود؟اگر در یک امتداد قاب خمشی ودر امتداد دیگر قاب ساده با مهار بندی داشته باشیم چطور؟
———
پاسخ: برای مورد اول بله باید در نظر گرفته شود. در رابطه با مورد دوم نیز تنها ستونهایی که به بادبند متصلند باید برای ترکیب ۳۰ درصد طراحی شوند.
———
یاسر: با .بنده یک ازه بتنی ۴ طبقه رابوسیلهetabs طراحی کردم که ستون طبقه اول باارتفاع ۴متر ۴۵*۴۵با۱۸میلگرد۱۸ جوابداد.ولی وقتی در دو جهت دیواربرشی گذاشتم همین طبقه۳۵*۳۵ با۱۲میلگرد ۱۶ هم قوی به نظر میرسد.آیا دیوار برشی اینقدر موثراست درصورتی که دراجرای بیرون سازه‌های بادیوار برشی هم میلگرد وابعاد زیادی دارند.
———
پاسخ: بلی دیوار برشی تاثیر زیادی دارد. البته بستگی به درصد دیوار اضافه شده و محل آن این تاثیر می‌تواند تغییر کند. کنترل کنید که ضرایب کاهش سختی را مطابق مبحث ۹ برای ستون‌ها (۱)، تیرها (۰.۵) و دیوارها ( ۰.۷ یا ۰.۳۵) صحیح وارد کرده باشد.
———
شاهپور: با دورود منظور از دیوارهای میانق قاب در آیین‌نامه ۲۸۰۰ چیست
———
پاسخ: اگر منظورتان جداگرهای میانقاب در بند ۲-۳-۶ می‌باشد، منظور همان دیوارهایی است که بین ستون‌ها اجرا می‌شوند و به اجزای محیطی (تیر و ستون) متصل می باشند. که باعث افزایش سختی جانبی سازه شده و در نتیجه زمان تناوب اصلی سازه را کاهش می دهند.
———
صفری: با   درسوال ۴۶ارشد۹۰ اگر بار P در محل چسب واردمی شد مطابق فرضیات مسئله حداکثر P مجاز صفر می شد درسوال ۴۷ارشد۹۰ آیامیتوان گفت که لنگر ناشی از بار P در نقاط c , a تولید کشش و فشار می‌کند درسوال ۵۳ارشد۹۰ اگر تنشهای فشاری و کششی یکسان نبود مسئله چگونه حل می‌شود آیا Mx برابر psin نمیشود ممنون
———
پاسخ: سؤال ۴۶: صفر نمی شد بلکه بینهایت می شد. چون عملاً به چسب نیرویی وارد نمی شد ( البته با صرف نظر از تمرکز تنش در محل اعمال بار متمرکز). سؤال ۴۷: منظورتان از نقاط a و c کدام نقاط است؟ سؤال ۵۳: اگر تنش های مجاز کششی و فشاری یکسان نبود، تنش مجاز کمتر را معیار قرار می‌دادیم. چون تنش های کششی و فشاری در این مقطع با هم برابرند. مقدار Mx نیز برابر Pcos می‌باشد. برای مثال اگر زاویه teta برابر ۹۰ در جه باشد، مقدار Mx باید صفر باشد.
———
احسان:   آقای دکتر.میخوایم تو ارتفاع ۶ متری زمین یه ساختمون یک طبقه به مساحت ۱۵۰ متر مربع بسازیم.به نظر شما ضخامت دال چند سانتی متر باشه؟
———
پاسخ: این بستگی به کاربری ساختمان (بار زنده آن) و نیز فواصل ستون‌ها (ابعاد دال) و نیز نوع تیرهای کناری دارد.
———
محمد:   آقای دکتر.میخواستم بپرسم سوالاتی که در کنکور عینا تکرار میشن و بعضاً در پاسخنامه ی سازمان سنجش اشتباه پاسخ دادن در صورت تکرار آیا ما همون پاسخ سالهای قبل سازمان سنجش رو بزنیم یا پاسخ درست رو؟(آیا پاسخها رو اصلاح میکنن؟) ممنون

پاسخ: سوالات ممکن است مشابه سازی شوند ولی عینا و با همان اعداد به ندرت تکرار می‌شوند. در دروس سازه‌ای به یاد ندارم سؤال اشتباهی عینا تکرار شود!. شما پاسخ صحیح را بزنید.
———
احمد: با   در سازه‌هایی که دیوار برشی آن‌ها کم می‌باشد جهت کنترل برش تنها راه افزایش ضخامت دیوار است یا روش دیگری وجود دارد که بتوان در ETABS مدل کرد؟ ممنون
———
پاسخ: منظورتان برش در دیوار است. بسته به مدل سازه‌ای می‌توان گزینه های مختلف را بررسی کرد. جانمایی مناسب دیوارها و تنظیم طول آن‌ها و نیز افزایش سختی تیر ها و ستون‌های قاب‌های موازی بسته به مورد می‌تواند چاره ساز باشد.
———
مردی: با  ، خرک در پی برای چه نیرویی باید طراحی شود؟ کنترل برش زیر دیوار در فایل safe بایستی انجام شود یا برش یکطرفه در بر بحرانی (d از بر دیوار )کنترل گردد؟ ( فاصله d در امتداد دیوار است(b.d*Phi*fc^0.5) یا در عرض پی زیر دیوار هم کنترل می‌شود (Phi*fc^0.5* d.l)و بحرانی در نظر گرفته می‌شود- b عرض پی ,l طول افقی دیوار ). از خرک می‌توان به عنوان میلگرد برشی استفاده کرد؟
———
پاسخ: خرک در پی (خرک شبیه آرماتورهای عرضی است که به فواصل ۱ تا ۲ متر عمود بر راستای میلگردهای طولی قرار داده می‌شود) تنها نقش اجرایی دارد. به این معنی که قبل و هنگام بتن ریزی تحت اثر فشارهای وارده آرماتورهای فوقانی طولی سرجایشان باقی بمانند. بنابراین نقش سازه‌ای ندارند. یعنی محاسبه خاصی ندارد. بسته به حجم و موقعیت آرماتورهای طولی بر اساس تجربه تعیین می‌شوند. در رابطه با برش پای دیوار برشی در پی، بنده به شخصه از فایل اکسلی که نوشته ام استفاده می‌کنم. نرم‌افزار safe (ورژن ۸ آن) قادر به در نظر گرفتن برش پانچ برای دیوار نیست. ضوابط بررسی برش پانچ برای دیوار، با توجه به اینکه ترکیب لنگر و نیروی محوری داریم کمی وقت گیر است که بهتر است خودتان یک فایل excel بسازید. می‌توانید برای آشنایی با ضوابط به کتاب دکتر مستوفی نژاد مراجعه نمایید. برش یک طرفه هم (اگر پی نواری دارید) باید چک شود که بسته به موقعیت دیوار و طول وعرض آن در هر دو بر می‌تواند چک شود. ولی در پی گسترده برش پانچ را باید چک کنید. در رابطه با خرک نیز از آنجا که فواصل آن‌ها معمولا بیشتر از d/2 است نمی‌توان به عنوان میلگرد برشی استفاده کرد. درصورتی‌که برش پانچ دیوار جواب ندهد یا باید ضخامت پی را افزایش دهید و یا این از آرماتورهای برشی استفاده کنید (کتاب دکتر مستوفی نژاد را ببینید). البته گاهی اوقات برش چنان زیاد است که ناچار برای جواب گرفتن در پی مجبور می شوید آرایش دیوارها را تغییر دهید تا نیرویشان کاهش یابد.
———
مردی: با  ، از لطفتان برای پاسخگویی به سوالاتم تشکر می‌کنم. رعایت محدودیت های بند ۹-۱۲-۱۲ مبحث نهم(ویرایش ۸۸) برای میلگردهای عرضی ( به خصوص قطر میلگرد عرضی در برابر میلگرد طولی) در دیوارها هم اجباری است؟ به طور مثال اگر در المان مرزی دیوار از آرماتور ۲۸ استفاده شود می‌توان از میلگرد ۸ به عنوان کمرکش استفاده کرد؟
———
پاسخ: بلی باید رعایت شود. یعنی با این حساب باید از میلگرد عرضی ۱۰ استفاده نمایید. دقت کنید که علاوه بر ضوابط عادی که در فصول ۹-۱۰ تا ۹-۱۸ برای کلیه سازه‌ها رعایت می‌شوند، ضوابط مربوط به شکل پذیری متوسط و ویژه نیز باید رعایت شوند (که البته برای شکل پذیری متوسط حداقل میلگرد ۸ برای المان مرزی کافی است).
———
رضا:با   وخسته نباشید خدمت استاد گرامی – اگر صفحات سخت کننده پای ستون کوچکتر از ابعاد نقشه اجرا شود(نه از نظر ضخامت) چه روشی را برای اصلاح این نقص پیشنهاد می کنید؟ آیا حتما صفحات سخت کننده باید تا لبه صفحه ستون ادامه یابد؟
———
پاسخ: با طراح صحبت کنید. بسته به شرایط و نوع اتصال (گیردار و یا مفصلی) تقویت آن مشخص می‌شود. صفحات حتما باید تا بر ستون ادامه یابند ولی اصلاح آن مشکل خاصی ندارد و می‌توان با یک ورق وصله اصلاح نمود. از طراح بخواهید تا جزئیات اصلاح را برایتان مشخص کند.
———
پیمان:درود بر شما آقای دکتر،در دهانه های بزرگ تیرها با ارتفاع متغییر ساخته میشوند مانند Rafter در سوله ها ،آیا نرم‌افزار ETABS میتواند Fb را محاسبه کرده و تیر را طراحی کند؟ یا باید دستی Fb را حساب کرد؟
———
پاسخ: اطلاع دقیقی در این زمینه ندارم. Fb بر اساس چه آیین‌نامه‌ای؟ پیوست D آیین‌نامه AISC89 ضوابطی برای کنترل چنین مقاطعی آورده است. ولی از آنجا که در پیوست آمده (در متن اصلی نیامده)، شاید نرم‌افزار منظور نکند. (باز چک کنید مطمئن نیستم).
———
بغدادی: با   من بطور اتفاقی به سایت شما برخورد کردم …. ممنون از زحماتتون .بسیار پر بار در کتاب آقای دکتر میر قادری (صفحه ۳۹۰ جلد اول) مقاومت نهایی تیر – ستون ها بار نهایی مقطع تحت اثرتوام بار محوری و لنگر خمشی برای مقاطع مربع مستطیل برابر Mu/Mn+(PU/Pn)^2=1 و بیان شده با فرضیات ساده کننده برای I شکل ۰.۸۵x(Mu/Mn)+(Pu/Pn)=1 میشه بفرمایید چطور به اینجا رسیده برای I شکل ؟ ممنون
———
پاسخ: اینگونه روابط با توجه به نموادر اندرکنش نیروی محوری و خمش تعیین می‌شود. مشابه مقاطع بتنی که نمودار اندرکنش فشار و خمش داریم، برای فولاد هم چنین نموادری رسم می‌شود که مسلما خط راست نخواهد بود ولی با فرض ساده کننده می‌توان آنرا با معادله خط راست جایگزین نمود. که البته برای هر شکلی از مقطع نمودارهای مختلفی بدست می آید و تقریب خطی آن ممکن است فرق کند. در صفحه ۶۰۵ ،۶۰۶، و ۶۰۷ کتاب سالمون (۲۰۰۹) نمودار واقعی و خطی (تقریبی) برای مقطع I شکل مقایسه شده اند.
———
بغدادی: بینهایت از راهنمایی تون ممنون من از چندین تن از استادان دانشگاه های مختلف این مورد رو پرسیده بودم ولی پاسخی برایم نداشتند.
———
پاسخ: ممنون
———
مردی: با  ، در اتصال ورق تقویت به ستون در مبحث دهم، درصورتی‌که جوشها منقطع باشد در پای ستون و محل اتصال تیر به ستون محدودیت بعد جوش( حداقل بعد جوش۰.۷t) ارائه شده است. با توجه به این بند بر فرض مثال استفاده از ورق به ضخامت بیش از ۱۰ میلیمتر در بال ۲IPE16ممنوع است؟
———
پاسخ: بلی:
طبق جزئیات ارائه شده در تصاویر بند ۱۰-۱-۴-۴-۱ مبحث ۹ بعد جوش حداقل باید ۰.۷t باشد.
از طرفی در صفحه ۱۰۶ مبحث ۱۰ عنوان‌شده که “نباید بعد جوش از ضخامت نازکترین قطعه متصل شونده تجاوز کند”
با توجه به دو مورد فوق حق با شماست. ولی:
اولا بهتر است در مواردی که ضخامت ورق تقویتی تفاوت زیادی با مقطع اصلی دارد از جوش سراسری استفاده نمایید.
دوما هر دو ضابطه فوق تنها در آیین‌نامه‌ایران بدین صورت بیان شده و در AISC چنین ضوابطی نداریم. تنها در آیین‌نامه AISC سال ۸۹ بیان شده که:
“Minimum weld size is depedent upon the thicker of the two parts joined, except that the weld size need not exceed the thickness of the thinner part”
که در واقع به‌جای عبارت “نباید” از عبارت “نیازی نیست” استفاده می‌کند. که البته در ویرایش ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ آیین‌نامه AISC کلا این جمله حذف شده و به‌جای ضخامت قطعه ضخیم، ضخامت قطعه نازک معیار قرار گرفته است.
توصیه بنده این است که اگر ضخامت ورق تقویتی به‌صورت قابل توجهی بالاست، از جوش سراسری استفاده کنید و نیازی به کنترل ضابطه ۰.۷t نیست. البته مسلما باید ضوابط دیگر کنترل شوند (برش در ستون تعیین کننده بعد این جوش می‌باشد).
———
صفری: با   در محاسبه بار باد برای دودکشی به ارتفاع h و قطر خارجی d سطح موثر چگونه محاسبه می‌شود و برای محاسبه cq در سقف شیبدار یکطرفه آیا باید پوشش بام در نظر گرفته شود یا سازه اصلی باربر جانبی ممنون
———
پاسخ: در رابطه با دودکش که تصویر آنرا در نظر میگیرند (بند ۹-۶-۶-۹-۱ مبحث ۶ را ببینید). در ضمن مطابق بند۶-۶-۱-۴ برای دودکش ها باید از روش تحلیل دینامیکی استفاده نمایید. در رابطه با پوشش، هم پوشش و هم سازه نگه دارنده پوشش باید در مقابل باد کنترل شوند.
———
صفری:نحوه دیدن قابهایی که بر اساس گرید ها در etabs نیستند چگونه است ممنون در ضمن برای دودکش من تصویر صفحه را متوجه نمیشوم یعنی نصف محیط در ارتفاع یا چیز دیگر
———
پاسخ: بدون گرید که تنها به‌صورت سه بعدی می‌توان اعضا را دید. در غیر این صورت باید گرید تعریف نمایید. منظورم از تصویر، مساحتی معادل قطر دودکش ضرب در ارتفاع آن می‌باشد که باد به آن اثر می‌کند.
———
مردی:  ، ممنونم که بی منت جواب پرسش های من را می دهید. با توجه به این که در مبحث نهم ضرایب ترک‌خوردگی تیر و ستون برای سازه‌های مهاربندی شده، ۰.۵ و ۱ لحاظ شده است در صورت استفاده از ACI05، می‌توان از این ضرایب استفاده کرد یا بایستی مطابق ACI05 باید ضرایب را ۰.۳۵ و ۰.۷ برای تیر و ستون در نظر گرفت؟
———
پاسخ: دقت کنید که سختی ها تنها تعیین کننده نسبت تقسیم بار بین اعضا می باشند. برای مثال اگر سازه را یک‌بار با سختی
تیر ۰.۳۵
ستون ۰.۷
دیوار ۰.۷
و بار دیگر با سختی:
تیر ۰.۵
ستون ۱
دیوار ۱
آنالیز نمایید، هیچ تاثیری در پاسخ نخواهد داشت. و نتایج طراحی در دو حالت کاملا یکسان خواهد بود. علت آن است که نسبت سختی ها یکسان است یعنی در هر دو حالت سختی ستون و دیوار دو برابر تیر است. تنها تفاوتی که دارد، پریود سازه و نیز جابجایی جانبی آن کاهش می‌یابد. در آیین‌نامه‌ایران سختی نسبی دیوار کمتر در نظر گرفته شده است که موجب خواهد شده بار جانبی کمتری به دیوار برسد و در عوض بار لرزه‌ای تیر و ستون افزایش یابد. قاعدتا جهت رعایت ضوابط، باید از سختی داده شده در مبحث ۹ استفاده نمایید.
———
احسان:   آقای دکتر.میخواستم بپرسم برای نصب پایه برای فنس کشی روی یک زمین که طول حدودی فنس کشی حدود ۳۰۰ متره و فاصله پایه ها ۵/۲ متره پی نقطه ای مناسبتره یا نواری؟
———
پاسخ: نمی‌توان قانون کلی بیان کرد. نوع خاک، نوع فنس، ارتفاع آن، نیروهایی که به آن وارد می‌شوند (باد و…) و سوالهای دیگر لازم است تعیین شوند و سپس کنترل شود.
———
مصطفی:   فاصله در ستون پا باز بر چه اساسی تعیین می‌شود ضریب لاغری یا شعاع زیراسیون
———
پاسخ: چه فاصله ای؟ اگر منظورتان فاصله دو پروفیل از هم می‌باشد، چنان تعیین می‌شود که اولا طرح بهینه شود و دوما از لحاظ معماری مشکلی نباشد. برای بهینه شدن نیز باید لاغری موثر ستون حول دو محور با هم برابر باشد (البته برای ستون‌ها و نه تیرستون)
———
پرسش: در مورد طراحی بتن دارم در طراحی تیر برای برش و پیچش اگه نیروی برشی کم باشه و نسبت از حداقل مقدار مجاز کمتر بشه لازمه از حداقل استفاده کنیم و Av/s یا جمع آرماتور برشی و پیچشی از حداقل بیشتر بشه کافیه؟”

پاسخ: طبق بند ۹-۱۲-۶-۳-۴ اگر مجموع آرماتور برشی و پیچشی از حداقل بیشتر باشد کافی است.
———
پرسش: درصورتی‌که بخواهیم تحلیل دینامیکی انجام داده و طراحی را نیز براساس آنالیز دینامیکی انجام دهیم ، بایستی طیف را در ۱.۲۵T قطع کنیم ؟ اگر زمان تناوب مد غالب بیش از ۰.۷S  باشد در کنترل جابجایی از ۰.۰۲h  باید استفاده شود؟

