انتخاب برگه

یادآوری برخی نکات اجرایی ساختمان‌های اسکلت بتنی و فلزی

آبان ۲۶, ۱۳۹۵ | اجرایی | ۰ دیدگاه

۱-مقاومت طراحی یک مقطع از یک قطعه سازه ای با تقسیم مقاومت مشخصه بر ضرایب ایمنی جزئی برای مقاومت ها محاسبه می‌شود.

۲- عاملهای موثر بر سازه ساختمان ها که باید در طراحی در نظر گرفته شوند شامل بارهای مرده و زنده، بار باد و نیروی ناشی از زلزله و برخی عاملهای دیگر می باشد.

۳- منظور از یتن رده c50 بتنی با ۵۰ مگا پاسکال مقاومت مشخصه است.

۴- اگر قرار باشد برای یک تیر ساده تحت بار گسترده یکنواخت یک درز اجرایی (سطح واریز) پیش بینی شود باید این درز در ثلث وسط طول تیر قرار گیرد.

۵- تعیین نسبت اختلاط بر اساس تجربه و بدون مطالعه آزمایشگاهی برای رده بتن ۱۲ و پایین تر قابل اجراست.

۶- حداکثر دمای بتن ریزی در هوای گرم برای بتن ۳۰ درجه سانتیگراد می باشد.

۷- شرایط محیطی ضعیف برای بتن ریزی یعنی محیط خشک با رطوبت کمتر از ۵۰% و حافضت نشده.

۸- برای مقابله با سولفات ها ، سیمان سرباره ای و سیمان نوع ۵ توصیه می گردد.

۹- در مناطق ساحلی به منظور افزایش پایایی بتن حداقل مقدار سیمان ۳۶۰ کیلوگرم در متر مکعب و حداکثر نسبت آب به سیمان برای بتن در معرض محیط ۴/۰ می‌باشد.

۱۰-ضرائب ترکیب بارها برای ملحوظ نمودن احتمال کمتر همزمانی تعداد بیشتری از عاملها در نظر گرفته می‌شود.

۱۱-منظور از ظرائب باربری یک قطعه بتن آرمه ، مقاومت محاسبه شده قطعه بر مبنای ابعاد مقاطع آن و مقاومت های محاسباتی است.

۱۲-آزمایش خم کردن و باز کردن خم برای میلگردهای سرد اصلاح شده الزامی می باشد.

۱۳-قالب برداری و برچیدن پایه های زیر طره ها از انتهای آزاد صورت می گیرد.

۱۴-مقاومت فشاری متوسط لازم در طرح اختلاط بتن با اعمال ظرایبی از انحراف معیار و مقادیر ثابتی بر مقاومت مشخصه بدست می آید.

۱۵-در خصوص مقابله با املاح کلر ، سیمان نوع ۲ در مقابل محیط هایی با املاح سولفات و کلر بهتر از انواع دیگر سیمان پرتلند عمل می‌کند.

۱۶-برای کنتر دمای بتن در بتن ریزی در هوای گرم حداکثر دمای سیمان ۷۰ درجه سانتیگراد و حداکثر دمای بتن هنگام ریختن ۳۰ درجه سانتیگراد توصیه می گردد.

۱۷-سیمانی که در آن فشردگی انبار پدید آمده است می توان پس از پودر کردن کلوخها آن را مصرف نمود.

۱۸-تواتر نمونه برداری از بتن باید حداقل یک نمونه بتن از هر رده بتن در روز و حداقل ۶ نمونه از کل سازه باشد.

۱۹-در صورتی ، روش عمل آوردن و مراقبت رضایت بخش تلقی می شود که مقاومت فشاری نمونه های کارگاهی در هر سنی ، حداقل ۸۵% مقاومت نظیر نمونه های عمل آمده در آزمایشگاه باشد.

۲۰-از هر رده بتن در هر روز کار ، حداقل برداشت یک نمونه الزامیست.

۲۱-مناسبترین جا برای سطوح واریز بتن جایی است که تلاشها بویژه نیروی برشی کمترین مقدار را داشته باشند.

۲۲-منظور از عمل آوردن بتن یعنی مرطوب نگهداشتن بتن به مدت کافی، جلوگیری از اثر سوء عوامل خارجی و بسته به مورد ، تسریح گرفتن و سخت شدن به کمک حرارت.

۲۳-برچیدن پایه های اطمینان زمانی مجاز است که مقاومت بتن به مقاومت ۲۸ روزه مورد نظر رسیده باشد.

۲۴-نمونه های آگاهی به منظور اطلاع از کیفیت بتن در موعدهای خاص تهیه می گردند.

۲۵-در ساخت بتن برای پی های حجیم بهتر است لز سیمان تراس و یا سیمان نوع ۲ استفاده نمود.

۲۶-پیش تنیدگی را می توان ذخیره نمودن تنشهای فشاری در بتن قیل از بارگذاری نهایی نامید.

۲۷-ماکزیمم تولید برش در وسط دیوار حاصل می گردد.

۲۸-نقشه هایی که برای قسمت های خاص و حساس سازه با استفاده از نقشه های اجرایی تهیه می شوند را نقشه های کارگاهی می نامند.

۲۹-در بتن هایی که در معرض آب زیرزمینی قرار دارند اصلا نباید از سیمان پرتلند تیپ ۵ استفاده نمود.

۳۰-مهندس ناظر می تواند برای حصول اطمینان از کیفیت مصالح مصرفی ، انجام هر آزمایشی را درخواست نماید.

۳۱-وقتیکه بارهای سرویس به یک تیر بتن آرمه وارد می شوند ، لنگر حداکثر ایجاد شده در تیر بیشتر از لنگر ترک دهندگی بتن تیر است.

۳۲- از میلگردهای فولادی از هر ۵۰ تن و کسر آن از هر قطر و هر نوع فولاد حداقل ۳ نمونه باید نمونه گیری کرد.

۳۳-آبهای حاوی سولفاتها و کلریدها ، نظیر آب دریا و برخی چاه ها ، با این شرط که یون سولفات از ۱۰۰۰ و یون کلرید از ۵۰۰ مشخص ، ستون طراحی می گردد.

۳۴-طراحی ستونهای بتنی تحت خمش دو محوری معمولا با تبدیل دو ممان در دو جهت و یک ممان و با خروج از مرکزیت مشخص ، ستون طراحی می گردد.

۳۵-مقدار کل سولفات در مخلوط بتن نباید از ۵% وزن سیمان بر حسب SO3 تجاوز نکند.

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *