انتخاب برگه

دیتیل آزمون نظام مهندسی معماری

در هر دوره آزمون نظام مهندسی معماری در آزمون نظارت و اجرا معماری، سوالاتی از اطلاعات دیتیل و جزئیات معماری (Detail) مطرح می‌شود که با توجه به تجربه دوستان شرکت کننده و تیپ سوالات مطرح شده، ملاک دتیل معماری مطرح شده در آزمون نظام مهندسی، دتایل‌های سازمان برنامه و بودجه (نظام فنی و اجرایی کشور) که دیتایل معماری را در قابل نشریات زیر منتشر کرده است.

دانلود نشریه ۹۲

جزئیات معماری ساختمانهای آجری

دانلود نشریه ۹۲ | PDF | ۷.۷MB

دانلود نشریه ۱۶۷

دانلود نشریه ۱۶۷ | جلد اول | PDF | ۱۳.۱MB

نقشه های جزئیات تیپ برای ساختمان های مسکونی با سازه بنایی (ماسونری)

دانلود نشریه ۱۶۷ | جلد دوم | PDF | ۵.۴MB

نقشه های جزئیات تیپ برای ساختمانهای مسکونی و اداری با سازه فولادی یا بتنی

دانلود نشریه ۱۶۷ | جلد سوم | PDF | ۱.۲MB

نقشه های جزئیات تیپ برای ساختمانهای صنعتی با سازه فولادی


توجه: جلد دوم راهنمای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ۱۳۹۶، (سایز کتاب A4 افقی- راهنمای رسمی) با عنوان “جزئیات اجرائی عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان‌ها” به عنوان یکی دیگر از منابع رسمی دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، برای مجموعه سوالات دتایل می باشد. کلیدواژه جلد دوم راهنمای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ۱۳۹۶ نیز در سایت موجود است.


پیشنهاد: مجموعه سوالات دیتایل جزئیات اجرایی ساختمان مطرح شده در آزمون نظام مهندسی

صفحه ویژه کلیدواژه آزمون نظام مهندسی

صفحه ویژه آزمون طراحی معماری


محصولات پیشنهادی: