انتخاب برگه

سامانه آنلاین طراحی سازه بتن آرمه

طراحی کامل سازه جهت اخذ تایید نظام مهندسی، ارائه فایل‌های محاسباتی، نقشه اتوکد سازه، دفترچه محاسبات طراحی، فونداسیون و ارائه جزئیات کامل اجرایی سازه بتن‌آرمه مطابق مبحث نهم مقررات ملی و قابل دفاع تا تایید نهایی
نمونه کار طراحی سازهطراحی سازه فولادی

پیش‌نیاز شروع طراحی سازه، نقشه‌های نهایی معماری (فاز ۲) با مشخص بودن ستون‌گذاری و برش طبقات می‌باشد.

مواردی که گزینه “به اختیار طراح” می‌باشد، سعی در انتخاب مناسب‌ترین و اقتصادی‌ترین گزینه انجام خواهد شد.

زمان تهیه و ارسال نقشه حدود یک هفته‌کاری و حداکثر ۳ هفته‌کاری می‌باشد. مدت زمان برای پروژه‌های متداول مسکونی و متراژ پایین (زیر ۲ هزارمترمربع) به زمان حداقل نزدیک می‌باشد.

  • تحویل فایل اتوکد نقشه و دفترچه بدون “مهر و امضا” است.
  • مهر و امضا نقشه در صورت نیاز توسط مهندسین و دفاتر محل باید انجام شود و مسئولیتی بابت این موضوع، متوجه سایت نیست.

جهت حفظ کیفیت کار، طراحی سازه در شرایط عجله‌ای و فورس ماژور انجام نمی‌شود.