انتخاب برگه

صفحه ویژه آزمون‌ نظام کاردانی ساختمان

آزمون کاردانی ۲۱ تیرماه ۱۴۰۳
روش استفاده از کلیدواژهاثبات عملکرد کلیدواژه

توجه: عضویت همزمان در “سازمان نظام کاردانی” و “سازمان نظام مهندسی” مجاز نیست.

پیشنیاز آزمون حرفه کاردانان فنی:

 • گذشت ۵ سال از مدرک کاردانی ساختمانی وزارت علوم
 • گذشت ۶ سال از مدرک کاردانی ساختمانی سایر موسسات

دانلود نمونه سوالات آزمون نظام کاردانی ساختمان با کلید رسمی:

دانلود سوالات نظام کاردانی عمران – اردیبهشت ۱۴۰۲ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی معماری – شهریور ۱۴۰۱ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات مکانیکی – شهریور ۱۴۰۱ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات برقی – شهریور ۱۴۰۱ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی شهرسازی – شهریور ۱۴۰۱ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی نقشه برداری – شهریور ۱۴۰۱ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی عمران – شهریور ۱۴۰۱ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی معماری – شهریور ۱۴۰۱ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات مکانیکی – شهریور ۱۴۰۱ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات برقی – شهریور ۱۴۰۱ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی شهرسازی – شهریور ۱۴۰۱ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی نقشه برداری – شهریور ۱۴۰۱ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی عمران – مرداد ۱۴۰۰ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی معماری – مرداد ۱۴۰۰ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات مکانیکی – مرداد ۱۴۰۰ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات برقی – مرداد ۱۴۰۰ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی شهرسازی – مرداد ۱۴۰۰ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی نقشه برداری – مرداد ۱۴۰۰ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی عمران – مهر ۹۹ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی معماری – مهر ۹۹ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات مکانیک – مهر ۹۹ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات برق – مهر ۹۹ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی شهرسازی – مهر ۹۹ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی نقشه برداری – مهر ۹۹ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی عمران – بهمن ۹۷ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی معماری – بهمن ۹۷ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات مکانیک – بهمن ۹۷ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات برق – بهمن ۹۷ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی شهرسازی – بهمن ۹۷ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی نقشه برداری – بهمن ۹۷ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی عمران – مهر ۹۶ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی معماری – مهر ۹۶ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات مکانیک – مهر ۹۶ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات برق – مهر ۹۶ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی شهرسازی – مهر ۹۶ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی نقشه برداری – مهر ۹۶ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی عمران – بهمن ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی معماری – بهمن ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات مکانیک – بهمن ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات برق – بهمن ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی شهرسازی – بهمن ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی نقشه برداری – بهمن ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی عمران – مرداد ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی معماری – مرداد ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات مکانیک – مرداد ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات برق – مرداد ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی شهرسازی – مرداد ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی نقشه برداری – مرداد ۹۴ دفترچه E
Download

تا آزمون نظام کاردانی ساختمان ۲۱ تیر ۱۴۰۳

روز

:

ساعت

:

دقیقه

:

ثانیه

آزمون صلاحیت کاردان فنی ساختمان، کلمه و عبارت مهندسی یا ناظر و نظارت ندارد و صرفا حدود صلاحیت کاردان فنی ساختمان هست، جهت اطلاع بیشتر از نظام کاردانی ساختمان محل بپرسید.

کلیدواژه تکی‌ مباحث

منابع آزمون‌ کاردانی تیر ۱۴۰۳

منابع کاردانی معماری اسفند ۱۴۰۳

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه (مندرج در همین وب‌سایت) + جزوه اخلاق حرفه‌ای
 • مبحث دوم (نظامات اداری)(۱۳۸۴)
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)(۱۳۹۵)
 • مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۹۶)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)(۱۳۹۶)
 • مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی)(۱۴۰۰)
 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)(۱۳۹۸)
 • مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن‌آرمه(۱۳۹۹)
 • مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)(۱۴۰۱) جدید
 • مبحث یازدهم ( اجرای صنعتی ساختمان‌ها)(۱۴۰۰)
 • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)(۱۳۹۲)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی)(۱۳۹۲)
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)(۱۳۹۹)
 • مبحث مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)(۱۳۹۵)
 • مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها)(۱۳۹۲)
 • مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان (برگرفته از متون مباحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها)(۱۳۹۵)، چهاردهم (تأسیسات مکانیکی)(۱۳۹۶) و شانزدهم (تأسیسات بهداشتی)(۱۳۹۶))
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخشهای نظارت و اجرا) (۱۳۹۰) (تصویر جلد)
 • راهنمای طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه (۱۴۰۲) جدید
 • گودبرداری و سازه‌های نگهبان * (دانلود دستورالعمل گودبرداری)
 • جزئیات اجرائی ساختمان*
 • اصول اجرائی ساختمان* (نشریه ۵۵)
 • آشنایی با فناوری‌های نوین ساختمان*

* برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

 • تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
 • تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
 • تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

منابع کاردانی عمران اسفند ۱۴۰۳

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه (مندرج در همین وب‌سایت) + جزوه اخلاق حرفه‌ای
 • مبحث دوم (نظامات اداری)(۱۳۸۴)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)(۱۳۹۶)
 • مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی)(۱۴۰۰)
 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)(۱۳۹۸)
 • مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن‌آرمه)(۱۳۹۹)
 • مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)(۱۴۰۱) جدید
 • مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمان‌ها)(۱۴۰۰)
 • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)(۱۳۹۲)
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی)(۱۳۹۹)
 • مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)(۱۳۹۵)
 • مبحث بیستم و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (۱۳۹۰) (تصویر جلد)
 • راهنمای طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه (۱۴۰۲) جدید
 • گودبرداری و سازه های نگهبان* (دانلود دستورالعمل گودبرداری)
 • روشها و جزئیات اجرایی ساختمان* (نشریه ۵۵)
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها* (نشریه ۴۳۱۱)

* برای موارد ذکر شده منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

• تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

• تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

• تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

منابع کاردانی برق اسفند ۱۴۰۳

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه (مندرج در همین وب‌سایت) + جزوه اخلاق حرفه‌ای
 • مبحث دوم ( نظامات اداری)(۱۳۸۴)
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق )(۱۳۹۵)
 • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )(۱۳۹۲)
 • مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها)(۱۳۹۵)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی )(۱۳۹۲)
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی)(۱۳۹۹)
 • مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)(۱۳۹۵)
 • مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها)(۱۳۹۲)
 • مسائل مربوط به اجرا و نظارت بر تاسیسات برقی
 • کتاب های راهنماهای مباحث مقررات ملی ساختمان

* برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

 • تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
 • تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
 • تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

منابع کاردانی مکانیک اسفند ۱۴۰۳

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه (مندرج در همین وب‌سایت) + جزوه اخلاق حرفه‌ای
 • مبحث دوم (نظامات اداری)(۱۳۸۴)
 • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)(۱۳۹۲)
 • مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی)(۱۳۹۶) + اصلاحیه (دانلود اصلاحیه)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)(۱۳۹۲)
 • مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی )(۱۳۹۶)
 • مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی)(۱۴۰۱) جدید
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی)(۱۳۹۹)
 • مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)(۱۳۹۵)
 • مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها)(۱۳۹۲)
 • نشریه ۱۲۸ جلد ششم قسمت های اول و دوم سازمان برنامه و بودجه کشور(دانلود نشریه ۱۲۸)
 • موارد مرتبط به اجرا و نظارت تأسیسات مکانیکی*
 • اطلاعات عمومی تاسیسات مکانیکی و الزامات آن مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی، انتشارات فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی*
 • کتاب های راهنماهای مباحث مقررات ملی ساختمان

* برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد و از مراجع معتبر فنی و مهندسی شامل کتابهای دانشگاهی و انجمنهای بین‌المللی صنعت تأسیسات استفاده گردد.

• تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.

• تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

• تذکر۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

منابع کاردانی نقشه برداری اسفند ۱۴۰۳

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه (مندرج در همین وب‌سایت) + جزوه اخلاق حرفه‌ای
 • مبحث دوم (نظامات اداری)(۱۳۸۴)
 • مبحث دوازدهم ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )(۱۳۹۲)
 • مبحث مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)(۱۳۹۵)
 • دستورالعمل های تیپ و تعرفه خدمات نقشه برداری (نشریات ۱۱۹ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)
 • نقشه برداری عمومی (شامل مفاهیم پایه، روش ها و ابزارهای فاصله یابی، زاویه یابی و ترازیابی و تعیین موقعیت)
 • نقشه برداری و پیاده سازی ساختمان ها و معابر*
 • نقشه برداری مسیر و محاسبات احجام خاکی*
 • ژئودزی (شامل مفاهیم پایه، سطوح مبنا و دستگاه های مختصات)*
 • فتوگرامتری و عکس های هوایی *
 • کارتوگرافی و سیستم های تصویر*

* برای موارد ذکر شده منابع و کتاب های مرجع ( با تاکید بر انتشارات علمی و دانشگاهی) مربوط به برنامه درسی دوره کاردانی نقشه برداری مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

 • تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
 • تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
 • تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

منابع کاردانی شهرسازی اسفند ۱۴۰۳

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه (مندرج در همین وب‌سایت) + جزوه اخلاق حرفه‌ای
 • مبحث دوم (نظامات اداری)(۱۳۸۴)
 • مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۹۶)
 • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)(۱۳۹۲)
 • مبحث بیستم (علائم و تابلوها)(۱۳۹۶)
 • مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)(۱۳۹۵)
 • دو جلد مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و نیز ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ – دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
 • مجموعه ضوابط، مقررات و مصوبات موردی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران – ۱۳۹۵ – دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
 • کتاب بازآفرینی شهری پایدار در محدوده ها و محله های ناکارآمد شهری (۱۳۹۷)
 • آئین نامه طراحی راه های شهری ۱۳۹۹ (۱۲ جلدی فقط بخش‌های ۱، ۵، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱) – (دانلود) (دارای کلیدواژه تکی جداگانه)
 • قرارداد همسان شماره ۱۲ (تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها) (دانلود)
 • راهنمای دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح های توسعه و عمران شهری
 • آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی
 • قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی – مصوب ۱۳۳۴
 • مسائل مرتبط با شهرسازی اعم از مدیریت برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری (در حد اطلاعات دانشگاهی) *
 • مبانی و اصول برنامه‌ریزی طراحی شهری و روستایی، مفهوم شهر و شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری و انواع آن، تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و طبیعی در طرح‌های شهرسازی، تحولات شهرسازی، روش مطالعه وضع موجود شهر و روستا، الگوهای برنامه‌ریزی و جایگزینی نیازمندی‌های شهری و روستایی (در حد اطلاعات دانشگاهی) *
 • فرآیند بررسی، تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه شهری از مقیاس ملی تا محلی بر اساس قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه *

* برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

 • تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
 • تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
 • تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.