انتخاب برگه

پیام رسان “بله” قابل دریافت از اپلیکشن کافه بازار “بازار” بوده و این پیام رسان روی اینترنت داخل کشور و قابل استفاده است.

آدرس کانال جدید سازه پلاس روی این شبکه:

https://ble.im/sazeplus_com

ضمنا کانال اطلاع رسانی آزمون نظام مهندسی سازه پلاس، در پیام رسان سروش نیز sapp.ir/inbrnezam بوده که در شرایط حاضر اینترنتی، برای اطلاع رسانی سایر آزمون‌ها و موارد مورد نیاز استفاده خواهد شد.