پاسخ: منظورتان از قطع کردن طیف را متوجه نمی شوم. در تحلیل دینامیکی (طیفی) شما کل طیف را به نرم‌افزار معرفی کرده و نرم‌افزار برای مدهای مختلف و پریودهای مربوطه مقدار ضریب بازتاب را بر اساس طیفی که به آن معرفی شده محاسبه می‌کند. منتها باید برش پایه حاصل از این تحلیل با برش پایه استاتیکی هم پایه شود (که در محاسبه برش پایه استاتیکی می‌توان پریود محاسباتی را حداکثر برابر ۱.۲۵T در نظر گرفت). برای سازه‌های با پریود اصلی بزرگ‌تر از ۰.۷ نیز طبق بند ۲-۵-۴ استاندارد ۲۸۰۰ برای کنترل جابجایی از ۰.۰۲h استفاده می‌شود
———
طارمی:   در تحلیل و طراحی ساختمان ۴ طبقه بتنی با سیستم قاب خمشی مساحت ارماتورھای خمشی تیرھای طبقه ٢ از طبقه اول بیشتر می‌شود آیا نباید برعکس شود علت چیست؟
بیت اله:با   در طراحی ساختمان ۳ طبقه بتنی با سیستم قاب خمشی توسط نرم‌افزار ایتبز مساحت آرماتورهای تیرهای طبقه دوم بیشتر از طبقه اول شده است آیا این جواب منطقی است مگر نباید طبقات بالاتر مقاطع کوچکتری داشته باشند؟
———-
پاسخ: در شرایط عادی برعکس می‌باشد. ولی به دلایل مختلف ممکن است این حالت اتفاق افتد از جمله تفاوت پلان طبقات و یا تفاوت فاحش در مقطع ستون‌های طبقات به‌طوری‌که با کاهش سختی ستون طبقه دوم و سوم، لنگر در تیر طبقه دوم افزایش یابد.
———
علی: با   :درخصوص جدول حداقل بعد جوش گوشه در صفحه ١٠۶ مبحث دھم ؛ ایا ضخامت قطعه نازکتر صحیح است ؟
———
پاسخ: بلی در ویرایش جدید (بر اساس تغییرات اعمال شده در آیین‌نامه AISI 360-05) حداقل بعد جوش گوشه بر اساس قطعه نازک تر تعیین می‌شود که صحیح می‌باشد.
———
عطایی: با عرض   و احترام مجدد جناب دکتر امکان پاسخگویی به سؤال بنده که قبلاً به عرض رسانده ام نیست؟
———
پاسخ: متأسفانه به علت محدودیت زمانی پیش آمده برای اینجانب، پاسخگویی به سوالاتی که به‌صورت چندگانه مطرح می‌شوند (از جمله پاسخ سوالات آزمون نظام مهندسی) مقدور نمی‌باشد. اگر سؤال خاصی از آزمون نظام مد نظرتان است به‌صورت سؤال منفرد مطرح نمایید تا در خدمت باشم.
———
رضا:   استاد  نمودار تنش کرنش با کنترل کرنش رسم میشه؟
———
پاسخ: “رسم”؟! برای رسم که کافی است مختصات نقاط را بر روی صفحه مشخص کرده و رسم نمایید. در رابطه با نحوه استخراج نقاط با آزمایش، دو نوع آزمایش داریم: کنترل تغییر شکل (کرنش) و یا کنترل نیرو (تنش). درصورتی‌که عضو یا ماده مورد نظر افت مقاومت داشته باشد و مایل باشید که این افت را ثبت نمایید (مانند نمودار تنش کرنش بتن که پس از رسیدن به تنش حداکثر، کاهش مقاومت دارد) باید به روش کنترل تغییرشکل (کرنش) آزمایش نمایید.
———
سعید: با عرض   وخسته نباشی خدمت شما استاد گرامی آیا در نبشی نشیمن جان محاسبه ضخامت نبشی لازم است یا نه؟ لطفا توضیح دهید.
———
پاسخ: نبشی نشیمن “جان”؟. اتصال مفصلی یا با “نبشی جان” است و یا با “نبشی نشمین” که در هر دو حالت ضخامت نبشی باید محاسبه شود. به کتب فولاد مراجعه کنید.
———
مردی:   ، از اینکه وقت برای مطالعه سؤال اینجانب میگذارید متشکرم. برای طراحی برشی ستون‌ها در قاب‌های بتنی با شکل پذیری متوسط، Etabs مقدارVP( آیین‌نامه ACI2005) را محاسبه می‌کند و با نیروی برشی بحرانی حاصل از ترکیبات بار مقایسه می‌کند و نیروی طراحی را از بین این دو انتخاب می‌کند. آیا نیروی VPهمان نیروی مورد اشاره در بند (۹-۲۰-۳-۵- ویرایش ۸۵) مبحث نهم است؟
———
پاسخ: بلی روش محاسبه همان است. منتها ترکیب بارهای طراحی و نحوه محاسبه ظرفیت برشی مقطع (ضرایب کاهش مقاومت و …) کمی با مبحث ۹ تفاوت دارد. برای آشنایی بیشتر با نحوه کنترل برش، پس از طراحی بر روی ستون مورد نظر کلیک راست کرده و سپس بر روی shear details کلیک کنید.
توضیح قسمت design forces:
Factored Vu, Factored Pu, Factored Mu: برش، نیروی محوری و خمش در ستون تحت ترکیب بار بحرانی برای بدون افزایش دو برابری زلزله
Factored Vu*, Factored Pu*, Factored Mu*: برش، نیروی محوری و خمش در ستون تحت ترکیب بار بحرانی با افزایش دو برابری زلزله (قسمت ب بند ۹-۲۰-۳-۵-۱ مبحث ۹)
توضیح قسمت Capacity shear:
Vp: برش همساز با لنگرهای خمشی اسمی با فرض تشکیل مفصل پلاستیک (قسمت الف بند ۹-۲۰-۳-۵-۱ مبحث ۹)
MposBot, MnegTop, MnegBot, MposTop: ظرفیتهای خمشی مثبت و منفی دو انتهای ستون (البته درحضور نیروی فشاری و باید به‌صورت اندرکنشی محاسبه شود)
توضیح قسمت concrete shere capacity:
Vu: برشی که طراحی بر اساس آن صورت می گیرد و برابر با کمترین مقدار حاصل از Vu* و Vp می‌باشد.
———
پرسش: در یک هتل که یک سالن پذیرایی با بیش از ۳۰۰ نفر ظرفیت دارد باید سازه را با اهمیت زیاد در نظر گرفت.اگر در طرح معماری فقط مساحت سالن را داشته باشیم با چه مقدار مساحت برای هر نفر می‌توان ظرفیت سالن را تعیین کرد؟(فضای مفید برای ۱ نفر چقدر باید در نظر گرفت).

پاسخ: بلی اگر بیش از ۳۰۰ نفر باشد، دارای اهمیت زیاد محسوب می‌شود. اینکه ظرفیت یک سالن چقدر است، باید از مهندس معمار (طراح معمار) آن سؤال کنید. این یک موضوع محاسباتی نیست که بگوییم به ازای هر نفر چند مترمربع بگیریم و بسته به نوع سالن و طرح معماری آن تعیین می‌شود.


آیا نحوه محاسبه ضخامت ورق زیر سری در قسمت جزوات طراحی درست است

پاسخ: بله صحیح است. اگر مورد خاصی مد نظرتان است می‌توانید مطرح کنید.
——–
مهدی: با   و خسته نباشید، سؤال درباره مقاومت داشتم،ثابت کنید اندازه تنش هیجکاه برابر صفر و برابر بی نهایت نمی شود، ممنون از لطفتون.
——–
پاسخ: !! چرا صفر نمی‌شود ؟ بنده جواب این سؤال فلسفی را نمی دانم!
——–
رحیم: با   . برای اینکه کنسول را در ایتبس معرفی کنم باید دال را در چه حالتی انتخاب کنم. membrane ? plate ? shell? ممنونم
———
پاسخ: از حالت shell استفاده نمایید.
———
پیمان گلزار: درود بر شما آقای دکتر،در سازه‌ای که تحلیل دینامیکی الزامی‌باشد و T0.7 می‌توان در تحلیل استاتیکی از اثر نیروی شلاقی صرفنظر کرد به دلیل اینکه تحلیل سازه دینامیکی حاکم است؟
———
پاسخ: اگر تحلیل استاتیکی را تنها جهت یافتن برش پایه استاتیکی و همپایه کردن دینامیکی با آن ، انجام می دهید نیازی به در نظر گرفتن نیروی شلاقی نیست.
———
محمد علی: با عرض   خدمت جناب آقای دکتر. اتصال مفصلی در سازه‌های بتنی به چه صورت اجرا می‌شود؟
———
پاسخ: اگر اعضای متصل شونده به‌صورت یکپارچه ریخته شوند و مسلح باشند، اتصال گیردار خواهد بود. برای مفصلی کردن آن می‌توان تیر از پیش ساخته شده را به‌صورت اتکایی بر روی ستون قرار داد و یا اینکه آرماتورهای خمشی پایین تیر را که برای تحمل لنگر مثبت می باشند، در نزدیکی تکیه گاه به‌صورت میلگردهای اتکا به سمت بالا خم کردن که در این صورت عملاً بتن غیر مسلح خواهیم داشت. (روش دوم به نظر بنده روش مناسبی نیست و ایراد دارد). بسته به شرایط روشهای دیگری هم می‌توان به کار برد.
———
پیمان: درود بر شما آقای دکتر، لنگر و برش طراحی اتصال فلنجی در حالت نصب مستقیم فلنج به ستون و در حالت نصب فلنج به فلنج اتصال درختی که به فاصله ۲d از بر ستون قرار گرفته چگونه محاسبه می‌شود؟بر اساس ظرفیت کامل پلاستیک یا نیروهایی که در قسمت ضوابط لرزه‌ای مبحث ۱۰ ارائه شده؟(MES , VES ).
———
پاسخ: در بر ستون باید با MES و VES محاسبه شوند. ولی در فاصله ۲d از بر اتصال باید مانند یک وصله عادی محاسبه شوند.
———
حسین: با   و تشکر از سایت بسیار مفید و ارزشمندتان جناب آقای دکتر لطفا در خصوص نحوه اعمال نیروی قائم ناشی از زلزله در تحلیل دینامیکی توضیحاتی ارائه بفرمایید
———
پاسخ: طبق بند ۶-۷-۲-۶-۲-۶، مولفه قائم می‌تواند به‌صورت استاتیکی و یا دینامیکی در نظر گرفته شود که معمولا به‌صورت استاتیکی منظور می‌کنند. برای این منظور باید یک load case استاتیکی به نام Ev تعریف کنید و سپس ترکیب بارهای ذکر شده در بند ۶-۷-۲-۵-۱۱-۳ استاندارد ۲۸۰۰ را به نرم‌افزار تعریف نمایید. یعنی مولفه افقی زلزله، دینامیکی و مولفه قائم استاتیکی خواهد بود.
———
مهدی: با   ، در مورد طراحی فولاد با نرم‌افزار ایتبس از کدام آیین نامه باید استفاده کرد ؟(ubc یا aisc با توجه به ایین نامه فولاد ؟)
———
پاسخ: با توجه به اینکه قسمت LRFD آیین‌نامه‌ایران بر اساس AISC2005 می‌باشد، توصیه می‌کنم از AISC استفاده نمایید و بر اساس LRFD طراحی نمایید.
———
پرسش: بند ۹-۱۶-۴-۵ مبحث ۹ منظور از فواصلی که داده چیست؟

پاسخ: شما آرماتور لازم در راستای قائم و افقی را محاسبه می کنید. سپس این آرماتورها را در دو لایه (لایه داخلی و لایه بیرونی) در هر راستا قرار می دهید. و این فواصل مربوط به پوشش لازم برای آرماتور در هر لایه می‌باشد.
———
امین: با   در صفحه ی ۸۴ جزوه ی بتن منظور از اینکه خاموت هایی که برای پیچش محاسبه می‌شوند دیگر نمی‌توان برای برش در نظر گرفت چیست؟ آیا یعنی آرماتورهای برشی به این مقدار اضافه شوند؟ ممنون
———
پاسخ: بلی، قسمتی از آرماتورهای عرضی برای برش و قسمتی دیگر برای پیچش کار می‌کنند و مقدار کل آرماتورهای عرضی از جمع این دو بدست می آید.
———
مرتضی: با   و احترام خدمت شما وتشکر برای سایت عالیتون.آیا میشه از تیرچه کرمیت در ساختمان‌های بتنی استفاده کرد؟ اگه میشه شرایط اتصال آن با تیر بتنی چطور باید باشه؟
———
پاسخ: بلی می‌توان استفاده کرد. اتصال خاصی لازم نیست. همانند تیرچه بلوک می‌توان یک میلگرد (اتکا) در انتها قرار داد.
———
رضا:  و عرض ادب استاد در سازه‌های نامعین مفصل پلاستیک که تشکیل میشه چه نوع مفصلی هستش؟
———
پاسخ: بسته به نوع عضو انواع مفصل پلاستیک می‌تواند تشکیل شود. برای مثال در تیرها معمولا مفصل خمشی داریم و در ستون‌ها مفصل خمشی- محوری داریم. در تیرهای با طول کوتاه، مفصل برشی نیز می‌تواند تشکیل شود.
———
رضا: مگه در مفصل خمشی ممان صفر نیست؟ ولی در مفصل پلاستیک که ممان Mp هست.
———
پاسخ: بلی، با تشکیل مفصل پلاستیک ممان در مقطع برابر Mp خواهد بود ولی علت اینکه به آن عنوان مفصل اطلاق می‌شود این است که با افزایش مجدد بار لنگر در مقطع افزایش نمی‌یابد و به عبارت دیگر برای بارهای اضافی مقطع حالت مفصل پیدا می‌کند و در مقطع افزایش لنگر نخواهیم داشت.
———
فرهاد: آقای دکتر   خسته نباشید  در مورد کاهش وزن تیرها در نرم‌افزار ایتبس نحوه محاسبه ضریب چگونه هست برای هر تیر یا طبقه چه آیتمی باید در نظر گرفته شود به عنوان مثال من ۰.۸۵ وارد کردم کنترل گر ایراد گرفت که برای همه تیرها اینمقدار نیست محاسبه شود ؟منظورم دو گزینه زیر قسمتی که ضرایب ترک‌خوردگی رو محاسبه می‌کنند .
———
پاسخ: علت به کاربردن ضریب کاهش وزن برای تیرها، این است که نرم‌افزار نواحی مشترک تقاطع تیرها با ستون ها، تیرها با دال و تیرها با تیر ها را دوبل در نظر می گیرد. مثلاً اگر ضخامت دالی که در نرم‌افزار تعریف کردید، ۱۵ سانتیمتر باشد، و عمق تیر نیز ۵۰ سانتیمتر باشد، بهتر است که ضریب کاهش وزن را برابر ۰.۷=۵۰/(۱۵-۵۰) در نظر گیرید
در نظر گیرید.
———
سارا: با   و خسته نباشید. ساختمانی بتنی با سیستم دیوار برشی و قاب خمشی متوسط بوسیله ایتبس طراحی کرده ام، ولی در تعدادی از ستون‌ها، ستون‌های بالاتر بحرانیتر از ستون زیر خود شده اند. در دو مورد هم ستون طبقه پنجم بحرانیتر شده است که باعث شده در تمامی طبقات یک تیپ داشته باشند. با وجود بررسی زیاد نتوانستم علت مشکل را پیدا کنم. خواهشمندم راهنمایی بفرمایید که چه دلایلی میتواند داشته باشد. متشکرم
———
پاسخ: در سازه با دیوار برشی رفتار سازه (اگر کل سازه را یک تیر به طول کل ارتفاع سازه در نظر گیریم) به‌صورت خمشی خواهد بود. و به خصوص در تحلیل دینامیکی سازه‌این اتفاستاد در سازه‌های نامعین مفصل پلاستیک اق نرمال و طبیعی می‌باشد. البته با جانمایی مناسب دیوارهای برشی و تنظیم سختی آن‌ها می‌توان این مشکل را کاهش داد.
———
پیمان گلزار: درود بر شما آقای دکتر،در کنترل چشمه اتصال در اتصال صلب قاب خمشی متوسط رابطه ارائه شده شامل لنگر تیرهای متصل به ستون و برش ستون فوقانی است می‌توان برای سادگی محاسبات M=0.6Fy*Wx در نظر گرفت و از برش ستون صرفنظر کرد؟ متشکرم
———
پاسخ: بله برای “شکل پذیری متوسط” می‌توان در جهت اطمینان مقدار لنگر محاسباتی را برابر مقداری که گفتید درنظرگیرید و از برش ستون که عامل کاهنده است صرف نظر کرد.

