انتخاب برگه

یکشنبه ۹۴/۰۹/۰۱ اعلام رسمی زمان آزمون نوبت دوم در سال ۱۳۹۴

شنبه ۹۴/۰۹/۰۷ اعلام منابع و فروش کارت ثبت نام و آغاز ثبت نام (۱۹ روز)

چهار شنبه ۹۴/۰۹/۲۵ اتمام زمان ثبت نام در آزمون

پنج شنبه ۹۴/۱۱/۲۹ زمان برگزاری آزمون (عمران و معماری آزمون های نظارت و اجرا + آزمون نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک)

جمعه ۹۴/۱۱/۳۰ زمان برگزاری آزمون (عمران محاسبات، معماری طراحی، آزمون تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی)


صفحه ویژه آزمون نظام مهندسی