انتخاب برگه

قابل توجه مهندسان ساختمان

اظهار نظر در خصوص پیش‌نویس مبحث سیزدهم مقررات ملّی ساختمان
بنابر اعلام مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کمیته تخصصی مبحث سیزدهم مقررات ملّی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان­ها) پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در خصوص ویرایش فعلی مبحث موصوف، پیش‌نویس ویرایش سوم این مبحث را تهیه نموده است. از کلیه اساتید، مهندسان و سایر متخصصان و دست‌اندرکاران این رشته دعوت می‌شود نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش‌نویس مذکور حداکثر تا تاریخ ۱/۵/۹۵ به دفتر مقررات ملّی ساختمان و یا به آدرس tadvin@inbr.ir ارسال نمایند.

دانلود پیش نویس مبحث ۱۳