انتخاب برگه

وظایف و مسئولیت‌های مهندس ناظر هماهنگ کننده

اسفند ۱, ۱۳۹۸ | پروانه اشتغال مهندسی | ۰ دیدگاه

به اطلاع کلیه ناظرین محترم حقیقی و حقوقی سازمان می رساند وفق ماده ۱-۳۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ناظر هماهنگ کننده شخص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال و حدود صلاحیت نظارت در رشته معماری یا عمران است که براساس شرح خدمات مهندسی رشته ساختمان و مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان وظایف و مسئولیتهای زیر را بعهده دارد ( مدیر عامل شرکت بعنوان ناظر هماهنگ کننده شخص حقوقی )
۱- ایجاد هماهنگی بین تمامی ناظران ساختمان تحت نظارت توسط ناظر هماهنگ کننده
۲- ارائه بموقع شروع ، گزارشات مرحله ای و پایان عملیات اجرائی به سازمان استان و مرجع صدور پروانه مطابق با ضوابط سازمان استان . توضیح اینکه عدم اعلام شروع عملیات از ناحیه مالک و ناظر هماهنگ کننده نافی مسئولیت مهندسین ناظر در نظارت بر ساختمان از زمان صدور پروانه نخواهد بود
۳- اعلام و ارسال مراتب تخلف نظارتی ، اجرائی ناظران و مجری ساختمان به سازمان استان و مرجع صدور پروانه در رشته خود یا با اعلام ناظران سایر رشته ها
۴- درخواست تمدید قرارداد ناظران و اعلام مراتب به صاحب کار ، سازمان استان و مرجع صدور پروانه حداکثر ظرف دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد و پیگیری آن وفق بند ۱۴-۴-۶ مبحث دوم
۵- داوری در موارد اختلاف فی مابین ناظر و مجری
۵-۱- در صورتیکه نظر ناظر هماهنگ کننده برای مجری قابل قبول نباشد مطابق قسمت الف  بند ۱۶۶-۴-۲ مبحث دوم در مورد نحوه ادامه عملیات اجرائی و ارجاع موارد اختلاف به کمیته داوری سازمان اقدام خواهد شد
۵-۲- در صورتیکه نظر ناظر هماهنگ کننده مورد تائید ناظر ذیربط نباشد و یا موارد اختلاف مربوط به ناظر هماهنگ کننده و مجری باشد مطابق قسمت ب بند ۱۶-۴-۲ در مورد ارجاع اختلاف به کمیته داوری سازمان اقدام خواهد شد
۶- اخذ نظر کمیته داوری و اعلام آن به مرجع صدور پروانه ، مجری و ناظر ذیربط و پیگیری نظر کمیته داوری تا حصول نتیجه
۷- اعلام نظر در مورد میزان پیشرفت عملیات ساختمانی اجرا شده توسط مجری حسب درخواست سازمان
۸- تائید کارهای انجام یافته توسط مجری جهت پرداخت حق الزحمه مجری توسط صاحب کار با توجه به نوع قرارداد و کسب نظر از سایر ناظران
۹- تائید صورت هزینه ها و فاکتورهای مربوط به تنخواه گردان در قرارداد مجری و صاحبکار در قرارداد های پیمان مدیریت ( کار برگ ج )
۱۰- حضور در جلسه صورت برداری از کارهای انجام یافته و سایر موارد مندرج در قرارداد اجرا در صورت فسخ قرارداد مجری و صاحبکار
۱۱- حضور در جلسه تحویل کار از طرف مجری به صاحبکار پس از تکمیل و آماده شدن کار جهت تحویل و بهره برداری
۱۲- حضور در جلسه حل اختلاف صاحبکار و مجری به تقاضای هر یک از طرفین ( ماده ۲۷ شرایط عمومی قرارداد اجرای ساختمان مبحث دوم )
۱۳- ارائه گزارش پیشرفت ساختمان در قانون پیش فروش ساختمان
ضروریست ناظرین محترم هماهنگ کننده نسبت به رعایت موارد مذکور در پرونده های نظارتی خود اهتمام ویژه نمایند.

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *