انتخاب برگه

سامانه نقشه‌کشی سازه‌های بتن آرمه

تهیه خروجی نقشه سازه مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، تبدیل EDB به DWG خروجی نقشه سازه شامل جزئیات قاب‌ها، ستون‌ها، دیوارهای برشی، مقاطع، پلان سقف‌ها، لیستوفر میلگرد و...
صفحه ویژه نرم افزار ایتبس

ارائه خدمات این سامانه از طریق این صفحه به شکل قبلی متوقف شده است. در صورت نیاز به تهیه دیتیل سازه (خروجی نقشه سازه)، با تلگرام پشتیانی سایت در ارتباط باشید.

https://t.me/sazeplus