انتخاب برگه
نام محصول پستیکدقیمت (تومان)اطلاعات بیشتر و خرید:
پکیج فیلم آموزشی فارسی نرم افزارهای CSI همراه با نرم افزارهای نسخه ۲۰۱۵۱٫۰۰۱۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=233
فیلم آموزشی دوبله فارسی نرم افزارهای SAFE – CSICol۱٫۰۱۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=235
فیلم آموزش فارسی نرم افزار SAP و Perform۱٫۰۲۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=237
فیلم های آموزش فارسی زیرنویس شده نرم افزار ETABS 2013-2015 از کمپانی CSI۱٫۰۳۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=239
پکیج فیلم آموزش مقدماتی طراحی سازه با نرم افزار STAAD Pro همراه با آخرین نسخه نرم افزار۲٫۰۰۱۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=196
فیلم آموزش نحوه تهیه دفترچه محاسبات با استفاده از نرم افزار MathCad۳٫۰۰۱۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=305
پکیج فیلم آموزشی نرم افزار اجزای محدود ABAQUS با کاربرد در مهندسی سازه۴٫۰۰۲۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=166
فیلم آموزش مقدماتی آباکوس (ABAQUS) همراه با آخرین نسخه نرم افزار۴٫۰۱۱۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=164
فیلم آموزشی مدلسازی و تحلیل دیواربرشی فولادی در آباکوس۴٫۰۲۲۵,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=162
فیلم آموزشی مدلسازی و تحلیل دیوار مصالح بنایی در آباکوس۴٫۰۳۲۵,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=159
فیلم آموزشی مدلسازی و تحلیل تخریب پیش رونده در ساختمان اسکلت بتنی در آباکوس۴٫۰۴۲۵,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=157
فیلم آموزشی مدلسازی و تحلیل تقویت دال بتنی توسط الیاف FRP در آباکوس۴٫۰۵۲۵,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=155
پکیج فیلم آموزشی مقدماتی و تهیه نقشه های شاپ کارگاهی با استفاده از نرم افزار TEKLA۵٫۰۰۱۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=191
پکیج فیلم آموزش نحوه مقاله نویسی ISI همراه با آخرین نسخه نرم افزار ENDNote۶٫۰۰۱۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=194
پکیج فیلم آموزش نرم افزار Opensees همراه با آخرین نسخه نرم افزار۷٫۰۰۴۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=183
فیلم آموزشی OpenSees تحلیل پوش آور و تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی و قاب خمشی فولادی۷٫۰۱۱۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=186
فیلم آموزشی OpenSees مدلسازی و تحلیل قاب خمشی بتن مسلح۷٫۰۲۱۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=188
آموزش نرم افزار opensees مهندس محمد منتظری۷٫۰۳۲۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=255
پکیج فیلم آموزش طراحی سازه های فولادی سرد نورد شده LSF۸٫۰۰۶۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=242
فیلم آموزش طراحی سازه های فولادی سرد نورد شده LSF با نرم افزار FrameCad Pro۸٫۰۱۲۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=244
کارگاه ترسیم نقشه های سازه های سرد نورد شده با FrameCad Detailer۸٫۰۲۱۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=246
کارگاه آموزشی نرم افزار FrameCad Structure۸٫۰۳۲۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=248
پکیج فیلم آموزش طراحی پل با نرم افزار CSIBridge همراه با آخرین نسخه نرم افزار۹٫۰۰۳۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=328
فیلم آموزش پیشرفته نرم افزار CSIBridge۹٫۰۱۲۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=330
آموزش مقدماتی تحلیل، طراحی و ارزیابی پل با CSI Bridge۹٫۰۲۱۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=332
پکیج فیلم آموزش طراحی معماری داخلی با نرم افزار های ۳D-Max ،V.ray ،Sketchup۱۰٫۰۰۱۶۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=181
فیلم آموزشی طراحی معماری داخلی با نرم افزار ۳D-Max۱۰٫۰۱۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=172
فیلم آموزشی طراحی معماری داخلی با نرم افزار V.ray۱۰٫۰۲۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=175
فیلم آموزشی طراحی معماری داخلی با نرم افزار Sketchup۱۰٫۰۳۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=177
فیلم کارگاه آموزشی کاربرد BIM در ساختمان سازی۱۰٫۰۴۱۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=179
فیلم آموزش نرم افزار NAVISWORKS۱۰٫۰۵۲۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=377
پکیج فیلم آموزش کاربرد EXCEL در مهندسی سازه همراه با پروژه عملی کاملا کاربردی۱۱٫۰۰۲۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=303
آموزش مقدماتی نرم افزار Excel ویژه مهندسین سازه و زلزله۱۱٫۰۱۱۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=299
آموزش پیشرفته نرم افزار Excel با کاربرد در مهندسی سازه۱۱٫۰۲۱۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=301
پکیج فیلم آموزش متره و برآورد و مدیریت پروژه۱۲٫۰۰۲۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=339
فیلم آموزش متره و برآورد و نحوه صورت وضعیت نویسی همراه با پروژه عملی کاملا کاربردی۱۲٫۰۱۱۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=335
فیلم آموزش مدیریت پروژه MSP۱۲٫۰۲۱۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=337
پکیج فیلم آموزش طراحی سازه های خاص در نرم افزار SAP همراه با پروژه عملی کاملا کاربردی۱۳٫۰۰۶۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=326
آموزشی طراحی سازه های خاص در SAP2000۱۳٫۰۱۱۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=322
پکیج طراحی سوله – آموزش طراحی سوله با نرم افزار SAP2000۱۳٫۰۲۲۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=314
فیلم آموزشی سازه‌های فضاکار در SAP2000۱۳٫۰۳۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=318
مبانی بارگذاری انفجار بر سازه‌ها۱۳٫۰۶۴۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=316
فیلم آموزشی طراحی سوله – محاسبه بار باد۱۳٫۰۷۱۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=324
شبیه سازی پدیده های ضربه و انفجار با استفاده از نرم افزار LS-DYNA۱۳٫۰۸۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=320
فیلم آموزش طراحی دیوار برشی فولادی در نرم افزار ETABS و SAP۱۴٫۰۰۲۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=294
پکیج فیلم آموزش آمادگی ورود به حرفه عمران-محاسبات۱۵٫۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=342
فیلم آموزشی ورود به حرفه عمران-محاسبات (دوره بتن)۱۵٫۰۱۳۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=65
فیلم آموزشی ورود به حرفه عمران-محاسبات (دوره فولاد)۱۵٫۰۲۳۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=90
فیلم آموزشی ورود به حرفه عمران-محاسبات (دوره پی)۱۵٫۰۳۱۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=91
فیلم آموزشی ورود به حرفه عمران-محاسبات (دوره بارگذاری)۱۵٫۰۴۳۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=89
پکیج فیلم آموزش آمادگی ورود به حرفه عمران-نظارت۱۶٫۰۰۶۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=344
فیلم آموزشی ورود به حرفه عمران-نظارت (مباحث ۹ و ۱۰، جوش، قالب بندی)۱۶٫۰۱۳۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=95
فیلم آموزشی ورود به حرفه عمران-نظارت (مباحث ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲)۱۶٫۰۲۲۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=94
پکیج فیلم دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با نرم‌افزار SAP2000۱۷٫۰۰۱,۱۱۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=348
دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با نرم‌افزار SAP2000 (به همراه نرم‌افزارهای کمکی Matlab , XTRACT , Seismosignal)۱۷٫۰۱۸۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=364
فیلم آموزش نرم افزار Seismosignal و بررسی Site Effect۱۷٫۰۲۱۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=362
فیلم دومین همایش طراحی عملکردی سازه ها۱۷٫۰۳۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=358
مجموعه فیلم و اطلاعات آموزش روش های مقاوم سازی سازه ها با FRP۱۷٫۰۴۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=356
فیلم تحلیل پوش‌آور قاب بتنی مطابق با آخرین تغییرات نشریه ۳۶۰ و ASCE41۱۷٫۰۵۱۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=354
فیلم آموزش تهیه دفترچه مقاوم‌سازی ساختما‌نهای بنایی غیر مسلح به کمک نشریه ۳۶۰ سال ۱۳۹۲۱۷٫۰۶۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=352
فیلم آموزش تحلیل غیرخطی سازه‌های فولادی با مهاربندی همگرا مطابق با نشریه ۳۶۰ سال ۱۳۹۲۱۷٫۰۷۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=350
پکیج فیلم آموزش کنترل ارتعاشات سازه شامل طراحی میراگرها و جداسازها با SAP۱۸٫۰۰۶۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=380
مدل سازی جداگرها و میراگرها در کنترل ارتعاشات لرزه ای سازه با استفاده از نرم افزارهای SAP2000, OpenSees, SeismoStruct و Abaqus۱۸٫۰۱۳۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=382
فیلم آموزشی کاربرد نرم افزار متلب در سازه + طراحی میراگرها در Matlab۱۸٫۰۲۱۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=387
کاربرد Matlab در دینامیک سازه ها۱۸٫۰۳۱۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=389
مجموعه فیلم و اطلاعات آموزش کنترل های فعال و غیر فعال (جداساز و میراگر)۱۸٫۰۴۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=391
پکیج فیلم آموزش نحوه مدلسازی و طراحی سازه با نرم افزار های SAP ،ETABS۱۹٫۰۰۴۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=121
فیلم آموزش طراحی اتصالات سازه های فولادی در SAP۱۹٫۰۱۱۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=110
فیلم آموزشی طراحی دیوار برشی بتنی در Etabs۱۹٫۰۲۱۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=112
فیلم دوره مقدماتی آموزش نرم افزار Sap2000۱۹٫۰۳۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=108
فیلم آموزشی مقدماتی طراحی و محاسبات ساختمان با Etabs۱۹٫۰۴۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=115
فیلم آموزشی پیشرفته ETABS، مهندس احمدرضا جعفری۱۹٫۰۵۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=117
فیلم آموزش طراحی ساختمان بتنی با ۹٫۷ Etabs۱۹٫۰۶۱۵,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=119
پکیج فیلم آموزش کنترل های آیین نامه ای سازه های بتنی و فولادی۲۰٫۰۰۲۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=393
فیلم آموزش طراحی حالت حدی سازه های فولادی منطبق با مبحث ۱۰ ویرایش ۹۲ و نسخه ۲۰۱۳ نرم افزار ETABS۲۰٫۰۱۱۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=395
کنترل آیین‌نامه‌ای و طراحی ساختمان‌های بتن‌آرمه (Etabs 2013)۲۰٫۰۲۱۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=397
فیلم آموزش آمادگی ورود به حرفه عمران-اجرا۲۱٫۰۰۲۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=346
پکیج فیلم آموزش آمادگی آزمون دکتری عمران (سراسری – آزاد)۲۲٫۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=144
فیلم آموزشی آمادگی کنکور دکتری عمران (دینامیک سازه)۲۲٫۰۱۳۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=141
فیلم آموزشی آمادگی کنکور دکتری عمران (مقاومت مصالح)۲۲٫۰۲۳۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=139
فیلم آموزشی آمادگی کنکور دکتری عمران (مکانیک خاک)۲۲٫۰۳۳۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=137
فیلم آموزشی آمادگی کنکور دکتری عمران (تحلیل سازه)۲۲٫۰۴۳۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=135
فیلم آموزشی آمادگی کنکور دکتری عمران (دوره ریاضی)۲۲٫۰۵۲۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=133
آموزش نرم افزار پلکسیس PLAXIS۲۳٫۰۲۳۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=268
آموزش نرم افزار فلک FLAC۲۳٫۰۳۱۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=271
کارگاه آموزشی نیلینگ و میکروپایلینگ۲۳٫۰۴۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=273
آشنایی با نرم افزارهای ژئوتکنیک۲۳٫۰۵۵,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=276
آشنایی با اصول گودبرداری و پایدارسازی۲۳٫۰۶۵,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=278
اندرکنش خاک و سازه در نرم افزار SAP۲۳٫۰۷۵,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=280
کارگاه آموزشی آشنایی با روش‌های تحلیل و طراحی ژئوتکنیکی شمع‌ها PILE۲۳٫۰۸۸۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=282
کارگاه آموزشی معرفی روش های نوین بهسازی خاک۲۳٫۰۹۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=284
گودبرداری و پایدارسازی خاک همراه با محاسبات نرم افزاری و نقشه کشی دیتیل در PLAXIS و SAP۲۳٫۱۰۴۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=266
تحلیل مسائل ژئوتکنیکی با استفاده از نرم افزار GeoStudio۲۳٫۱۰۷۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=286
فیلم آموزشی طراحی پی های سطحی و عمیق۲۳٫۱۱۱۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=288
فیلم آموزشی ABAQUS شاخه ژئوتکنیک۲۳٫۱۲۲۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=291
پکیج فیلم آموزش تحلیل های IDA و نرم افزار Seismostruct۲۴٫۰۰۳۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=367
تحلیل های IDA در Seismosignal, SAP, OpenSees۲۴٫۰۱۱۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=371
مجموعه فیلم آموزشی نرم افزار Seismostruct۲۴٫۰۲۱۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=373
کارگاه آموزشی طرح و اجرای سقف های کامپوزیت عرشه فولادی در ETABS۲۵٫۰۱۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=209
آشنایی با سیستم سقف کوبیاکس در ETABS۲۵٫۰۲۱۵,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=207
مجموعه فیلم و اطلاعات آموزش طراحی سقف های پس کشیده با نرم افزار ADAPT۲۵٫۰۳۴۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=211
کارگاه آموزشی طرح و اجرای سقف های یوبوت در نرم افزار ETABS۲۵٫۰۴۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=204
حقوق مهندسی ویژه کارشناس رسمی دادگستری۲۶٫۰۳۱۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=296
کاربرد GIS در مهندسی عمران۲۷٫۰۱۵,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=213
دوره نقشه برداری ویژه کارشناس رسمی دادگستری۲۷٫۰۲۱۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=215
دوره راهسازی ویژه کارشناس رسمی دادگستری۲۷٫۰۳۱۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=217
فیلم آموزشی نرم افزار Civil 3D۲۷٫۰۴۱۶۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=251
پکیج فیلم های آموزشی تفسیر آیین نامه ۲۸۰۰-۴۲۸٫۰۰۱۱۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=129
فیلم تفسیر آیین نامه ۲۸۰۰-۴، دکتر سروقد مقدم -دکتر فاروقی۲۸٫۰۱۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=102
فیلم تفسیر آیین نامه ۲۸۰۰-۴، دکتر حسین زاده اصل۲۸٫۰۲۲۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=100
فیلم تفسیر آیین نامه ۲۸۰۰-۴، مهندس منتظری۲۸٫۰۳۲۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=101
فیلم ورکشاپ ضریب نامعینی سازه در ۲۸۰۰ ویرایش چهارم، دکتر حسین زاده اصل۲۸٫۰۴۲۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=98
فیلم آموزشی آمادگی کنکور کارشناسی ارشد عمران۲۹٫۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=153
پکیج فیلم آموزشی آمادگی برای آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان۳۰٫۰۰۸۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=126
فیلم آموزشی تحلیل و طراحی ساختمان ها با استفاده از نرم افزار ETABS 2015 و SAFE 2014 مدرس: دکتر حسن باجی۳۲٫۰۰۲۰۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=199
فیلم آموزشی دوره آمادگی آزمون ورود به حرفه طراحی معماری مدرس: دکتر مرتضی صدیق۳۳٫۰۰۱۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=222
تحلیل غیرخطی سازه ها در ETABS 2015 بر مبنای پیوست دوم استاندارد ۲۸۰۰۳۴٫۰۰۱۵۰,۰۰۰http://shop.sazeplus.com/?p=264

مشاهده لیست فیلم‌هل بصورت فایل PDF