انتخاب برگه

آزمون ماده ۲۷ "خدمات مهندسی کارشناسی"

صفحه ویژه موفقیت در آزمون کارشناسی رسمی ماده ۲۷ خدمات مهندسی کارشناسی

 

لیست منابع آزمون ماده ۲۷

تا آزمون ماده ۲۷، ۴ مرداد ۱۴۰۳

روز

:

ساعت

:

دقیقه

:

ثانیه

آزمون کارشناس ماده ۲۷ (خدمات مهندسی کارشناسی) ویژه مهندسین دارای حداقل ۵ سال پروانه اشتغال (حداقل در یکی از صلاحیت‌های نظارت، اجرا، طراحی) است.

حد نصاب قبولی در آزمون صلاحیت ماده ۲۷ کتبی (تستی)  کسب نمره ۷۰ درصد است.

 آزمون کارشناس رسمی ماده ۲۷ در ۴ مرداد ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

پیشنیاز:

قبل از سال ۱۴۰۱: ده سال پروانه اشتغال

آزمون سال ۱۴۰۱: داشتن پروانه پایه یک

سال ۱۴۰۳ به بعد: ۵ سال سابقه پروانه 

آزمون ماده ۲۷ جزوه بسته بود و ۷۰% آزمون کتبی، ۳۰% مصاحبه حضوری است.

منابع آزمون کارشناس ماده ۲۷ در ۴ مرداد ۱۴۰۳

مواد عمومی آزمون صلاحیت کارشناسی ماده ۲۷ – کلیه رشته‌ها

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه (مندرج در همین وب‌سایت) + جزوه اخلاق حرفه‌ای
 •  قانون مدنی (در مالکیت، حق انتفاع، عمری، رقبی و سکنی، وقف، حریم املاک، حق ارتفاق، اقسام عقود، شرایط اساسی صحت معامله، خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات، سقوط تعهدات، ضمان قهری، اتلاف، تسبیب، احکام بیع و اجاره)
 • قانون برگزاری مناقصات (مشاهده)
 • قانون مسئولیت مدنی (مشاهده)
 • شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)
 • شرایط عمومی عیوب اساسی و پنهان ساختمان (به استثناء رشته‌های شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک) (مشاهده)
 • قانون شهرداری و اصلاحات بعدی (مشاهده)
 • مبحث دوم (نظامات اداری)(۱۳۸۴)
 • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)(۱۳۹۲)

منابع آزمون ماده ۲۷ معماری در مرداد ۱۴۰۳

 • منابع عمومی همه رشته‌ها
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)(۱۳۹۵)
 • مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۹۶)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)(۱۳۹۶)
 • مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی)(۱۴۰۰)
 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)(۱۳۹۸)
 • مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن‌آرمه)(۱۳۹۹)
 • مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)(۱۴۰۱)
 • مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)(۱۳۹۲)
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)(۱۳۹۹)
 • مبحث بیستم (علائم و تابلوها)(۱۳۹۶)
 • مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)(۱۳۹۵)
 • مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها)(۱۳۹۲)
 • قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۵۱/۱۲/۲۲ و اصلاحات بعدی
 • ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت – ویرایش سوم ۱۳۹۹ (دانلود) ضابطه ۸۹۳
 •  نشریه شماره ۵۵ (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی) سازمان برنامه و بودجه کشور (نشریه ۵۵)
 • دانش و اطلاعات دانشگاهی
 • اصول متره و برآورد
 • پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم | طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری (دانلود پیوست ششم ۲۸۰۰)
 • ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها
 • روش‌ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان

منابع آزمون ماده ۲۷ عمران در مرداد ۱۴۰۳

 • منابع عمومی همه رشته‌ها
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)(۱۳۹۵)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)(۱۳۹۶)
 • مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)(۱۳۹۸)
 • مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی)(۱۴۰۰)
 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)(۱۳۹۸)
 • مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن‌آرمه)(۱۳۹۹)
 • مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)(۱۴۰۱)
 • مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمان‌ها)(۱۴۰۰)
 • مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)(۱۳۹۵)
 • مبحث بیستم و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)
 • نشریه شماره ۵۵ (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی) سازمان برنامه و بودجه کشور (نشریه ۵۵)
 • دانش و اطلاعات دانشگاهی
 • اصول متره و برآورد
 • آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم (دانلود اصلاحیه)
 • پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم | طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری (دانلود پیوست ششم ۲۸۰۰)
 • دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی- مصوب سال ۱۳۹۱ (دانلود دستورالعمل گودبرداری)
 • ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها
 • روش‌ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان

منابع آزمون ماده ۲۷ مکانیک در مرداد ۱۴۰۳

 • منابع عمومی همه رشته‌ها
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در برابر حریق (۱۳۹۵)
 • مبحث چهاردهم: تاسیسات مکانیکی (۱۳۹۶) + اصلاحیه (دانلود اصلاحیه)
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­‌برقی (۱۳۹۲)
 • مبحث شانزدهم: تاسیسات بهداشتی (۱۳۹۶)
 • مبحث هفدهم: لوله‌کشی گاز طبیعی (۱۴۰۱)
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)(۱۳۹۹)
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 • مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
 • کتاب‌های راهنمای مقررات ملی ساختمان
 • نشریه ۱۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور (مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان‌ها) (دانلود نشریه ۱۲۸)
 • نشریه ۱۷۲ سازمان برنامه و بودجه کشور(عملکرد، نگهداری و بهینه سازی سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع) (دانلود نشریه ۱۷۲)
 • نشریه ۴۶۰ سازمان برنامه و بودجه کشور (راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات‌مکانیکی ساختمان) (دانلود نشریه ۴۶۰)
 • دانش و اطلاعات دانشگاهی
 • اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات‌مکانیکی
 • اصول متره و برآورد

منابع آزمون ماده ۲۷ برق در مرداد ۱۴۰۳

 • منابع عمومی همه رشته‌ها
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
 • مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­‌برقی (۱۳۹۲)
 • مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۹)
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 • مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
 • نشریه ۸۹ سازمان برنامه و بودجه کشور (مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان) (دانلود نشریه ۸۹)
 • نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ (مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی) (دانلود نشریه ۱۱۰)
 • نشریه ۳۸۰ سازمان برنامه و بودجه کشور (راهنمای طراحی و اجرای سیستم‌های برق اضطراری و پشتیبان) (دانلود نشریه ۳۸۰)
 • نشریه ۳۹۳ سازمان برنامه و بودجه کشور (نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان) (دانلود نشریه ۳۹۳)
 • نشریه ۶۲۲ سازمان برنامه و بودجه کشور (مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم‌های ردیابی و اعلام حریق ساختمان) (دانلود نشریه ۶۲۲)
 • دانش و اطلاعات دانشگاهی
 • اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات‌برقی
 • اصول متره و برآورد

منابع آزمون ماده ۲۷ شهرسازی در مرداد ۱۴۰۳

 • منابع عمومی همه رشته‌ها
 • مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۹۶)
 • مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)(۱۳۹۵)
 • مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (از ابتدا تاکنون)
 • آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی (دانلود)
 • ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت – ویرایش سوم ۱۳۹۹ (دانلود) ض ۸۹۳
 • مصوبه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۳۸۹
 • اهم قوانین موضوعه و مرتبط با شهر، شهرداری، شورای اسلامی شهر، زمین، مالکیت، شهرسازی، ساختمان، اراضی، محدوده‌ها و … مصوب مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای عالی و سایر نهادهای قانونگذار و آئیننامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها
 • مبانی و اصول برنامه‌ریزی و طراحی شهری و روستایی، مفهوم شهر و شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری و انواع آن، تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و طبیعی در طرح‌های شهرسازی، تحولات شهرسازی، روش مطالعه وضع موجود شهر و روستا، الگوهای برنامه‌ریزی و جایگزینی نیازمندی‌های شهری و روستایی (در حد اطلاعات دانشگاهی)
 • قرارداد همسان شماره ۱۲ (تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها) (دانلود)
 • قرارداد همسان شماره ۱۹ (تهیه طرح توسعه عمران (جامع) ناحیه) (دانلود)

منابع آزمون ماده ۲۷ نقشه برداری در مرداد ۱۴۰۳

 • منابع عمومی همه رشته‌ها
 • مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل (پدافند غیر عامل)(۱۳۹۵)
 • قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ (مشاهده)
 • قانون ثبت اسناد و املاک باب هشتم (مواد مخصوصه) مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ (مشاهده)
 • قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴
 • شیوه‌نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه تفکیک آپارتمان ابلاغی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – دی‌ماه ۱۳۸۹
 • قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷/۸/۲۲
 • دستورالعمل‌های همسان و تعرفه خدمات نقشه‌برداری (ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور)  (نشریه ۱۱۹ و نشریه ۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)
 • نقشه‌برداری عمومی (شامل مفاهیم پایه، روش‌ها و ابزارهای فاصله‌یابی، زاویه‌یابی و ترازیابی و تعیین موقعیت)
 • نقشه‌برداری و پیاده‌سازی املاک و معابر
 • نقشه‌برداری مسیر و محاسبات احجام خاکی
 • مدیریت پروژه و برآورد حجم و هزینه خدمات نقشه‌برداری
 • نقشه‌برداری ساختمانی و ثبتی و کاداستر
 • ژئودزی و تعیین موقعیت ماهواره‌ای (شامل مفاهیم پایه، سطوح مبنا و دستگاه‌های مختصات، سیستم‌های تصویر، منابع خطاها، مدل‌ها و روش‌های تعیین موقعیت)
 • خطاها و محاسبات سرشکنی در نقشه‌برداری
 • فتوگرامتری و سنجش از دور
 • کارتوگرافی و سامانه‌های اطلاعات مکانی

منابع آزمون ماده ۲۷ ترافیک در مرداد ۱۴۰۳

 • منابع عمومی همه رشته‌ها
 • مبحث بیست (علائم و تابلوها)(۱۳۹۶)
 • مبحث بیست و یکم پدافند (پدافند غیر عامل)(۱۳۹۵)
 • آئین نامه طراحی راه های شهری ۱۲ جلدی (۱۳۹۹) (دانلود)
 • آئین نامه طرح هندسی راه های ایران – نشریه ۴۱۵ (دانلود)
 • آئین‌نامه ایمنی راه‌ها – نشریه ۲۶۷ (دانلود)
 • اطلاعات دانشگاهی در حوزه مهندسی ترافیک، برنامه‌ریزی حمل و نقل، ایمنی، عابرین پیاده، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، عارضه سنجی ترافیکی ، ارزیابی اقتصادی پروژه‌های حمل و نقل، طرح هندسی

شرایط لازم برای اخذ ” پروانه کارشناسی عمومی” ماده ۲۷

بر اساس موضوع بند ج ماده ۱ و ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پروانه کارشناسی رسمی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که صرفا در رشته های اصلی عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک موضوع ماده ۶ قانون و با رعایت کلیه ترتیبات و تشریفات این دستورالعمل اعطاء می شود.

 

 1. عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
 2. دارا بودن مدرک کارشناسی پیوسته یا مدرک پیوسته در مقاطع بالاتر (کارشناسی ارشد پیوسته و..) در یکی از هفت (۷) رشته اصلی مهندسی مطابق آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون. – در خصوص کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های اصلی مهندسی و همچنین کارشناسی ارشد در رشته‌های شهرسازی و ترافیک ملاک عمل، آخرین مصوبات کمیسیون فوق‌الذکر می‌باشد.
 3. دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی اصلی معتبر پایه یک در رشته مورد تقاضا.
 4. داشتن همزمان صلاحیت‌های طراحی، نظارت و اجرا برای رشته‌های معماری و عمران و نیز صلاحیت‌های طراحی و نظارت به صورت همزمان برای رشته‌های برق و مکانیک در زمان ثبت‌نام برای شرکت در آزمون مربوط.
 5. نداشتن محرومیت ناشی از محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر در زمان ثبت‌نام
 6. عدم اعتیاد به مواد مخدر.
 7. نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر.
 8. برخورداری از سلامت جسمی جهت انجام کارشناسی.
 9. موفقیت در آزمون کتبی مربوط و اخذ حداقل نصاب نمره ۷۰ از ۱۰۰
 10. موفقیت در مصاحبه حضوری.
 11.  گذراندن دوره‌های آموزشی مطابق برنامه مصوب وزارت راه و شهرسازی.
 12. گذراندن دوره کارآموزی مطابق نظامنامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی.
 13. اتیان سوگند.

شرایط تمدید پروانه کارشناسی؛ برخورداری از شرایط بندهای ۱، ۳ و ۸ بند الف مذکور و نداشتن محرومیت ناشی از محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر.  

خدمات کارشناسان ماده ۲۷

 در چه مواردی می توانیم از کارشناسان عمومی ماده ۲۷ در رشته عمران کمک بگیریم؟

 1. طراحی و محاسبه و کنترل محاسبات و سازه یا ساختمان ها، منابع و مخازن و ابنیه فنی فلزی، بتنی، چوبی، مصالح بنایی و مختلط و راه و باند.
 2. متره و برآورد احجام ساختمانی، هزینه کلیه ساختمان ها، منابع و مخازن، راه ها و ابنیه فنی و بررسی صورت وضعیت آنها.
 3. تشخیص علل خرابی یا نقص ساختمان ها، راه ها و ابنیه فنی و تعیین خسارت آنها.
 4. بررسی علل حوادث منجر به خسارت، جرح یا فوت و اظهار نظر در آنها.
 5. تفکیک و افراز ساختمان ها و زمین.
 6. اظهار نظر در مورد گزارش های فنی مرتبط با ساختمان ها، راه ها و ابنیه فنی.
 7. ارزیابی بهای زمین های غیر مزروعی، ساختمان و ابنیه فنی.
 8. تعیین اجاره بها وحق کسب و پیشه محل ها.
 9. رسیدگی به اختلافات ناشی از قرار دادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و همچنین قراردادهای طراحی، اجرا و نظارت و حکمیت و اظهار نظر در مورد جنبه های فنی و مالی آنها (در محدوده اقلام ساختمانی).
 10. رسیدگی به اسناد مناقصه و مزایده در طرح های عمرانی و ساختمان های خصوصی.
 11. نظارت بر جریان تحویل موقت و قطعی طرح های عمرانی.

توضیح : انجام خدمات فوق در مورد سازه های خاص نظیر سازه های فضا کار و همچنین در موردپل های بزرگ، کارهای دریایی و تأسیسات بندری، باند و تأسیسات فرودگاهی، تأسیسات آبی، سیلوها، دکل ها و برج های بیش از ۳۰ متر ارتفاع، تونل ها، خطوط راه آهن، سایت های صنعتی و نظامی و هر نوع کار دیگری که از نظر تخصصی در ردیف آنها باشد مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی است.

  در چه مواردی می توانیم از کارشناسان عمومی ماده ۲۷ در رشته معماری کمک بگیریم؟

  1. تهیه طرح معماری و کنترل طرح معماری انواع ساختمان های بتنی، فلزی، مصالح بنایی، چوبی و مختلط با کاربری های متعارف.
  2. متره و برآورد احجام ساختمانی و هزینه کلیه ساختمان ها و بررسی صورت وضعیت آنها.
  3. تعیین خسارت وارده به ساختمان ها و برآورد هزینه تعمیرات.
  4. تفکیک و افراز ساختمان ها.
  5. تعیین اجاره بها و حق کسب و پیشه محل ها و املاک.
  6. رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و طراحی، اجرا و نظارت و حکمیت و اظهار نظر در مورد جنبه های فنی و مالی آنها (در محدوده اقلام ساختمانی).
  7. رسیدگی به اسناد مناقصه و مزایده در طرح های عمرانی و ساختمان های خصوصی.
  8. نظارت بر جریان تحویل موقت و قطعی ساختمان ها.

   انجام خدمات فوق در مورد ساختمان هایی که دارای کاربری در مقیاس شهر و بالاتر هستند همچنین ساختمان های ویژه نظیر برج هایی که بیش از ۳۰ متر ارتفاع دارند، یا دارای تکنیک اجرای خاص هستند و هر نوع کار دیگری که از نظر تخصصی در ردیف آنها محسوب می شود، مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی در زمینه مربوطه است.

  در چه مواردی می توانیم از کارشناسان عمومی ماده ۲۷ در رشته  تاسیسات مکانیکی کمک بگیریم؟

  1.  ارزیابی و تعیین قیمت تأسیسات برودتی و حرارتی ساختمان ها، ماشین های صنعتی، ماشین آلات و تأسیسات کارخانجات.
  2. تعیین علل خرابی و ارزیابی خسارت تأسیسات برودتی و حرارتی ساختمان ها، ماشینهای صنعتی، ماشین آلات و تأسیسات کارخانجات.
  3. ارزیابی و تعیین هزینه تأسیسات وشبکه های بسته توزیع‌ آب، تلمبه خانه های آبی، تأسیسات آب و برق، هوا، گاز و بخار.
  4. برآورد قیمت، تشخیص علل خرابی و تعیین خسارت ماشین آلات راهسازی و راهداری، موتورهای دیزلی و لکوموتیو.
  5. تعیین اجاره بها و اجرت المثل ماشین آلات صنعتی، ماشین های راهسازی و موتورهای دیزلی.
  6. رسیدگی به صورت وضعیت های تأسیسات مکانیکی طرح های ساختمانی و عمرانی.
  7. رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و طراحی، اجرا و نظارت و حکمیت و اظهار نظر در مورد جنبه های فنی و مالی آنها (در محدوده اقلام تأسیسات مکانیکی).
  8. اظهارنظردر مورد گزارش های فنی و مرتبط با تأسیسات و ماشین آلات
  9. بررسی علل حوادث منجر به خسارت، جرح یا فوت اشخاص و جانداران ناشی از سیستم تأسیسات مکانیکی و اظهار نظر در آنها
  10. نظارت بر جریان تحویل موقت و قطعی سیستم های تأسیسات مکانیکی در طرح های عمرانی و خصوصی.

  انجام خدمات فوق در مورد تأسیسات مکانیکی و ماشین آلاتی که دارای تکنولوژی خاص هستند نظیر توربین ها، تأسیسات پالایش نفت، سردخانه های بزرگ، تأسیسات برج های بسیار مرتفع، تأسیسات بیمارستانی و هر نوع کار دیگری که از نظر تخصصی بودن در ردیف آنها هستند مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی در زمینه مربوطه است.

  در چه مواردی می توانیم از کارشناسان عمومی ماده ۲۷ در رشته تاسیسات برقی کمک بگیریم؟

  1.  ارزیابی، تعیین اجاره بها و اجرت المثل، تعیین قیمت، تعیین علل خرابی و بر آورد خسارت
  2. ماشین های کوچک تولید برق، شبکه های روشنایی محدود، برق فشار ضعیف، تأسیسات برقی ساختمان ها، کارخانجات، بیمارستان ها،‌ سیستم برقی و الکترونیکی دستگاه های گرمایش و سرمایش، سردخانه ها، تهویه مطبوع، آسانسورها، پله های برقی، شبکه های صوتی و تصویری ساختمان ها.
  3.  ارزیابی، تعیین اجاره بها و اجرت المثل، تعیین قیمت، تعیین علل خرابی و برآورد خسارت سیستم های الکترونیکی.
  4. اظهار نظر در مورد گزارش های فنی مرتبط با سیستم برقی دستگاه ها و شبکه های فشار ضعیف و الکترونیکی.
  5. رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و طراحی، اجرا و نظارت و حکمیت و اظهار نظر در مورد جنبه های فنی و مالی آنها (در محدوده کارهای برقی و الکترونیکی).
  6. بررسی علل حوادث منجر به خسارت، جرح یا فوت اشخاص و جانداران و اظهار نظر در آنها ناشی از تأسیسات برقی.
  7. نظارت بر جریان تحویل موقت و قطعی سیستم های برقی و الکترونیکی طرح های عمرانی و ساختمان های خصوصی.
  8. انجام خدمات فوق در مورد دستگاه ها، شبکه ها و سیستم های برقی و الکترونیکی که دارای تکنولوژی پیچیده و خاص هستند، نظیر دستگاه های پرتونگاری، سیستم های نیروگاهی، دستگاه های تولید برق فشار قوی، شبکه انتقال نیرو، سخت افزارهای الکترونیکی پیچیده، سیستم های پرتاب و هدایت ماهواره، و هر نوع کار دیگری که از نظر تخصصی در ردیف آنها باشد مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی در زمینه مربوطه می باشد.

  در چه مواردی می توانیم از کارشناسان عمومی ماده ۲۷ در رشته شهرسازی کمک بگیریم؟

  انجام امور ذیل مستلزم کار گروهی متشکل از کارشناسان رشته های مختلف با مسوولیت کارشناس عمومی شهرسازی است:
  1. تهیه طرح های تفصیلی، طرح های هادی و روستائی، طرح های ناحیه‌ای، منطقه‌ای، کالبدی ملی و اظهارنظر در مورد آنها و ارزیابی و برآورد هزینه تهیه طرح های مذکور.
  2. بررسی و اظهار نظر در مورد تفکیک و افراز زمین های شهری.
  3. ارزیابی بهای اراضی غیر مزروعی و اجاره و اجرت المثل آنها.
  4. رسیدگی به اختلافات پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در زمینه طرح های شهرسازی و اظهار نظر و حکمیت در آنها.
  5. انجام امور فوق در مورد طرح های جامع شهری و طراحی شهری مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی طراحی شهری است.

  در چه مواردی می توانیم از کارشناسان عمومی ماده ۲۷ در رشته نقشه برداری کمک بگیریم؟

  1. انجام نقشه برداری شامل مساحی، ترازیابی، پیاده کردن نقشه و کنترل عملیات و مدارک نقشه برداری.
  2. تطبیق عکس و نقشه هوایی و تفسیر عکس های هوایی.
  3. بازبینی فتوگرامتری.
  4. تفکیک و افراز اراضی غیر مزروعی، تشخیص حدود ثبتی املاک و مستغلات.
  5. تهیه صورتمجلس تفکیکی ساختمان ها و املاک و تهیه صورتمجلس تحویل زمین.
  6. تعیین اجاره بها و حق کسب و پیشینه.
  7. مسیر یابی و تاکئومتری راه، باند و خیابان ها و معابر شهری.
  8. رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و حکمیت و اظهار نظر در مورد جنبه های فنی آنها در محدوده کارهای نقشه برداری.
  9. انجام امور فوق در مورد کارهای ژئودزی، میکرو ژئودزی، فتوگرامتری، نقشه های کاداستر، آب نگاری، جی. آی . اس و کارهای دیگری که از نظر تخصصی در ردیف آنهاست مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی در زمینه مربوطه می باشد.

  در چه مواردی می توانیم از کارشناسان عمومی ماده ۲۷ در رشته ترافیک کمک بگیریم؟

  1.  طراحی شبکه های ترافیکی و پارکینگ ها و کنترل طرح های تهیه شده.
  2. ارزیابی و اظهار نظر در مورد طرح های شبکه های ارتباطی شهری، روستایی و بین شهری.
  3.  اظهار نظر در مورد طرح های حمل و نقل شهری و بین شهری.
  4. بررسی اثرات ترافیکی ابنیه و ساختمان ها واجد اثر مهم بر ترافیک.
  5. اظهار نظر در مورد گزارش های فنی مرتبط با ترافیک و حمل و نقل.
  6. رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مهندسی مشاور ترافیکی و حمل و نقل و انجام حکمیت و اظهار نظر در آنها.
  قانون مالک و مستاجر و آیین نامه آن

  قانون مالک و مستاجر و آیین نامه آن

  قانون روابط موجر و مستأجرمصوب ۱۳۷۶/۶/۵ فصل اول – روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب ۱۳۷۶) ‌ماده ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آنکه باقرارداد...

  قانون تملک آپارتمان‌ها

  قانون تملک آپارتمان‌ها

  قانون تملک آپارتمان‌ها قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات‌ ماده ۱ - مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.  مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک. ماده ۲ - قسمتهای مشترک مذکور در...

  آزمون کارشناسی ماده ۲۷ در سال ۱۳۹۸

  آزمون کارشناسی ماده ۲۷ در سال ۱۳۹۸

  آزمون کارشناسی ماده ۲۷؛ آبان ۱۳۹۸ آزمون کارشناسی ماده ۲۷ امسال برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با وزارت راه و شهرسازی قرار است این آزمون با تعیین اعضای هیئت نظارت از وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ احکام هیئت‌های آزمون که از...