انتخاب برگه

آزمون ماده ۲۷

صفحه ویژه موفقیت در آزمون کارشناسی ماده ۲۷ | آزمون جزوه باز است.

آزمون کارشناس ماده ۲۷ در سال ۹۹ برگزار خواهد شد.

این آزمون مطابق نظامنامه سه سال یکبار می‌بایست برگزار گردد. و باید در سال ۹۸ برگزار می‌شد، بخاطر همزمانی آزمون کارشناسی رسمی و نظام مهندسی و در اواخر سال ۹۸ شیوع بیماری کرونا، این آزمون به سال ۹۹ منتقل شد.

 آزمون کارشناسی ماده ۲۷، ویژه مهندسین دارای پروانه اشتغال (قبول شده در آزمون نظام مهندسی) و با سپری شدن ۱۰ سال از فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی است.

آزمون ماده ۲۷ دو دفترچه دارد؛ عمومی + اختصاصی

کلیدواژه عمومی ماده ۲۷ (همه رشته‌ها)+ کلیدواژه اختصاصی

اینستا اطلاع رسانی آزمون ماده ۲۷

محصولات مرتبط به آزمون کارشناسان ماده ۲۷ | نظام مهندسی ساختمان

ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروی نظامی و انتظامی، شرکت های دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله  سازمان استان معرفی می شوند استفاده نمایند.

اخذ پروانه کارشناس ماده ۲۷

 1. سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان هر ۳ سال یک بار بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده از طرف شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و با رعایت کامل مفاد این دستور العمل مهندسان واجد شرایط کارشناسی در رشته های مختلف را از بین اعضای خود انتخاب و به آنان  پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان” که در این دستورالعمل به اختصار ” پروانه کارشناسی” خوانده می شود اعطا خواهند نمود.
 2. پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان در هر یک از ۷ رشته اصلی عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک موضوع ماده ۶ قانون و رشته های مرتبط در دو سطحعمومی:مدرک تحصیلی معتبر کارشناسی و ” تخصصی:  دارندگان مدرک تحصیلی معتبر کارشناسی ارشد و یا دکتری درگرایش های تخصصی” اعطاء می شود.

شرایط لازم برای اخذ ” پروانه کارشناسی عمومی” ماده ۲۷

 1.  عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
 2. دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر در رشته مورد تقاضا
 3. داشتن ۱۰ سال سابقه کار مفید در رشته مورد تقاضا پس از فراغت از تحصیل
 4. قبولی در آزمون مربوط
 5. گذارندن دوره های آموزش کارشناسی
 6. نداشتن پیشینه کیفری و محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر
 7. برخورداری از سلامتی مناسب برای کارشناسی

شرایط لازم برای اخذ ” پروانه کارشناسی تخصصی” ماده ۲۷

متقاضی دریافت  پروانه کارشناسی تخصصی باید علاوه بر داشتن  پروانه کارشناسی عمومی  در رشته پایه گرایش مذکور حداقل دارای ۲ سال سابقه کار مفید در تخصص مربوطه بوده و آزمون تخصصی آن را بگذارند.

نحوه برگزاری آزمون کارشناسی ماده ۲۷

 1. آزمون پروانه کارشناسی عمومی در هر رشته و کارشناسی تخصصی در هر گرایش در سراسر کشور در یک روز و همزمان شروع و خاتمه می یابد اما برگزاری آزمون همه رشته ها و همه گرایش ها بطور همزمان الزامی نیست.   پس از خاتمه آزمون هیأت تشخیص استان اوراق آزمون را جمع آوری و لاک و مهر نموده همراه با نسخه ای از صورتجلسات شروع و خاتمه آزمون به دبیرخانه هیأت آزمون کارشناسی در مرکز تسلیم می نماید.
 2. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موظف است تاریخ برگزاری آزمون و سایر اطلاعات موضوع این ماده را از طریق مکاتبه با اعضای خود و نصب اطلاعیه در دفترمرکزی سازمان و نمایندگی های آن و قراردادن در سایت اینترنتی خود (درصورت وجود) به فاصله ۲۰ روز قبل از آغاز زمان ثبت نام به اطلاع اعضای سازمان خود برساند

مواد عمومی آزمون 

* ضریب مواد عمومی در آزمون ۱ می باشد.

 • محتوای قانون نظام مهندسی و آیین نامه های اجرائی آن
 • قانون تملک آپارتمان ها
 • قانون مالک و مستاجر و آیین نامه آن
 • مجموعه قوانین شهرداری‌ها و نوسازی و عمران
 • مباحث دوم و دوازدهم مقررات ملی ساختمان
 • مقررات ایمنی سازمان آتش نشانی
 • مقررات بیمه در قراردادهای ساخت و ساز
 • شرایط عمومی پیمان
 • شرح خدمات و قراردادهای همسان و غیرهمسان

محول کردن وظایف کارشناسی ماده۲۷ به غیر

 کارشناس مکلف است وظایف کارشناسی را که به وی چه به صورت انفرادی و چه به عنوان عضو هیأت کارشناسی ارجاع می شود راساً انجام دهد و مجاز نیست آن وظایف را به اشخاص ثالث محول نماید حتی اگر شخص ثالث دارای صلاحیت کاشناسی باشد.

ابطال پروانه اشتغال به کار مهندسی

کارشناسان سازمان مکلفند چنانچه در مدت اعتبار پروانه خود یکی از شرایط اخذ پروانه کارشناسی را از دست دهند نظیر ابطال یا توقیف پروانه اشتغال به کار مهندسی یا قطع عضویت ایشان مراتب را به فاصله ۱۰ روز کتباً به سازمان استان اعلام نمایند. در غیر این صورت سازمان به محض حصول اطلاع، پرونده را جهت رسیدگی به این تخلف به شورای انتظامی سازمان ارسال خواهد نمود.

پرداخت حق الزحمه کارشناس ماده۲۷

کارشناس پس از اتمام کار کارشناسی اصل نظرسه را در دو نسخه به سازمان استان تسلیم می نماید . سازمان استان پس از ثبت گزارش و حصول اطمینان نسبت به رعایت مقررات و الزامات مربوط به انجام کارشناسی نسخه ای از آن را به مرجع درخواست کننده تسلیم و نسخه دوم را در سوابق کارشناس مربوط ضبط و ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به وصول حق الزحمه قطعی کارشناس از مرجع درخواست کننده اقدام و پس از کسر کسورات مندرج در ماده ۷ آئین نامه با وی تسویه حساب و رسید واریز مالیات به حساب وزات امور اقتصادی و دارایی را به وی تسلیم می نماید.

نحوه دسترسی به کارشناسان ماده۲۷:

سازمان  نظام مهندسی فهرستی از اسامی کلیه کارشناسان عضو خود را در هر رشته عمومی و تخصصی تهیه و آن را به تفکیک رشته و تخصص به ترتیب الفبایی مرتب و در هر دوره اطلاعات آن را به هنگام خواهد نمود. سازمان استان می تواند فهرست و مشخصات کارشناسان خود را به صورت کتابچه تهیه و دراختیار دستگاه های موضوع ماده ۲۷ و مراجع قضایی در سطح استان قرار دهد.

  دوره آموزش کارشناسی و بازآموزی

  قبول شدگان در آزمون کارشناسی عمومی باید قبل از اخذ پروانه کارشناسی یک دوره آموزشی برای کسب مهارت های علمی و عملی که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار می گردد طی نمایند. محتوای دوره و مدت آن به صورت یکسان برای هر رشته و همچنین هزینه های مربوط توسط شورای مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد.

  وظایف کارشناس

  کارشناسان موضوع این دستورالعمل در انجام امور کارشناسی خود موظف به رعایت موارد زیر می باشند و نقض هر یک از این موارد علاوه بر آثار حقوقی و جزایی که بر آن مترتب است به منزله تخلف انتظامی نیز محسوب می شود :

  1. وظایف ارجاعی را در مهلت مقرر و یا با موافقت مرجع درخواست کننده در مهلت تمدید شده انجام  دهد.
  2. در صورت کشف جهات رد مذکور در ماده ۹ آیین نامه ماده ۲۷ فوراً مراتب را به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و مرجع درخواست کننده کتباً اطلاع و از ادامه کارشناسی استعفا نماید.
  3. در انجام وظایف محوله دقت کافی نموده و بهترین قضاوت مهندسی خود را در نظریه کارشناسی به  کار بندد.
  4. در بررسی های کارشناسانه و همچنین در تدوین و تنظیم گزارش کارشناسی خود از معیارها و     موازین معتبر مهندسی استفاده کند.
  5. حقیقت را ابراز کند، تمام حقیقت را ابراز کند و چیزی را خلاف حقیفت ابراز ننماید.
  6. در گزارش های کارشناسی رعایت بی طرفی کامل را بنماید.
  7. رعایت شئون مهندسی و اخلاق حرفه ای را بنماید.
  8. فقط در محدوده صلاحیت مندرج در پروانه کارشناسی خود، مسئولیت کارشناسی را قبول نماید و چنانچه انجام کارشناسی را خارج از محدوده صلاحیت خود تشخیص داد فوراً ادامه کار را متوقف و مراتب را کتباً به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و مرجع درخواست کننده اطلاع دهد.
  9. درصورت قبول امر کارشناسی از انجام آن امتناع نورزد مگر در صورت داشتن عذر موجه و پس از اعلام آن به سازمان نظام مهندسی ساختمان و تأیید هیأت مدیره سازمان استان.
  10. اسراری را که در خلال انجام کارشناسی از آنها مطلع می شود حفظ نماید.
  11. مفاد آیین نامه ماده ۲۷ را رعایت نموده و از قبول مستقیم کارشناسی از مراجع درخواست کننده خودداری نماید.
  12. از قبول هدیه یا هر وجهی از مرجع درخواست کننده و یا هر طرف دیگر ذینفع در نتیجه کارشناسی خودداری نماید.

  خدمات کارشناسان ماده ۲۷

   در چه مواردی می توانیم از کارشناسان عمومی ماده ۲۷ در رشته عمران کمک بگیریم؟

  1. طراحی و محاسبه و کنترل محاسبات و سازه یا ساختمان ها، منابع و مخازن و ابنیه فنی فلزی، بتنی، چوبی، مصالح بنایی و مختلط و راه و باند.
  2. متره و برآورد احجام ساختمانی، هزینه کلیه ساختمان ها، منابع و مخازن، راه ها و ابنیه فنی و بررسی صورت وضعیت آنها.
  3. تشخیص علل خرابی یا نقص ساختمان ها، راه ها و ابنیه فنی و تعیین خسارت آنها.
  4. بررسی علل حوادث منجر به خسارت، جرح یا فوت و اظهار نظر در آنها.
  5. تفکیک و افراز ساختمان ها و زمین.
  6. اظهار نظر در مورد گزارش های فنی مرتبط با ساختمان ها، راه ها و ابنیه فنی.
  7. ارزیابی بهای زمین های غیر مزروعی، ساختمان و ابنیه فنی.
  8. تعیین اجاره بها وحق کسب و پیشه محل ها.
  9. رسیدگی به اختلافات ناشی از قرار دادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و همچنین قراردادهای طراحی، اجرا و نظارت و حکمیت و اظهار نظر در مورد جنبه های فنی و مالی آنها (در محدوده اقلام ساختمانی).
  10. رسیدگی به اسناد مناقصه و مزایده در طرح های عمرانی و ساختمان های خصوصی.
  11. نظارت بر جریان تحویل موقت و قطعی طرح های عمرانی.

