انتخاب برگه

پرسش و پاسخ‌های صنعتی‌سازی ساختمان

صنعتی سازی ساختمان ۱.        سه معیار عمده‌ی ساخت و ساز صنعتی‌ را بیان کنید. بهره‎وری در منابع، افزایش سرعت و بهبود کیفیت سه معیار عمده‌ی صنعتی‌سازی است که حتی عدم رعایت یکی، موجب غیرصنعتی‌شدن پروژه می‌شود. ۲.        آیا معادل پنداشتن صنعتی‌سازی با پیش‌ساختگی درست...

نمودارهای تبدیل مقاومت نمونه‌های بتن به یکدیگر

نمودار تبدیل مقاومت نمونه استوانه ای استاندارد به غیر استاندارد ضریب تبدیل r1 نمودار تبدیل مقاومت نمونه مکعبی به ابعاد غیر ۲۰۰mm ضریب تبدیل r2 نمودار تبدیل مقاومت نمونه مکعبی ۲۰۰mm به مقاومت نظیر نمونه استوانه ای استاندارد ضریب تبدیل r3 با کلیک روی تصویر نمودار...

نمودار ضریب ارتفاع بار یخ – یخ زدگی جوی Fz

ضریب ارتفاع بند ۶-۹-۴ مبحث ششم ویرایش ۱۳۹۲ با کلیک روی تصویر نمودار -می‌توانید کیفیت اصلی تصویر را جهت پرینت و استفاده دریافت نمایید. محصولات پیشنهادی مرتبط: طیف پاسخ ۲۸۰۰ ویرایش ۴ (فایل اکسل/متنی/ایتبس) کلیدواژه جامع عمران (آزمون نظام مهندسی) فایل اکسل هوشمند ترکیبات...

جدول ضریب اثر شیب بام قوسی مبحث ششم ۱۳۹۲ بند ۶-۷-۶-۲

جدول ضریب اثر شیب بام قوسی مبحث ششم ۱۳۹۲ بند ۶-۷-۶-۲ تعداد قطعات در هر نیمه قوس نباید از سه قطعه کمتر باشد. با کلیک روی تصویر نمودار -می‌توانید کیفیت اصلی تصویر را جهت پرینت و استفاده دریافت نمایید. محصولات پیشنهادی مرتبط: طیف پاسخ ۲۸۰۰ ویرایش ۴ (فایل اکسل/متنی/ایتبس)...

نمودار مقاومت فشاری متوسط لازم بتن برای نتایج انحراف استاندارد

مقاومت فشاری متوسط لازم وقتی که نتایج انحراف استاندارد در دسترس باشد، روابط ۹-۵-۱ و ۹-۵-۲ صفحه ۳۶ مبحث نهم ۱۳۹۲ محور عمودی: مقاومت فشاری مشخصه بتن بر اساس آزمونه های استوانه ای MPa -fc با کلیک روی تصویر نمودار -می‌توانید کیفیت اصلی تصویر را جهت پرینت و استفاده دریافت...

نمودار مقاومت فشاری متوسط لازم بتن پرمقاوت – مبحث نهم ۱۳۹۲

نمودار مقاومت فشاری متوسط لازم بتن پرمقاوت – مطابق بند ۹-۹-۲-۳-۱ مبحث نهم ۱۳۹۲ با کلیک روی تصویر نمودار -می‌توانید کیفیت اصلی تصویر را جهت پرینت و استفاده دریافت نمایید. محصولات پیشنهادی مرتبط: طیف پاسخ ۲۸۰۰ ویرایش ۴ (فایل اکسل/متنی/ایتبس) کلیدواژه جامع عمران...

نمودار تاثیر نوع سیمان و سن بتن بر روی مقاومت فشاری نسبی بتن

تاثیر نوع سیمان و سن بتن بر روی مقاومت فشاری نسبی بتن مطابق جدول ۹-۱۰-۲۴ مبحث نهم ۱۳۹۲ صفحه ۱۴۶ با کلیک روی تصویر نمودار -می‌توانید کیفیت اصلی تصویر را جهت پرینت و استفاده دریافت نمایید. محصولات پیشنهادی مرتبط: طیف پاسخ ۲۸۰۰ ویرایش ۴ (فایل اکسل/متنی/ایتبس) کلیدواژه...

نمودار حداقل فاصله بنا از معابر عمومی برای احداث راهروی سرپوشیده موقت

نمودار راهروی سرپوشیده موقت نمودار حداقل فاصله بنا از معابر عمومی برای بررسی لزوم احداث راهروی سرپوشیده موقت (بند ۱۲-۲-۲-۳- مبحث دوازدهم ۱۳۹۲ صفحه ۱۲) با کلیک روی تصویر نمودار -می‌توانید کیفیت اصلی تصویر را جهت پرینت و استفاده دریافت نمایید. محصولات پیشنهادی مرتبط:...

نمودار کمکی محاسبه کاهش بارهای زنده یکنواخت – مبحث ششم ۱۳۹۲

نمودار کمکی محاسبه کاهش بارهای زنده یکنواخت – مبحث ششم ۱۳۹۲ با کلیک روی تصویر نمودار -می‌توانید کیفیت اصلی تصویر را جهت پرینت و استفاده دریافت نمایید. محصولات پیشنهادی مرتبط: طیف پاسخ ۲۸۰۰ ویرایش ۴ (فایل اکسل/متنی/ایتبس) کلیدواژه جامع عمران (آزمون نظام مهندسی)...

نمودار کاربردی ضریب شیب برای بام‌های شیب دار

نمودار کاربردی ضریب شیب برای بام‌های شیب دار، طبق بند ۶-۷۶- صفحه ۵۳ مبحث ششم (۱۳۹۲) ضریب شیب بام شیب‌دار با کلیک روی تصویر نمودار -می‌توانید کیفیت اصلی تصویر را جهت پرینت و استفاده دریافت نمایید. محصولات پیشنهادی مرتبط: طیف پاسخ ۲۸۰۰ ویرایش ۴ (فایل اکسل/متنی/ایتبس)...

نمودار کاربردی ضریب بادگیری مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ۱۳۹۲

ضریب بادگیری، طبق بند ۶-۱۰-۶-۱ صفحه ۷۵ مبحث ۶ (۱۳۹۲) با کلیک روی تصویر نمودار -می‌توانید کیفیت اصلی تصویر را جهت پرینت و استفاده دریافت نمایید. محصولات پیشنهادی مرتبط: طیف پاسخ ۲۸۰۰ ویرایش ۴ (فایل اکسل/متنی/ایتبس) کلیدواژه جامع عمران (آزمون نظام مهندسی) فایل اکسل...

نمودار کاربردی ضریب شکل طیف طرح/ضریب اصلاح طیف/ضریب بازتاب ساختمان

با کلیک روی تصویر نمودار -می‌توانید کیفیت اصلی تصویر را جهت پرینت و استفاده دریافت نمایید. نمودار ضریب شکل طیف طرح B1 نمودار ضریب بازتاب ساختمان B نمودار ضریب اصلاح طیف N با کلیک روی تصویر نمودار -می‌توانید کیفیت اصلی تصویر را جهت پرینت و استفاده دریافت نمایید....

کد تخفیف 30%: nowruz98 رد کردن