انتخاب برگه

پروژه طرح نهایی هتل چهار ستاره، فایل اتوکد و word با رندرها

۲۵,۰۰۰ تومان

محصول حاضر پروژه طرح نهایی هتل چهار ستاره، شامل فایل اتوکد پلان ها و برش ها، و فایل ورد رساله بصورت فایل word و همچنین ۲۰ رندر هتل از زوایای مختلف بصورت کامل می‌باشد. اطلاعات بیشتر شامل پیشنمایش رندر، متن رساله و نقشه اتوکد در پایین صفحه قابل مشاهده می‌باشد.

گزارش سوءاستفاده
شناسه محصول: SP142 دسته:

پروژه طرح نهایی۲۰ رندر از جهات مختلف هتل با کیفیت بالا

پیشنمایش رندر - پروژه طرح نهایی هتل چهار ستاره، فایل اتوکد و word با رندرها

پیشنمایش رندر - پروژه طرح نهایی هتل چهار ستاره، فایل اتوکد و word با رندرها

پیشنمایش نقشه اتوکد - پروژه طرح نهایی هتل چهار ستاره، فایل اتوکد و word با رندرها

پیشنمایش نقشه اتوکد - پروژه طرح نهایی هتل چهار ستاره، فایل اتوکد و word با رندرها

فایل اتوکد این محصول دارای نمای غربی، نمای جنوبی، برشA-A، برشB-B، پلان آکس بندی (ستون بندی)، پلان طبقه همکف، پلان طبقه اول، پلان طبقه دوم، پلان طبقه سوم، پلان طبقه چهارم، پلان طبقه پنجم، همچنین دارای سایت پلان نیز می باشد.


پیشنمایش فایل word - پروژه طرح نهایی هتل چهار ستاره، فایل اتوکد و word با رندرها

پیشنمایش فایل word - پروژه طرح نهایی هتل چهار ستاره، فایل اتوکد و word با رندرها


رساله آن به طور کامل و در قالب word است. که شامل فهرست زیر می باشد.

پیشگفتار................................................................................................................. ۱

مقدمه........................................................................................................................ ۲

 • فصل دوم : مطالعات پایه
 • ۱- تعریف گردشگری.................................................................................................. .۵
 • تعاریف و مفاهیم مرتبط با جهانگردی...................................................................... .۵
 • تاسیسات جهانگردی.............................................................................................. .۶
 • مختصری بر تاریخ هتل........................................................................................... .۶
 • هتل های امروزی................................................................................................... .۸
 • تاریخچه هتل در ایران معاصر................................................................................. ۱۰
 • مهمانسرا............................................................................................................... ۱۱
 • متل....................................................................................................................... ۱۱
  • ۹- هتل....................................................................................................................... ۱۱
  • ۱۰- هتل آپارتمان........................................................................................................ ۱۲
  • ۱۱- رستوران............................................................................................................... ۱۲
  • ۱۲- انواع جهانگردی با توجه به انگیزه ......................................................................... ۱۲
  • ۱۳- همایش ها............................................................................................................ ۱۳
  • ۱۴- اقتصاد و بازرگانی................................................................................................ ۱۳
  • ۱۵- ورزشی................................................................................................................ ۱۳
  • ۱۶- تاریخی و هنری و فرهنگی.................................................................................... ۱۴
  • ۱۷- مذهبی................................................................................................................. ۱۴
  • ۱۸- درمانی و بهداشتی................................................................................................ ۱۵
  • ۱۹- اقتصاد جهانگردی................................................................................................. ۱۵
  • ۲۰- ارزشهای جهانگردی............................................................................................. ۱۸
  • ۲۱- اهداف کلی برای صنعت جهانگردی....................................................................... ۱۹
  • ۲۲- اهمیت اقتصاد وصنعت جهانگردی در جهان و جایگاه آن در ایران............................ ۲۲
  • ۲۳- استرات‍‍ژی دولت در مقابل صنعت جهانگردی........................................................... ۲۵
  • ۲۴- چشم انداز آتی گردشگری در ایران........................................................................ ۲۵
  • ۲۵- روند گردشگری در ایران....................................................................................... ۲۶
  • ۲۶- ویژگیهای گردشگری در ایران................................................................................ ۲۸
  • ۲۷- سفر و گردشگری و اثرات آن در روابط فرهنگی و اجتماعی.................................... ۲۹
  • ۲۸- بررسی مشکلات و مسائل جهانگردی در ایران........................................................ ۳۱
  • ۲۹- مشکلات و موانع فرهنگی جهانگردی در ایران........................................................ ۳۱
  • ۳۰- مشکلات اجتماعی توسعه جهانگردی در ایران......................................................... ۳۱
  • ۳۱- مشکلات اقتصادی جهانگردی در ایران................................................................... ۳۲
  • ۳۲- مشکلات خدماتی و اجرایی جهانگردی در ایران..................................................... ۳۲
  • فصل سوم : انواع واحد های اقامتی
 • هتل های یک ستاره................................................................................................ ۳۵
 • هتل های دو ستاره................................................................................................. ۳۵
 • هتل های سه ستاره................................................................................................. ۳۶
 • هتل های چهار ستاره.............................................................................................. ۳۷
 • هتل های پنج ستاره................................................................................................ ۳۹
 • مهمان پذیر ها....................................................................................................... ۴۱
 • مهمانسراهای دولتی............................................................................................... ۴۱
 • منازل شخصی........................................................................................................ ۴۱
 • درجه بندی ونرخ گذاری در هتل ها........................................................................ ۴۲
  • ۱۰- اقتصاد هتل.......................................................................................................... ۴۳
  • فصل چهارم : تعریف و فضاهای موجود درهتل
  • ۱- اتاق خواب............................................................................................................ ۴۸
  • ۲- اهمیت طراحی اتاق خواب...................................................................................... ۴۹
  • ۳- سوئیت.................................................................................................................. ۵۰
  • ۴- فضاهای عمومی..................................................................................................... ۵۰
  • ۵- درب های ورودی.................................................................................................. ۵۰
  • ۶- لابی...................................................................................................................... ۵۱
  • ۷- اهداف برنامه ریزی در طراحی لابی.......................................................................... ۵۱
  • ۸- رستوران................................................................................................................. ۵۹
  • ۹- فضاهای لازم برای هر یک از طبقه ها....................................................................... ۶۱
  • ۱۰- فضاهای برگزاری مراسم و فعالیت ها..................................................................... ۶۱
  • ۱۱- سالن کنفرانس...................................................................................................... ۶۲
  • ۱۲- فضاهای ورزشی................................................................................................... ۶۲
  • ۱۳- پارکینگ............................................................................................................... ۶۳
  • ۱۴- بخش اداری......................................................................................................... ۶۵
  • ۱۵- بخش پذیرش و دفاتر اداری.................................................................................. ۶۵
  • ۱۶- بخش حسابداری وامور مالی ................................................................................ ۶۵
  • ۱۷- بخش اجرایی....................................................................................................... ۶۵
  • ۱۸- دفاتر و کادر اداری............................................................................................... ۶۶
  • ۱۹- فرانت آفیس........................................................................................................ ۶۶
  • ۲۰- اتاق کنترل مرکزی................................................................................................. ۶۶
  • ۲۱- آشپز خانه............................................................................................................ ۶۶
  • ۲۲- قسمت‌های مختلف یک آشپزخانه.......................................................................... ۶۷
  • ۲۳- تاسیسات آشپز خانه.............................................................................................. ۶۹
  • ۲۴- روم سرویس........................................................................................................ ۶۹
  • ۲۵- فضاهای بارانداز................................................................................................... ۶۹
  • ۲۶- فضاهای لازم برای کارکنان.................................................................................... ۷۱
  • ۲۷- رخت شوی خانه و خانه داری............................................................................... ۷۲
  • ۲۸-بخش مهندسی و تاسیسات..................................................................................... .۷۴
  • فصل پنجم : مطالعات تکمیلی
  • ۱- ضوابط سازمان جهانگردی....................................................................................... .۷۶
  • ۲- ضوابط ومقررات معماری برای معلولین.................................................................... .۹۷
  • ۳- موارد مهم در طراحی ساختمان هتل.......................................................................... .۹۹
  • ۴- تجزیه و تحلیل انواع پلان های هتل ........................................................................ ۱۰۸
  • ۵- بررسی فرم های مناسب برای پلان طبقات................................................................ ۱۱۱
  • ۶- اصول طراحی سایت پروژه...................................................................................... ۱۱۳
  • ۷- مسائل امنیتی در هتل............................................................................................... ۱۱۶
  • فصل ششم : مطالعات تطبیقی
  • ۱- بررسی و تحلیل نمونه هتل های ایرانی..................................................................... ۱۲۱
  • ۲- بررسی و تحلیل نمونه هتل های خارجی................................................................... ۱۳۱
  • فصل هفتم: سیستم‌های سازه‌ای برای ساختمان هتل‌ها و تاسیسات هتل‌ها
  • ۱- بررسی و مطالعه سازه های فلزی............................................................................. ۱۳۸
  • ۲- قابهای فلزی فضاهای خمشی با اتصالات صلب....................................................... ۱۳۸
  • ۳- سیستم مختلط قابهای فضایی و باد بندی.................................................................. ۱۳۹
  • ۴- بررسی ومطالعه سازه های بتونی.............................................................................. ۱۳۹
  • ۵- تاسیسات هتل ....................................................................................................... ۱۴۳
  • ۶- تاسیسات مکانیکی ................................................................................................. ۱۴۳
  • ۷- آشنایی با منابع فنی و تکنولوژی سیستم های ساختمانی............................................. ۱۴۴
  • فصل هشتم : برنامه فیزیکی
  • ۱- اتاقها، لابی، آشپزخانه،رستوران................................................................................. ۱۴۹
  • ۲- انبارها، بارانداز، خدماتی کارکنان،پارکینگ،کافی شاپ، ورزشی.................................... ۱۵۰
  • ۳- سالن ها، خانه داری و لاندری،خدماتی، تفریحی....................................................... ۱۵۱
  • ۴- تاسیسات و مهندسی، تجاری................................................................................... ۱۵۲
  • فصل نهم : مبانی نظری طرح
  • ۱- مربع و مثلث.......................................................................................................... ۱۵۴
  • ۲- دایره..................................................................................................................... ۱۵۵
  • منابع و مآخذ......................................................................................................... ۱۵۶

نقشه ها و تصاویر........................................................................................................................۱۵۷

اطلاعات بیشتر

حجم فایل MB

24

پسوند فایل

DWG, jpg, doc

نوع دریافت

دانلودی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پروژه طرح نهایی هتل چهار ستاره، فایل اتوکد و word با رندرها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

دسته‌های محصولات: