انتخاب برگه

سامانه طراحی سوله آنلاین

طراحی کامل سوله، ارائه فایل SAP2000، نقشه اتوکد سازه با جزئیات کامل اجرایی، دفترچه محاسبات، لیستوفر و...
مشاهده نمونه کارتعرفه طراحی سوله

با بررسی گزینه‌های مختلف، سعی و خطا و همچنین تجربیات طراحی نهایت تلاش برای ارائه طرح سوله مناسب و بهینه از نظر فنی و اقتصادی انجام خواهد شد. کلیه موارد سازه‌ای مقاطع اصلی سوله تیرها و ستون‌ها، اتصالات، طول جوش، لاپه‌ها، فونداسیون، صفحه ستون، میلگردها، بادبندها، پل و حماله چرثقیل (در صورت وجود) و… طراحی شده و تمامی کنترل‌های آیین نامه ای مطابق مقررات ملی ساختمان انجام شده و در دفترچه محاسبات ارائه خواهد شد.

طراحی سوله و ارائه نقشه و دفترچه محاسبات رافع مسئولیت های مهندسین محترم نمی‌باشد.

هزینه طراحی سوله

پایه۳۵۰/هزارتومان
  • مشخصات و ویژگی‌های سوله مورد نظرتان را ارسال کرده، فایل‌های سازه سوله طراحی شده را دریافت نمایید.

  • مدت زمان تحویل کار (زیر ۵۰۰ متر مربع): حداکثر ۵ روز کاری

  • مدت زمان تحویل کار (بالای ۵۰۰ متر مربع): حداکثر ۷ روز کاری