انتخاب برگه

صفحه ویژه آزمون‌ نظام کاردانی ساختمان

آزمون مرداد ۱۴۰۰ کاردانی
روش استفاده از کلیدواژهاثبات عملکرد کلیدواژه

توجه: عضویت همزمان در “سازمان نظام کاردانی” و “سازمان نظام مهندسی” مجاز نیست.

پیشنیاز آزمون حرفه کاردانان فنی:

گذشت ۵ سال از مدرک کاردانی ساختمانی وزارت علوم

گذشت ۶ سال از مدرک کاردانی ساختمانی سایر موسسات

دانلود نمونه سوالات آزمون نظام کاردانی ساختمان با کلید رسمی

دانلود سوالات نظام کاردانی عمران – مهر ۹۹ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی معماری – مهر ۹۹ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات مکانیک – مهر ۹۹ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات برق – مهر ۹۹ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی شهرسازی – مهر ۹۹ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی نقشه برداری – مهر ۹۹ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی عمران – بهمن ۹۷ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی معماری – بهمن ۹۷ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات مکانیک – بهمن ۹۷ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات برق – بهمن ۹۷ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی شهرسازی – بهمن ۹۷ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی نقشه برداری – بهمن ۹۷ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی عمران – مهر ۹۶ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی معماری – مهر ۹۶ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات مکانیک – مهر ۹۶ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات برق – مهر ۹۶ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی شهرسازی – مهر ۹۶ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی نقشه برداری – مهر ۹۶ دفترچه E
 Download
دانلود سوالات نظام کاردانی عمران – بهمن ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی معماری – بهمن ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات مکانیک – بهمن ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات برق – بهمن ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی شهرسازی – بهمن ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی نقشه برداری – بهمن ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی عمران – مرداد ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی معماری – مرداد ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات مکانیک – مرداد ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی تاسیسات برق – مرداد ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی شهرسازی – مرداد ۹۴ دفترچه E
Download
دانلود سوالات نظام کاردانی نقشه برداری – مرداد ۹۴ دفترچه E
Download

تا آزمون نظام کاردانی ساختمان مرداد ۱۴۰۰

روز

:

ساعت

:

دقیقه

:

ثانیه

ثبت‌نام آزمون کاردانی مرداد ۱۴۰۰، از تایخ دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ بمدت ۴ روز

کلیدواژه تکی‌ مباحث

  نمونه سوالات مبحث به مبحث

  منابع آزمون‌ کاردانی مرداد ۱۴۰۰

  منابع کاردانی معماری مرداد ۱۴۰۰

  • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه (مندرج در همین وب‌سایت) + جزوه اخلاق حرفه‌ای
  • مبحث دوم (نظامات اداری)(۱۳۸۴)
  • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)(۱۳۹۵)
  • مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۹۶)
  • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)(۱۳۹۶)
  • مبحث هفتم (پی و پی‌سازی)(۱۳۹۲)
  • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)(۱۳۹۲)
  • مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن‌آرمه)(۱۳۹۹)
  • مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه)
  • مبحث یازدهم ( اجرای صنعتی ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)
  • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)(۱۳۹۲)
  • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی)(۱۳۹۲)
  • مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی)(۱۳۸۹)
  • مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)(۱۳۸۹)
  • مبحث مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)(۱۳۹۵)
  • مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها)(۱۳۹۲)
  • مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان (برگرفته از متون مباحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها)(۱۳۹۵)، چهاردهم (تأسیسات مکانیکی)(۱۳۹۶) و شانزدهم (تأسیسات بهداشتی)(۱۳۹۶))
  • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخشهای نظارت و اجرا) (۱۳۹۰) (تصویر جلد)
  • گودبرداری و سازه‌های نگهبان *  (دانلود دستورالعمل گودبرداری)
  • جزئیات اجرائی ساختمان*
  • اصول اجرائی ساختمان* (نشریه ۵۵)
  • آشنایی با فناوری‌های نوین ساختمان*

  * برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

   

  • تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
  • تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  • تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

  منابع کاردانی عمران مرداد ۱۴۰۰

  • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه (مندرج در همین وب‌سایت) + جزوه اخلاق حرفه‌ای
  • مبحث دوم (نظامات اداری)(۱۳۸۴)
  • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)(۱۳۹۶)
  • مبحث هفتم (پی و پی‌سازی)(۱۳۹۲)
  • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)(۱۳۹۲)
  • مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن‌آرمه)(۱۳۹۹)
  • مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه)
  • مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمانها)(۱۳۹۲)
  • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)(۱۳۹۲)
  • مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)(۱۳۹۵)
  • مبحث بیستم و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)
  • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (۱۳۹۰) (تصویر جلد)
  • گودبرداری و سازه های نگهبان* (دانلود دستورالعمل گودبرداری)
  • روشها و جزئیات اجرایی ساختمان* (نشریه ۵۵)
  • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها* (نشریه ۴۳۱۱)

  * برای موارد ذکر شده منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

  • تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

  • تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

  • تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

  منابع کاردانی برق مرداد ۱۴۰۰

  • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه (مندرج در همین وب‌سایت) + جزوه اخلاق حرفه‌ای
  • مبحث دوم (نظامات اداری)(۱۳۸۴)
  • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق )(۱۳۹۵)
  • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )(۱۳۹۲)
  • مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها)(۱۳۹۵)
  • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی )(۱۳۹۲)
  • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی)(۱۳۸۹)
  • مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)(۱۳۹۵)
  • مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها)(۱۳۹۲)
  • نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دانلود نشریه ۱۱۰)
  • مسائل مربوط به اجرا و نظارت بر تاسیسات برقی
  • کتاب های راهنماهای مباحث مقررات ملی ساختمان

  * برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

  • تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
  • تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  • تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

  منابع کاردانی مکانیک مرداد ۱۴۰۰

  • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه (مندرج در همین وب‌سایت) + جزوه اخلاق حرفه‌ای
  • مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)
  • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجر)(۱۳۹۲)
  • مبحث چهاردهم: تاسیسات مکانیکی (۱۳۹۶) + اصلاحیه (دانلود اصلاحیه)
  • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)(۱۳۹۲)
  • مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی )(۱۳۹۶)
  • مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی)(۱۳۸۹ )
  • مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)(۱۳۹۵)
  • مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها)(۱۳۹۲)
  • نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دانلود نشریه ۱۲۸)
  • موارد مرتبط به اجرا و نظارت تأسیسات مکانیکی*
  • اطلاعات عمومی تاسیسات مکانیکی و الزامات آن مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی، انتشارات فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی*
  • کتاب های راهنماهای مباحث مقررات ملی ساختمان

  * برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد و از مراجع معتبر فنی و مهندسی شامل کتابهای دانشگاهی و انجمنهای بین‌المللی صنعت تأسیسات استفاده گردد.

  • تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.

  • تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

  • تذکر۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

  منابع کاردانی نقشه برداری مرداد ۱۴۰۰

  • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه (مندرج در همین وب‌سایت) + جزوه اخلاق حرفه‌ای
  • مبحث دوم (نظامات اداری)(۱۳۸۴)
  • مبحث دوازدهم ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )(۱۳۹۲)
  • مبحث مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)(۱۳۹۵)
  • دستورالعمل های تیپ و تعرفه خدمات نقشه برداری (نشریه ۱۱۹ و نشریه ۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)
  • نقشه برداری عمومی (شامل مفاهیم پایه، روش ها و ابزارهای فاصله یابی، زاویه یابی و ترازیابی و تعیین موقعیت)
  • نقشه برداری و پیاده سازی ساختمان ها و معابر*
  • نقشه برداری مسیر و محاسبات احجام خاکی*
  • ژئودزی (شامل مفاهیم پایه، سطوح مبنا و دستگاه های مختصات)*
  • فتوگرامتری و عکس های هوایی *
  • کارتوگرافی و سیستم های تصویر*

  * برای موارد ذکر شده منابع و کتاب های مرجع ( با تاکید بر انتشارات علمی و دانشگاهی) مربوط به برنامه درسی دوره کاردانی نقشه برداری مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

  • تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
  • تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  • تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

  منابع کاردانی شهرسازی مرداد ۱۴۰۰

  • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه (مندرج در همین وب‌سایت) + جزوه اخلاق حرفه‌ای
  • مبحث دوم ( نظامات اداری )(۱۳۸۴)
  • مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۹۶)
  • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)(۱۳۹۲)
  • مبحث بیستم (علائم و تابلوها)(۱۳۸۴)
  • مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)(۱۳۹۵)
  • مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
  • کتاب بازآفرینی شهری پایدار در محدوده ها و محله های ناکارآمد شهری (۱۳۹۷)
  • آئین نامه طراحی راه های شهری (۱۲ جلدی به استثناء بخش‌های ۲ و ۳) – (دانلود) (دارای کلیدواژه تکی جداگانه)
  • آئین نامه طرح هندسی راه های ایران – نشریه ۴۱۵ (دانلود) (دارای کلیدواژه تکی جداگانه)
  • قرارداد همسان شماره ۱۲ (تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها) (دانلود)
  • قرارداد همسان شماره ۱۹ (تهیه طرح توسعه عمران (جامع) ناحیه) (دانلود)
  • راهنمای دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح های توسعه و عمران شهری (دانلود)
  • آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی (دانلود)
  • ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت – ویرایش سوم ۱۳۹۹ (دانلود)
  • قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی
   • مسائل مرتبط با شهرسازی اعم از مدیریت برنامه ریزی شهری و طراحی شهری (در حد اطلاعات دانشگاهی)
   • مبانی و اصول برنامه ریزی طراحی شهری و روستایی، مفهوم شهر و شهرسازی، برنامه ریزی شهری و انواع آن، تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و طبیعی در طرح های شهرسازی، تحولات شهرسازی، روش مطالعه وضع موجود شهر و روستا، الگوهای برنامه ریزی و جایگزینی نیازمندی های شهری و روستایی ( در حد اطلاعات دانشگاهی)
   • فرآیند بررسی، تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری از مقیاس ملی تا محلی بر اساس قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه.

   * برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

  • تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
  • تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  • تذکر ۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.
  سوالی دارید؟ پیام دهید