انتخاب برگه

📌 آزمون نظام مهندسی #مهرماه_۹۶ روز پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ مهر
📌 کارت ورود به جلسه از ۱۷ مهرماه قابل پرینت در سایت: 👇

>> دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نظام <<

👆

http://92.242.195.162/ci_sherkat/index.php/kart_nezam/fani_sakh_mhr796/kart/


کلیدواژه آزمون نظام مهندسی