انتخاب برگه

دانلود نشریه ۱۱۰

نشریه ۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی کشور جزء منابع آزمون نظام مهندسی از آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵ به بعد برای ورود به حرفه رشته تاسیسات برقی طراحی و تاسیسات برقی نظارت معرفی شده است.

دانلود نشریه ۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی کشور با عنوان “مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی” از لینک‌های زیر:

نشریه ۱۱۰-۱

۱۱۰-۱-مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی – تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدیدنظر دوم) (منبع آزمون نظام مهندسی)

نشریه ۱۱۰-۲

۱۱۰-۲-۱۳۸۵-مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم تاسیسات برقی جریان ضعیف (نسخه سال ۱۳۸۵)

۱۱۰-۲-۱۳۹۰-مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم تاسیسات برقی جریان ضعیف (منبع آزمون نظام مهندسی)


محصولات مرتبط: