انتخاب برگه

صفحه ویژه آزمون‌ نظام کاردانی ساختمان

آزمون کاردانی ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
روش استفاده از کلیدواژهاثبات عملکرد کلیدواژه

توجه: عضویت همزمان در “سازمان نظام کاردانی” و “سازمان نظام مهندسی” مجاز نیست.

پیشنیاز آزمون حرفه کاردانان فنی:

 • گذشت ۵ سال از مدرک کاردانی ساختمانی وزارت علوم
 • گذشت ۶ سال از مدرک کاردانی ساختمانی سایر موسسات

دانلود نمونه سوالات آزمون نظام کاردانی ساختمان با کلید رسمی:

دانلود سوالات نظام کاردانی عمران – اردیبهشت ۱۴۰۲ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی معماری – شهریور ۱۴۰۱ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات مکانیکی – شهریور ۱۴۰۱ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات برقی – شهریور ۱۴۰۱ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی شهرسازی – شهریور ۱۴۰۱ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی نقشه برداری – شهریور ۱۴۰۱ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی عمران – شهریور ۱۴۰۱ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی معماری – شهریور ۱۴۰۱ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات مکانیکی – شهریور ۱۴۰۱ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات برقی – شهریور ۱۴۰۱ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی شهرسازی – شهریور ۱۴۰۱ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی نقشه برداری – شهریور ۱۴۰۱ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی عمران – مرداد ۱۴۰۰ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی معماری – مرداد ۱۴۰۰ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات مکانیکی – مرداد ۱۴۰۰ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات برقی – مرداد ۱۴۰۰ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی شهرسازی – مرداد ۱۴۰۰ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی نقشه برداری – مرداد ۱۴۰۰ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی عمران – مهر ۹۹ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی معماری – مهر ۹۹ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات مکانیک – مهر ۹۹ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات برق – مهر ۹۹ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی شهرسازی – مهر ۹۹ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی نقشه برداری – مهر ۹۹ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی عمران – بهمن ۹۷ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی معماری – بهمن ۹۷ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات مکانیک – بهمن ۹۷ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات برق – بهمن ۹۷ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی شهرسازی – بهمن ۹۷ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی نقشه برداری – بهمن ۹۷ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی عمران – مهر ۹۶ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی معماری – مهر ۹۶ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات مکانیک – مهر ۹۶ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات برق – مهر ۹۶ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی شهرسازی – مهر ۹۶ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی نقشه برداری – مهر ۹۶ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی عمران – بهمن ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی معماری – بهمن ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات مکانیک – بهمن ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات برق – بهمن ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی شهرسازی – بهمن ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی نقشه برداری – بهمن ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی عمران – مرداد ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی معماری – مرداد ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات مکانیک – مرداد ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات برق – مرداد ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی شهرسازی – مرداد ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی نقشه برداری – مرداد ۹۴ دفترچه E
Download

تا آزمون نظام کاردانی ساختمان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

روز

:

ساعت

:

دقیقه

:

ثانیه

آزمون صلاحیت کاردان فنی ساختمان، کلمه و عبارت مهندسی یا ناظر و نظارت ندارد و صرفا حدود صلاحیت کاردان فنی ساختمان هست، جهت اطلاع بیشتر از نظام کاردانی ساختمان محل بپرسید.

کلیدواژه تکی‌ مباحث

  نمونه سوالات مبحث به مبحث

  منابع آزمون‌ کاردانی شهریور ۱۴۰۱

  منابع کاردانی معماری شهریور ۱۴۰۱

  • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه (مندرج در همین وب‌سایت) + جزوه اخلاق حرفه‌ای
  • مبحث دوم (نظامات اداری)(۱۳۸۴)
  • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)(۱۳۹۵)
  • مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۹۶)
  • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)(۱۳۹۶)
  • مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی)(۱۴۰۰) اولین بار
  • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)(۱۳۹۸) اولین بار
  • مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن‌آرمه(۱۳۹۹)
  • مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه)
  • مبحث یازدهم ( اجرای صنعتی ساختمان‌ها)(۱۴۰۰)
  • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)(۱۳۹۲)
  • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی)(۱۳۹۲)
  • مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی)(۱۳۸۹)
  • مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)(۱۳۹۹)
  • مبحث مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)(۱۳۹۵)
  • مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها)(۱۳۹۲)
  • مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان (برگرفته از متون مباحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها)(۱۳۹۵)، چهاردهم (تأسیسات مکانیکی)(۱۳۹۶) و شانزدهم (تأسیسات بهداشتی)(۱۳۹۶))
  • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخشهای نظارت و اجرا) (۱۳۹۰) (تصویر جلد)
  • گودبرداری و سازه‌های نگهبان *  (دانلود دستورالعمل گودبرداری)
  • جزئیات اجرائی ساختمان*
  • اصول اجرائی ساختمان* (نشریه ۵۵)
  • آشنایی با فناوری‌های نوین ساختمان*

  * برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

  • تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
  • تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  • تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

  منابع کاردانی عمران شهریور ۱۴۰۱

  • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه (مندرج در همین وب‌سایت) + جزوه اخلاق حرفه‌ای
  • مبحث دوم (نظامات اداری)(۱۳۸۴)
  • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)(۱۳۹۶)
  • مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی)(۱۴۰۰) اولین بار
  • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)(۱۳۹۸) اولین بار
  • مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن‌آرمه)(۱۳۹۹)
  • مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه)
  • مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمان‌ها)(۱۴۰۰)
  • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)(۱۳۹۲)
  • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی)(۱۳۹۹) منبع جدید
  • مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)(۱۳۹۵)
  • مبحث بیستم و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)
  • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (۱۳۹۰) (تصویر جلد)
  • گودبرداری و سازه های نگهبان* (دانلود دستورالعمل گودبرداری)
  • روشها و جزئیات اجرایی ساختمان* (نشریه ۵۵)
  • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها* (نشریه ۴۳۱۱)

  * برای موارد ذکر شده منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

  • تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

  • تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

  • تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

  منابع کاردانی برق شهریور ۱۴۰۱

  • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه (مندرج در همین وب‌سایت) + جزوه اخلاق حرفه‌ای
  • مبحث دوم ( نظامات اداری)(۱۳۸۴)
  • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق )(۱۳۹۵)
  • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )(۱۳۹۲)
  • مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها)(۱۳۹۵)
  • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی )(۱۳۹۲)
  • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی)(۱۳۹۹)
  • مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)(۱۳۹۵)
  • مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها)(۱۳۹۲)
  • نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دانلود نشریه ۱۱۰)
  • مسائل مربوط به اجرا و نظارت بر تاسیسات برقی
  • کتاب های راهنماهای مباحث مقررات ملی ساختمان

  * برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

  • تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
  • تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  • تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

  منابع کاردانی مکانیک شهریور ۱۴۰۱

  • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه (مندرج در همین وب‌سایت) + جزوه اخلاق حرفه‌ای
  • مبحث دوم (نظامات اداری)(۱۳۸۴)
  • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)(۱۳۹۲)
  • مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی)(۱۳۹۶) + اصلاحیه (دانلود اصلاحیه)
  • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)(۱۳۹۲)
  • مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی )(۱۳۹۶)
  • مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی)(۱۳۸۹)
  • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی)(۱۳۹۹)
  • مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)(۱۳۹۵)
  • مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها)(۱۳۹۲)
  • نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دانلود نشریه ۱۲۸)
  • موارد مرتبط به اجرا و نظارت تأسیسات مکانیکی*
  • اطلاعات عمومی تاسیسات مکانیکی و الزامات آن مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی، انتشارات فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی*
  • کتاب های راهنماهای مباحث مقررات ملی ساختمان

  * برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد و از مراجع معتبر فنی و مهندسی شامل کتابهای دانشگاهی و انجمنهای بین‌المللی صنعت تأسیسات استفاده گردد.

  • تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.

  • تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

  • تذکر۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

  منابع کاردانی نقشه برداری شهریور ۱۴۰۱

  • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه (مندرج در همین وب‌سایت) + جزوه اخلاق حرفه‌ای
  • مبحث دوم (نظامات اداری)(۱۳۸۴)
  • مبحث دوازدهم ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )(۱۳۹۲)
  • مبحث مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)(۱۳۹۵)
  • دستورالعمل های تیپ و تعرفه خدمات نقشه برداری (نشریه ۱۱۹ و نشریه ۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)
  • نقشه برداری عمومی (شامل مفاهیم پایه، روش ها و ابزارهای فاصله یابی، زاویه یابی و ترازیابی و تعیین موقعیت)
  • نقشه برداری و پیاده سازی ساختمان ها و معابر*
  • نقشه برداری مسیر و محاسبات احجام خاکی*
  • ژئودزی (شامل مفاهیم پایه، سطوح مبنا و دستگاه های مختصات)*
  • فتوگرامتری و عکس های هوایی *
  • کارتوگرافی و سیستم های تصویر*

  * برای موارد ذکر شده منابع و کتاب های مرجع ( با تاکید بر انتشارات علمی و دانشگاهی) مربوط به برنامه درسی دوره کاردانی نقشه برداری مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

  • تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
  • تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  • تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

  منابع کاردانی شهرسازی شهریور ۱۴۰۱

  • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه (مندرج در همین وب‌سایت) + جزوه اخلاق حرفه‌ای
  • مبحث دوم (نظامات اداری)(۱۳۸۴)
  • مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۹۶)
  • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)(۱۳۹۲)
  • مبحث بیستم (علائم و تابلوها)(۱۳۹۶)
  • مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)(۱۳۹۵)
  • مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (دانلود)
  • کتاب بازآفرینی شهری پایدار در محدوده ها و محله های ناکارآمد شهری (۱۳۹۷)
  • آئین نامه طراحی راه های شهری (۱۲ جلدی به استثناء بخش‌های ۲ و ۳) – (دانلود) (دارای کلیدواژه تکی جداگانه)
  • آئین نامه طرح هندسی راه های ایران – نشریه ۴۱۵ (دانلود) (دارای کلیدواژه تکی جداگانه)
  • قرارداد همسان شماره ۱۲ (تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها) (دانلود)
  • قرارداد همسان شماره ۱۹ (تهیه طرح توسعه عمران (جامع) ناحیه) (دانلود)
  • راهنمای دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح های توسعه و عمران شهری (دانلود)
  • آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی (دانلود)
  • ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت – ویرایش سوم ۱۳۹۹ (دانلود)
  • قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی
   • مسائل مرتبط با شهرسازی اعم از مدیریت برنامه ریزی شهری و طراحی شهری (در حد اطلاعات دانشگاهی)
   • مبانی و اصول برنامه ریزی طراحی شهری و روستایی، مفهوم شهر و شهرسازی، برنامه ریزی شهری و انواع آن، تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و طبیعی در طرح های شهرسازی، تحولات شهرسازی، روش مطالعه وضع موجود شهر و روستا، الگوهای برنامه ریزی و جایگزینی نیازمندی های شهری و روستایی ( در حد اطلاعات دانشگاهی)
   • فرآیند بررسی، تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری از مقیاس ملی تا محلی بر اساس قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه.
  • * برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

  • تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
  • تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  • تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.