انتخاب برگه

سامانه آنلاین طراحی سازه ساختمان فولادی

طراحی کامل سازه فولادی جهت اخذ تایید نظام مهندسی، ارائه فایل‌های محاسباتی، نقشه اتوکد سازه، دفترچه محاسبات طراحی، فونداسیون و ارائه جزئیات کامل اجرایی سازه فولادی مطابق مبحث دهم مقررات ملی و قابل دفاع
نمونه کار طراحی سازهطراحی سازه بتن‌آرمه

نکات قابل توجه در طراحی سازه ساختمان اسکلت فولادی

پیش‌نیاز شروع طراحی سازه فولادی، نقشه‌های نهایی معماری (فاز دو) با مشخص بودن ستون‌گذاری و برش طبقات می‌باشد.

مواردی که گزینه “به اختیار طراح” می‌باشد، سعی در انتخاب مناسب‌ترین و اقتصادی‌ترین گزینه انجام خواهد شد.

زمان تهیه و ارسال نقشه حدود یک هفته‌کاری و حداکثر ۳ هفته‌کاری می‌باشد. مدت زمان برای پروژه‌های متداول مسکونی و متراژ پایین (زیر ۲ هزارمترمربع) به زمان حداقل نزدیک می‌باشد.

  • تحویل فایل اتوکد نقشه و دفترچه بدون “مهر و امضا” است.
  • مهر و امضا نقشه در صورت نیاز توسط مهندسین و دفاتر محل باید انجام شود و مسئولیتی بابت این موضوع، متوجه سایت نیست.

جهت حفظ کیفیت کار، طراحی سازه در شرایط عجله‌ای و فورس ماژور انجام نمی‌شود.