انتخاب برگه

سازه نگهبان

سازه نگهبان، سازه‌ای است که به منظور پایدارسازی دیواره‌‌های محل گودبرداری و جلوگیری از پیامدهای ریزش آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. از انواع متداول سازه‌های نگهبان می‌توان از سازه نگهبان خرپایی نام برد.

نمایش دادن همه 6 نتیجه