انتخاب برگه

لیست آزمون‌های آنلاین “سازه پلاس”

آزمون آزمایشی نظام مهندسی و سایر آزمون‌های آنلاین مهندسی

شبیه‌سازی آزمون‌های اصلی


آزمون آزمایشی عمران - نظارت (آمادگی بهمن ۹۷)

آزمون آزمایشی نظارت عمران (آزمون نظام مهندسی ساختمان)

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

خرید اشتراک این آزمون

ورود به حرفه عمران - اجرا

آزمون آزمایشی اجرا عمران (آزمون نظام مهندسی ساختمان)

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

خرید اشتراک این آزمون

آزمون آزمایشی معماری - نظارت (آمادگی بهمن ۹۷)

آزمون آزمایشی نظارت معماری (آزمون نظام مهندسی ساختمان)

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

خرید اشتراک این آزمون

مبحث چهارم مقررات ملی ۱۳۹۶

مبحث چهارم مقررات ملی ۱۳۹۶

قیمت: ۵۰,۰۰۰ ریال

خرید اشتراک این آزمون

مبحث پنجم مقررات ملی ۱۳۹۶

مبحث پنجم مقررات ملی ۱۳۹۶

قیمت: ۵۰,۰۰۰ ریال

خرید اشتراک این آزمون

آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای نقشه بردار با توتال استیشن

آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای "نقشه بردار با توتال استیشن"

قیمت: ۵۰,۰۰۰ ریال

خرید اشتراک این آزمون

آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای \"نقشه بردار درجه ۱\"

آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای "نقشه بردار درجه ۱"

قیمت: ۵۰,۰۰۰ ریال

خرید اشتراک این آزمون

 

کد تخفیف 30%: nowruz98 رد کردن