انتخاب برگه

ملات ساروج چیست؟

مقدمه ۱- ساروج از ابتکارات معماران ایرانی در دوران بسیار کهن است. ۲- در دروان گذشته، ساروج از اهمیت خاصی برخوردار بوده و جهت ساختن حوض، پل، آب‌انبار، برکه گرمابه و بنای خانه و سد کاربرد داشته‌است. ۳- ساروج یکی از مصالح قدیمی مصرف‌شده در ایران و بعضی کشورهای کناره...

عمر مفید ساختمان چیست؟

یکی از ابهامات موجود در مقررات ملی و دیگر قوانین مرتبط با جامعه مهندسین ساختمانی و بالطبع آن برای جامعه کارشناسی، غیر شفاف و مبهم بودن تعریف عمر مفید ساختمان می باشد. ▪️علیرغم اینکه در مبحث ۲ مدت بیمه کیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بهره برداری و پس از تحویل...

به چه کسی مهندس گفته می‌شود؟

مهندس کیست؟ این بحث ممکن است کمی مناقشه بر انگیز باشد، به همین دلیل تعریف واژه “مهندس” را از دائره المعارف بریتانیکا که یکی از معتبرترین کتاب‌های مرجع در جهان است قرض می‌گیرم و توضیحات خود را به آن اضافه خواهم کرد. معنی تحت اللفظی واژه مهندس یا...

پاسخ به ابهامات آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

دفتر تدوین ضوابط و استانداردها پاسخ‌گویی به سئوالات جامعه مهندسی درباره آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله-استاندارد  ۲۸۰۰ ایران را در دستور کار خود قرارداده  و از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۳  به حدود ۱۰۰ سؤال در خصوص ویرایش سوم آیین نامه مذکور، پاسخ مقتضی و...

آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها با اصلاحات بعدی‌

آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها با اصلاحات بعدی‌ بخش اول‌: قسمتهای مختلف ساختمان‌ فصل اول‌: قسمتهای اختصاصی‌ ماده ۱ ـ قسمتهایی از بنا، اختصاصی تلقی می‌شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص‌یافته باشد. ماده ۲ ـ علاوه بر ثبت اراضی...

وظایف مهندس ناظر

شرح خدمات مهندسان ناظر (معرفی شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان) این مجموعه شرح خدمات در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و آئین نامه اجرائی آن (مصوب ۱۳۷۵ (و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) تدوین شده است و تا زمان تصویب و...

شرح خدمات ناظر تأسیسات برقی

مهندس ناظر تأسیسات برقی ۷ -۱ بررسی کفایت اطلاعات موجود در نقشه های مصوب تأسیسات برقی ۷ -۲ کنترل مصالح تأسیسات برقی از نظرنوع ، کیفیت ، نحوه حمل، نگهداری و استفاده منطبق با نقشه ها و مشخصات فنی مصوب و استانداردهای ملی ایران ۷ -۳ کنترل امکانات تأسیسات برقی محل و نحوه...

شرح خدمات ناظر تأسیسات مکانیکی

مهندس ناظر تأسیسات مکانیکی ۶ -۱ کنترل کفایت اطلاعات موجود در نقشه های مصوب تأسیسات مکانیکی ۶ -۲ کنترل مصالح تأسیسات مکانیکی از نظر نوع ، کیفیت ، نحوه حمل ، نگهداری و استفاده منطبق با نقشه ها و مشخصات فنی مصوب و استانداردهای ملی ایران ۶ -۳ کنترل امکانات و تأسیسات موجود...

شرح خدمات ناظر معماری

مهندس ناظر معماری ۴ -۱ کنترل کفایت اطلاعات موجود در نقشه معماری و جداول نازک کاری ۴ -۲ کنترل رعایت ضوابط مندرج در پروانه ساختمان و نقشه ها شامل محل استقرار ساختمان، طول پیش آمدگی ها و ارتفاع آنها از کف تعیین شده ، سطح اشغال ساختمان، رعایت درصد اشغال، فاصله تا ساختمان...

شرح وظائف ناظر عمران

مهندس ناظر عمران ۵ -۱ کنترل کفایت اطلاعات و مشخصات فنی موجود در نقشه های مصوب سازه و گودبرداری ۵ -۲ کنترل اقدامات الزامی انجام شده توسط سازنده قبل از تخریب ساختمان موجود ۵ -۳ کنترل اخذ مجوز های لازم توسط سازنده و مطالعه مندرجات آن ها ۵ -۴ کنترل مطابقت روش تخریب با...

شرح خدمات ناظر هماهنگ کننده

مهندس ناظر هماهنگ کننده ۳ -۱ مذاکره با صاحبکار و کسب اطلاع از برنامه وی برای اجرای ساختمان به اتفاق سایر مهندسان ناظرو مستند سازی آن. ۳ -۲ کنترل و حصول اطمینان از اجرای ساختمان توسط سازنده ذیصلاح مندرج در پروانه ساختمان ۳ -۳ کنترل و حصول اطمینان از حضور و فعالیت رئیس...
سیمان و انواع سیمان به همراه کاربردها و ترکیبات انواع سیمان

سیمان و انواع سیمان به همراه کاربردها و ترکیبات انواع سیمان

سیمان پرتلند به صورت استاندارد در ۵ نوع I ، II ، III ، IV ، V تولید می شود. هر کدام از انواع سیمان استاندارد با تغییر میزان مواد خام اولیه و تغییر در مقدار ترکیبات اصلیآن ساخته می شود. جدول زیر مقادیر متوسط نوعی ترکیبات اصلی انواع سیمان های پرتلند استاندارد را نشان می...