انتخاب برگه

حداقل سوابق کار حرفه ای جهت شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان (شهریور ۹۵) از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی در هر مقطع تا ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۵ به شرح جدول زیر می باشد:

توجه: متقاضیانی که سنوات لازم را تا ۱۲ شهریور ۹۵ احراز ننمایند امکان ثبت نام و شرکت در آزمون را ندارند و در صورت نداشتن شرایط لازم و ورود اطلاعات نادرست جهت ثبت نام و قبولی در آزمون، قبولی آنان کم لم یکن تلقی خواهد شد و با آن ها مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

حداقل سوابق کار حرفه ای

مقطع تحصیلی

۳ سال

کارشناسی

۲ سال

کارشناسی ارشد

۱ سال

دکترا


صفحه بررسی آنلاین محاسبه سنوات جهت شرکت در آزمون (مهندسین)

صفحه بررسی آنلاین محاسبه سنوات جهت شرکت در آزمون (کاردانی)


صفحه ویژه آزمون های نظام مهندسی