انتخاب برگه

دانلود پاسخ تشریحی آزمون محاسبات مهر ۹۸

پاسخ تشریحی آزمون محاسبات مهر ۹۸ (کد A) دانلود | پاسخنامه: موسسه سبز سازه پاسخ تشریحی آزمون محاسبات مهر ۹۸ (کد D) دانلود | پاسخنامه: موسسه جهش پاسخ تشریحی آزمون محاسبات مهر ۹۸ (کد D) دانلود | پاسخنامه: موسسه آی سیویل پاسخ تشریحی آزمون محاسبات مهر ۹۸ (کد A) دانلود |...

دانلود مبحث ۸ (۱۳۹۸) مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی سال ۹۸

در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان با عنوان «طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی» توسط وزیر راه و شهرسازی برای اجرا از تاریخ ۹۸/۸/۰۱ در سراسر کشور ابلاغ گردید. زمان انقضای ویرایش ۱۳۹۲ مبحث هشتم دو سال پس از...

معرفی بانک اطلاعات ساندویچ پانل | معرفی تخصصی بانک اطلاعات ساندویچ پانل

سازه های پیش ساخته: سازه های پیش ساخته جز مواد و مصالح نوین در صنعت ساختمان سازی محسوب شده همچنین پیشرفت چشمگیری در این عرصه محسوب میشوند. سازه های پیش ساخته مزایای فراوانی از جمله صرفه جویی در هزینه ها ، و البته زمان داشته که برای بسیاری از کارفرمایان و پیمانکاران...

ضوابط ساختمان‎های با مصالح بنایی کلاف دار

۱-۷- تعریفساختمان با مصالح بنایی کلاف دار، که این پس به اختصار ساختمان بنایی نامیده می شود ساختمانی است که با آجر بلوک سیمانی و یا سنگ ساخته شود و در آن تمام یا قسمتی از بارهای قائم و تمامی بار جانبی در هر دو امتداد اصلی ساختمان توسط دیواربا مصالح بنایی غیر مصلح ساخته...

ضوابط طراحی لرزه‌ای اجزای غیرسازه‌ای

۱-۴- ۱ تعریف  اجزای غیرسازهای در ساختمانها به اجزایی اطلاق میشود که به سازه اصلی متکی اند ولی در تحمل بار های جانبی زلزله به آن کمک نمیکنند اجزا معماری مانند دیوارها و سقف های کاذب و نیز تأسیسات مکانیکی و برقی همراه با نگهدارنده ها و ادوات اتصال آنها جزو این گروه...

ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌های ساختمانی

۳-۱ ملاحظات کلی۱-۱-۳ کلیه ساختمانهای موضوع این آیین نامه، بجز آن دسته از ساختمانهای با مصالح بنایی که مقررات مندرج در فصل هفتم در آنها رعایت شده باشد، باید بر طبقضوابط مندرج در این فصل محاسبه گردند.۲۳-۲-۱محاسبه ساختمان در برابر نیروهای زلزله و باد به تفکیک انجام می...

ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌های غیرساختمانی

۵ – ۱کلیات ۵-۱-۱ سازههای غیرساختمانی به سازههایی اطلاق می شود که کاربری آنها مشابهساختمانهای متعارف نیست، مانند سازههای صنعتی، دکل های انتقال نیرو و … ۵-۱-۲ سازههای غیرساختمانی به لحاظ باربری جانبی به دو گروه تقسیم می شوند: الف – سازههای غیرساختمانی...

راهنمای انجام تحلیل های غیر خطی

۱- کلیات تحلیلغیرخطی سازهها در برابر زلزله به دو روش تحلیلی استاتیکی غیرخطی (بند ۳) و تحلیلی تاریخچه زمانی غیرخطی (بند ۴) قابل انجام می باشند. روشهای تحلیلی غیرخطی برای تخمین سازوکارها (مکانیزمهای) خمیری مورد انتظار، توزیع آسیبهای وارده و ارزیابی عملکرد سازه قابل...

حرکت زمین

۲- ۱ تعریف حرکت زمین که در تحلیلی سازهها مورد استفاده قرار می گیرد، باید حداقلی دارای شرایط «زلزله طرح» مطابق تعریف بند (۱-۲) باشد. آثار حرکت زمین به یکی از صورتهای«طیف بازتاب شتاب» و یا «تاریخچه زمانی شتاب» مشخص میشود. برای «طیف بازتاب شتاب» می توان از «طیف طرح...

الزامات ژئوتکنیکی

۱-۶ شناسایی نوع زمین  لازمه طراحی هر سازهای که بر روی زمین (خاک) قرار می گیرد، شناخت کافی از شرایط زیرسطحی و خصوصیات لایههای زمین زیر آن است. این شناخت با روشهای زیر به دست میآید: – مطالعه نقشههای زمین شناسی منطقه – کسب اطلاعات فنی و پی سازی از وضعیت...