———
پیمان: درود بر شما آقای دکتر،اگر بخواهیم تراز پایه را به طبقه بالاتر منتقل کنیم ازمنوی Define می‌توان نیروی زلزله استاتیکی را به تراز مورد نظر منتقل کرد . آیا نیروی زلزله دینامیکی با توجه به نیروی استاتیکی به تراز مورد نظر منتقل می‌شود یا توسط کاربر باید اعمال شود؟ از کدام قسمت باید انجام شود؟

پاسخ: تراز دینامیکی را نمی‌توان بالا برد! شما باید مقدار برش پایه دینامیکی را در تراز مورد نظرتان از نرم‌افزار خوانده و مقدار بدست آمده را با برش پایه استاتیکی در همان تراز هم پایه کنید.
———
مرادی:   و خسته نباشید . در مورد سؤال ۱۴ محاسبات ۹۰ می خواستم بدونم با توجه به عدم صراحت متن آیین‌نامه و فلسفه لحاظ کردن بار زنده بهتر نیست %۲۰ بار زنده در نظر گرفته شود ؟در این صورت گزینه ۲۷.۴۴ صحیح خواهد بود .
———
پاسخ: آیین‌نامه گفته کل سربار و باید کل بار زنده را منظور کرد (و نه درصدی از آن).
———
فرهاد: آقای دکتر   خسته نباشید دو تا سؤال داشتم ممنونم از وقتی که میزارید ۱-توضیح در مورد حداقل فاصله ستون بتنی ۲-توضیح در مورد نحوه محاسبه کاهش وزن تیرهای بتنی ممنونم جناب دکتر
———
پاسخ: سوالاتتان را با توضیح بیشتر مطرح بفرمایید. حداقل فاصله ستون بتنی؟!! “محاسبه” کاهش وزن؟!!.
———
کیوان: با عرض   و خسته نباشید، لطف کنید سوالهای ۱۵و۲۳آزمون محاسبات آذر ۹۰ را حل کنید. با تشک�� از لطف شما.
———
پاسخ: سؤال ۱۵: طبق روابط ارائه شده در بند ۲-۵ استاندارد ۲۸۰۰ مقدار تغییرمکان نسبی واقعی طرح برابر است با:
delta-M=0.7R*(delta-W)=0.7*7*(0.009+0.019)/2=0.0686m
که مقدار مجاز آن برابر است با:
۰.۰۲۵*h=0.025*3=0.075m
و با توجه به اینکه اندیس پایداری کمتر از یک دهم است، نیازی به منظور کردن اثر P-d نیست و گزینه ۲ صحیح است.
سؤال ۲۳: طبق بند ۲-۳-۱۰-۳ استاندارد ۲۸۰۰:
d=0.05*Aj=0.05*(delt.max/1.2delta.ave)^2=0.05*(1.5/(1.2*1)^2=0.0781
بنابراین گزینه ۳ صحیح است.
———
محمد:   استاد عزیز به نظر میرسه در مورد سؤال ۵۳ که گزینه ۲ می فرمایید گزینه ۴ صحیح باشه چون طبق بند ۹-۱۷-۸-۲  a=1.3-.3h —–a=1.3-.3*2=.7———- p=.002*.7=.0014————- assh=.0014*2000*10000=2800——G=assh*7850=22kg استاد نمی دونم چرا ضربدر ۲ مکنید خیلی متشکر
———
علیرضا:   استاد عزیز در مورد سؤال ۵۳ اگر جواب ۴۴kg باشه باید در هر متر مربع ۵۶۰۰میلیمتر مربع میلگرد مصرف کنیم که اگر میلگرد نمره ۲۰ مصرف کنیم باید از هر ۱۱ cm یک عدد میلگرد قرار دهیم که به نظر کمی زیاد به نظر می رسه
———
پاسخ مهندس محمد و مهندس علی: نکته اول: در هر دو جهت عمود بر هم باید آرماتور حرارتی گذاشته شود. یعنی ۲۲kg در راستای xو ۲۲kg در راستای y که جمعا می‌شود ۴۴kg.
نکته دوم: دقت کنید که صحبت از دومتر ضخامت است و با پی ۸۰ سانتیمتر مقایسه نکنید. در چنین پی‌هایی بهتر است آرماتور های حرارتی در بالا و پایین مقطع گسترده شوند و حتی توصیه می‌شود که در میانه پی نیز جهت ایجاد یکنواختی آرماتور قرار داده شود. بدین ترتیب سه لایه آرماتور درهر جهت لازم خواهد بود که در هر لایه می‌توان حدود ۸kgمعادل میلگرد نمره ۲۰ از هر ۳۰ سانتیمتر قرار داد.
———
علی: با   آقای دکتر میخواستم بدونم چرا ورقهای فولادی با مشخصه تنش تسلیم تعریف میشوند ولی پیچ فولادی با مشخصه تنش نهایی علت در چیست؟
———
پاسخ: در مواردی که تمرکز تنش داریم، آیین‌نامه به‌جای Fy از Fu استفاده می‌کند و این یک ضابطه کلی است. برای مثال در بررسی سطح مقطع خالص (در محل هایی که در مقطع سوراخ داریم) به‌جای اینکه تنش مجاز کششی ورق را ۰.۶Fy درنظرگیریم از ۰.۵Fu استفاده می کنیم. در خود پیچها نیز مقدار تنش یکنواختی نداریم و تمرکز تنش داریم به همین دلیل معیار آیین‌نامه Fu پیچ می‌باشد. درضمن همانظور که می دانید، پیچها به دلیل اینکه دارای مقاومت بالایی هستند، تنش تسلیم مشخصی ندارند. حال چرا در مواردی که تمرکز تنش داریم از Fy استفاده نمی کنیم؟ توضیح آن نیاز به رسم شکل دارد. کمی فکر کنید می‌توانید به نتیجه برسید (به توضیح ص ۹ جزوه فولاد بنده هم یک نظری بیاندازید).
———
پیمان: درود بر شما آقای دکتر،به نظر شما در طراحی سازه‌های ۱۵ تا ۳۰ طبقه کنترل چه نکاتی حائز اهمیت است که در سازه‌های کوتاه تقریبا کنترل می‌شود و نیاز به توجه خاصی ندارد؟ در طراحی یک سازه فولادی درحاشیه خلیج فارس یک شرکت مشاور برای جلوگیری از خوردگی فولاد استفاده از چاهک حفاظ کاتدی را در کنار هر ستون پیشنهاد کرده آیا توصیه ای یا مقرراتی در این زمینه وجود دارد؟( با توجه به تجربه شخصی که بنده در پروژه احداث مخازن در بندرعباس داشتم اینکار فقط برای مخازن در نظر گرفته شده بود.) خیلی متشکرم
———
پاسخ: سوالات کلی نپرسید! به هرحال در سازه‌های بلند برای بهینه شدن طرح باید سیستم‌های مختلف باربر را بررسی کرد تا اقتصادی ترین طرح انتخاب شود. در حالیکه در سازه‌های کوتاه و یا نیمه بلند معمولا طرح بهینه از ابتدای کار مشخص است و نیاز به بررسی خاصی ندارد. در سازه‌های بلند ممکن است طراحی به‌صورت شکل پذیری ویژه باشد تا نیروی زلزله کاهش یابد که در این صورت باید به اتصالات و ضوابط آن‌ها توجه خاصی شود. همچنین کنترل دریفت طبقه نیز گاهی اوقات در سازه‌های بلند مشکل ساز است. در رابطه با حفاظت کاتدی بنده از مقررات و آیین‌نامه های مربوطه اطلاعی ندارم تا راهنمایی کنم.
———
پیمان: درود بر شما آقای دکتر،در طراحی برشگیر سقف کامپوزیت اگر تیرها در قاب خمشی باشند و با توجه به اینکه لنگر مکزیمم در انتهای تیر وجود دارد و از آنجا که در ناحیه بحرانی مجاز به تعبیه برشگیر نیستیم، توزیع برشگیر در این تیرها چگونه باید صورت گیرد؟ در طراحی برشگیر تیر و ستون فولادی در گیر با دیوار برشی و یا دیوار حائل نیروهای حاکم بر طراحی چگونه تعیین میشوند؟آیا از نمودار لنگر تیر و ستون باید استفاده شود؟ خیلی متشکرم
———
پاسخ: در تیرهایی که اتصال گیردار به ستون دارند، می دانیم که در انتها لنگر منفی داریم و بنابراین بتن در کشش خواهد بود و نتیجه می گیریم بهتر است که تیرهای اصلی را کامپوزیت در نظر نگیریم و به‌صورت عضو فولادی طراحی کنیم و در نتیجه قرار دادن برش گیر در تیرهای اصلی با اتصال گیردار در دو انتهای آن‌ها (ناحیه بحرانی) غیرضروری است. در رابطه با برش گیر اتصال دیوار به ستون می‌توانید با تحلیل دقیق مقدار نیروی برشی را بین دیوار وستون محاسبه کنید و یا اینکه به‌صورت محافظه کارانه فرض کنید که نیرویی برابر با مساحت ستون ضرب در تنش تسلیم ستون باید بین لنگر حداکثر (انتهای ستون) تا لنگر صفر (میانه ستون) باید توسط برشگیر منتقل شود.
———
پرسش:  در تیر ورق ها وقتی از سخت کننده ها استفاده می کنیم باید به اندازه ۴ تا ۶ برابر ضخامت جان از طرف پایین سخت کننده فاصله بگذاریم که در آیین‌نامه هم ذکرشده می خواستم علت این را بدانم و اگه زحمت نباشد عدم وجود این کار را هم بگین ممنون میش.

پاسخ: علت حداقل ۴ برابر ضخامت جان: جوش کاری ایجاد تنش پسماند می‌کند. تنشهای پسماند به ویژه در انتهای جوش (جایی که الکترود را از روی کار عقب می کشیم) دو چندان می‌شود (چون یک ناحیه کاملا مذاب در کنار یک ناحیه کاملا صلب قرار می گیرد). با توجه به اینکه ناحیه اتصال بال به جان (انتهای جان) از حساسیت بالاتری برخوردار است، آیین گفته که اگر قرار است سخت کننده به بال جوش نشود باید جوش جان از این ناحیه به اندازه ۴ برابر ضخامت جان بدور باشد.
علت حداکثر: از طرفی اگر سخت کننده بیش از اندازه از ناحیه انتهایی به دور باشد، عملکرد آن (به خصوص جهت جلوگیری از کماش قطری جان تیرورق) مخدوش می‌شود. به ویژه عملکرد خرپایی تیرورق ( در روش استفاده از عمل میدان کششی در برش) کامل نخواهد بود.
———
پرسش: بهترین روش برای اتصال فلنجی که نیروهای زیاد تحمل می‌کنند (در حالت اصطکاکی) چه روشی می‌باشد ؟آیا نرم‌افزاری در این رابطه وجود دارد؟

پاسخ: تنها باید تمامی ضوابط را کنترل نمایید از جمله کنترل برش و کشش در بولتها، فاصله آن‌ها، سخت کننده ها، محدودیتهای معماری (ابعاد ورق انتهایی بیش از حد مجاز معماری نشود). در جلد سوم کتاب دکتر میرقادری و دکتر ازهری می‌توانید مثالهایی را بیابید.
———
پیمان گلزار: درود بر شما آقای دکتر، سؤال مورد نظر من روش محاسبه ضخامت برای اتصال فلنج که نیروهای زیاد تحمل می‌کنند بود .به عنوان مثال در تیر و ستون .در کتاب دکتر میرقادری سه روش عنوان‌شده معمولی ،کریشنامورتی،ماری و منگ (در حالت اصطکاکی) .کدامیک جامعتر و مناسب تر است؟ می‌توان مانند Base Plate طراحی کرد و از برنامه طراحی Base Plate استفاده کرد؟ خیلی متشکرم
———
پاسخ: البته در طراحی این اتصالات بهتر است از سخت کننده (همانند لچکی در ورق پای ستون) استفاده نمایید که در این صورت نیازی به محاسبات فوق نخواهد بود و ضخامت ورق انتهایی از لحاظ خمش موضعی در این ورق مشکلی نخواهد داشت. ولی اگر اصرار دارید که مانند مثالهای حل‌شده در کتاب دکتر میرقادری از سخت کننده استفاده نکنید، ساده ترین روش برای محاسبه ضخامت ورق انتهایی همان روش معمولی می‌باشد که البته کمی محافظه کارانه خواهد بود ولی توصیه می‌کنم از سخت کننده های انتهایی در بین بولتها استفاده نمایید. در ضمن نمی‌توان مانند baseplate طراحی نمود. در ورق پای ستون ناحیه کششی را حذف شده در نظر می گیریم. در حالیکه در اتصال اصطکاکی تماس بین صفحات از بین نمی رود و هبچگاه جدایی نداریم.
———
احمد: آقای دکتر   در مورد بست های موازی ومورب ستون های فشاری بر اساس طراحی به روش LRFD یک سری ضوابط در آیین‌نامه مبحث دهم وجود داره ولی یک فرمول اولیه برای محاسبه بر اساس LRFD می خواستم.اگه کمکم کنید بسیار ممنون می شم. .
———
پاسخ: فرمول ساده (جادویی) که نداریم! شما دو مرحله در پیش دارید:
۱- طراحی ابعاد بست ها: که برای بست های موازی بر اساس برش و خمش در بست ها (روابط ص ۱۹۰ آیین‌نامه) و مقایسه آن‌ها با مقادیر مقاومت طراحی تعیین می‌شود. همچنین باید محدودیتهای ضخامت (یک چهلم عرض) و ارتفاع بست (نصف عرض) را نیز رعایت نمایید. و همچنین ابعاد باید به گونه ای باشند که محدودیتهای لاغری تک پروفیل را ارضا کنند.
۲- اصلاح لاغری موثر ستون حول محور ضعیف بر اساس ضوابط ص ۱۹۱ آیین‌نامه برای بستهای موازی و ضوابط ص ۱۸۸ برای بستهای ضرب دری.
———
حسین: با   لطف کنید در مورد روش های مطالعه درس تحلیل سازه‌ها یعنی روش کلاسیک و ماتریسی توضیحی بدین یعنی کدام روش بهتره. ممنون.
———
پاسخ: بهتر بدتر که نداریم! روش ماتریسی بیشتر برای تحلیل سازه‌ها با کامپیوتر (برنامه نویسی) کاربرد دارد. ولی برای محاسبات دستی روش کلاسیک آسانتر است. روش ماتریسی در دوره کاشناسی ارشد مورد توجه بیشتری قرار می گیرد و در دوره کارشناسی روش کلاسیک بیشتر مورد تاکید می‌باشد. شما ابتدا باید روش کلاسیک را بیاموزید و سپس به یادگیری روش ماتریسی بپردازید.
———
پرسش: در سازه‌ایی فولادی دارای ۲ طبقه زیر زمین قصد داریم از دیوار حائل استفاده کنیم تا تراز پایه را به سطح زمین (تراز بالای دیوار) منتقل کنیم ،این سازه در هر طرف حداقل ۳ متر از سازهای اطراف فاصله دارد،آیا فاصله ذکر شده مناسب می‌باشد؟ آیا دیوار حائل باید بین ستون‌ها قرار گیرد؟در این حالت نیاز به برشگیر دارد؟ می‌توان دیوار حائل را با فاصله از محیط ستون گذاری (با فاصله از پشت ستون) اجرا کرد وتراز پایه را به سطح زمین منتقل کرد.خیلی متشکرم
———
پاسخ: با توجه به فاصله افقی ۳ متر نسبت به ارتفاع تقریبی ۶ متر عمق زیرزمین، در محاسبه فشار جانبی خاک بهتر است که وزن سازه‌های اطراف را در نظر بگیرید. اگر می خواهید تراز پایه را بالا ببرید، دیوار حایل باید بین ستون ها قرار گیرد تا بتواند صلبیت کافی ایجاد کند و برای اتصال آن‌ها به ستون‌های فلزی از برشگیر استفاده می‌شود. درصورتی‌که دیوار حایل جدا از ستون‌ها اجرا شود، به شرطی می‌توان تراز پایه را بالا برد که اتصال کف طبقات با دیوار حایل به نحو مناسبی برقرار گردد تا دیوار بتواند با صلبیت کافی مانع حرکت طبقات زیرزمین شود. راه حل قبلی توصیه می‌شود.
———
مجید: با   اگر در قابی از سازه فولادی که مورب است مجبور شویم که ضریب k را به‌صورت دستی حساب کرده و به نرم‌افزار بدهیم.  به نظر شما ساده ترین راه برای محاسبه این ضریب چیست ؟آیا باید مقادیر ممان اینرسی ستون‌ها را از قسمت difine گرفت و برای تک تک ستون‌ها در طبقات این کار را انجام داد و در فرمول برد و از نمودار k را یافت که وقت گیر هم می‌باشد.
———
پاسخ: البته نرم‌افزار به جز مواردی محدود، ضریب K را صحیح حساب می‌کند (حتی برای ستون‌های مایل) و شما لازم نیست برای تمامی ستون‌ها به‌صورت تک تک این ضریب را محاسبه کنید. تنها برای چند ستون خاص که احتمال می دهید این ضریب اشتباه است، می‌توانید آنرا برای آن ستون خاص محاسبه و وارد نمایید.

———
پاسخ: ۱۷ گزینه ۴ صحیح است. ۲۶ را هم قبلاً توضیح داده ام و گزینه ۲ صحیح است. در رابطه با سؤال ۴۱: نبشی تک حول محور ضعیف خود (که با افق زاویه ۴۵ درجه می سازد) کمانش می‌کند. با دوبل کردن نبشی، هم مساحت آن افزایش می یابند و هم محور ضعیف تغییر می‌کند، به‌طوری‌که ممان اینرسی آن حول محور ضعیف مقطع دوبل بیش از دو برابر ممان اینرسی حداقل مقطع تک می‌باشد. و r مقطع دوبل بیش از مقطع تک می‌باشد. بنابراین مقاومت کمانشی آن بیش از دو برابر افزایش می یابند.
———
پرسش: در سقف های تیر دال دو طرفه با دهانه ۸در ۸ متر می‌توان با تیرهای فرعی دال را به دال های کوچکتر تقسیم کرد تا با دستیابی به یک ضخامت بهینه مطابق بند ۹-۱۴-۲-۶-۵ مبحث نهم نیاز به کنترل خیز دال نباشیم؟اگر بدون توجه به ضخامت دال بخواهیم خیز را کنترل کنیم نتیجه SAFE دقت لازم را دارد؟دال دو طرفه در ETABS به‌صورت SHELL باید مدل شود یا MEMBRANCE ؟در سیستم تیردال اگر اطراف باز شو به تیرهای فرعی و یا اصلی محدود شود می‌توان بازشویی با هر اندازه و هر جایی ایجاد کرد؟ متشکرم
——–
پاسخ: یعنی شما می خواهید با قرار دادن تیر فرعی به‌جای اینکه ضخامت دال را بر اساس ۸ متر تعیین کنید، مثلاً بر اساس ۴ متر تعیین کنید (ضخامت حداقل لازم برای دال از نقطه نظر خیز نصف شود). این بستگی به سختی تیر فرعی دارد. اگر تیر فرعی (و همچنین تیر اصلی که تیر فرعی به آن متصل است) به حد کافی سخت (با ابعاد بزرگ) باشد، به‌طوری‌که تغییرشکل وسط تیر فرعی در مقایسه با تغییرشکل خود دال ناچیز باشد، بله می‌توان اینگونه فرض کرد که طول دهانه دال ۴ متر است در غیر این صورت باید دال را ۸ متری فرض کنیم. البته آیین‌نامه در این مورد بحثی نکرده است و این کاملا بر اساس قضاوت مهندسی تعیین می‌شود. نرم‌افزار Safe تغییرشکل دال را بر اساس مقطع ترک نخورده و بدون منظور کردن اثرات تغییرشکلهای بلند مدت (خزش) محاسبه می‌کند. بنابراین در کنترل تغییرشکل بدست آمده را درضریب افزایش مربوط به خزش و نیز اثر ترک‌خوردگی ضرب کنید که قابل توجه می‌باشد (بند ۹-۱۴-۲-۴-۲ و نیز ۹-۱۴-۲-۴-۳ میحث ۹ را ببینید). دال دوطرفه را در Etabs به‌صورت Membrance مدل کنید. اگر به‌صورت shell مدل کنید، بار سقف را به‌جای اینکه به‌صورت گسترده روی تیرها قرار دهد، به‌صورت بار متمرکز روی چهار گوشه دال قرار خواهد داد و بنابراین خوش به حال تیرها می‌شود!!. در رابطه با بازشو در دال بند ۹-۱۵-۳-۵ مبحث ۹ را مطالعه کنید.
——–
محسن: با عرض   و خسته نباشید لطف کنید سؤال ۳۳,۳۰,۲۹محاسبات آذر ۹۰ را حل کنید.   از زحمت شما
——–
پاسخ: سؤال ۲۹: طبق جدول ۱۰-۱-۹-۱ مقاومت برشی هر ناودانی بر حسب کیلو نیوتن برابر است با:
f=0.68W=0.68*50=34 kN
بنابراین تعداد ناودانی ها در نصف طول تیر (۲ متر) برابر است با:
n=400/f=400/34=12
و حداکثر فاصله آن‌ها در طول ۲ متر برابر است با:
s=200/12=17 cm
بنابراین گزینه ۴ صحیح است.
سؤال ۳۰: ورقهای کناری گرچه ضخامتشان کمتر است ولی در عوض نیرویشان نصف T می‌باشد. بنابراین ورق میانی را کنترل می کنیم. طبق بند ۱۰-۱-۱۰-۳ (چ) مبحث ۱۰ داریم:
T=(1.2Fu)*t*D=1.2*370*15*25=166500 N= 166.5kN
بنابراین گزینه ۳ صحیح است.
سؤال ۳۳ گزینه ۴ می‌شود. دقت کنید که در اتصال اصطکاکی با وارد شدن نیروی کششی به اتصال، تنها از فشار بین صفحات کاسته می‌شود و نیروی بولت ها تنها اندکی افزایش می‌یابد.
———
علی: با عرض   و خسته نباشد.اگه جواب سوالی که در مورد حداکثر تنش جوش در موقعیت ۱ و ۲ آزمون محاسبات آذر ۹۰ (سؤال ۲۵ دفترچه ۴۰۱ِD) بدید ممنون میشم
——–
پاسخ: در موقعیت ۱:
sigma=((V/A)^2+(Mc/I)^2)^0.5=((F/(2*30*a))^2+((F*10)*15/(2*a*30^3/12))^2)^0.5=0.037F/a
در موقعیت ۲:
sigma=T/A+Mc/I=F/(2*30*a)+(F*(25-15))*15/(2*a*30^3/12)=0.05F/a
بنابراین تنش حداکثر جوش در موقعیت ۲ بیشتر از موقعیت ۱ است.
——–
حمید: با   وخسته نباشید لطفا سوالات ۶و ۲۶ ازمون محاسبات اذر ۹۰ را حل کنید
——–
پاسخ: سؤال ۶:
sigma1=0.75*((350+100+100)/2/2+0.5*18+0.6*25)=121 kN/m^2
sigma2=(100+100)/2/2+0.5*18+0.6*25=74 kN/m^2
بنابراین ترکیب بار زلزله حاکم است و تنش حداکثر طراحی برابر ۰.۱۲MPaمی‌باشد.
سؤال ۲۶: ستون AB یک ستون مهارنشده می‌باشد که انتهای فوقانی آن به‌صورت مفصلی می‌باشد. بنابراین طول موثر آن برابر ۲h می‌باشد.و گزینه ۲ صحیح است.
———
حمید: با   در مورد سؤال ۶ به نظر حداکثر تنش طراحی زیر پی رو خواسته ��ه از فرمول ۱D+1.2L+1.2E استفاده می شه بدون استفاده از وزن خاک و پی این رو تو کتاب پی آقای طاحونی خوندم. نظر شما استاد گرامی در این مورد چیه؟ باتشکر.
——–
پاسخ: بنده کتاب پی ایشان را در اختیار ندارم تا چک کنم. دقت کنید که تنش زیر پی جهت کنترل فشار وارد بر خاک می‌باشد و در کنترل این تنش از ترکیب بارهای بدون ضریب استفاده می کنیم (به بند ۷-۴-۳ مبحث هفتم مراجعه کنید).
——–
شریف:  ! لطفا سؤال ۶۰ مقاومت مصالح سال ۱۳۸۵ کنکور سراسری را (تشریحی تر!!) حل بفرمایید. ممنون.
——–
پاسخ: در این تست باید توجه داشته باشید که معیار خرابی چسب، تنها مولفه افقی تنش برشی در محل چسب می‌باشد. مولفه قائم تنش برشی در محل چسب با راستای خود چسب هم راستا بوده و تاثیری بر روی چسب ندارد (چرا؟… این سؤال باید با شکل توضیح داده شود). بنابراین برای کنترل چسب باید مولفه قائم تنش برشی را در محل چسب محاسبه کرده و با تنش مجاز برشی چسب مقایسه کنید که محاسبات آن در جزوه مقاومت مصالح بنده آمده است.
——–
امیر: با   اگه می شه توضیح بیشتری در مورد سؤال ۱۱۲ فولاد کنکور ۹۰ بدید  ممنون میشم  منتظرم
——–
پاسخ: البته پاسخ این تست را در سایت قرار داده ام. در این تست دو لوله (یکی سمت چپ و دیگری سمت راست) در انتها به‌صورت دورتادور به صفحات صلب A و B جوش شده اند. با پیچاندن این لوله ها در این جوشها تنشهای برشی ناشی از پیچش خواهیم داشت و طبق حلی که در پاسخنامه نوشتم،جوش ورق A به علت کوچکتر بودن شعاع دایره در آن، ضعیف تر از بقیه است. شما با کنترل مقاومت جوش لنگر مجاز پیچشی را بدست می آورید.
——–
فرهاد: با عرض   و خسته نباشید لطف کنید سؤال ۴۱محاسبات آذر ۹۰ را حل کنید.   از زحمت شما
——–
پاسخ: طبق بند ۹-۱۴-۲-۴-۳ مبحث ۹، حداکثر ضریب لاندا برای ۵ سال و با فرض اینکه عضو بتنی فاقد آرماتور فشاری است (بدترین شرایط)، برابر ۲ می‌باشد. بنابراین تغییر شکل “اضافی” دراز مدت ناشی از خزش برابر است با ۲*۱۲.۵=۲۵mm . بنابراین تغییرشکل کل آن برابر است با: ۲۵+۱۲.۵=۳۷.۵mm
——–
علیرضا:     از زحمات جنابعالی خواهشمندم درصورتی‌که امکان دارد از آنجایی که اکثر سوالات مقاومت و تحلیل آزاد ۹۰ سازه گروه ب و ج با گروه الف متفاوت است پاسخ تشریحی این ۲ گروه (فقط مقاومت و تحلیل) را در سایت قرار دهید ممنون.
——–
پاسخ: دوست عزیز گرچه مایلم این کار را انجام دهم ولی متأسفانه فرصت نمی‌شود. اگر سؤال خاصی از این گروه مد نظر شماست بپرسید تا پاسخ دهم.
——–
رضا: با   و خسته نباشید لطف کنید سؤال ۱۴ محاسبات آذر ۹۰ را با ذکر دلیل حل کنید.   از زحمت شما
——–
پاسخ: طبق بند ۲-۳-۱۲ استاندارد ۲۸۰۰ نیروی قائم زلزله برابر خواهد بود با:
Fv=2*(0.7AIW)=2*(0.7*0.35*1*(5+3)*10)=39.2 kN
دقت کنید که ضریب زلزله شهر تهران برابر است با A=0.35 و ضریب اهمیت I برای سازه مسکونی برابر یک است. همچنین ضریب ۲ در رابطه فوق به این دلیل اعمال شده که آیین‌نامه گفته برای بالکن های طره مقدار نیروی قائم باید دو برابر گرفته شود.
——–
امین:   از استاد عزیز در مورد سؤال ۱۴ محاسبات ۹۰ به نظر شما بهتر نیست که سطح بارگیر هر تیر را حساب و ضریب را را با توجه به آیین‌نامه در فرمول ضرب و به انتهای هر دو کنسول وارد کنیم. ممنون از جوابتان
——–
پاسخ: اگر نیروی تیرهای کناری را می خواست، حق باشما بود. ولی مسئله کل بار قائم زلزله وارد بر بالکن را خواسته و نه نیرویی که در تیرها ایجاد می‌شود.
——–
بابک: با   در مورد سؤال ۲۶ محاسبات ۹۰ قط تیر افقی مفصل شده ولی تیر مایل خرپا که به گره B وصل شده مفصل نیست. آیا این مسئله در طول موثر ستون AB تاثیر ندارد؟ بعد در هنگامی که سازه را در SAP مدل می‌کنم طول موثر را بر اساس ASC-89 یک بدست می آورد.  .
——–
پاسخ: آنچه که من از شکل قرار داده شده در سایت ایران سازه می بینم، عضو مایل BE یک عضو دو سر مفصل است. حتی اگر عضو مایل مفصل نباشد، از آنجا که ستون AB یک ستون مهار نشده است، ضریب طول موثر آن بزرگ‌تر از یک خواهد بود که تنها گزینه ۲ می‌تواند صحیح باشد.
و اما در مورد نرم‌افزار های Sap و Etabs:
یک نکته مهم که نباید غافل شوید این است که این دو نرم‌افزار در مواردی که تیرهای متصل شونده به ستون مفصلی هستند، طول موثر ستون را یک می گیرد که کاملا غلط است. البته خود نرم‌افزار در منوال مربوط به طراحی سازه‌های فولادی آن به این موضوع اشاره کرده و تاکید کرده که در این موارد کاربر باید به‌صورت دستی مقدار K را وارد کند. به جهت اهمیت این موضوع من قسمتی از منوال مربوطه در اینجا آورده ام:
This relationship is the mathematical formulation for the evaluation of K factors for moment-resisting frames as suming sidesway to be uninhibited. For other structures, such as braced frame structures, trusses, space frames, transmission towers, etc., the K-factors for all members are usually unity and should be set so by the user. The following are some important aspects associated with the column K-factor algorithm:
If there are no beams framing into a particular direction of a column element, the associated G-value will be infinity. If the G-value at any one end of a column for a particular direction is infinity, the K-factor corresponding to that direction is set equal to unity.
برای کنترل و فهم بهتر این موضوع، یک قاب یک طبقه یک دهانه (بدون بادبند) در نرم‌افزار مدل کنید. سپس پای ستون‌ها را گیردار کرده و اتصال دو دوسر تیر به ستون‌ها را مفصلی کنید. خواهید دید که نرم‌افزار مقدار K آنرا برابر یک در نظر می گیرد. در حالیکه مقدار K برای این ستون دو است.! در این موارد حتما باید مقدار K را دستی وارد کنید.
——–
مصطفی: با   و تشکر از مطالب مفید شما. به دو مورد ابهام در جزوه فولاد ارشد شما برخورد کردم  :۱- پاسخ سؤال ۲۹ کنکور سراسری ۷۳(ص ۴۳ جزوه شما): به نظر می رسد با توجه به اینکه ستون عمود بر صفحه در نقاط A و B مهارشده است ، طول ستون در کمانش حول محور x برابر ۳L لحاظ شود که در اینصورت پاسخ صحیح گزینه ۱ خواهد بود.
——–
پاسخ: از آنجا که صورت تست کل عضو AB را یک ستون معرفی کرده برای هر دو کمانش حول x و حول y باید طول ستون را ۳L در نظر گیریم که با این حساب همان گزینه ۳ صحیح است.به عبارت دیگر می‌توان نوشت:
(Kx)(3L)/rx = (3Kx)(3L)/ry
——–
مططفی: با   ، در پاسخ به پاسخ شما می‌توان گفت به گفته شما با این حساب طول موثر یک ستون در یک ساختمان مهار بندی شده ۱۰ طبقه ۱۰h هست و تیرها در کاهش طول موثر ستون نقشی ندارند ؟!!!
——–
پاسخ: نه ربطی ندارد!. در سؤال ص ۴۳ جزوه در حقیقت تاثیر تیرهادر محاسبه K لحاظ شده است. برای روشن شدن مطلب فرض کنید اگر Ky=1 باشد، در این صورت Kx=0.33 خواهد بود. و به این ترتیب طول موثر ستون حول محور x (که تیر داریم) برابر L و طول موثر ستون حول محور y که تیر نداریم برابر ۳L خواهد بود.
——–
رضایی: با    اگر سازه بتن آرمه ای را تحلیل دینامیکی کرده باشیم و سپس طراحی. آیا کنترل تغییرمکان آن نیز باید با تحلیل دینامیکی باشد یا با زلزله استاتیکی نیز امکان پذیر است؟
——-
پاسخ: با تحلیل دینامیکی باید صورت گیرد.
——–
مجید:   در مورد این سؤال دوستمون اگر سازه بتن آرمه ای را تحلیل دینامیکی کرده باشیم و سپس طراحی. آیا کنترل تغییرمکان آن نیز باید با تحلیل دینامیکی باشد یا با زلزله استاتیکی نیز امکان پذیره؟ آیا نبایستی قبل کنترل دریفت چک کنیم که تی دینامیکی از ۱.۲۵ برابر تی تجربی بیشتر نباشد؟ آیا زدن تیک دینامیک آنالیز در منوی آنالیز اتبز برای بدست اوردن تی دینامیکی کفایت می‌کند یا حتما باید طیف معرفی گردد
——–
پاسخ: با زلزله دینامیکی کنترل نمایید. برای این منظور:
۱- سختی تیرها و ستون‌های مدل را مطابق تبصره ۲ بند ۲-۳-۶ استاندارد ۲۸۰۰، یک و نیم برابر می کنیم
۲- پس از تحلیل پریود سازه را می خوانیم و برش پایه استاتیکی جدیدی را بدون رعایت محدودیت ۱.۲۵T محاسبه می کنیم
۳- سختی تیرها و ستون‌ها را مطابق بند ۲-۵-۶ مجددا کاهش می دهیم. سپس آنالیز طیفی انجام داده و برش پایه دینامیکی را با برش پایه استاتیکی که در گام ۲ بدست آمد، همپایه می کنیم.
۴- در سازه آنالیز شده جایجایی نسبی طبقات را می خوانیم که پس از ضرب کردن مقادیر بدست آمده در ۰.۷R باید کمتر از مقادیر ارائه شده در بند ۲-۵-۴ استاندارد ۲۸۰۰ باشد.
———
مجید: با   خیلی ممنون از پاسختان در ادامه سوالم عرض شود که در مرحله ۲ طیف طرح منطقه را باید داد یا تحلیل استاتیکی بدون دادن طیف کفایت می‌کند.  وقتی طیف طرح را در منوی define میدهیم ،تحلیل دینامیکی طیفی در اتبس انجام می‌شود و وقتی بدون دادن طیف طرح تیک تحلیل دینامیکی را در منوی آنالیز میزنیم چه پارامتری می‌دهد روش شما با جزوه مهندس اصغری که در سایت است کمی فرق دارد یا بنده دچار سردرگمی شدم
———
پاسخ: با زدن تیک آنالیز دینامیکی در منوی آنالیز (بدون تعریف طیف) می‌توانید پریود سازه را بخوانید (مرحله ۲). ولی در مرحله ۳ و ۴ لازم است که طیف را به نرم‌افزار بدهید. روش مهندس اصغری را بنده مطالعه نکردم و اطلاعی ندارم.
——–
صابر: با  و تشکر از زحمات شما سؤالی داشتم در خصوص تعیین لنگرهای تکیه گاهی طراحی تیر بادبندهای واگرا ( بابار گسترده w ، ازسه دهانه تیر بادبند بطول کل L دارای ۴ تکیه گاه که دو دهانه کناری با هم مساوی ( به فاصله a متر ) و دهانه میانی با فاصله b مترباشد.) لنگر تکیه گاه ها ؟
——–
پاسخ: نحوه محاسبه این لنگرها در بند ۱۰-۳-۱۰-۲-۳-۱ مبحث ۱۰ با شکل توضیح داده شده است. مطالب بیشتر در این مورد را می‌توانید در فصل ۹ جلد چهارم کتاب طراحی سازه‌های فولادی دکتر ازهری-دکتر میرقادری بیابید.
———
مهدی:   دکتر کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کرویت سیگ به‌صورت pdf وجود داره ؟وکتابی به فارسی سراغ دارید که مباحث ویسکو الاستیک رو بحث کند؟ توی حل نرم‌افزارایی مثل ansys المان در نظر گرفته شده برای حل” توسط نرم‌افزار صلب در نظر گرفته میشه؟با تشکر
——–
پاسخ: در رابطه با کتابها بنده اطلاعی ندارم. نرم‌افزار Ansys یک نرم‌افزار المان محدود است که برای المانها سختی آن‌ها را در نظر می گیرد (صلب نمی باشند). در این نرم‌افزار سختی المانها را کاربر وارد می‌کند و بنابراین این شما هستید که به نرم‌افزار می گویید کدام المان صلب باشد یا غیر صلب.
———
رضایی: با   جناب دکتر یک امفی تئاتر در آخرین طبقه دانشگاهی ۵ طبقه است که ارتفاع سقف آن ۷ متر با سقف شیبدار فولادی و دهانه ۲۲ متر . سازه اصلی بتنی است . سوالم این است که: اگر عضو شیبدار بخواهد مستقیما روی ستون بتنی بنشیند اتصال آن چگونه است و برای چه نیروهایی باید طراحی شود؟ اگر قرار باشد یک ستون کوتاه فلزی داشته باشیم و عضو شیبدار به آن متصل شود اتصال آن جگونه است و برای چه نیروهایی طراحی شو
——-
پاسخ: سقف شیب دار را می‌توانید به‌صورت فلزی طراحی کنید. در این صورت بهتر است که اتصال دو انتهای تیرهای فلزی سقف شیب دار به‌صورت مفصلی طراحی شوند. روی ستون و یا تیر بتنی یک ورق نصبی فولادی کاشته می‌شود و تیر روی آن می نشیند. این ورق مانند یک base plate طراحی می‌شود (تنش لهیدگی زیر ورق و ضخامت ورق مناسب باشد. لیهدگی جان تیرورق فولادی چک شود و حتما از سخت کننده در انتهای تیر استفاده شود. درصورتی‌که مایل باشید می‌توانید به جهت شیب دار بودن تیرورق روی ورق نسبی یک ستونک فولادی قرار دهید و تیرورق را به آن به‌صورت مفصلی متصل نمایید.
——–
رضایی: با   جناب دکتر برای بدست آوردن خاموت برشی ستون در شکل پذیری زیاد بتن آرمه در etabs با آیین‌نامه aci318-99 (طبق مبحث نهم fs=1.25fy )ابن ضریب کجا اعمال شود
——–
پاسخ: منظورتان کدام بند مبحث ۹ می‌باشد؟!
——–
رضایی: با   جناب دکتر بند ۹-۲۰-۴-۵-۱-۳ مبحث نهم قسمت الف و ب . برای بدست اوردن خاموت برشی در سازه با شکل پذیری زیاد در ستون باید کنترل شود .در نرم‌افزار چگونه کنترل کنم؟ در ناحیه بحرانی ستون با شکل پذیری زیاد مقدار آرماتور عرضی ویژه لازم طبق بند ۹-۲۰-۴-۲-۳-۲ باید گذاشته شود؟ عددی که در نرم‌افزار به عنوان Av/s در ستون می‌دهد برای ناحیه غیر بحرانی است ؟
———
پاسخ: در مورد بند ۹-۲۰-۴-۵-۱-۳ خود نرم‌افزار چک می‌کند (البته اگر تنظیمات صحیح باشد). برای این منظور می‌توانید پس از طراحی ستون، بر روی ستون کلیک راست کرده و سپس در پنجره باز شده روی shear detail کلیک نمایید. در این قسمت ظرفیت خمشی پلاستیک مقطع تیر و ستون ومقدار برش محاسبه شده بر اساس آن (البته بر اساس آیین‌نامه انتخاب شده در نرم‌افزار) را می‌توانید مشاهده کنید و چک کنید. در رابطه با بند ۹-۲۰۲-۳-۲-۴ عددی که داده می‌شود برای ناحیه غیر بحرانی است و در مناطق بالا وپایین ستون باید آرماتورگذاری ویژه (بیشتر از مقداری که نرم‌افزار می‌دهد) داشته باشید.
———
رضایی: با   در سازه با اهمیت خیلی زیاد در کنترل تغییر مکان نسبی آیا باید ۰.۷R در آن ضرب شود بعد کنترل؟و ضریب زلزله باید ۱/۶ABI شود؟
——-
پاسخ: در تمامی ساختمانها (با هر اهمیتی) تغییرمکان حاصل از نرم‌افزار را که با زلزله طرح (با ضریب زلزله ABI/R)اندازه گیری شده است را در ۰.۷R ضرب می کنیم تا جابجایی واقعی بدست آید. این جابجایی باید کمتر از مقادیر مجاز در بند ۲-۵-۴ استاندارد ۲۸۰۰ باشند. همچنین جابجایی حاصل ازتحلیل با زلزله بهره برداری (با ضریب (ABI/6) باید کمتر از مقدار داده شده در بند ۲-۵-۵ باشد.
——–
پرسش: چند روز پیش یک هتل ۸ طبقه نامنظم طراحی کردم و تحلیل دینامیکی طیفی بکار بردم و برای اینکه به مدهای با جرم موثر ۹۰ درصد برسم از ۳۸ مد استفاده کردم.آیا در تحلیل دینامیکی محدودیتی در تعداد مودها وجود دارد؟ در طراحی پی فقط بارهای زلزله استاتیکی به SAFE منتقل می‌شود و بارهای زلزله دینامیکی را دستی باید وارد کرد، آیا راهی وجود دارد که بتوان مستقیما این انتقال را از ETABS به SAFE انجام داد؟ آیا این بارها باید در کنترل تنش خاک زیر پی بکار برده شود؟چون در مرحله حذف کشش خاک عدد گزارش شده از حدود مجاز تجاوز می‌کند. باتشکر
——–
پاسخ: خیر محدودیتی نداریم. هر چند تا که لازم بود باید در نظر بگیریم. طراحی پی را می‌توانید با بارهای استایتکی انجام دهید. دقت کنید که در تحلیل دینامیکی توزیع نیرو در ارتفاع سازه با تحلیل استاتیکی تفاوت دارد ولی مقدار برش پایه کل حاصل از تحلیل استاتیکی و دینامیکی باهم برابرند. و توزیع نیروی حاصل از این دو تحلیل در تراز پایه تقریبا باهم برابر است. پس به‌صورت تقریبی می‌توانید برای طراحی پی از نتایج تحلیل استاتیکی استفاده نمایید.
——-
ناصر: با  در صورت امکان کلید سوالهای ۲۳و۴۲ آزمون محاسبات ۹۰ را اعلام فرمایید(گروه D )
——–
پاسخ: سؤال ۲۳ سؤال سازه‌ای نیست و بنده حضور ذهن ندارم به مباحث مراجعه کنید. سؤال ۴۲: گزینه ۲ صحیح است. طبق بند ۱۰-۰-۳ برای ورق های با ضخامت بیش از ۴۰ میلیمتر باید تنش تسلیم کاهش داده شود.
——–

حسام:   آقای دکتر خسته نباشید.چرا تنش مجاز خمشی حول محور ضعیف مقطع I شکل بیشتر از نش مجاز خمشی حول محور قوی مقطع می‌باشد؟ ممنون میشم جواب بدین آقای دکتر.
——–
پاسخ: برای مقاطع I شکل ضریب شکل مقطع برای خمش حول محور ضعیف بسیار بیشتر از مقدار آن برای خمش حول محور قوی می‌باشد. و به دلیل این ظرفیت اضافی بالا تنش مجاز خمشی آن بیشتر است. ضریب شکل برخی مقاطع در جزوه فولاد بنده آمده است. با تجمع مساحت بیشتر حول تار خنثی، ضریب شکل مقطع افزایش می‌یابد. برای خمش حول محور ضعیف مساحت جان کلا در قسمت تار خنثی قرار می گیرد.
——-
حمید: با   خدمت استاد گرانقدر   از زحماتی که می کشید می خواستم سوالات ۶و ۷و۱۴ محاسبات اذر ۹۰ را با ذکر دلیل حل کنید امیدوارم در تمام مراحل زندگی موفق باشید
——-
پاسخ: سؤال ۶: با توجه به بند ۹-۱۱-۱۱-۳-۱ و ۹-۱۱-۱۱-۳-۳ مبحث ۹، پاسخ ۴۳۰ میلیمتر می‌باشد. سؤال ۷: پهنای ورق پایینی باید بیشتر از عرض بال تیر باشد و پهنای ورق بالایی باید بیشتر از عرض بال تیر باشد (به شکل ص ۱۱۹ جزوه فولاد بنده توجه کنید). سؤال ۱۴ مربوط به مباحث ۹ و ۱۰ نیست و بنده حضور ذهن ندارم تا پاسخ دهم.
——-
امین: با   اگر مقدور است به سؤال زیر پاسخ دهید.   حداقل ارتفاع تیر (h) برای آنکه عضو نیاز به کنترل خیز نداشته باشد(for fy=420mpa) {تیر دوسر ساده=L/16 تیربایک انتها ممتد=L/18.5 تیربادوانتهاممتد=L/21 تیرکنسول=L/8} h=مقادیر جدول*(۰.۴+fy/700) سؤال:چرا fy(فولاد)کمتر می‌شود ضخامت تیر(سقف) هم کمتر می‌شود؟
——-
پاسخ: دو مقطع با ابعاد بتنی برابر را در نظر بگیرید که یکی با فولاد ۵۰۰MPa و دیگری با فولاد ۴۰۰MPa طراحی شده است. اگر مقاومت خمشی دو مقطع برابر باشد، مساحت فولاد در کدامیک کمتر خواهد بود؟ مسلما در مقاطع با فولاد قوی تر مساحت کمتری از فولاد قرار داده خواهد شد. و در نتیجه تار خنثی در حالت الاستوپلاستیک (بهره برداری) در مقطع با فولاد قوی تر، بالاتر از مقطع با فولاد ضعیف تر خواهد بود و در نتیجه ممان اینرسی ترک خورده مقطع با فولاد قوی تر کمتر خواهد بود و بنابراین خیز تیر با فولاد قوی تر بیشتر از خیز همان تیر با فولاد ضعیف تر خواهد بود. بنابراین با افزایش Fy باید عمق مقطع افزایش یابد تا جبران شود.
——
فرهاد: جناب دکتر   در صورت امکان کلید محاسبات سواهای ۴۹ * ۵۵ رو بفرمایید گروه د
——–
پاسخ: اگر منظورتان سوالات آذر ۱۳۹۰ است که در سایت ایران سازه قرار داده شده است: سؤال ۴۹: محل قطع عملی میلگرد تقویتی در ۲ متری بر ستون است. بنابراین محل قطع تئوریک آن در ۱.۵ متری بر ستون خواهد بود که در این نقطه مقدار مساحت مورد نیاز برابر ۹ سانتیمتر مربع خواهد بود و گزینه یک صحیح است. سؤال ۵۵: با توجه به بند ۹-۲۰-۴-۳-۳-۱ مبحث ۹ تنش حداکثر در پای دیوار برابر است با:
sigma=P/A+Mc/I=(5000/5/0.4+5000*2.5/(0.4*5^3/12))kN/m2=5.5MPa
که این مقدار باید کمتر از ۰.۲fc باشد تا نیاز به اجزای لبه ای نباشد. بنابراین مقدار fc برابر ۲۷.۵MPa می‌باشد. و در نتیجه رده بتن بایدC30 باشد. و گزینه ۴ صحیح است.
——–
حسام:   منظور از بارگذاری عرضی و بارگذاری ترکیبی در بحث مقاومت مصالح چیست
——–
پاسخ: منظور از بار عرضی در یک عضو نیروی برشی در مقطع عمود بر راستای طولی آن می‌باشد. بار ترکیبی هم که از اسمش مشخص است: ترکیبی از برش خمش نیروی محوری و پیچش
——–
مجاهد: با عرض   آقای دکتر خواهشمندم به ۳ سؤال اینجانب در صورت امکان پاسخ دهید . ۱- آیا مقطع زنبوری با توجه به اینکه داخل سقف قرار گرفته و پر از بتن می‌شود را می‌توان فشرده فرض کرد . ۲- کنترل فشردگی مقاطع دوبل با ورق تقویتی روی بال چگونه است . ۳-در طراحی های فولادی باید از فصل یک یا دو مبحث دهم استفاده کرد یا فصل سه
——–
پاسخ: ۱-از نظر آیین‌نامه می‌توان فشرده در نظر گرفت (مقطع لانه زنبوری محدودیتهای عرض به ضخامت و ارتفاع به ضخامت آیین‌نامه را ارضا می‌کند). ولی با توجه به حجم و کیفیت جوش کاری و برش کاری دراین مقاطع و تمرکز تنش در گوشه های آن، به نظر می رسد که این مقاطع قبل رسیدن به ظرفیت کامل پلاستیک مقطع دچار گسیختگی شوند. دقت شود که تنش های پسماند ناشی از جوشکاری موجب افزایش احتمال کمانش موضعی می‌شود. بنده به شخصه معتقدم باید آن‌ها را در جهت اطمینان غیر فشرده در نظر گرفت. ۲-مقاطع تک را که جداگانه کنترل میکنیم. نسبت عرض به ضخامت ورقهای تقویتی نیز باید ضوابط جدول ۱۰-۱-۲-۱ را برآورده سازد. ۳- بسته به روش طراحی (تنش مجاز یا حالت حدی) یکی از فصل های یک یا دو را انتخاب می کنیم. فصل سوم شامل ضوابط لرزه‌ای است و تمامی اعضای باربر جانبی لرزه‌ای باید علاوه بر یکی از فصول یک یا دو، باید برای فصل سوم نیز کنترل شوند. مثلاً تیرچه های سقف باربر لرزه‌ای نیستند و تنها برا ساس یکی از فصلهای یک یا دو طراحی می‌شوند.
———
مجید: با   اگر مقدور است سوالهای ۲۶ و ۲۷ و ۳۰ محاسبات نظام مهندسی در خرداد ۸۹ را حل کنید.   که برایمان وقت میگذارید.
——–
پاسخ: سؤال ۲۶: با استفاده از رابطه تنش مقایسه ای ترکیبی که در ص ۷۷ آیین‌نامه آمده است، مقدار تنش ترکیبی برابر است با:
sigma=(600^2+3*600^2)^.5=1200 kg/cm2
تنش مجاز ترکیبی در ص ۷۷ مبحث ۱۰ برابر ۰.۷۵Fy عنوان‌شده است. بنابراین:
ratio= sigma/(0.75Fy)=1200/1800=0.67
سؤال ۲۷: با توجه به اینکه نیرو در ورق میانی دو برابر ورق های کناری می‌باشد، ورق ۱۲ میلیمتری تعیین کننده خواهد بود. و با توجه به اینکه تنش مجاز لهیدگی مطابق ص ۱۱۵ مبحث ۱۰ برابر ۱.۲Fu می‌باشد، و با توجه به اینکه تعداد بولتها ۴ عدد است، داریم:
T=4*1.2Fu*(Dt)=4*1.2*3700*2*1.2=42634 kg
و گزینه ۲ صحیح است. سؤال ۳۰: طبق رابطه ارائه شده در ص ۲۵۷ مبحث ۹:
w=13*10^-6*200*(60*(300*120)/3)^0.5=2.2 mm
و گزینه ۳ صحیح است.
———
حامد:   آقای دکتر. تشکر از جواب سؤال قبل و اینکه اینقدر وقت می گذارید و اهمیت قایل می شوید. آیا استفاده از بست های موازی در ستون ها با شکل پذیری معمولی در شرایطی که ممان خمشی حول محور بدون مصالح(عمود برصفحه بست ها است)، مجاز است؟(چون آیین‌نامه برای هیچ کدام از انواع شکل پذیری مجاز ندانسته اما در کلید اسفند ۸۹ مجاز دانسته است)
——-
پاسخ: اگر منظورتان سؤال ۱۷ محاسبات ۸۹ می‌باشد، گزینه ۴ صحیح است وکلید اشتباه است. توضیح اینکه: آیین‌نامه فولاد شامل دو بخش اصلی غیرلرزه‌ای (از ابتدا تا ص ۳۴۵ آیین‌نامه) و لرزه‌ای (از ص ۳۴۶ تا ص ۴۱۲) است. رعایت ضوابط قسمت غیر لرزه‌ای برای تمامی سازه‌ها الزامی است (که این قانون جدیداً در ص ۴۶ آیین‌نامه اضافه شده است). از طرفی در قسمت ضوابط لرزه‌ای آیین‌نامه فولاد استفاده از ستون بست دار را کلا برای سازه با شکل پذیری بالا غیر مجاز دانسته (ص ۳۶۷ آیین‌نامه) و برای شکل پذیری متوسط تنها زمانی مجاز دانسته که خمش حول محور با مصالح باشد (ص ۳۷۹ آیین‌نامه). احتمالاً طراح محترم از اضافه شدن این قانون در قسمت غیرلرزه‌ای اطلاع نداشته است.
——–
بهنام: با   سؤال ۶۹ تحلیل سازه آ۹۰ اینکه شما از رابطه ی سازگاری برای محاسبه درجات نامعینی استفاده کردید و نیروی دو عضو رو صفر در نظرگرفتید شکل “آ” دو درجه و شکل “بی” یک درجه نامعینی (گزینه ۴) ، این کار درست نیست و در محاسبه درجات نامعینی از روابط سازگاری و دیگر روابط نباید استفاده کرد وگزینه ۲ گزینه صحیح است.جناب دکتر “س.ع” که یکی از اساتید برجسته هستند این موضوع رو تایید کردند. پیروز باشید
——–
پاسخ: به ��ور کلی می‌توان گفت که درجه نامعینی بستگی به بارگذاری ندارد. ولی در این تست با توجه به تاکید سؤال به اینکه بارها در گرهها وارد می‌شوند به نظر می رسد که از نظر طراح سؤال، بارگذاری در درجه نامعینی تاثیر دارد. به عبارت دیگر نیروی اعضای افقی بین تکیه گاهها “در تمامی حالات بارگذاری” صفر می‌باشد. بنابراین گزینه ۴ صحیح است (البته از نظر طراح!!)
——–
حامد:   دکتر. ممنون از ج خوبی که به سؤال ۳۳ محاسبات خرداد ۸۹ در مورد مهار میلگرد داخل ستون دادید.به نظر می رسد تمام ضرایب k1وk2 را برابر ۱ در نظر گرفته اید. آیا با توجه به پوشش میلگرد ضریب k1 نبایستی مساوی ۰/۷ باشد؟چرا؟ در ضمن ممنون میشوم اگر در مورد سؤال ۴۱ خرداد ۸۹ هم توضیح دهید
——–
پاسخ: گرچه پوشش بتن در صفحه قلاب برابر ۵ سانتیمتر است ولی مسئله در مورد پوشش بتن در صفحه عمود بر صفحه قلاب صحبتی نکرده است و بنابراین نمی‌توان از ضریب ۷/۰ استفاده نمود. در رابطه با سؤال ۴۱ خرداد ۸۹: مقاومت خمشی مقطع از رابطه کلی زیر بدست می آید:
M=As*Fy*Z
که Z بازوری لنگر می‌باشد که برابر فاصله مرکز آرماتورهای کششی تا مرکز بتن فشاری می‌باشد.درصد فولاد کششی در مقطع حدود یک درصد می‌باشد. بنابراین مقطع کم فولاد است و در هر دو مقطع آرماتورهای کششی جاری می‌شوند. پس در هر دو مقطع As و Fy برابر است و تنها Z آن‌ها فرق می‌کند و تغییرات Z هم حداکثر ده درصد است. و گزینه ۳ صحیح است.
——–
امین:   استاد درصفحه ۴۰ جزوه بتن سؤال آزاد۷۹ شما از فرمول F=Mc/Iبدست اوردید مقطع ترک نمی خورد  اما کتاب سری عمران از فرمول As.Fy=0.85abfc ودر ادامه می گوید مقطع منهدم خواهد شد. کدام درست است؟
——–
پاسخ: هر دو صحیح است!!. به این علت که لنگر داده شده در کتاب سری عمران برابر ۳۲۰kN.m=32000kg.m می‌باشد که مقطع تحت این لنگر منهدم می‌شود. در حالیکه در جزوه لنگر در صورت تست برابر ۳۲۰۰kg.m عنوان‌شده که تحت این لنگر مقطع حتی ترک هم نمی خورد.
——–
یوسف:   آقای مهندس درصفحه ۱۹ جزوه مقاومت توضیح کوجکی راجع به دوتادیاگرام میخواستم جه جوری شده
——–
پاسخ: دیاگرام ها مربوط به دیاگرام کرنش در میله ها می باشند و تغییرطول میله ها برابر مساحت زیر دیاگرامها می‌باشد.
——–
بهمن:   آقای دکتر در بحث خیز دراز مدت که می خواهیم بدست آوریم به رابطه برخورد می کنیم که در آن لاندا را از تقسیم کسی (یونانی )بر رابطه تقسیم بر ۱+۵۰pَ منظور از pً مقدار فولاد فشاری است حالاسوالی که مد نظر من است این است که چرا در افت دراز مدت فقط مقدار فولاد فشاری تاثیر دارد حتی یک درصد هم فولاد یا مقدار فولاد کششی در خزش دراز مدت تاثیر ندارد
——–
پاسخ: خزش در واقع خروج آب بتن در اثر فشار ثابت است. فرض کنید بتن مانند یک اسفنج آب دار می‌باشد که شما با فشار دست می خواهید آب آنرا خارج نمایید. اگر داخل این اسفنج یک سری میله های فشاری کاشته شده باشد، دست شما به این میله ها گیر می‌کند و نمی‌توانید آب آنرا خارج کنید. این میله ها همان آرماتورهای فشاری در بتن می باشند که مانع از فشرده شدن بتن در طول زمان می‌شوند. در قسمت کششی بتن ترک می خورد و ربطی به خروج آب در اثر فشار ندارد…
——–

