انتخاب برگه

کتابخانه الکترونیک

حتما قبل از خرید کتاب الکترونیک از سایت سازه پلاس از نبودن نسخه رایگان قابل دانلود در سایر سایت‌های مشابه مطمئن شوید

جهت احترام به حقوق مولفین کشورمان، کتاب های مولفین ایرانی تحت هیچ عنوانی برای فروش و یا دانلود قرار داده نشده است.

به دلیل حجم بالای کتاب ها از قراردان پیشنمایش صفحات و اطلاعاتی نظیر تعداد صفحه و… معذور هستیم در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر راجع به هر کتاب عنوان کتاب را در سایت هایی نظیر https://www.amazon.com و https://books.google.com جستجو کرده تا علاوه بر اطلاع از قیمت واقعی هر یک از کتاب ها، سایر اطلاعات تکمیلی را نیز بدست آورید.

وجوه دریافتی صرفا بابت نگهداری فایل روی سرور و ارائه لینک دانلود می باشد.

برای جستجوی سریع داخل این صفحه می توانید از Find مرورگر خود استفاده کنید. (Ctrl+F)


مشاهده جلد | پرداخت و دانلود | Finite Element Analysis With Error Estimators.pdf ۴.۴۷ MB


مشاهده جلد | پرداخت و دانلود | Finite Element Analysis – Theory and Application With ANSYS.pdf ۲۹.۰۶ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلود | Finite Element Modeling for Stress Analysis – Robert D. Cook.pdf ۳۸.۹۴ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلود | Finite Elements in Plasticity.pdf ۵۴.۵۶ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلود | Fundamentals Of Finite Element Analysis – Hutton – Mcgraw-H.pdf ۴.۴۴ MB


مشاهده جلد | پرداخت و دانلود | Zienkiewicz – vol.1 – FEM Basis.pdf ۹.۷۶ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلود | Zienkiewicz & Taylor (2000) -vol.2 The Finite Element Method, 5Th.pdf ۴.۳۱ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلود | Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. Vol. 3. The finite element met.pdf ۳.۱۸ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلود | book-ArchDams.pdf (DESIGN OF ARCH DAMS) ۷۸.۱۲ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلود | ELASTICITY-Theory, Applications, and Numerics-MARTIN H. SADD.pdf ۵.۴ MB


مشاهده جلد | پرداخت و دانلود |Computational Fluid Dynamics, Volume 2-Klaus A.Hoffmann.pdf ۱۲.۵۵ MB


مشاهده جلد | پرداخت و دانلودConcrete Dams Seismic Analysis, Design and Retrifitting.pdf ۱.۱ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلودConcrete Fracture Models and Applications.pdf ۴.۹۳ MB


مشاهده جلد | پرداخت و دانلودDESlG Of Small Canals Structures.pdf ۳۱.۸۸ MB


مشاهده جلد | پرداخت و دانلودDesign Criteria for Concrete Arch and. Gravity Dams.pdf ۲.۹۳ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلودDesign of Small Dams (904)-BUREAU OF RECLAMATION.pdf ۶۲.۹۴ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلودDesign-of-Reinforced-Concrete-Jack C. McCormac.pdf ۹.۹۹ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلودDictionary of Engineering-McGraw-Hill-Second Edition.pdf ۴.۸۶ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلودDynamics of Structures 3rd Edition-Clough.pdf ۴۷.۳۸ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلودDynamics_of_Structures CHOPRA.pdf ۳۹.۵۸ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلودAdvanced_EarthquakeEngineeringAnalysis.pdf ۴.۶۴ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلودEXTENDED FINITE ELEMENT METHOD.pdf ۴.۱۵ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلودEarthquake_engineering_for_concrete_dams.pdf ۳.۰۷ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلودFinite Elementdesign of concrete structures.pdf ۱۸.۵۸ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلودGravitydam USACE95.pdf ۷۷۹ KB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلودHydraulic structure Novak.pdf ۱۷.۰۶ MB


مشاهده جلد | پرداخت و دانلودKing Dwarf Civil Engineering Formulas.pdf ۴.۳۲ MB


مشاهده جلد | پرداخت و دانلودMATLAB Codes for Finite Element Analysis- Solids and Structures.pdf ۳.۷۵ MB


مشاهده جلد | پرداخت و دانلودMatrix structural analysis and introduction to finite elements.pdf ۲۵.۲۵ MB


 مشاهده جلد | پرداخت و دانلودOpenChannels by John Fenton P59.pdf ۱.۶۲ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلودPrestressed Concrete-Edward G.Nawy.pdf ۴۰.۴۲ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلودReinforced_concrete_analysis_and_design-S.S. RAY.pdf ۱۲.۶۱ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلودRiver Hydraulics-US Army Corps.pdf ۱.۲ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلودSeismic Design Aids for Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Structures-Taylor & Francis Group.pdf ۷.۳۲ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلودStandard Methods for the Examination of Water & Wastewater.pdf ۴۲.۹۵ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلودThe First Course in the Finite Element Logan.pdf ۱۱.۸۶ MB

مشاهده جلد | پرداخت و دانلودreinforced concrete-MacGregore.pdf ۱۲.۵۵ MB


مشاهده جلد | پرداخت و دانلودASEISMIC DESIGN CRITERIA FOR ARCH DAMS IN JAPAN.pdf ۷۰.۰۶ MB


مشاهده جلد | پرداخت و دانلودHow to Model and Design High Rise Buildings using ETABS.pdf ۵۳.۰۴ MB