  توضیح : انجام خدمات فوق در مورد سازه های خاص نظیر سازه های فضا کار و همچنین در موردپل های بزرگ، کارهای دریایی و تأسیسات بندری، باند و تأسیسات فرودگاهی، تأسیسات آبی، سیلوها، دکل ها و برج های بیش از ۳۰ متر ارتفاع، تونل ها، خطوط راه آهن، سایت های صنعتی و نظامی و هر نوع کار دیگری که از نظر تخصصی در ردیف آنها باشد مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی است.

   در چه مواردی می توانیم از کارشناسان عمومی ماده ۲۷ در رشته معماری کمک بگیریم؟

   1. تهیه طرح معماری و کنترل طرح معماری انواع ساختمان های بتنی، فلزی، مصالح بنایی، چوبی و مختلط با کاربری های متعارف.
   2. متره و برآورد احجام ساختمانی و هزینه کلیه ساختمان ها و بررسی صورت وضعیت آنها.
   3. تعیین خسارت وارده به ساختمان ها و برآورد هزینه تعمیرات.
   4. تفکیک و افراز ساختمان ها.
   5. تعیین اجاره بها و حق کسب و پیشه محل ها و املاک.
   6. رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و طراحی، اجرا و نظارت و حکمیت و اظهار نظر در مورد جنبه های فنی و مالی آنها (در محدوده اقلام ساختمانی).
   7. رسیدگی به اسناد مناقصه و مزایده در طرح های عمرانی و ساختمان های خصوصی.
   8. نظارت بر جریان تحویل موقت و قطعی ساختمان ها.

    انجام خدمات فوق در مورد ساختمان هایی که دارای کاربری در مقیاس شهر و بالاتر هستند همچنین ساختمان های ویژه نظیر برج هایی که بیش از ۳۰ متر ارتفاع دارند، یا دارای تکنیک اجرای خاص هستند و هر نوع کار دیگری که از نظر تخصصی در ردیف آنها محسوب می شود، مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی در زمینه مربوطه است.

   در چه مواردی می توانیم از کارشناسان عمومی ماده ۲۷ در رشته  تاسیسات مکانیکی کمک بگیریم؟

   1.  ارزیابی و تعیین قیمت تأسیسات برودتی و حرارتی ساختمان ها، ماشین های صنعتی، ماشین آلات و تأسیسات کارخانجات.
   2. تعیین علل خرابی و ارزیابی خسارت تأسیسات برودتی و حرارتی ساختمان ها، ماشینهای صنعتی، ماشین آلات و تأسیسات کارخانجات.
   3. ارزیابی و تعیین هزینه تأسیسات وشبکه های بسته توزیع‌ آب، تلمبه خانه های آبی، تأسیسات آب و برق، هوا، گاز و بخار.
   4. برآورد قیمت، تشخیص علل خرابی و تعیین خسارت ماشین آلات راهسازی و راهداری، موتورهای دیزلی و لکوموتیو.
   5. تعیین اجاره بها و اجرت المثل ماشین آلات صنعتی، ماشین های راهسازی و موتورهای دیزلی.
   6. رسیدگی به صورت وضعیت های تأسیسات مکانیکی طرح های ساختمانی و عمرانی.
   7. رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و طراحی، اجرا و نظارت و حکمیت و اظهار نظر در مورد جنبه های فنی و مالی آنها (در محدوده اقلام تأسیسات مکانیکی).
   8. اظهارنظردر مورد گزارش های فنی و مرتبط با تأسیسات و ماشین آلات
   9. بررسی علل حوادث منجر به خسارت، جرح یا فوت اشخاص و جانداران ناشی از سیستم تأسیسات مکانیکی و اظهار نظر در آنها
   10. نظارت بر جریان تحویل موقت و قطعی سیستم های تأسیسات مکانیکی در طرح های عمرانی و خصوصی.

   انجام خدمات فوق در مورد تأسیسات مکانیکی و ماشین آلاتی که دارای تکنولوژی خاص هستند نظیر توربین ها، تأسیسات پالایش نفت، سردخانه های بزرگ، تأسیسات برج های بسیار مرتفع، تأسیسات بیمارستانی و هر نوع کار دیگری که از نظر تخصصی بودن در ردیف آنها هستند مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی در زمینه مربوطه است.

   در چه مواردی می توانیم از کارشناسان عمومی ماده ۲۷ در رشته تاسیسات برقی کمک بگیریم؟

   1.  ارزیابی، تعیین اجاره بها و اجرت المثل، تعیین قیمت، تعیین علل خرابی و بر آورد خسارت
   2. ماشین های کوچک تولید برق، شبکه های روشنایی محدود، برق فشار ضعیف، تأسیسات برقی ساختمان ها، کارخانجات، بیمارستان ها،‌ سیستم برقی و الکترونیکی دستگاه های گرمایش و سرمایش، سردخانه ها، تهویه مطبوع، آسانسورها، پله های برقی، شبکه های صوتی و تصویری ساختمان ها.
   3.  ارزیابی، تعیین اجاره بها و اجرت المثل، تعیین قیمت، تعیین علل خرابی و برآورد خسارت سیستم های الکترونیکی.
   4. اظهار نظر در مورد گزارش های فنی مرتبط با سیستم برقی دستگاه ها و شبکه های فشار ضعیف و الکترونیکی.
   5. رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و طراحی، اجرا و نظارت و حکمیت و اظهار نظر در مورد جنبه های فنی و مالی آنها (در محدوده کارهای برقی و الکترونیکی).
   6. بررسی علل حوادث منجر به خسارت، جرح یا فوت اشخاص و جانداران و اظهار نظر در آنها ناشی از تأسیسات برقی.
   7. نظارت بر جریان تحویل موقت و قطعی سیستم های برقی و الکترونیکی طرح های عمرانی و ساختمان های خصوصی.
   8. انجام خدمات فوق در مورد دستگاه ها، شبکه ها و سیستم های برقی و الکترونیکی که دارای تکنولوژی پیچیده و خاص هستند، نظیر دستگاه های پرتونگاری، سیستم های نیروگاهی، دستگاه های تولید برق فشار قوی، شبکه انتقال نیرو، سخت افزارهای الکترونیکی پیچیده، سیستم های پرتاب و هدایت ماهواره، و هر نوع کار دیگری که از نظر تخصصی در ردیف آنها باشد مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی در زمینه مربوطه می باشد.

   در چه مواردی می توانیم از کارشناسان عمومی ماده ۲۷ در رشته شهرسازی کمک بگیریم؟

   انجام امور ذیل مستلزم کار گروهی متشکل از کارشناسان رشته های مختلف با مسوولیت کارشناس عمومی شهرسازی است:
   1. تهیه طرح های تفصیلی، طرح های هادی و روستائی، طرح های ناحیه‌ای، منطقه‌ای، کالبدی ملی و اظهارنظر در مورد آنها و ارزیابی و برآورد هزینه تهیه طرح های مذکور.
   2. بررسی و اظهار نظر در مورد تفکیک و افراز زمین های شهری.
   3. ارزیابی بهای اراضی غیر مزروعی و اجاره و اجرت المثل آنها.
   4. رسیدگی به اختلافات پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در زمینه طرح های شهرسازی و اظهار نظر و حکمیت در آنها.
   5. انجام امور فوق در مورد طرح های جامع شهری و طراحی شهری مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی طراحی شهری است.

   در چه مواردی می توانیم از کارشناسان عمومی ماده ۲۷ در رشته نقشه برداری کمک بگیریم؟

   1. انجام نقشه برداری شامل مساحی، ترازیابی، پیاده کردن نقشه و کنترل عملیات و مدارک نقشه برداری.
   2. تطبیق عکس و نقشه هوایی و تفسیر عکس های هوایی.
   3. بازبینی فتوگرامتری.
   4. تفکیک و افراز اراضی غیر مزروعی، تشخیص حدود ثبتی املاک و مستغلات.
   5. تهیه صورتمجلس تفکیکی ساختمان ها و املاک و تهیه صورتمجلس تحویل زمین.
   6. تعیین اجاره بها و حق کسب و پیشینه.
   7. مسیر یابی و تاکئومتری راه، باند و خیابان ها و معابر شهری.
   8. رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و حکمیت و اظهار نظر در مورد جنبه های فنی آنها در محدوده کارهای نقشه برداری.
   9. انجام امور فوق در مورد کارهای ژئودزی، میکرو ژئودزی، فتوگرامتری، نقشه های کاداستر، آب نگاری، جی. آی . اس و کارهای دیگری که از نظر تخصصی در ردیف آنهاست مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی در زمینه مربوطه می باشد.

   در چه مواردی می توانیم از کارشناسان عمومی ماده ۲۷ در رشته ترافیک کمک بگیریم؟

   1.  طراحی شبکه های ترافیکی و پارکینگ ها و کنترل طرح های تهیه شده.
   2. ارزیابی و اظهار نظر در مورد طرح های شبکه های ارتباطی شهری، روستایی و بین شهری.
   3.  اظهار نظر در مورد طرح های حمل و نقل شهری و بین شهری.
   4. بررسی اثرات ترافیکی ابنیه و ساختمان ها واجد اثر مهم بر ترافیک.
   5. اظهار نظر در مورد گزارش های فنی مرتبط با ترافیک و حمل و نقل.
   6. رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مهندسی مشاور ترافیکی و حمل و نقل و انجام حکمیت و اظهار نظر در آنها.
   مقررات ایمنی سازمان آتش نشانی

   مقررات ایمنی سازمان آتش نشانی

   ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی در مورد ایمنی ساختمان هاالف) ضوابط و مقررات ایمنی سازمان در مرحله طراحی 1- ضوابط مربوط به فاصله ساختمان ها از یکدیگر با توجه به نوع کاربری۱-۱- جایگاه های سوخت از قبیل عرضه بنزین و گاز محل استقرار مخازن حداقل هفت متر فاصله...

   قانون مالک و مستاجر و آیین نامه آن

   قانون مالک و مستاجر و آیین نامه آن

   قانون روابط موجر و مستأجرمصوب ۱۳۷۶/۶/۵ فصل اول – روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب ۱۳۷۶) ‌ماده ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آنکه باقرارداد...

   فرهنگ آپارتمان نشینی

   آیین‌نامه رعایت حال همسایه نزدیک به چهل سال است که به دلیل رشد شهرنشینی و پیشرفت جمعیت، آپارتمان‌نشینی در شهرهای ایران رواج پیدا کرده است. زندگی آپارتمان‌نشینی اگرچه هزینه‌های تامین مسکن را کاهش داده است، مشکلات خاص خود را دارد چون شما باید با چند خانواده دیگر کنار...

   قانون تملک آپارتمان‌ها

   قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات‌ ماده ۱ - مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.  مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک. ماده ۲ - قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از...

   آزمون کارشناسی ماده ۲۷ در سال ۱۳۹۸

   آزمون کارشناسی ماده ۲۷ در سال ۱۳۹۸

   آزمون کارشناسی ماده ۲۷؛ آبان امسال آزمون کارشناسی ماده ۲۷ امسال برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با وزارت راه و شهرسازی قرار است این آزمون با تعیین اعضای هیئت نظارت از وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ احکام هیئت‌های آزمون که از...

   سوالی دارید؟ پیام دهید