انتخاب برگه

نشریات نظام فنی

نشریه ۳۳۲۷ شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیرصنعتی

نشریه ۳۳۲۷ شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیرصنعتی

نشریه ۳۳۲۷ شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیرصنعتی دانلود PDF نشریه ۳۳۲۷ شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیرصنعتی |...

بیشتر بخوانید
نشریه ۱۲۰ آیین نامه بتن ایران ”آبا“- تجدید نظر دوم- ۱۴۰۰

نشریه ۱۲۰ آیین نامه بتن ایران ”آبا“- تجدید نظر دوم- ۱۴۰۰

آیین نامه آبا ۱۴۰۰ نشریه ۱۲۰ آیین نامه بتن ایران ”آبا“- تجدید نظر دوم- ۱۴۰۰ دانلود PDF نشریه ۱۲۰ آیین نامه بتن ایران ”آبا“- ۱۴۰۰- جلد اول تحلیل و طراحی | ۱۷٫۹MB دانلود PDF نشریه ۱۲۰ آیین نامه بتن ایران ”آبا“- ۱۴۰۰- جلد اول مصالح و اجرا | ۵٫۸MB دانلود PDF نشریه ۱۲۰...

بیشتر بخوانید
نشریه ۱۵۰ سازه‌های بتنی مهندسی محیط زیست – ترجمه ACI 350R-89 و آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه – ترجمه AWWA400-93 و ACI 350.1R-89

نشریه ۱۵۰ سازه‌های بتنی مهندسی محیط زیست – ترجمه ACI 350R-89 و آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه – ترجمه AWWA400-93 و ACI 350.1R-89

نشریه ۱۵۰ سازه‌های بتنی مهندسی محیط زیست - ترجمه ACI 350R-89 و آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه - ترجمه AWWA400-93 و ACI 350.1R-89 دانلود نشریه ۱۵۰ سازه‌های بتنی مهندسی محیط زیست - ترجمه ACI 350R-89 و آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه - ترجمه AWWA400-93 و ACI...

بیشتر بخوانید
سوالی دارید؟ پیام دهید