انتخاب برگه

توسعه بانک واژگان کلیدواژه های مقررات ملی ساختمان ایران

از طریق این صفحه و فرم زیر، می توانید به توسعه کلیدواژه ها کمک کرده و و در مقابل اعتبار خرید و کد تخفیف فروشگاه دریافت نمایید.

در تهیه کلیدواژه ها، انتخاب برخی واژه ها سلیقه ای بوده و ممکن است برخی واژه های مهم و کاربردی از قلم افتاده باشند و استفادکنندگان از کلیدواژه ها و واژه یاب در حین استفاده از مباحث و مقررات ملی در فعالیت های حرفه ای خود و یا آمادگی برای آزمون های نظام مهندسی به برخی واژه ها برخورد نمایند که لازم هست در بانک واژگان قرار بگیرند. لذا این صفحه و فرم زیر برای توسعه و غنی سازی کلیدواژه ها دایر شده است.

جهت قدردانی از مشارکت کنندگان و توسعه دهندگان نیز، با توجه به کمیت و کیفیت کلیدواژه های ارسالی کدهای تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی و اعتبار خرید نقدی برایشان ارسال می شود. با تشکر

توسعه بانک واژگان (کلیدواژه)

کلیدواژه های مقررات ملی ساختمان ایران (مباحث ۲۲ گانه + سایر منابع آزمون نظام مهندسی ساختمان)
 • جهت ارسال تشکر و قدردانی ما جهت توسعه کلیدواژگان مقررات ملی ساختمان ایران، حتما ایمیل خود را وارد نمایید. کد تخفیف و اعتبار خرید فروشگاه سازه پلاس به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : pdf, xls, xlsx, doc, docx, jpg, png.
  • لطفا کلیدواژه های مورد نظر خود را در هر سطر وارد کنید.

   در صورت زیاد بودن تعداد واژگان با فایل متنی، Word یا Excel واژگان را ارسال نمایید.

   

  سبد خرید