نسیم: با   می خواستم بدونم چرا وقتی بادبندها در گوشه ی ساختمان باشند شریط بهتر است نسبت به اینکه در وسط باشند ؟
——–
پاسخ: اگر کل ساختمان را یک تیر فرض کنیم، ارتفاع ساختمان‌همان طول تیر خواهد بود و پلان سازه همان مقطع تیر خواهد بود و نیروی زلزله مانند یک نیروی برشی خواهد بود که به پلان (مقطع تیر) وارد می‌شود. بنابراین بهتر است که برای افزیش ممان ینرسیاین تیر فرضی بادبند ها را در دورترین تارهای کششی و فشاری تیر قرار دهیم (گوشه های سازه). البته دراین صورت در گوشه ساختمان که نیروی بادبند به پی وارد می‌شود ممکن است برش پانچ جواب ندهد. به عبارت دیگر از نقطه نظر پی بهتر است بادبندها در گوشه نباشند.
——–
احسان:   آقای دکتر.یک تیر و یک ستون که به هم متصل هستند که به دلیل ضربه های زیاد هر دو آن‌ها معیوب شده اند.میخواهیماین تیر و ستون(که ارتفاعشان از سطح زمین ۶.۵ متر می‌باشد) را تعویض کنیم.روش کار چگونه است؟ممنون
——–
پاسخ: معمولا سعی می‌شود که تیر و ستون موجود را تقویت کنند و تعویض آن‌ها کار منطقی نیست. برای مثال اگر تیر وستون بتنی می باشند می‌توانید با استفاده از FRP تقویت نمایید. در بحث مقاوم سازی تعویض گزینه مناسبی نیست.
——–
علی: آقای دکتر   در یک ساختمان مثلاً هفت سقف اگر یک دیوار برشی که میبایست از پایین تا بالا امتداد داده شود به لحاظ معماری در طبقه همکف برای ایجاد راه پله ورودی فضای خالی ایجاد شده در چنین شرایطی اگر بخواهیم سختی دیوار را حفظ کنیم در طبفه همکف به نظر جنابعالی چه راهکاری بهتر است چنانچه یک راه حل استفاده از جمع کننده باشد سختی آن به چه نسبتی یا درصدی بین دیافراگم سقف و دیوار ممتددارد
——–
پاسخ: البته دراین موارد هر دو مقوله سختی و مقاومت باید بررسی شوند. و بسته به محدودیتهی معماری و هندسه سازه راه حل های مختلفی می‌توان ارائه داد که ساده ترین آن می‌تواند افزیش ابعاد ستون‌ها و تیرها و به ویژه ستون‌های دو طرف دیوار تضیف شده می‌باشد. در رابطه با توزیع نیرو نیز بهتر است که المانها در نرم‌افزار مدل شوند تا بار به نسبت سختی بین آن‌ها تقسیم شود. از ضوابط خاص آیین‌نامه در رابطه با پیوسته بودن سیستم انتقال بار نیز غافل نشوید.
——–
بهمن:   آقای دکتر یک سؤال داشتم راجع به خزش که چظور فولاد فشار در رابطه مقدرا خزش رابطه مستقیم دارد یعنی هرچه فولاد فشار بیشر شود مقدار خزش را کم می‌کند
——-
پاسخ: به صفحه ۱۳۰ جزوه بنده مراجعه نمایید.
——–
سجاد: با عرض   وخسته نباشیددرجزوه مقاومت بعضی مواقع k هارویکسان وبعضی مواقع مختلف میگیرین وهمچنین مقدار دلتاهارو خواهش میکنم درصورت امکان توضیحی بفرمایین
——-
پاسخ: مقادیر k که بر اساس سختی محوری میله ها بدست می اید و زمانی که مشخصات میله ها یکسان باشد، مقادیر K برابر خواهند بود. مقدار دلتا ها نیز اگر سازه و بارگذاری متقارن باشند، با هم برابر خواهند بود.
——-
محمد: با   همان طور که میدانید در نرم‌افزار اتبس نمیتوان دال را طراحی کرد و مقدار میلگرد را بدست اورد مثلاً در قسمت کنسول سازه که به‌جای سقف تیرچه بلوک بخواهیم از دال استفاده کنیم. ی برای ینکار باید نوع سقف را در آن قسمت به‌صورت دال مدل کرده و مقدار میلگرد را دوباره از محاسبات دستی بدست بیاورم راه حل شما چیست و چه منبعی برای اشنایی با محاسبات دارید یا حق
——–
پاسخ: بلی. نرم‌افزار یتبس دال طراحی نمی‌کند و علت تعریف کردن آن در نرم‌افزار هم تنها جهت در نظر گرفتن بار مرده آن و اثر آن بر روی تیرها و ستونهاست. در مواردی که قسمت مورد نظر کوچک است (مانند یک دال طره) می‌توان به راحتی با محاسبه دستی آنرا طراحی نمود. در مواردی که کل سقف سازه از نوع دال دو طرفه یا یک طرفه باشد. می‌توان سقف را از یتبس به نرم‌افزار safe اکسپورت نمود و با استفاده از نرم‌افزار safe آنرا طراحی نمود.
——–
بهمباران:   دکتر؛ می دانیم محاسبه درصد فولاد حداقل در سازه بتنی، با مساوی قراردادن دو رابطه زیر حاصل خواهد شد :لنگر لازم برای یجاد ترک در یک مقطع ترک نخورده = لنگر مقاوم مقطع ترک خورده مسلح اما به فرمول ثبت شده در کتب نمی رسیم؟ ρ min = 1.4/fy
پاسخ: دقت شود که برای حداقل دو فرمول داریم که دومی برابر است با:
ro(min)=0.25*(fc)^.5/Fy
در واقع اولی (که شما مطرح کردید) با فرض fc=31MPa بدست آمده است. مقاومت خمشی ترک‌خوردگی مقطع برابر است با:
Mcr=(0.6*(fc)^0.5)*I/c=0.6*(fc)^0.5*b*d^2/6=0.1*(fc)^0.5*b*d^2
مقاومت مقطع مسلح با فرض اینکه بازوی لنگر حدودا برابر Z=0.95d باشد، برابر است با:
Mr=As*Fy*Z=As*Fy*0.9d
با مساوی قرار دادناین دو لنگر خواهیم داشت:
As/(bd)=0.11*(fc)^.5/Fy
که آیین‌نامه با در نظر گرفتن ضریب اطمینان به‌جای ضریب تقریبی ۰.۱۱ از ضریب ۰.۲۵ استفاده کرده است.
——–
مهرداد:   جناب دکتر خسته نباشید. اگه لطف کنید در مورد جواب سؤال ۳۹ آزمون محاسبات اسفند ۸۹ توضیح بدید ممنون میشم.
——–
پاسخ: درصد آرماتور دراین تیر بسیار کم است (Ro=0.0035) بنابراین باید مقدار آن را با حداقل آرماتور مجاز مقطع کنترل نمییم. در صورت استفاده از S340 درصد حداقل لازم طبق صفحه ۱۸۰ مبحث ۹ برابر ۰.۰۰۴۱۱ می‌باشد که مجاز نمی‌باشد. ولی S400و S500 مجازنند.
——-
علی:  آیین‌نامه ACI مقرر کرده برای تیرهای عمیق(ارتفاع بیش از ۹۰ سانتیمتر)از آرماتور گونه استفاده شود .آرماتور گونه چکار مهمی در تیر عمیق انجام می‌دهد که گذاردن آن الزام شده؟ پیشاپیش از اینکه برای پاسخ وقت میگذارید ممنونم
——-
پاسخ: البتهاین محدودیت در مبحث ۹ برای تیرهای با عمق بیشتر از ۶۰ سانتیمتر می‌باشد( که البته رابطه ACI منطقی تر می‌باشد). علت قرار دادن آرماتور گونه در تیرهای با عمق بالا جلوگیری از تشکیل ترکهای میانی در قسمت کششی تیر می‌باشد. دقت کنید که آرماتورهای کششی ترکهای کششی در پایین تیر را می دوزند و مانع از باز شدن بش از حد آن‌ها می‌شوند ولی برای قسمتهای میانی تیر باید آرماتورهای گونه قرار دهیم تا وظیفه دوختن ترک ها (و کاهش عرض آن‌ها) را در قسمتهای میانی انجام دهند. اگراین آرماتورها را قرار ندهیم تیر بتنی یکنواختی خود را از دست می‌دهد.
——-
علی: با   آیا در دیواربرشی به لحاظ رفتار دوگانه فشاری و خمشی می‌توان از میلگرد دوریپچ برای افزایش ظرفیت و سختی و شکل پذیری کل سازه استفاده نمود یا خیر؟در صورتی که پاسخ مثبت است چرا این رویه اجرایی نیست درضمن آیا به لحاظ رفتار دوگانه دیوار برشی می‌توان منحنی اثر متقابل INTERACTION برای آن تصور نمود یا خیر؟ پیشاپیش از بابت وقتی که صرف میکنید ممنونم
——–
پاسخ: خیر نمی‌توان از خواص مارپیچ برای دیوار استفاده نمود. مارپیچ زمانی می‌تواند بتن را محصور کند که شکل آن دیره باشد بنابراین تنها در ستون‌های گرد می‌توان ازاین ویژگی استفاده نمود. به سؤالی که در انتهای جزوه بتن بنده در ص ۱۰۷ پاسخ داده شده است توجه نمایید. برای مثال اگر مقطع مارپیچ به‌جای دیره، بیضی شکل باشد، کاریی خود را از دست می‌دهد (فکر می کنید چرا ؟!!). در رابطه با سؤال دوم، با توجه به اینکه در دیوار های برشی عمدتاً خمش حول محور قوی مد نظر می‌باشد، می‌توان باصرفنظر از خمش حول محور ضعیف، سطوح اندرکنشی سه بعدی PVM برای آن متصور شد که در واقع شامل اندرکنش نیروهای محوری- برشی و خمش (حول قوی) باشد. البتهاین کار مشکل خواهد بود و در سطح مطالعات و پژوهشهای علمی ممکن است بدان پرداخنه شود. در حالت ساده تر که نیروی برشی در مقابل خمش کم باشد، می‌توان نمودار PM برای آن رسم نمود.
——–
عبادی: چرا وقتی n عضو وارد یک مفصل می‌شود n-1 شرط یجاد می‌کند؟
——-
پاسخ: اگر تنها یک عضو داشته باشیم nبرابر یک خواهد بود و بنابراین شرط برابر صفر باید باشد. با افزودن هر عضو جدید (به‌صورت مفصلی) به عضو اولیه یک معادله لنگر بدست می اید. بنابراین اگر n میله به هم به‌صورت مفصلی وصل باشند، عضو اول را به حساب نمی آوریم و n-1 معادله لنگر خواهیم داشت.
——-
فرهاد:   جناب دکتر خسته نباشید صفحه ۲۴۳ از کتاب فولاد سری عمران یا تنش قائم فشاری ناشی از خمش اشتباه نیست ؟فاصله تار فشاری منظورمه. ممنونم جناب دکتر
——–
پاسخ: خیر کاملا صحیح است. در محاسبه تنش ناشی از خمش، در صورت استفاده از اساس مقطع (S) نیازی به استفاده از فاصله تار فشاری یا کششی نیست.
——–
فرهاد: با   و خسته نباشید: جناب دکتر سؤال ۱۶ محاسبات اسفند ۸۹ ناودانی نمره ۸ اندازه بال رو تو جدول اشتال ۴.۵ سانت داریم از طرفی صفحه ۹۱ مبحث ۱۰ زیر جدول توضیحات مربوط به طول ناودانی حراکثر طول برشگیر ناودانی رو برابر عرض بال منهای دو برابر جوش اتصالی . باین حساب گزینه درست ازاین روش وجود نداره. درسته ؟صفحه ۹۴ کنگره موازی یا عمود باشه چه شکلی میشه ؟بتن زیر سطح کی حساب میشه یا نه؟
——–
پاسخ:منظور از عرض بال، عرض بال تیر می‌باشد نه ناودانی. بنابراین سؤال صحیح است. در رابطه با ورق های کنگره ی می‌توانید به جلد دوم کتاب مستوفی نژاد مراجه نمایید. (در ص ۱۵۲ کتاب با شکل توضیحات کافی آمده است.)
——–
رضا: با سللام : نحوه حدس اولیه مقطع در etabs بخصوص در سازه فولادی چگونه است
———
پاسخ: تجربه! البته می‌توانید مقاطع مختلف را تعریف نموده و سپس تمامی آن‌ها را به‌صورت auto section به اعضا نسبت دهید تا نرم‌افزار از بین آن‌ها اقتصادی ترین مقطع را انتخاب نمید. ولی در نهایت باید پس ازاین اختصاص اولیه توسط نرم‌افزار خودتان به‌صورت دستی آن‌ها را به اصطلاح تیپ نمایید و از طرفی چک نمایید که مقاطع تیرها و ستون‌ها متناسب باشند.
———
مجید: با   خدمت شما استاد عزیز اگر مقدور است سؤال ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ ازمون محاسبات خرداد ۸۹ را حل کنید.   که وقت ارزشمندتان ر برای ما میگذارید
——–
پاسخ: سؤال ۳۲: طبق بند ۹-۱۴-۲-۴-۲ در ص ۲۵۰ مبحث ۹، اگر fr مقاومت کششی بتن و Ig ممان ینرسی کل مقطع باشند و y فاصله تار خنثی (نصف ارتفاع مقطع) باشد، داریم:
Mcr=fr*Ig/y=(0.6*(25^.5))*(300*400^3/12)/(200)=24000000 N.mm=24kN.m
سؤال ۳۳: طبق بند ۹-۲۰-۳-۱-۲-۲ مبحث ۹ مقاومت خمشی مثبت یا منفی در هر مقطعی در طول عضو نبید از یک چهارم مقاومت خمشی هر یک از دوانتهای عضو کمتر باشد کهاین مقدار برابر است با:
۴۰۰/۴=۱۰۰ (گزینه ۱)
سؤال ۳۴: طبق بند طبق بند ۹-۱۱-۹-۱ مبحث ۹ درصورتی‌که وصله نداشته باشیم درصد آرماتورهای طولی ستون نبید بیش از ۴.۵ درصد باشد که بریاین ستون درصد آرماتور برابر ۴.۹ درصد است که غیر قابل قبول است (گزینه ۲). عملاً قرار دادناین حجم آرماتور در ستون ویبره کردن آن را غیر ممکن می سازد مگر اینکه از بتنهای خاص استفاده شود.
——-
مجید:   از شما  منظور بنده از سوالها ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ در ازمون محاسبات خرداد ۸۹ بوده که عرض هم کردم . سوالهایی که حل فرمودید برای اسفند ۸۹ می‌باشد.
——-
پاسخ: بله اشتباه شد!. سؤال ۳۲ خرداد ۸۹: دقت کنید که منظور از ۱۰.۴۷ برای آرماتور برشی یعنی مساحت دو ساق باهم ضرب در تعداد آن‌ها در یک متر طول برابر ۱۰.۴۷ باشد. ولی برای پیچش مساحت یک ساق آن ضرب در تعداد آن‌ها در یک متر برابر ۵.۲۳ باید باشد. بنابرین:
Av+2At=10.47+2*5.23=0.5^2*3.14*2*100/s
s=7.5
سؤال ۳۳: برای اینکه یک میلگرد بتواند در بر ستون به تنش تسلیم برسد، باید داخل ستون کاملا مهار شود. طبق بند ۹-۱۸-۲-۷-۱ در ص ۳۰۲ مبحث ۹، طول گیریی میلگرد قلاب دار نشان داده شده (با مشخصات آن) ۱۵ برابر قطر می‌باشد و با توجه به اینکه ۵ سانتیمتر پوشش داریم عملاً به اندازه ۳۵ سانتیمتر فض برای مهار آرماتور باقی مانده است:
۳۵=۱۵*d
d=2.33 cm
بنابراین حداکثر می‌توان از قطر ۲۲ میلیمتر استفاده نمود. سؤال ۳۴: حلاین سؤال از طریق رسم نودار خمش می‌باشد که در ینجا نمی‌توان کامل توضیح داد. به طور خلاصه محل قطع تئوریک تقویتی در x=200 می‌باشد ولی آیین‌نامه می گوید از محل قطع تئوریک به اندازه حداقل ۱۲ برابر قطر میلگرد و نیز عمق موثر تیر بر طول تئوریک بیفزییم( بند ۹-۱۸-۳-۱-۳ ص ۳۰۴) که عمق موثر بیشتز از ۱۲ برابر قطر است بنابراین x=200+40=240
———
مسعود:   و خسته نباشید. ببخشید چرا هر چه قطر آرماتور کمتر می‌شود تعداد ترکها بیشتر می‌شود…
——–
پاسخ: با کاهش قطر میلگرد (و در عوض افزیش تعداد آن‌ها) به ماننداین است که به‌جای اینکه از یک طناب قطور برای خیاطی استفاده نمییم، از چندین نخ نازک به صورات پراکنده و گسترده استفاده نمییم (فرض کنید که وظیفه آرماتورها دوختن ترک باشد). بااین عمل عرض عرض ترک ها کاهش می‌یابد (ترک ها بسته می‌شوند) ولی در عوض تعداد آن‌ها افزیش می‌یابد. به عبارت دیگر به‌جای یک ترک عریض، چندین ترک مویی خواهیم داشت.
——–
مهدی:   دکتر در طراحی سوله ها drift اهمیت دارد؟
——–
پاسخ: بله طبق آیین‌نامه باید کنترل شود. علت اصلی کنترل دریفتاین است که اجزی غیرسازه ی (گچ کاری، تاسیسات،…) آسیب نبینند. ممکن است فکر کنید که اگر اجزی غیرسازه ی خاصی به سازه سوله متصل نباشد، نیازی به کنترل دریفت نیست. در پاسخ باید گفت که اولا طبق آیین‌نامه همچین استثنیی نداریم، دوما یکی از اهداف دیگر کنترل جابجیی سازه کاهش آسیب در اجزی سازه ی (مثلاً کاهش اثر P-delta) می‌باشد. بنابراین به نظر بنده باید کنترل گردد.
——–
مجید: با   در ستونی در نرم‌افزار safe با پیام NC مواجه شدم . ستون در وسط است و در گوشه قرار ندارد و هم اینکه با فضی خالی opening تداخل ندارد. علت چیست و باید چکار کنم. در ضمن وقتی هم نیروی محوری و هم لنگر داریم فرمول برش پانچ چیست؟  ابعاد همکف ۴۵*۴۵ است که انرا در safe و در قسمت size of load دادم. از ۱۲ ستون ، ۲ ستون پیام NC دادند و ۴ ستون تنش ۱.۲ دارند و مابقی درست است. ضخامت را زیاد کنم
——-
پاسخ: مسلما قبل از دیدن مدل نمی‌توان اظهارنظر کرد. NC یعنی محاسبه نشد (قابل محاسبه نیست) و احتمالاً محیط پانچ بزرگ‌تر از خود پی می‌باشد. گاهی اوقات در این موارد نیازی به کنترل پانچ نیست و باید تنها برش یک طرفه را چک کرد. برای کنترل پانچ وقتی نیروی محوری و خمش داریم به فصل ۱۷ کتاب دکتر مستوفی نژاد مراجعه نمایید. یکی از راههای تامین مقاومت پانچ افزیش عمق پی است.
——–
فرهاد: آقی دکتر   خسته نباشید ممنونم از وقتی که میذارید بتن سری عمران ۲ تا سؤال مشکل دارم اول ) صفحه ۷۳ تست ۲۱ چرا گزینه سه درست نیست ؟دوم) صفحه ۸۹ تست ۲۲ ( رو بالانس) چهارصدم شد اما از بیستو پنج هزارم استفاده نشد چرا. منظورم مقدار حداکثر است . بازم ممنونم از وقتی که میذارید
——-
پاسخ: در حالت بالانس با رسیدن بتن به “کرنش نهیی” فولاد به “کرنش تسلیم” می رسد. در حالیکه در گزینه ۳ گفته فولاد و بتن با هم به “کرنش نهیی” برسند. در رابطه با سؤال ۲۲ حق با شماست. ولی این سؤال مربوط به سال ۷۹ است که در آن زمان این محدودیت را در آیین‌نامه نداشتیم. در ضمن علت محدودیت بیست وپنج هزارم جلوگیری از ترشکنی و یا پرفولادشدن نیست!علت آن جلوگیری از تراکم بیش از حد آرماتور و نیز کنترل این موضوع است که مفاصل خمشی قبل از مفصل برشی یجاد شود (اگر آرماتور زیاد بگذاریم مقاومت خمشی بالا رفته و قبل از اینکه تیر در خمش خراب شود در برش خراب می‌شود که مطلوب نیست)
——-
علی: سؤال ۴۹ بتن(سری عمران)صفحه ۱۶۱ :در محاسبه ممان ینرسی چرا h برابر ۶۰۰ گرفته شده ؟تست ۳۹ صفحه ۱۶۰ :یا گزینه ۴ نمی‌تواند تاثیر گذار باشد؟ در آخر بازم جا داره از وقتی که مگذارید تشکر کنم.
——-
در سؤال ۴۹ سازه را دوبعدی فرض می کنیم که در این صورت برای خمش وکمانش در حالت دو بعدی باید از ۶۰۰ استفاده کنیم. در رابطه با خرج از مرکزیت حداقل باید توجه داشت که این خروج از مرکزیت را به علت تقریب و خطا در محاسبات در نظر میگیریم. گزینه ۴ اشاره به اتفاقی بودن ندارد واین لنگرها در محسبات منظور می‌شوند و اتفاقی نیستند!
——-
علی:سؤال ۴۱ فولاد(سری عمران)صفحه ۱۳۰ :من با توجه به چیزی که خوندم فکر می‌کنم گزینه ۱ درست باشه! ولی در کتاب گزینه ۲ معرفی شده!!   تست۵۴ صفحه۱۳۲ :با توجه به تکیه گاه BC پس کمانش حول محور x مهار جانبی است ! و با توجه به اینکه در صورت سؤال گفته شده نقاط A,C در جهت عمود بر صفحه مهار جانبی هستند !یا در کمانش حول Y ستون AB مهار شده حساب می‌شود یا خیر؟(کتاب بدون مهار بدست آورده!)
——-
پاسخ: سؤال ۴۱ گزینه ۱ صحیح است (البته در پاسخ تشریحی هم به همین نتیجه رسیده و احتمالاً اشتباه تیپی می‌باشد). در رابطه با سؤال ۵۴، حول محور y بدون مهار جانبی محسوب می‌شود. این سؤال در صفحه ۳۹ جزوه فولاد بنده با شکل توضیح داده شده است.
——–
علی: با   آقی دکتر امیدوارم سرحال و سرزنده باشید. در رابطه با سؤال ۱۳ فولاد(سری عمران)صفحه ۱۲۴ :با توجه به مهار جانبی بودن ستون CB(باد بند)و مهار جانبی نقطه D باز هم ضریب موثر ستون CD بزرگ‌تر از یک شده است؟
——–
پاسخ: ستون CD یک ستون مهار نشده است. متأسفانه توضیح این سؤال تنها با رسم شکل امکان پذیر است. توجه نمایید که نقطه D نمی‌تواند حرکت افقی داشته باشد (به تکیه گاه وصل است) ولی نقطه C می‌تواند حرکت افقی داشته باشد. وجو عضو مورب تنها موجب می‌شود که تغییر مکان افقی C نسبت به B صفر باشد.
——–
علیناصر:   خسته نباشید. بودجه بندی سوالات دروس طراحی از جمله فولاد و بتن با تفکیک سر فصل ها را اگر امکانش هست در سایت قرار بدهید. و کدام یک از فصل ها از اهمیت بیشتری برای طراحی سؤال در کنکور ارشد برخوردارند.
——–
پاسخ: بودجه بندی که مشخص است. شما به فهرست مطالب جزوه بنده مراجعه نمایید. هر مبحثی که بیشترین تعداد صفحات را به خود اخصاص داده اهمیت بیشتری دارد.
——–
مصطفی: با   و خسته نباشید،استاد در طراحی اتصال ساده برای بار طراحی ۱۰ تن برای یک تکیه گاه( که از طریق تیر دوبل لانه زنبوری انتقال می‌یابد)یا استفاده از نبشی نشیمن L120*120*12 (اندازه جوش۱۰mm)ونبشی L80*80*8کافی است؟یا نیاز به سخت کننده و یا نبشی تودلی نیست؟ در کتاب طاحونی برای محاسبه e یا نبید Nراهمان عرض نشیمن فرض کنیم؟(مثال ۱۴-۴ ص.۶۹۳)
——–
پاسخ: خیر کافی نیست نبشی خالی نمی‌تواند برش ۱۰تن را تحمل کند. ی باید از سخت کننده استفاده نمایید و یا از نبشی جان. برای نبشی بدون سخت کننده مقدار e برابر N/3 و برای نبشی با سخت کننده برابر ۲N/3 می‌باشد که کتاب طاحونی به‌صورت محافظه کارانه N/2 گرفته است.
——–
مجید: با   خدمت شما  سؤالی دارم که در مورد متن زیر است. توجه شود که برای قاب‌های با شکل پذیری متوسط و زیاد، طبق بندهای ۹-۲۰-۳-۱-۱-۲ و ۹-۲۰-۴-۱-۱-۲ برون محوری هر عضو خمشی نسبت به ستونی که با آن قاب تشکیل می‌دهد، (فاصله محورهای هندسی دو عضو) نباید بیشتر از یک چهارم عرض مقطع ستون باشد. منظور از توضیح فوق چیست ؟یا منظورش این است که برای متصل کردن دو ستون نمیتوان تیر قوسی بکار برد ؟
——–
پاسخ: این بند آیین‌نامه ربطی به انحنای تیر ندارد. بلکه می گوید که (همانند تیرهای خورجینی که از بغل تیر فلزی رد می‌شوند) محور تیر از کنار ستون عبور نکند بلکه بخورد به دل ستون. علت آن بیشتر به دلیل یجاد محصورت در گره اتصال می‌باشد. در رابطه بااتصال دو ستون با تیر منحنی، گرچه این نوع اجرا مشکلی ندارد ولی دیگر نمی‌توان دو ستون را به عنوان قسمتی از یک قاب خمشی در نظر گرفت و بنابراین در آن راستا حتم باید در دهانه های موازی آن قاب‌های خمشی داشته باشید تا سازه داری سیستم باربر جانبی باشد.


پرسش: چرا در طراحی سوله ها پی ستون مفصل درنظرگرفته می‌شود درصورتی که ستون به بیس پلیت جوش می‌شود وبیس پلیتم با بولت به فنداسیون وصل می‌شود

پاسخ: اولا وجود بولت و جوش دادن ستون دلیلی بر گیردار بودن اتصال نیست. اتصال باید به اندازه کافی سخت کننده داشته باشد تا گیردار محصوب شود. دوما اگر گیردار فرض و اجرا شود،به علت کم بودن نیروی فشاری (ثقلی) در این نوع سازه‌ها، نیروی کششی ناشی از لنگر و نیروی محوری کششی در پی ستون بالا رفته و پی و خاک تاب تحمل آن را نخواهد داشت. علاوه بر آن در صورت گیردار بودن پی ستون، همانگونه که این ستون‌ها در قسمت فوقانی در محل اتصال به تیر مقطع قوی دارند در پیین نیز باید از مقطع قوی تری (جهت تحمل خمش) استفاده شود.


پرسش: این مطلب که خاموتهای قائم در پیهای سطحی بعنوان مثال ساختمانها فقط نقش نگهدارنده میلگرهای فوقانی رو دارند صحیح هست؟لطفا توضیح دهید.ممنونم

پاسخ: در اکثر موارد طراحی پی، ضخامت آن به گونه ی تعیین می‌شود که بتن به تنهیی پاسخ گوی برش وارده باشد. البته استثنا هم داریم. برخی مواقع (مثلاً در پی دیوارهای برشی با طول کوتاه) برش پانج فوق العاده بالیی یجاد می‌شود که ناگزیر از استفاده از آرماتور برشی (خاموت) می شویم. در شریط عادی مثلاً در پی‌های نواری یک ساختمان مسکونی با طبقات متوسط نیازی به خاموت در پی نمی‌باشد. در این موارد دو آرماتور به شکل U در بالا و پیین پی قرار می دهند که این آرماتور ها در واقع در نقش آرماتور طولی در جهت عرضی را دارند (که البته مقدار آن قابل توجه نیست و مقدار آن برابر آرماتور حرارتی در می اید). این آرماتورها در دو انتها خم می‌شوند که طول خم آن‌ها نیز (اگر نیاز به خاموت نداشته باشیم) به اندازه ۱۲ برابرقطر کافی است. البته همانطور که خودتان گفتید نقش کمکی برای اجرا نیز دارند.


پرسش: منابع ی که بشه به اون استنادکرد و این مطلب (خاموت ها) رو به افراد ثابت کرد لطفا نام ببرید

پاسخ: ببینید عدم استفاده از خاموت در پی “ضابطه” نیست که مرجع معرفی کنم. همانگونه که گفتم در مواردی هم ممکن است طراح جهت مقابله با برش از خاموت استفاده نمید.


پرسش: با  فرمول خلاصه شده تعیین مقطع معادل میلگرد چیست؟ مثلاً در نقشه ها از میلگرد ۱۸ با فاصله ۲۵ استفاده شده ولی ما میلگرد ۲۰ (با خصوصیات کاملا مشابه)داریم.

پاسخ: می‌توانید (اگر جنس آن‌ها یکسان است) ازمیلگرد ۲۰ با فواصل زیر استفاده نمایید: فاصله قبلی ضرب در قطر میلگرد جدید به توان دو تقسیم بر قطر میلگرد قبلی به توان دو که می‌شود ۲۵ ضرب در ۴۰۰ تقسیم بر ۳۲۴ برابر با: ۳۰.۸۶
نکته مهم: حداکثر فاصله آرماتورهای طولی در ستون‌ها برابر ۲۰ سانتیمتر است. و حداکثر فاصله آرماتورهای طولی در پی ها ۳۰ سانتیمتر است. در رابطه با محدودیت فواصل آرماتور می‌توانید به جزوه بتن ینجانب مراجعه نمایید. نکته مهم دوم: طول مهار و وصله آرماتور را نیز باید اصلاح نمایید.


پرسش: با  یه سؤال زمان تحلیل تیر بتنی قسمت پیین تیر کششی فرض میشه و در محاسبات هیچ گونه مقاومتی براش در نظر گرفته نمیشه در اجرا هم بعضی مواقع این قسمت یا زیر تیرچه پوک میشه و میلگرد کششی مشخص.یا میشه اینطور توجیه کرد که بتن کششی چون هست اهمیت سازه ی سازه در خطر نیست ؟ممنونم از وقتی که میزارید نیستند مثل شما آرزومند بهترینها از آن شما

پاسخ: ضمن تشکر، نخیر نمیشه توجیه کرد!!. بتن کششی در محاسبه مقاومت خمشی منظور نمی‌شود “ولی” در کنترل عرض ترک منظور می‌شود. آیین‌نامه اجازه نمی‌دهد عرض ترک ها در ناحیه کششی از یک حدی فراتر رود. علت اصلی : خوردگی آرماتور دراثر تماس با محیط بیرون. با زنگ زدن آرماتور مساحت آن کاهش می‌یابد و از همه مهمتر باند (اتصال) میلگرد وبتن از بین می رود. مثل اینکه به‌جای میلگرد آجدار از میلگرد صاف استفاده کرده باشید


پرسش: در نرم‌افزار سیف جهت طراحی پی فاصله ی که در قسمت فواصل طراحی برای میلگرد وارد میشه فاصله مرکز به مرکز هست یا داخل به داخل؟

پاسخ: اگر منظورتان فاصله ی است که در قسمت
Dsedign\Display slab design info…\Typical value of Reinforcing\Bar spacing وارد می‌شود است، این فاصله مرکز به مرکز آرماتورهای سراسری است. (Safe 8)مثلاً فرض کنید که عرض کل پی شما ۱۲۰ cm  بوده و می خواهید در این ۱۲۰cm  دقیقا ۸ عدد میلگرد سراسری داشته باشید. در این صورت در قسمت Bar spacing باید ۱۲۰ را تقسیم بر ۸ نمایید و عدد ۱۵ را وارد نمایید.


پرسش: آیا کاور بتن و قطر خاموت از عرض کل پی کم نمیشود ؟یعنی اگه کل عرض پی ۱۲۰ باشد ۱۲ سانت بعنوان کاور و خاموت کم کنیم و ۱۰۸ را تقسیم بر ۷ کنیم ؟

پاسخ: خیر. همان روشی که عرض کردم صحیح است. safe کاور را منظور نمی‌کند. یعنی اگر برای پی ۱۲۰ سانتی فاصله آرماتور ها را ۱۵ ساتیمتر وارد کرده باشید. مثل این است که ۸ عدد آرماتور سراسری قرار دادید و با این حساب فاصله واقعی آرماتورها در نقشه ها برابر ۱۵.۴۳=۷/۱۰۸ سانتیمتر خواهد بود.


پرسش: برای مدل کردن ستون در etabs برای یک ساختمان کهارتفاع آن مثلاً ۶ متر است(برای مغازه)براد اینکه ستون ها در محل خط شبکه معرفی شده یجاد شده دو تیکه نشود باید چه کاری انجام داد(برای نیم طبقه که یک طرف ستون آن بلند تر است)

پاسخ: Etabs در تراز طبقات ستون را قطع می‌کند. یعنی احتمالاً در ۶ متر ارتفاع شما دو طبقه تعریف کردید که بنابراین موقع مدلسازی، دو ستون ۳ متری (به‌جای یک ستون ۶ متری) یجاد می‌شود. اگر می خواهید ستون یک تیکه ۶ متری داشته باشید باید به‌جای دو طبقه ۳ متری یک طبقه ۶ متری تعریف کنید و در عوض یک reference plane در تراز ۳ متری تعریف کنید. نکته: در این حالت بهتر است در قسمت mass source گزینه Lump mass را از حالت انتخاب خارج کنید. درضمن در بیشتر موارد دو تیکه شدن ستون‌ها تاثیری در نتیج ندارد و نیازی به انجام این کارها نیست.


پرسش: در رابطه با سؤال قبل یا نصف شدن ستون فولادی در محل خط شبکه روی لاغری ونتیج تاثیر گذار نمی‌شود؟ ویا می‌شود برای گرهی اتصال تیر به ستون از دستور Restraints Supports استفاده کرد یا نه؟

پاسخ: در بیشتر موارد نرم‌افزار Etabs متوجه این موضوع می‌شود و ضریب لاغری را درست محاسبه می‌کند. مقدار ضریب محاسبه شده را می‌توانید در این گونه ستون‌ها در خود نرم‌افزار چک نمایید تا عددی که برای آن منظور کرده عدد غیرنرمال نباشد. Restraints Supports جهت یجاد تکیه گاه می‌باشد و لزومی به اعمال آن در محل اتصال تیر به ستون نیست.


پرسش: اگر امکان داره روش ساخت مقاطع لانه زنبوری را در SD نرم‌افزار ETABS  توضیح کامل دهید.

پاسخ: لانه زنبوری یک قطع متغییر محصوب می‌شود. همچنین مباحث مربوط به خمش های ثانویه در این تیرهاو رفتار ویرندیل در این تیرها با Section designer در نظر گرفته نمی‌شود. اگر کار پژوهشی انجام می دهید، توصیه می‌کنم از آنالیز المان محدود استفاده نمایید. ولی برای مقاصد طراحی می‌توانید قسمت ضعیف مقطع را در SD مدل نمایید. البته اگر قصد استفاده از طراحی سقف کامپوزیت در Etabs را دارید، بهتر است مقطع لانه زنبوری را به‌صورت یک مقطع عادی I شکل (با جان معادل) تعریف نمایید. در ضمن از پر کردن سوراخ جان در نقاط با برش بالا و محل بار متمرکز در طرح نهایی غافل نشوید.


پرسش: در مورد طراحی ساختمان بتنی وقتی اتصال تودلی داریم چه دوطرف یا یک طرف ی اینکه ممان ۳ رو آزاد میکنم کار درستیه ؟در عمل چگونه اجرا میشه ؟اصول باید تیر تودلی رو چطور مدل کرد ؟

پاسخ: وقتی یک تیر فرعی بتنی به یک تیر اصلی متصل می‌شود در تیر اصلی پیچش “غیر تعادلی” خواهیم داشت. و آیین‌نامه می گوید که می‌توان فرض کرد که تیر اصلی حداکثر به اندازه Tcr می‌تواند پیچش تحمل کند و پس از آن در اثر ترک های پیچشی می چرخد! و با چرخش تیر اصلی مانند این است که تیر فرعی در محل اتصال مفصل شده باشد. ولی وقتی دو تیر فرعی از دو طرف به تیر اصلی می خورد چرخشی در کار نیست و نبید مفصل فرض شود.
نتیجه: به‌جای مفصل کردن تیرهای فرعی باید ضریب سختی “پیچشی” تمام تیرها را برابر ۰.۱۵ وارد نمییم (در همان قسمت که مقدار ضریب سختی خمشی تیر را برابر ۰.۳۵ وارد می کنید. به صفحه ۳۰ دستورالعمل نظام مهندسی تهران که در قسمت جزوات طراحی قرار دادم مراجعه کنید). حال این ۰.۱۵ از کجا آمده؟ می دانیم ضریب G برای بتن تقریبا برابر ۰.۴ مقدار E آن است و بنابراین ۰.۴*۰.۳۵ تقریبا برابر ۰.۱۵ می‌شود. پیچش نکات دیگری هم دارد ( در شریط خاط می‌توان این ۰.۱۵ را کاهش داد). به آیین‌نامه مراجعه کنید.


پرسش: ۱-رفتار دیوار حائل چیست؟ ۲-براتون مقدور است که یک مثال طراحی دیوار حائل که خودتان کار کردید را در اختیار ینجانب قرار دهید؟ ساختمانی را با دیوار حائل طراحی کردیم و بار دیگر همان ساختمان را در غیاب دیوار حائل طراحی کردیم و مشاهده شد که در حالت دوم بعضی ستون‌ها در حد مجاز نیستند و آرماتورهای تیرها هم تغییر کرده اند، یا این وضعیت منطقی است یا نه؟

پاسخ: وظیفه دیوار حیل تحمل فشار عمود برصفحه ی است که خاک پشت دیوار به آن وارد می‌کند و انتقال آن به پی می‌باشد. طراحی آن آسان است. فشار جانبی خاک را بر اساس گزارش مکانیک خاک محاسبه کرده (حدودا برابر n ton/m2 که n ارتفاع خاک است) و سپس بر اساس بارگذاری مثلثی وارده لنگر خمشی پی دیوار را حساب کرده و مقدار آرماتور خمشی دیوار بر اساس لنگر بدست می اید. البته در این روش به‌صورت محافظه کارانه دیوار را طره فرض کردیم ( درصورتی‌که زیرزمین بیش از یک طبقه باشد این فرض به دور از واقعیت بوده و باید لنگر دیوار را از روی مدل بخوانیم). با مدل کردن دیوار حیل در واقع این دیوار قسمت اعظم نیروی زلزله طبقه را متحمل می‌شود و در واقع نیروی اندکی در ستون‌ها و تیرهای طبقه یجاد می‌شود که منطقی و صحیح است. البته اگر دیوار دورتادور دارید باید تراز پیه زلزله را نیز تغییر دهید که بحث دیگری است.


پرسش: ۱-ماهیت مدل کردن دیوار حائل در etabs چگونه است؟ ۲-رفتار دیوار حائل چیست ؟لطف برای طراحی دیوار حائل مرجعی را معرفی کنید  ۳-ساختمانی در زیرزمین دیوار حائل دارد و مهندس محاسب این دیوار را در etabs مدل نموده است و سازه را با وجود این دیوار طراحی کرده ، یا کار او درست است یا نه؟

پاسخ: دیوار حایل زیرزمین ر باید در نرم‌افزار مدل کنیم تا اثر سختی آن بر روی سازه دیده شود و بهتر است فشار جانبی خاک را بر المان‌های مش بندی شده دیوار حیل اعمال کنیم تا اثر آن بر تیرها وستونهای طبقه زیرزمین دیده شود. اثر فشار جانبی خاک به ویژه اگر زیرزمین بیش از یک طبقه باشد می‌تواند تعیین کننده باشد. در رابطه با طراحی خود دیوار بنده به شخصه آرماتورهای دیوار حیل را دستی محاسبه می‌کنم. در رابطه با انواع دیوار می‌توانید به جلد دوم کتاب بتن دکتر مستوفی نژاد مرجعه کنید.


پرسش: به نظر شما استفاده از لانه زنبوری در طراحی تیر های سراسری (با رعیت اینکه توزیع لنگر را نمی‌توان در محاسبات داخل نمود)منطقی است؟در ضمن برای طراحی به روش LRFD می‌توان از تیر CPEاستفاده کرد؟

پاسخ: طبق ضوابط لرزه ی آیین‌نامه فولاد استفاده از تیرهای لانه زنبوری در قاب‌های خمشی (تیر سراسری) برای قاب‌های خمشی متوسط و ویژه مجاز نیست. حتی استفاده از این تیرها در دهانه مهاربندی شده که در آن اتصال تیر به ستون مفصلی است مجاز نیست. از این نوع تیرها می‌توان به عنوان تیرچه های سقف کامپوزیت و نیز به عنوان تیرهای دوسر مفصل ثقلی در دهانه های بدون بادبند استفاده نمود. LRFD تنها یک روش است و فرقی با ASD نداردو بنابراین می‌توان استفاده نمود.


پرسش: در مبحث ۹ مقررات ملی بتن حداکثر مقدار فولاد کششی در مقاطع خمشی بجز فرمول موجود به ۰.۰۲۵ هم محدود شده، یا در مقاطع با فولاد فشاری و یا مقاطع تی شکل هم که به مقدار آرماتور فشاری یا بالهای فشاری به آرماتور کششی اضافه میشه این حداکثر ۰.۰۲۵ برای فولاد کششی باید رعیت بشه ؟ چون در این مقاطع معمولا نسبت آرماتور حداکثر که از رابطه طراحی بدست میاد(جمع آرماتور مقطع مستطیلی با فولاد کششی و آرماتر فشاری و یا بالهای تی شکل) خیلی از۰.۰۲۵ یشتره

پاسخ: محدودیت ۲.۵ درصد ربطی به آرماتور بالانس ندارد و نمی‌توان با افزودن آرماتور فشاری آن را افزیش داد. این محدودیت به خاطر ۱- جلوگیری ازتراکم آرماتور زیاد در قسمت کششی و ۲- کنترل تنشهای برشی لرزه ی (که به‌صورت غیر مستقیم متاثر از ظرفیت خمشی مقطع می‌باشد) در مقطع می‌باشد. و بنابراین غیر قابل افزیش است. دقت کنید که فاصله آزاد آرماتورهای طولی در تیر نبید کمتر از ۲.۵ سانتیمتر و نیز نبید کمتر از قطر آرماتورهای طولی باشد. که تامین این فاصله با ۲.۵ درصد آرماتور مشکل خواهد بود. توصیه بنده این است که در تیرها سعی کنید بیش از یک درصد آرماتور به کار نبرید و برای بالی یک درصد از گروه میلگرد استفاده نمایید.


پرسش: فرمول کارگاهای تبدیل مقطع میلگرد؟

پاسخ: اگر n1 تعداد میلگردهای طرح و n2 تعداد میلگردهای جیگزین باشد :
n2=((d1/d2)^2).n1
که d قطر میلگردها می‌باشد. مثلاً به‌جای ۵ تا میلگرد ۱۸ می‌توان از (۵*(۲^(۱۸/۲۰)=۴) تا میلگرد ۲۰ استفاده کرد
دقت: ۱- با تغییر قطر میلگرد طول وصله آن تغییر می‌کند۲- باید مراقب باشیم که فاصله بین میلگردها با تغییر تعداد آن‌ها از حدقل های آیین‌نامه ی تجاوز نکنیم. ۳- اگر نوع میلگرد(AII وAIII) تغییر کند باید در فرمول منظور شود .
برای مثال اگر یک تیر به ستون به ابعاد ۳۵×۳۵ متصل است آرماتورهای طولی تیر را نمی‌توان از نمره ۱۸ به نمره ۲۵ تغییر داد. چون طول مهار آن در داخل ستون تامین نمی‌شود.


پرسش: چگونه می‌توان بار جانبی خاک در طبقات زیر زمین به دیوار برشی اعمال کرد

پاسخ: با توجه به اینکه فشار خاک با افزیش عمق (به‌صورت تقریبا خطی) افزیش می‌یابد، شما پس از محاسبه فشار بار جانبی خاک (که ضریبی از وزن خاک در آن نقطه خواهد بود) می‌توانید به‌صورت بار گسترده عمود بر صفحه به دیوار مش بندی شده اعمال نمایید.


پرسش: چگونه می‌توان خرپی فلزی را روی یک سازه بتنی مدل کنیم البته اتصال خرپا به سازه بتنی گیردار باشد؟

پاسخ: سوالتان کلی و پاسخ آن نیز در این مجال نمی گنجد. برای مدلسازی می‌توانید از نرم‌افزار یتبس استفاده نمایید. اگر منظورتان نحوه اتصال خرپا به سازه بتنی است، می‌توان یک ورق نصبی در بتن قرار داد و پس اجری سازه بتنی خرپا را به ورق نصبی از طریق جوش و یا بولت متصل نمود. اگر می خواهید اتصال گیردار داشته باشید، باید از خرپی غیر مثلثی استفاده نمایید و هر دو یال بالا و پیین آن را متصل نمایید و برای این منظور دو راه حل دارید: ۱ از دو ورق نصبی استفاده نمایید. ۲ اگر خرپا بر روی ستون فلزی می نشیند، بر روی ورق نصبی یک ستونک فلزی به ارتفاع خرپا به‌صورت گیردار نصب کرده سپس هر دو یال خرپا را به ستون فلزی متصل نمایید.


پرسش: در یک پروژه نیم کاره اجراشده بتنی باکاربری تجاری (کلادر۲طبقه)- ناظرجدیدمتوجه شده که کیفیت اجرائی بسیارضعیف است وبطورمثال یک سوم ازبتن ستون‌ها تا۳۰درصدداری تخلخل می‌باشد (حفره هائی به عمق ۵سانت وقطر۸ سانت حدود ۳۰درصدیک ستون رااحاطه کرده است) درضمن وضعیت تیر ودال هم به همین منوال است. لطفا راهنمائی فرمائید برای مطمئن شدن از استحکام این سازه و ادامه روند اجرائی باید چه آزمایشهایی برروی کل سازه انجام داد.

پاسخ: با این وضع (۳۰ درصد تخلخل) احتمالاً سازه نیاز به مقاوم سازی دارد. راه حل های مختلفی وجود دارد که یک متخصص مقاوم سازی باید سازه را ببیند. برای مثال ممکن است توصیه شود تخلل ها پر شده و سپس ستون‌ها توسط FRP محصور شوند. قبل از مقاوم سازی از نقاط مختلف سازه باید مغزه گیری بتن انجام شود تا مقاومت بتن مشخص شود.


پرسش: قطع و خم برای دال دوطرفه با تیر چگونه است؟ یا باز هم می‌توان از جدول ص ۲۷۰ م ۹ استفاده کرد؟

پاسخ: خیر نمی‌توان. فولاد گذاری دال با تیر با فولاد گذاری دال بدون تیر تفاوت دارد مثلاً وقتی تیر دارید باید از آرماتورهای گوشه (پیچشی) نیز استفاده نمایید. جهت تعیین آرماتور گذاری دالهای با تیرهای لبه به فصل چهارده کتاب دکتر مستوفی نژاد مراجعه کنید.


پرسش:  قطع و خم آرماتور در دال دوطرفه چگونه است؟ یا می‌توان مانند تیر عمل کرد

پاسخ: اگر محل قطع را بر اساس محاسبه دقیق انجام می دهید، بلی یکی است ولی معمولا از تقریب استفاده می‌کنند که در این صورت برای دال بدون تیر می‌توانید از جدول ص ۲۷۰ مبحث ۹ استفاده نمایید. توجه داشته باشید که آرماتورگذاری دال مانند تیر نیست. میزان آرماتور حداقل (حرارتی)، فواصل آرماتورهای خمشی، آرماتورهای گوشه،و … نمونه هیی از این تفاوت هااست


پرسش: در طراحی سازه بتنی بعد از آنالیز در قسمت shear story وزن ساختمان صفر نشون داده میشه و نیرو فقط در جهت x توزیع میشه یعنی vy=0 لطفا راهنمایی کنید.

پاسخ: احتمالاً در تعریف بار vy اشتباهی رخ داده. به قسمت define static load cases رفته و مجددا بارهای تعریف شده را چک کنید.


پرسش: یک ساختمان ۵ طبقه با زیرزمینی که نصفه است و تعدادی ستون از طبقه همکف شروع می‌شودو بقیه از زیرزمین، چرا ستونهیی که از همکف شروع شده اند سنگین تر از ستون‌های زیرزمین هستند؟ پیه ستونهیی که از همکف شروع شده گیردار است یا درست است؟

پاسخ: ستونهایی که از همکف شروع شده اند طولشان کوتاهتر از ستونهای زیرزمین است و بنابراین سختی بالاتری داشته و نیروی بیشتری جذب می‌کنند و باید قوی تر باشند. اگر ارتفاع دیوار زیرزمین بیش از ۳ متر است باید در مدلتان دیوار حائل بتنی بگذارید که در این صورت مشکل عدم یکنواختی ستون‌ها برطرف می‌شود. اگر اصرار دارید که ستون‌ها یکی شوند و دیوار هم ندارید، پی ستون‌های همکف را مفصلی و پی ستون‌های زیرزمین را گیردار کنید. نکته بعدی اینکه گیردار یا مفصلی بودن ستون دست خود شماست که نوع اتصال بیس پلیت آن را گیردار طرح دهید یا مفصلی و معمولا اتصال پی ستون را نیمه صلب طراحی نمی‌کنند تا از فنر استفاده نمایید. البته اگر سازه بتنی است اتصال پی ستون گیردار می‌باشد


پرسش: برای ارشد از درس فولاد از چه آیین‌نامه‌ای استفاده میشه؟ اگه از ضوابطی مثل LRFD سؤال می آید ضرایب استحکام طراحی در فولاد ۰.۹ و ۰.۷۵ است که در بعضی کتابها ۰.۶ و ۰.۵ یا اعداد دیگه ای استفاده میشه، لطفا راهنمایی کنید

پاسخ: از هر دو روش سؤال می اید. ولی از آنجا که روش LRFD در بسیاری از دانشگاهها تدریس نمی‌شود، از این بخش تنها سوالات مفهومی می اید و محاسبات عددی مربوط به آن در کنکور نمی اید. ولی به مرور زمان که این روش در کشور جا افتاد باید انتظار داشته باشیم که در سالهای بعد مستقیما از این بخش سؤال بیید. اگر برای کنکور امسال مطالع میکنید قسمتهای عددی آیین‌نامه را براساس روش ASD مطالعه نمایید.


پرسش: ۱- در یک خرپا مثلثی که یال بالا و پایین آن ۲ipe14  و ارتفاع خرپا ۱.۱ و اعضا قائم و مورب آن ipe14  است، سختی یک گره از یال بالا که هم عضو قائم و مورب به آن برخورد کرده است ، چگونه محاسبه می‌شود؟ ۲-برای معادل کردن یک تیر به‌جای خرپا بالا در etabs چگونه باید ار مقاطع غیر منشوری استفاده کرد؟

پاسخ: ۱- اگر منظورتان از سختی در طراحی می‌باشد که اعضی میل خرپا را معمولا مفصلی در نظر می گیرند (سختی خمشی صفر) و یالهای بالا و پیین را پیوسته (سختی خمشی آن‌ها برابر سختی خود یالها می‌باشد). در نرم‌افزار ایتبس می‌توانید جهت درنظرگیری سختی گره اتصال مقدار rigid zone factor  را برابر ۰.۵ وارد نمایید ۲-اگر هدفتان طراحی خود خرپا است نبید از معادلسازی استفاده نمایید دقت کنید که اگر مدلتان ۳D باشد، واژگونی خارج از صفحه خرپا نیز باید چک شود که با این معادلسازی دقت مدل از بین می رود. ولی به هر حال اگر هدفتان طراحی بخشهای دیگر سازه (که خرپا روی آن نشسته) می‌باشد می‌توان یک تیر معادل در نظر گرفت که ارتفاع آن برابر ارتفاع خرپا، مساحت یالهایش برابر مساحت یالهای خرپا و ضخامت جان آن به گونه ی باشد که سختی برشی آن معادل سختی برشی خرپا باشد.

۸ دیدگاه ها

 1. Shiva

  سلام در اجرای بادبند ضربدری در محلی که بادبند ها از یک نقطه عبور میکنند معمولا از گاست استفاده میشود و یکی از بادبند ها برش داده میشود. سوال من این هست که چگونه میتوان بدون استفاده از گاست و بدون برش دادن بادبند ها ان ها را به صورت ضربدری اجرا کرد؟

  پاسخ
  • سازه پلاس

   سلام، برای اینکه دو بادبند قطع نشود و ورق اتصال حذف شود، در این صورت باید با فاصله از کنار هم عبور داده شودند (اگر عرض بال تیر بالا و پایین اجازه بدهد) که در اینصورت هم تعداد گاست پلیت های انتهایی دو برابر می شود، حذف گاست پلیت هم فقط در نوع اتصال انتهایی به اتصال بست های قورباغه ای ممکن است که معمولا در ساختمان جوابگو نخواهد شد و برای سوله مناسب است.

   پاسخ
 2. امیر انگشت باف

  سلام و درود ببخشید میخواستم بپرسم در صورتیکه در پایین ترین طبقه بخواهیم ار مهاربند همگرا ۷ استفاده کنیم نوع اتصال آن به فونداسیون چگونه است؟

  پاسخ
  • سازه پلاس

   بین دو تا ستون، یک بیس پلیت مستطیلی محاسبه و قرار داده می شود، (بادبند در واقع همان ستون کج هست)
   در برخی موارد هم، طبقه base رو استثنا هشتی اجرا میکنند که درست نیست، چون به تیر طبقه اول از بالا و پایین نیرو منتقل میشه، و کلا این روش مردود هست.

   پاسخ
 3. حامد

  سلام وقت شما بخیر سوالی داشتم در مورد اینکه در بادبندهای همگرا که خط آکس بادبند باید در وسط تیر تار خنثی رو قطع کند. آیا اگر خط آکس بر روی بال تیر قرار بگیرد و با تار خنثی فاصله داشته باشد ایراد دارد و یا خیر

  پاسخ
  • سازه پلاس

   در مهاربند همگرا (ضربدری) که خروج از مرکزیتی اتفاف نمی افتد، در واگرا هم صرفا توصیه هست و در هر حالت، خروج از مرکزیت ها (محوریت ها) در نظر گرفته شود، ایرادی ندارد.

   پاسخ
 4. ehsan

  با سلام.در تحلیل استاتیکی سد وزنی با آباکوس،چطور نیروی uplift را اعمال کنیم در صورتی که حرکت کف سد را در همه ی جهات مهار کرده ایم؟مرسی

  پاسخ
  • سازه پلاس

   سلام، محیط را محدود و سطح کف را فقط در جهت اعمال بار آزاد بگذارید.

   پاسخ

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *