انتخاب برگه

خروجی نقشه سازه بتنی از فایل Etabs طبق مبحث نهم ۱۳۹۹

تهیه خروجی نقشه سازه مطابق مبحث نهم ۱۳۹۹ مقررات ملی ساختمان، تبدیل EDB به DWG خروجی جزئیات نقشه سازه شامل جزئیات قاب‌ها، ستون‌ها، مقاطع، پلان سقف‌ها و...
خروجی فونداسیونخروجی فولادی

فایل ETABS ارسال کنید، فایل AutoCAD نقشه سازه بتنی ۹۹ دریافت کنید.

  • فایل و اطلاعات پروژه شما نزد ما محفوظ بوده و جایی منتشر نخواهد شد، پس از ارسال فایل و پرداخت، فرآیند تهیه نقشه سازه پروژه شما آغاز می‌شود، پس از تهیه خروجی، فایل اتوکد نقشه سازه خدمتان ارسال خواهد شد. {حداکثر زمان تهیه و ارسال نقشه ۲۴ ساعت کاری می‌باشد.}
  • برای اجتناب از مشکلات احتمالی، موارد اضافی فایل (مقاطع و ترکیبات بار استفاده نشده) را پاک کنید.
  • در تیرها و ستون‌ها از auto select استفاده نکرده و مقاطع را اختصاص دهید.
  • ستون‌ها همگی در حالت چک Check باشند و حالت دیزاین Design برای ستون‌ها مورد قبول نیست.
  • پاسخگویی برش چشمه اتصال بتنی Joint Shear Capacity Ratio را با افزایش ابعاد ستون‎ حل کنید. (نه با تعریف مقاطع تیر با میلگرد اختصاصی بیشتر)