انتخاب برگه

نشریات نظام فنی

نشریه ۱۵۰ سازه‌های بتنی مهندسی محیط زیست – ترجمه ACI 350R-89 و آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه – ترجمه AWWA400-93 و ACI 350.1R-89

نشریه ۱۵۰ سازه‌های بتنی مهندسی محیط زیست – ترجمه ACI 350R-89 و آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه – ترجمه AWWA400-93 و ACI 350.1R-89

نشریه ۱۵۰ سازه‌های بتنی مهندسی محیط زیست - ترجمه ACI 350R-89 و آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه - ترجمه AWWA400-93 و ACI 350.1R-89 دانلود نشریه ۱۵۰ سازه‌های بتنی مهندسی محیط زیست - ترجمه ACI 350R-89 و آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه - ترجمه AWWA400-93 و ACI...

بیشتر بخوانید
نشریه ۱۶۸ مبانی طراحی انبارهای سیب زمینی و ضوابط طراحی سیستم هوادهی و دستورالعمل بهره برداری همراه با نقشه‌های همسان اجرایی انبارهای ۳۰۰۰ تنی سیب‌زمینی در منطقه سرد و خشک بصورت لوح فشرده

نشریه ۱۶۸ مبانی طراحی انبارهای سیب زمینی و ضوابط طراحی سیستم هوادهی و دستورالعمل بهره برداری همراه با نقشه‌های همسان اجرایی انبارهای ۳۰۰۰ تنی سیب‌زمینی در منطقه سرد و خشک بصورت لوح فشرده

نشریه ۱۶۸ مبانی طراحی انبارهای سیب زمینی و ضوابط طراحی سیستم هوادهی و دستورالعمل بهره برداری همراه با نقشه‌های همسان اجرایی انبارهای ۳۰۰۰ تنی سیب‌زمینی در منطقه سرد و خشک بصورت لوح فشرده دانلود PDF بانی طراحی انبارهای سیب زمینی و ضوابط طراحی سیستم هوادهی و دستورالعمل...

بیشتر بخوانید
نشریه ۲۹۳ نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه ۱۰ متر (آبروهای دالی شکل)

نشریه ۲۹۳ نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه ۱۰ متر (آبروهای دالی شکل)

نشریه ۲۹۳ نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه ۱۰ متر (آبروهای دالی شکل) دانلود PDF نشریه ۲۹۳ نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه ۱۰ متر (آبروهای دالی شکل) | ۲٫۱MB دانلود نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه ۱۰ متر | ۱٫۴MB دانلود محاسبات تیرهای پیش ساخته راه...

بیشتر بخوانید
سوالی دارید؟ پیام دهید