انتخاب برگه

ترسیم نقشه اجرایی سازه فولادی و طراحی اتصالات

تهیه خروجی نقشه سازه فولادی مطابق مبحث دهم ۱۳۹۲ مقررات ملی ساختمان، تبدیل EDB به DWG ترسیم نقشه اجرایی سازه فلزی شامل جزئیات تیر و ستون و طراحی اتصالات و صفحه ستون بهمراه محاسبات و ارائه لیستوفر (کامل)

sazeplus.com/ssd  | steel structure detailing

آشنایی با نقشه و اتصالات فولادی

چند نکته:

 • ارسال فایل EDB یا et$ (برای خروجی SAP2000 فایل sdb) کافی بوده، حتما همه موارد اضافی روی فایل مثل مقاطع و ترکیبات بار اضافی را پاک نماید.
 • از مقاطع غیر استاندارد iran.pro استفاده نشود. مقاطع Euro.pro اشکالی ندارد.
 • کلیه مقاطع فایل باید assign شود (اختصاص یابد). حالت اتوسلک ایتبس فقط برای کمک به طراح در زمان طراحی سازه است.
 • از امکان ترکیب اتوماتیک زلزله ۳۰% یا جهات مختلف در ورژن‌های بالا استفاده نشود.
 • عنوان Load Name و Load Case Name باید دقیقا یکسان باشد. حساس به حرف بزرگ و کوچک و کاراکتر فاصله
 • کل مقاطع ترجیحا در sd section دقیقا ساخته شود. مثلا در نظرگیری پدیده لاملار (تورق فولاد) ورق ستون BOX در فایل ایتبس و ساخت مقاطع رعایت شود.
 • بهتر است ستون دوبل IPE بدون فاصله و تسمه، بهم جوش سراسری شود.
 • برای اتصالات گیردار، مقاطع تیر زیر IPE200 به هیچ عنوان استفاده نشود، چون ضخامت بال کمتر امکان پاسخگویی محاسبات ندارد.
 • ابتدایی‌ترین کنترل سازه فولادی، کنترل ارتعاش ۵ هرتزی یا همان فرمول قدیمی ارتفاع تیر حداقل L/20 دهانه (یک بیستم دهانه آزاد) هست. خودتان چک نمایید که کلیه تیرهای اصلی و فرعی حداقل ارتفاع تیر رعایت شده باشد.
 • ضخامت و ابعاد ورق در طراحی اتصالات پیچی، همیشه سنگین‌تر از اتصالات جوشی، نتیجه می‌شوند.
 • ضخامت فونداسیون سازه فولادی، بعد از طراحی بیس پلیت مشخص می‌شود. (اول طول میل مهارهای شما باید مشخص شود، سپس فونداسیون‌تان را طراحی کنید.)
 • در صورت عدم تهیه خروجی (با توجه به نوع مدلسازی یا سایر مشکلات احتمالی) مشکل جهت رفع خدمتتان اعلام می‌شود، در صورت قابل حل نبودن مشکل برای گرفتن خروجی سازه، در کمترین زمان ممکن اعلام شده و کل مبلغ دریافتی عودت خواهد شد.